Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη μείωση των δαπανών για την παιδεία ως αποτέλεσμα των πολιτικών της τρόικαΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 12/1/2015Με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος θέτει το μείζον ζήτημα της δραματικής μείωσης των δαπανών για την παιδεία στην Ελλάδα. Με αφορμή την κατά 5,2% μείωση των δαπανών στον προϋπολογισμό του 2015, ο Κώστας Χρυσόγονος καταγγέλλει ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, κάτω από το μισό του μέσου όρου των ευρωπαϊκών κρατών για την παιδεία. Ο ευρωβουλευτής ρωτά πώς τέτοια μείωση είναι ανεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ποτέ θα μπορέσει να αποκατασταθεί η ζημία που προξενείται όλα αυτά τα χρόνια στο εκπαιδευτικό σύστημα και το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

"Ο προϋπολογισμός που ψήφισε η ελληνική Βουλή για το 2015 προβλέπει μείωση των δαπανών για την παιδεία κατά 5,2% σε σχέση με το 2014. Συνολικά, στα έξι χρόνια της λιτότητας η μείωση  του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας ανήλθε στο 35,6% (από περίπου 7,5 δις ευρώ το 2009 σε 4,8 δις ευρώ το 2015).
Έτσι, οι δαπάνες της Ελλάδας για την παιδεία από 2,74% του ΑΕΠ το 2009 μειώνονται στο 2,47% του ΑΕΠ για το 2015, δηλαδή κάτω από το μισό του μέσου όρου των δαπανών για την παιδεία στην ΕΕ (5,4% του ΑΕΠ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat).
Έτσι τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του αγαθού της παιδείας, που προστατεύεται από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 14), αλλά και η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020", της οποίας πυλώνες είναι η εκπαίδευση και η έρευνα (το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην έρευνα και την ανάπτυξη).

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Γιατί επιτρέπει τέτοια μείωση των δαπανών για την παιδεία και δε ζητά, ως μέλος της τρόικα, την εξαίρεση της παιδείας από την εξαντλητική λιτότητα;
2) Θα αποκατασταθεί ποτέ η ζημία στο ανθρώπινο κεφάλαιο που προκαλείται από την περικοπή των πόρων για την παιδεία;"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου