Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την εκμετάλλευση των νέων που κάνουν πρακτική άσκησηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 15/01/2015Ερώτηση με αντικείμενο την συγκαλυμμένη μαύρη εργασία νέων που εμφανίζεται ως "πρακτική άσκηση", χωρίς ή με ελάχιστο μισθό, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος με αποδέκτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Η πρακτική των επιχειρήσεων και των οργανισμών να προσλαμβάνουν ασκούμενους, ώστε να καλύψουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους με φθηνό εργατικό δυναμικό, έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι θέσεις αυτές είναι απλήρωτες ή αμειβόμενες με εξευτελιστικά χαμηλά ποσά και χωρίς να παρέχουν κοινωνική ασφάλιση, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Τελευταία μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο οι θέσεις των ασκουμένων να καταλαμβάνονται από νέους που έχουν ήδη εργασιακή εμπειρία, οι οποίοι όμως, λόγω της υψηλής ανεργίας, αδυνατούν να βρουν μόνιμη απασχόληση και καταλήγουν να εργάζονται ως ασκούμενοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στην πρόσφατη Σύστασή του περί πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση[1], το Συμβούλιο διατύπωσε κάποιες απαιτήσεις που πρέπει να συνοδεύουν τις πρακτικές, χωρίς να αναφερθεί στην ανάγκη πληρωμής ή ασφάλισης των ασκουμένων.
Ερωτάται η Επιτροπή αν σκοπεύει να υποβάλει κάποια νέα πρόταση, ώστε να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όσους απασχολούνται ως ασκούμενοι και να καταπολεμηθεί η κοινωνική ανισότητα που προάγεται με τα σημερινά δεδομένα.[1] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου