Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Σχέδιο ανάπτυξης


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 26/05

Η προχθεσινή δήλωση του Eurogroup, πέρα από την καταβολή της νέας δόσης που καλύπτει τις δανειακές ανάγκες μας ουσιαστικά για όλο το 2016, προδιαγράφει τη λήψη μέτρων για την ελάφρυνση του βάρους του ελληνικού δημόσιου χρέους. Βραχυπρόθεσμα, δηλαδή μετά την αναμενόμενη τις επόμενες ημέρες ολοκλήρωση της αξιολόγησης και ως το τέλος του τρέχοντος δανειακού προγράμματος το 2018, προβλέπεται η «εξομάλυνση» του χρονοδιαγράμματος πληρωμών και κάποια μείωση επιτοκίων. Αυτά είναι θετικά, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα της υπερχρέωσης ούτε προετοιμάζουν επαρκώς την επάνοδο της Ελλάδας στις κεφαλαιαγορές, για να καλύπτει από εκεί τις δανειακές της ανάγκες μετά το 2018. Πιο δραστικά είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία τοποθετούνται (υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν αναγκαία) στο 2018 και αφορούν την επιστροφή των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλων κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης από τα ελληνικά ομόλογα που αγόρασαν σε τιμές κάτω της ονομαστικής αξίας στη δευτερογενή αγορά.

Επίσης γίνεται υπαινικτικά λόγος για χρήση του αδιάθετου υπολοίπου χαμηλότοκων δανείων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (που προβλεπόταν για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αλλά τελικά δεν χρειάσθηκε) προκειμένου να εξοφληθεί πρόωρα μέρος των υψηλότοκων δανείων του ΔΝΤ προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα την πτώση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Τέλος, τα μακροπρόθεσμα μέτρα υποτίθεται πως θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους από το 2019 και μετά, με περαιτέρω επιμήκυνση και μείωση επιτοκίων, αν χρειασθεί. Αρνητικό στοιχείο εδώ αποτελεί η εκτίμηση ως «βιώσιμων» δανειακών αναγκών στο υπερβολικά υψηλό ποσοστό 20% του ΑΕΠ ετησίως. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα αρκετά ικανοποιητικό πλαίσιο, αν και συνοδεύεται από προϋποθέσεις και παραμέτρους που εμπεριέχουν έναν βαθμό αβεβαιότητας.

Ρεαλιστικά όμως δεν θα μπορούσε να αναμένει κανείς άμεσες και θεαματικές υποχωρήσεις των δανειστών σε ζητήματα όπως π.χ. η πάγια άρνησή τους να συναινέσουν σε ονομαστική μείωση του κεφαλαίου του χρέους, και άρα η έστω και σταδιακή αποδοχή εκ μέρους τους της πραγματικότητας, ότι δηλαδή το βάρος του ελληνικού δημόσιου χρέους είναι υπέρογκο και χρειάζεται ελάφρυνση, πρέπει να αποτιμηθεί θετικά. Εξάλλου οι αβεβαιότητες είναι ούτως ή άλλως εγγενείς σε μια υπόθεση μακράς προοπτικής και σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό και με τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στα κράτη-δανειστές. Το κυρίως ζητούμενο για τη χώρα μας στο εξής είναι η κατάστρωση και εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης, με την παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να αντιστρέψουμε την πτωτική πορεία δεκαετιών ολόκληρων που μας οδήγησε στη χρεοκοπία. 

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Ανεπαρκείς οι προσπάθειες της Ευρώπης για τα προσφυγόπουλα που αγνοούνται


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 27/05/2016


Την αδυναμία της να αντιμετωπίσει άμεσα τις εξαφανίσεις προσφυγόπουλων εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής, χρησιμοποιώντας στοιχεία της EUROPOL, είχε σταθεί στις χιλιάδες εξαφανίσεις παιδιών-προσφύγων που καταγράφηκαν τους τελευταίους μήνες, καθώς και στους κινδύνους εκμετάλλευσης και εμπορίας που υπάρχουν. Στην απάντησή του ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος αναγνώρισε τις σοβαρές ανησυχίες αλλά τόνισε πως δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Παράλληλα αναφέρθηκε σε γενικόλογες ανακοινώσεις της Επιτροπής, μεταφέροντας την ευθύνη προστασίας των θυμάτων εμπορίας στα κράτη-μέλη.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Σύμφωνα με πληροφόρηση της υπηρεσίας πληροφοριών της EUROPOL, περισσότερα από 10.000 παιδιά-πρόσφυγες αγνοούνται, μετά την έξαρση της προσφυγικής κρίσης το περασμένο διάστημα. Κατά δήλωση του επικεφαλής Brian Donald, 5.000 παιδιά αγνοούνται μόνο στην Ιταλία και περίπου 1.000 στη Σουηδία. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το 27% των ατόμων που εισήλθαν στην Ευρώπη λόγω της προσφυγικής κρίσης, είναι παιδιά. Ο κίνδυνος εκμετάλλευσης και εμπορίας τους από κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος είναι μεγάλος ενώ, ακόμα και τα παιδιά που καταφέρνουν να ξεφύγουν, βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανάγκη επιβίωσης [1].

