Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αναποτελεσματική επιχειρησιακή δράση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 31/03/2016


Την αναποτελεσματική δράση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε σε στοιχεία που δείχνουν πως λίγους μήνες μετά την έγκριση εμπλοκής της συμμαχίας με στόχο την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, οι ροές ανθρώπων δεν έχουν μειωθεί. Παράλληλα, κάλεσε την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τις διαδικασίες συντονισμού μεταξύ κρατών, ευρωπαϊκών αρχών και ΝΑΤΟ, ενώ ζήτησε την άποψη των ιθυνόντων σχετικά με τη διάθεση συνεργασίας των τουρκικών αρχών ως προς το ζήτημα αυτό.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Το Φεβρουάριο 2016, το ΝΑΤΟ ενέκρινε την εμπλοκή του για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε ότι το ΝΑΤΟ θα έχει ως ρόλο την αναγνώριση, παρακολούθηση και επιτήρηση του βόρειου και κεντρικού Αιγαίου με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και τη μεταφορά τους στις αρμόδιες εθνικές αρχές, αλλά και στον οργανισμό της FRONTEX. Εν τούτοις, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία, οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές δεν έχουν μειωθεί [1], με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσαρέσκεια στην ελληνική κυβέρνηση για την αναποτελεσματικότητα των πληροφοριών που παρέχονται από το ΝΑΤΟ [2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Στα πλαίσια της συνεργασίας της με το ΝΑΤΟ, κρίνει αποτελεσματική την ως τώρα παρουσία του και τη παροχή πληροφοριών στις ευρωπαϊκές αρχές;
2. Πώς γίνεται ο συντονισμός των πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών, των εθνικών αρχών και του ΝΑΤΟ;
3. Πόσο ειλικρινής ή μη κρίνεται η διάθεση συνεργασίας των τουρκικών αρχών στο πλαίσιο αυτό;

________________________________________

Τρεις τομές για τη Δικαιοσύνη


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 31/03


Η προχθεσινή οξεία κοινοβουλευτική συζήτηση για θέματα διαφθοράς και παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη ανέδειξε για μια ακόμη φορά τα προβλήματα που υφίστανται από χρόνια σε ό,τι αφορά την κρίσιμη αυτή κρατική εξουσία και την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της έναντι των άλλων εξουσιών. Πέρα από τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία τέθηκαν, αναδεικνύεται η ανάγκη για θεσμικές παρεμβάσεις ώστε να θωρακιστεί η Δικαιοσύνη και η Δημοκρατία. Ενδεικτικά μπορούν να επισημανθούν τρεις τομές οι οποίες μπορούν να επέλθουν με νόμο (χωρίς να χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος) και να συμβάλουν δραστικά στην κατεύθυνση αυτή.
Πρώτον, κατάργηση όλων των θέσεων αντιπροέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, εκτός από μία για το καθένα, και παραμονή των υπηρετούντων σήμερα σε προσωποπαγείς θέσεις έως την αποχώρησή τους λόγω ορίου ηλικίας ή παραίτησης. Τα τμήματα των ανωτάτων δικαστηρίων μπορούν να προεδρεύονται από το αρχαιότερο μέλος. Ο ραγδαίος νομοθετικός πολλαπλασιασμός των αντιπροέδρων τα τελευταία χρόνια οδηγεί εν δυνάμει σε διαρκή επηρεασμό της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία και είναι και αμφίβολης συνταγματικότητας, αφού το άρθρο 90 παρ. 5 Συντ. κάνει λόγο για προαγωγή σε θέση «Αντιπροέδρου» και όχι «Αντιπροέδρων». Δεύτερον, νομοθετική παρέμβαση ώστε να περιορισθεί ή και εξαλειφθεί η διακριτική ευχέρεια των προϊσταμένων δικαστηρίων και εισαγγελιών κατά την ανάθεση των διαφόρων υποθέσεων στα μέλη του αντίστοιχου σχηματισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατανομής των υποθέσεων βάσει παγίων καθ' ύλη κριτηρίων στα τμήματα ενός δικαστηρίου και με κλήρωση κατά τα λοιπά. Τούτο μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί και συνταγματικά επιβεβλημένο, αφού από την αρχή του νόμιμου δικαστή (άρθρο 8 παρ. 1 Συντ.) συνάγεται, κατά την ορθότερη γνώμη, ότι τα πρόσωπα τα οποία θα συγκροτήσουν κάθε φορά το δικαστήριο (κατ' επέκταση και ο εισαγγελικός λειτουργός ο αρμόδιος για κάθε υπόθεση) πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, και όχι επιλεκτικά.
Τρίτον, τροποποίηση του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1756/1988) ώστε να διασφαλισθεί η εσωτερική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Σε πρώτο στάδιο είναι συνταγματικά εφικτή η θέσπιση ενός ενδεικτικού συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων (μορίων) όσον αφορά στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις δικαστών και εισαγγελέων, με παράλληλη πρόβλεψη υποχρεωτικής αιτιολογίας σε περίπτωση που το αρμόδιο για τις ανωτέρω υπηρεσιακές μεταβολές ανώτατο δικαστικό συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Η κυβέρνηση της Αριστεράς πρέπει να αποδείξει ότι τολμά και μπορεί να κάνει τη διαφορά, εκεί όπου οι προκάτοχοί της δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν. Με αυτή την προσδοκία άλλωστε την επέλεξαν οι ψηφοφόροι και αυτήν πρέπει να δικαιώσει. 

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τα βελτιωμένα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας και τη στάση του ΔΝΤ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30/03/2016


Τη νέα διάψευση των προβλέψεων του ΔΝΤ σχετικά με τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας ανέδειξε με κατεπείγουσα ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στις αισθητά βελτιωμένες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας έναντι των αρνητικών εκτιμήσεων του ΔΝΤ και τόνισε πως και στο πρόσφατο παρελθόν ο οργανισμός αυτός απέτυχε να προβλέψει σωστά την πορεία της Ελλάδας. Παράλληλα ζήτησε την άποψη της Επιτροπής για τις αστοχίες αυτές και έθεσε ζήτημα διακοπής της συνεργασίας με το ΔΝΤ.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας για το 2015 είναι ουσιωδώς καλύτερα του αναμενόμενου. Ειδικότερα, αντί της πρόβλεψης για πρωτογενές έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ, όπως εκτιμούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), από τα πορίσματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) προκύπτει η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 0,2% του ΑΕΠ, δηλαδή μια θετική διαφορά 1,44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι άλλωστε η πολλοστή φορά κατά την οποία οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας διαψεύδονται παταγωδώς, αφού, μεταξύ των άλλων, το 2010 είχε υπολογίσει ότι η Ελλάδα θα επανερχόταν στις αγορές (για την εξυπηρέτηση των δημόσιων δανειακών αναγκών της) το…2012 (!) και ότι θα βρισκόταν σε τροχιά ανάπτυξης ήδη από το τέλος του 2011 (!!).

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σκοπεύει να τροποποιήσει την στάση της, ως μέλος του «κουαρτέτου» των δανειστών, έναντι της Ελλάδας και ειδικότερα να προσαρμόσει προς τα κάτω τις απαιτήσεις της για νέα δημοσιονομικά μέτρα, με δεδομένη πια την υπέρβαση των στόχων για το 2015;
2. Ποια είναι κατά την γνώμη της η αιτία των συνεχών αστοχιών του ΔΝΤ στις προβλέψεις του;
3. Ύστερα από τις αποτυχίες του ΔΝΤ, μήπως θα ήταν προτιμότερη η διακοπή της συνεργασίας με τον αναξιόπιστο αυτόν οργανισμό; 

Ο Κώστας Χρυσόγονος στον ραδιοσταθμό «Πρακτορείο 104.9 FM»

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

Ο Κώστας Χρυσόγονος στον ραδιοσταθμό «Πρακτορείο 104.9 FM»

«Βόμβα» το δημογραφικό


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 17/03


Τα τελευταία στοιχεία για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι περισσότερο από ανησυχητικά. Οι γεννήσεις μειώνονται διαρκώς, μόλις στις 92.148 το 2014, ενώ το 2013 ήταν 94.134 και τα προηγούμενα χρόνια σταθερά πάνω από τις 100.000. Αντίστροφα οι θάνατοι αυξάνονται ολοένα, στις 113.740 το 2014 έναντι 111.794 το 2013 και ακόμη λιγότερων παλιότερα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο πληθυσμός με επιταχυνόμενους ρυθμούς, αν λάβουμε υπόψη και τη μετανάστευση Ελλήνων στο εξωτερικό (106.804 μέσα στο 2014).

Οι πληθυσμιακές αυτές τάσεις όχι μόνο υπονομεύουν κάθε προοπτική για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και δημιουργούν ερωτηματικά για το μέλλον του Ελληνισμού. Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια επιδείνωσαν δραματικά το πρόβλημα, αφού περιορίσθηκαν οι κοινωνικές παροχές, φοροαπαλλαγές και άλλα κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά και από την άλλη πλευρά υποβαθμίσθηκε το δημόσιο σύστημα υπηρεσιών υγείας με συνέπεια την αύξηση της θνησιμότητας. Χρειάζεται άμεση αντίδραση από την πλευρά της πολιτείας, προκειμένου να ανακοπεί ο εξελισσόμενος σε αργό γύρισμα πληθυσμιακός όλεθρος. Η επικείμενη νέα ασφαλιστική και φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να αποτελέσει την έναρξη μιας μεγάλης στροφής, με την ουσιαστική διαφοροποίηση της μεταχείρισης των ασφαλισμένων και φορολογουμένων με τέκνα ή χωρίς. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο άτεκνος επωφελείται για τον εαυτό του από το σύνολο του εισοδήματος που του απομένει διαθέσιμο ύστερα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ όποιος έχει ένα ή περισσότερα (ιδίως ανήλικα) τέκνα διαθέτει μεγάλο (ενίοτε το μεγαλύτερο) μέρος του δικού του εισοδήματος για εκείνα. Συνεπώς η επιβολή κοινών συντελεστών υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και η πρόβλεψη ασήμαντων μόνο φορολογικών ελαφρύνσεων για τους γονείς συνιστά μείζονα αδικία.

Πέρα από το δημογραφικό, άμεση και επιτακτική είναι η ανάγκη για μια ενεργητική πολιτική αύξησης της απασχόλησης, προκειμένου να αναχαιτισθεί το διογκούμενο ρεύμα μετανάστευσης των Ελλήνων στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία προσφέρει περίπου 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, δηλαδή απασχολείται ενεργά περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού. Αντίθετα π.χ. στη γειτονική μας Ιταλία, με ποσοστό ανεργίας περί το 11%, υπάρχουν περίπου 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, δηλαδή απασχολείται ενεργά ο μισός περίπου πληθυσμός. Επομένως ακόμη και αν η τρομακτικά υψηλή ανεργία στη χώρα μας εξαλειφόταν ολοκληρωτικά και όλοι οι (περίπου 1,2 εκατομμύρια) δηλωμένοι άνεργοι εύρισκαν εργασία, και πάλι ο ενεργά απασχολούμενος πληθυσμός ως ποσοστό του συνόλου θα ήταν περίπου 45%, δηλαδή θα υπολειπόταν ουσιωδώς από τα ιταλικά επίπεδα. Χρειάζεται δράση πριν να είναι πολύ αργά. 

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

Ελλιπής και καθυστερημένη απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στις ψυχιατρικές δομές των κρατών-μελών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/03/2016


Με τρεις μήνες καθυστέρηση και γενικόλογες αναφορές απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις επιπτώσεις που έχουν τα μέτρα λιτότητας στις ψυχιατρικές δομές της Ελλάδας και των κρατών-μελών. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στην υποστελέχωση των ψυχιατρικών δομών λόγω της κρίσεως και στις αναχρονιστικές θεραπείες που εφαρμόζονται εξαιτίας ελλείψεων, σε συνδυασμό με τα αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης που εμφανίζονται στην ελληνική κοινωνία ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας. Στην καθυστερημένη απάντησή του ο Επίτροπος Andriukaitis τόνισε πως τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας που ακολουθούν, ενώ αρκέστηκε να αναφέρει την υποστήριξη της Επιτροπής προς το ελληνικό Υπουργείο Υγείας καθώς και τις επιθεωρήσεις που γίνονται, αποφεύγοντας όμως να σχολιάσει την ανάγκη αναβάθμισης των δομών και αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Παρά τις συνεχείς προόδους της ψυχιατρικής επιστήμης, στη σύγχρονη Ευρώπη δυστυχώς συναντούμε ακόμη και σήμερα περιπτώσεις εφαρμογής ξεπερασμένων πρακτικών στους ασθενείς. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας, έχει οδηγήσει σε υποστελέχωση τις ψυχιατρικές δομές και σε εφαρμογή αναχρονιστικών θεραπειών στους ασθενείς, ώστε η πλειοψηφία των εμπλεκομένων να κάνει λόγο για ένα μείγμα «φυλακής με θεραπεία», αντί για επιστημονική αντιμετώπιση των περιπτώσεων ψυχιατρικής φύσεως.
Παράλληλα, οι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη στον ελληνικό πληθυσμό ως αποτέλεσμα της ανθρωπιστικής κρίσης και του κοινωνικού αποκλεισμού έχουν αυξηθεί, με το 25% των ανδρών και το 33% των γυναικών (περίπου 850.000 έλληνες και 1,1 εκατ. ελληνίδες) να υπολογίζεται ότι πάσχουν από κάποια μορφή της νόσου . Έτσι, φαίνεται ότι οι ψυχικά ασθενείς αναγκάζονται να πληρώσουν βαρύ τίμημα εξαιτίας των απάνθρωπων πολιτικών λιτότητας που επιβάλλονται και οι οποίες στερούν από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες τα απαραίτητα εφόδια υποστήριξης των ασθενών και καθυστερούν την αναγκαία ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

Ερωτάται η Επιτροπή :
– Είναι ενήμερη για τις βελτιώσεις που απαιτούνται στην ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα;
– Τι σκοπεύει να κάνει, ως μέλος της τρόικας, ώστε να υποστηρίξει την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ψυχικά ασθενείς;


Απάντηση του κ. Andriukaitis
εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης.
Η Επιτροπή υποστηρίζει την πρόθεση του ελληνικού Υπουργείου Υγείας να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του ελληνικού εθνικού συστήματος υγείας, όπου περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Η Επιτροπή έχει συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τη μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η απο-ϊδρυματοποίηση της περίθαλψης και η στροφή προς την κατ’ οίκον φροντίδα, και έχει υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία μέσω των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων. Ωστόσο, η εφαρμογή είναι ένα θέμα που εναπόκειται στις ελληνικές αρχές.
Το μνημόνιο συνεννόησης στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος προάγει τις προσπάθειες για τη βελτίωση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για τους έλληνες πολίτες. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η ΕΕ παρέχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, σε δράσεις σχετικές με την υγεία που προτείνονται από την Ελλάδα σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητές της. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικές αποστολές επιθεώρησης στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να εγείρει τυχόν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ποιότητα και την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, εντός των ορίων της εντολής της. 

Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

O Κώστας Χρυσόγονος στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤ3

Κριτική του Κώστα Χρυσόγονου στις δηλώσεις Ντομπρόβσκις για το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 11/03/2016


Κριτική σε όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου για το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο", άσκησε ο Κώστας Χρυσόγονος με γραπτή του δήλωση. Συγκεκριμένα ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις του αντιπροέδρου, τονίζοντας πως η Επιτροπή μιλά για πολιτική διακυβέρνηση και δημοκρατική ευθύνη στη διαχείριση του Ευρώ, την ίδια στιγμή που ο έλεγχος του Κοινοβουλίου απέναντί της είναι ασφυκτικά περιορισμένος. Αυτό σημαίνει πως η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική που ασκείται στερείται επίσης δημοκρατικής νομιμοποίησης ιδιαίτερα όταν στηρίζεται σε εξω-ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ. Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας νέων μη-συμβατικών μηχανισμών αναδιάρθρωσης δημοσίου χρέους.


Ακολουθεί το κείμενο της γραπτής δήλωσης :

Η τοποθέτηση του αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συζήτηση για το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο", δηλαδή ουσιαστικά για την εποπτεία της Επιτροπής πάνω στις δημοσιονομικές εξελίξεις στα κράτη-μέλη, χαρακτηρίζεται από κραυγαλέες αντιφάσεις. Η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι το ευρώ συνιστά ένα πολιτικό σχέδιο, που απαιτεί πολιτική διακυβέρνηση και δημοκρατική ευθύνη, και διαπιστώνει ότι όλοι θα κριθούμε από την ικανότητά μας να βελτιώσουμε τις προοπτικές των λαών μας. Στην πραγματικότητα όμως η ίδια η Επιτροπή είναι ένα μικτό όργανο, πολιτικό και τεχνοκρατικό συνάμα, και ο έλεγχος του Ευρωκοινοβουλίου απέναντι της είναι ασφυκτικά περιορισμένος με βάση τους ισχύοντες κανόνες. Αντίστοιχα περιορισμένη είναι η δημοκρατική νομιμοποίηση της ασκούμενης οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, πολύ περισσότερο όταν στον σχεδιασμό της συμμετέχουν εξω-ευρωπαϊκοί οργανισμοί στερούμενοι πλήρως μιας τέτοιας νομιμοποίησης και απρόσιτοι στον καταλογισμό ευθύνης, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ακόμη η Επιτροπή παραδέχεται ότι τα υψηλά δημόσια χρέη παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και εκθέτουν τις οικονομίες των κρατών-μελών στον κίνδυνο κρίσεων, χωρίς όμως να παρουσιάζει κανένα σχέδιο για τη δραστική μείωση των επιπέδων χρέους. Η Ευρώπη χρειάζεται νέους, μη-συμβατικούς μηχανισμούς αναδιάρθρωσης δημοσίου χρέους για να επιτευχθεί η ουσιαστική μείωσή του και λιγότερη ανάμειξη μη-δημοκρατικών και μη-ευρωπαϊκών μηχανισμών στα του οίκου της. 

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με το ζήτημα των οικονομικών πληροφοριοδοτών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 10/03/2016


Την ανάγκη προστασίας των πολιτών που βοηθούν στην αποκάλυψη σκανδάλων υπογράμμισε με ομιλία του στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής με παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ζήτημα των whistleblowers, στάθηκε στην αδυναμία των κρατών-μελών της ΕΕ να προστατεύσουν νομικά τους πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες για παραβατικές ενέργειες, από αντίποινα στο χώρο εργασίας τους ή ποινικές διώξεις. Παράλληλα, θύμισε την ύπαρξη σκανδάλων πανευρωπαϊκού μεγέθους, όπως το λεγόμενο Luxleaks ή της Volkswagen, τονίζοντας πόσο ευκολότερη θα ήταν η αποκάλυψή τους αν πολλοί εμπλεκόμενοι δεν δίσταζαν να πάρουν θέση. Τέλος, κάλεσε σε αποτελεσματική αντιμετώπιση των σκανδάλων, με την παροχή κινήτρων στους πολίτες ώστε να καταγγέλλουν αντίστοιχες παραβάσεις.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ :


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας :

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των ανθρώπων που βοηθούν με τις πληροφορίες τους να αποκαλυφθούν σκάνδαλα διαφθοράς.
Σύμφωνα με έρευνα του 2013 της Διεθνούς Διαφάνειας, οι περισσότερες χώρες της Ένωσης αδυνατούν να προσφέρουν επαρκή νομική προστασία από αντίποινα στο χώρο εργασίας, ενώ ταυτόχρονα η ανησυχία για ποινικές διώξεις αποτελεί έναν ακόμα ανασταλτικό παράγοντα για τους πληροφοριοδότες.
Όπως παραδέχτηκε ο κ. Γιουνκέρ το Σεπτέμβριο του 2015 ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, πρέπει να υιοθετήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο ζήτημα αυτό. Ας αναλογιστούμε όλοι πόσο έπληξε την εμπιστοσύνη των πολιτών το σκάνδαλο Luxleaks ή το σκάνδαλο της Volkswagen και πόσο θα βοηθούσε αν υπήρχε εναρμονισμένη νομοθεσία ώστε οι πληροφοριοδότες να μη φοβούνται να καταγγείλουν όσα γνωρίζουν.
Η διαφθορά κινείται στο σκοτάδι. Μόνοι αν δώσουμε κίνητρα στους πολίτες να βγουν στο φως και να καταγγείλουν τις παρανομίες θα είμαστε σε θέση να την καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά. 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για τη διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στην ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 10/03/2016


Την πορεία ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχολίασε με παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της συγκεκριμένης διαδικασίας, τονίζοντας πως δέκα χρόνια μετά την απόκτηση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας, καμία πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί από τα Σκόπια στο ζήτημα της ονομασίας ή των εδαφικών τους διεκδικήσεων. Αντιθέτως οι συνεχείς ενέργειες σφετερισμού της ελληνικής ιστορίας δεν βοηθούν τις σχέσεις καλής γειτονίας, ενώ η ταυτόχρονη οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν συμβάλλει στη βελτίωση των προοπτικών, καθώς η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις ως προς τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Δείτε το κείμενο της παρέμβασης εδώ :


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης :

Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας των Σκοπίων κατά το έτος 2015 είναι αποκαλυπτική. Δέκα ολόκληρα χρόνια μετά την απόκτηση του καθεστώτος της υποψήφιας για ένταξη χώρας δεν έχει γίνει καμία πρόοδος στο θέμα της ονομασίας και στην αποκήρυξη των εδαφικών διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας, τις οποίες υποκρύπτει η ονομασία. Αντίθετα, οι σχέσεις καλής γειτονίας επιβαρύνονται από την πλαστογράφηση και τον σφετερισμό της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς και με την ανέγερση αλλόκοτων μνημείων στην πόλη των Σκοπίων. Πέρα από αυτά υπάρχει οπισθοδρόμηση σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η εμπέδωση της δημοκρατίας και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, με το καθεστώς Γκρουέφκσι να κινείται σε ολοένα πιο αυταρχική κατεύθυνση. Σε κανένα από τα θέματα αυτά δεν μπορούν να γίνουν εκπτώσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. 

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για το ιδιότυπο δίκτυο τραπεζιτών που υποστηρίζει το Ισλαμικό Κράτος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 09/03/2016


Το ζήτημα του δικτύου τραπεζιτών που υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Ισλαμικού Κράτους έφερε στο προσκήνιο με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανταλλακτήρια χρημάτων τα οποία εκτελούν μεταφορές εκατομμυρίων δολαρίων από και προς τα εδάφη που ελέγχει το Ισλαμικό Κράτος, με μεγάλο ποσοστό συναλλαγών να συντελείται σε περιοχές της Τουρκίας και ιδιαίτερα στη Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες ώστε να περιορίσει τη λειτουργία αυτών των ανταλλακτηρίων, ενώ τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να κλείνει συμφωνίες με την τουρκική κυβέρνηση, πρέπει να την πιέσει ώστε να εξαλειφθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες στα εδάφη της.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών κάνουν λόγο για ιδιότυπο δίκτυο "τραπεζιτών" που εξυπηρετούν το Ισλαμικό Κράτος, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μεταφορά χρημάτων από και προς τις περιοχές που αυτό ελέγχει, για σκοπούς που σχετίζονται άμεσα με την τρομοκρατία ή άλλες παράπλευρες ενέργειες τρομοκρατών[1]. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως υπάρχει δίκτυο χρηματικών ανταλλακτηρίων σε διάφορα σημεία και πόλεις στην Τουρκία[2], τα οποία λειτουργούν προφασιζόμενα νόμιμες συναλλαγές, αλλά ουσιαστικά συντηρούνται από τις μεταφορές τεράστιων χρηματικών ποσών όχι μόνο προς όφελος αλλά και υπό την προστασία τρομοκρατών.

Ερωτάται η Επιτροπή :

1) Είναι ενήμερη για την ύπαρξη αυτού του δικτύου ανταλλακτηρίων; Ποιές ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε η ΕΕ να περιορίσει τη λειτουργία τους;
2) Την ώρα που η ΕΕ έρχεται σε συμφωνίες με την κυβέρνηση της Τουρκίας, φαίνεται πως στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που, συμμετέχοντας σε αυτό το δίκτυο συναλλαγών, υποστηρίζουν τις ενέργειες του Ισλαμικού Κράτους. Ποιές πιέσεις ασκούνται στην Τουρκία ώστε να εξαλείψει αυτές τις δραστηριότητες;

________________________________________

Κριτική του Κώστα Χρυσόγονου στη συμφωνία βελτίωσης της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 09/03/2016


Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συμφωνία μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση και επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας παρενέβη ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής παρότι αναγνώρισε πως η συμφωνία έχει θετικά στοιχεία, υπογράμμισε πως και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος φαίνεται να βρίσκονται οικονομικά ζητήματα. Παράλληλα, τόνισε πως είναι απαραίτητο η Ευρώπη να εστιάσει στις ανάγκες των πολλών και όχι των λίγων, να προστατευθεί η φωνή των πολιτών και τέλος να ενισχυθεί η δημοκρατία και να αποδυναμωθεί γραφειοκρατία.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ :


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας :

Συζητούμε σήμερα για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βελτίωση των εσωτερικών νομοθετικών διαδικασιών, με στόχο την ορθότερη λειτουργία των οργάνων, την καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης και την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, έχουμε επιτέλους μια πρόταση με ορισμένα θετικά στοιχεία. Είναι όμως φανερό πως και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οικονομικά και όχι κοινωνικά ζητήματα. Οι συνδικαλιστικοί φορείς που εκφράζουν τις ανάγκες των εργαζομένων, φαίνεται να τίθενται στο περιθώριο. Παράλληλα, γεννώνται ερωτηματικά σχετικά με το αν όντως ενισχύεται η φωνή του Κοινοβουλίου κατά τη νομοθετική διαδικασία ή αν αντίθετα είναι η Επιτροπή εκείνη που κυρίως βγαίνει ενισχυμένη από αυτή τη συμφωνία. Καθώς η Ευρώπη βιώνει έναν έντονο προβληματισμό για το μέλλον της, θα έπρεπε να είχαμε αλλάξει στόχευση και αντιλήψεις και να εστιάσουμε στα προβλήματα των πολλών, όχι στα συμφέροντα των λίγων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πραγματικά δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, όχι με συμφωνίες που περιορίζουν τη φωνή των πολιτών και των οργάνων που τους εκπροσωπούν άμεσα. Οι διευκολύνσεις για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατία και να αποδυναμωθεί η γραφειοκρατία. 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής για το προσφυγικό ζήτημα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 09/03/2016


Την έλλειψη αλληλεγγύης που επιδεικνύουν συγκεκριμένα κράτη-μέλη ως προς την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, κατήγγειλε με παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε την ανάγκη εξάλειψης των μονομερών ενεργειών και των εγωισμών που θα έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για όλους, ενώ καλωσόρισε την υπόσχεση που δόθηκε για βοήθεια προς την Ελλάδα, με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν εγκλωβισμένοι πρόσφυγες. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για υλοποίηση των ευρωπαϊκών υποσχέσεων, υπογραμμίζοντας πως τα λόγια πρέπει άμεσα να γίνουν έργα.

Παρακολουθείστε το βίντεο της παρέμβασης εδώ : 


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης :

Η χθεσινή σύνοδος κορυφής κατέδειξε για μια ακόμη φορά ότι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στις κοινές ευθύνες και δεν επιδεικνύουν αλληλεγγύη απέναντι στα άλλα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση ενός μείζονος πανευρωπαϊκού προβλήματος όπως είναι το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι μονομερείς ενέργειες και οι εγωιστικές εθνικές πολιτικές όχι μόνο δεν αποδίδουν αλλά μακροπρόθεσμα θα έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για όλους. Σημειώνω πάντως με ικανοποίηση τη δέσμευση της συνόδου για επαναπροώθηση στην Τουρκία όσων εισέρχονται αυθαίρετα στο ελληνικό έδαφος και για κατανομή ίσου αριθμού Σύριων προσφύγων σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης καλωσορίζω την υπόσχεση για άμεση οικονομική και οργανωτική βοήθεια προς την Ελλάδα ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των εγκλωβισμένων προσφύγων καθώς και για υλοποίηση του προγράμματος μετεγκατάστασης τους από την Ελλάδα προς τα άλλα κράτη-μέλη. Τα λόγια όμως πρέπει άμεσα να γίνουν έργα. 

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Αβάσιμες οι επικρίσεις προς την Ελλάδα


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 03/03


Η προσφυγική κρίση που βιώνει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα έχει εισέλθει σε μια νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη φάση μετά το κλείσιμο των συνόρων. Οι ροές των προσφύγων και μεταναστών που διέρχονται από την Ελλάδα είναι τόσο μεγάλης τάξης μεγέθους, σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων το 2015 ώστε να είναι ανέφικτη η διαχείρισή τους αποκλειστικά με ίδια μέσα. Το κόστος για το ελληνικό κράτος υπολογίζεται για την προηγούμενη χρονιά σε 600 εκατομμύρια ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος και σε 1 δισεκατομμύριο από την κυβέρνηση. Αυτά είναι ποσά τα οποία δεν μπορεί να τα αντέξει ο προϋπολογισμός μιας χώρας σε δεινή οικονομική κρίση για περίπου οκτώ χρόνια, όταν μάλιστα αυτή καλείται από τους Ευρωπαίους εταίρους της να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους για δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Πέρα από αυτό όμως, η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας μας, που έχει θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία και μάλιστα με πολύ μικρές αποστάσεις ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και τα μικρασιατικά παράλια, δεν επιτρέπει πρακτικά την ανάσχεση των κυμάτων προσφύγων ή μεταναστών. Εάν η ελληνική Ακτοφυλακή επιχειρούσε να εμποδίσει τα δουλεμπορικά σκάφη κάτω από τέτοιες συνθήκες, το αποτέλεσμα θα ήταν μαζικοί πνιγμοί, πράγμα απαράδεκτο από κάθε άποψη. Αντίθετα π.χ. η Ιταλία έχει περιορίσει πάρα πολύ τις ροές προς το έδαφός της, επειδή η (θαλάσσια) απόστασή της από την Τυνησία και τη Λιβύη είναι μεγάλη και η ίδια μπορεί να επεμβαίνει ακόμη και στα χωρικά ύδατα των αδύναμων κρατών αυτών και να παρεμποδίζει τους δουλεμπόρους.

Συνεπώς οι επικρίσεις προς τη χώρα μας ότι δεν πράττει ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσει το ζήτημα είναι αβάσιμες, αφού ακόμη κι αν η λειτουργία των κέντρων υποδοχής και καταγραφής είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα, επί της ουσίας λίγα πράγματα θα άλλαζαν. Και βέβαια η αντιπολίτευση προσφέρει κάκιστη υπηρεσία στον τόπο όταν αναπαράγει τις επικρίσεις αυτές στρεφόμενη κατά της κυβέρνησης σε ένα θέμα όπου θα χρειαζόταν, ένα ελάχιστο όριο συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι το κλειδί του Προσφυγικού βρίσκεται στα χέρια της Τουρκίας και όχι της Ελλάδας. Το ημιαυταρχικό καθεστώς Ερντογάν πρέπει να πιεσθεί, στην ανάγκη και με την επιβολή κυρώσεων, ώστε να τηρήσει τα συμφωνημένα του Νοεμβρίου 2015 για ανάσχεση των ροών και την παλαιότερη ελληνοτουρκική συμφωνία περί επανεισδοχής στο τουρκικό έδαφος των μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου. Τέτοια αποτελεσματική πίεση δεν είναι σε θέση βέβαια να ασκήσει μόνη της η Ελλάδα, μπορεί όμως η Ευρώπη με το μέγεθος των 500 εκατομμυρίων πολιτών της.