Ερωτάται η Επιτροπή :
– Είναι ενήμερη για την τραγική αυτή κατάσταση που φέρνει σε άμεσο κίνδυνο χιλιάδες παιδιά;
– Σε τι είδους ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε να μειώσει τους κινδύνους για τα παιδιά-πρόσφυγες;


Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Επιτροπής (27.5.2016)

Ο αριθμός των 10 000 (κατ’ εκτίμηση) εξαφανισμένων παιδιών προσφύγων προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Οι σχετικές πληροφορίες είναι κατακερματισμένες [2]. Η Επιτροπή συγκέντρωσε τα διαθέσιμα δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση ασυνόδευτων παιδιών [3].
Τα μέτρα προστασίας για τα παιδιά σε μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών, καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, καθώς και στο παράρτημά του, στο οποίο περιγράφονται οι εν εξελίξει δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών που ζουν υπό συνθήκες μετανάστευσης [4]. Η Επιτροπή μαζί με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι εντοπίζονται από το πρώτο στάδιο στα κέντρα πρώτης υποδοχής τα πραγματικά ή εν δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και λαμβάνει χώρα η απαραίτητη συνεργασία με τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ο εντοπισμός και η ποινική δίωξη των διακινητών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε πρακτικά μέτρα, για να κάνει χρήση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προστασία των παιδιών.
Τα κράτη μέλη υπέχουν σαφείς υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για να προστατεύουν όλα τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που λαμβάνουν υπόψη το φύλο και τα παιδιά, και να αποτρέπουν εξαρχής τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων.

________________________________________
[4] COM(2016) 85 final, παράρτημα 6. 

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την ανάγκη καθαρισμού των θαλασσών της Μεσογείου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 27/05/2016


Τον προβληματισμό που προκαλούν οι πληροφορίες σχετικά με τη ρύπανση της Μεσογείου, προέβαλε με ερώτησή του ο Κώστας Χρυσόγονος. Απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην αδυναμία των μεσογειακών κρατών να αναλάβουν τον καθαρισμό του βυθού λόγω της οικονομικής κρίσης, γεγονός που αναγκάζει πολίτες να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες αντιμετώπισης της ρύπανσης, ενώ έθεσε ζήτημα χρηματοδότησης των προσπαθειών καθαρισμού μέσω του Προγράμματος Horizon 2020.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Προβληματισμό προκαλούν οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη ρύπανση της Μεσογείου. Τα στοιχεία μιλούν για τόνους απορριμμάτων που βρίσκονται στο βυθό των θαλασσών και τα οποία εθελοντές δύτες αναγκάζονται πλέον να συλλέγουν, οργανωμένοι σε ομάδες καθαρισμού, αφού τα κράτη αδυνατούν να αναλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες [1]. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός πως κατά το 2015, σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος περισυλλέχθηκαν συνολικά από τις ελληνικές θάλασσες 9 τόνοι απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων 13 χιλιάδες μπουκάλια και 3,500 πλαστικές συσκευασίες [2]. Είναι προφανές πως εν τω μέσω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ευρώπη, οι πολίτες καλούνται να αναλάβουν δράση, ιδιαίτερα γύρω από κατοικημένες περιοχές όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο, με συνέπεια τα ύδατα να απειλούνται με μόλυνση και η ποιότητα ζωής να υποβαθμίζεται.

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Είναι ενήμερη για τη κατάσταση που επικρατεί στις μεσογειακές θάλασσες και βυθούς;
β) Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να υποστηρίξει τον καθαρισμό των περιοχών αυτών; γ) Μελετά τη προοπτική επιπλέον χρηματοδότησης ενεργειών καθαρισμού, μετά το τέλος της δράσης καθαρισμού της Μεσογείου [3], στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020;

________________________________________

Το κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών


Κυκλοφόρησε το βιβλίο μου «Το κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών»  
  

 

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Δήλωση του Κώστα Χρυσόγονου για τη στρατηγική ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 26/05/2016


Τις εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς σχολίασε ο Κώστας Χρυσόγονος. Με γραπτή δήλωση που εξέδωσε στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Ευρωβουλευτής τόνισε πως δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός με ίσους όρους όταν κράτη-μέλη μπορούν να ακολουθούν πολιτική φιλική προς τις πολυεθνικές εταιρίες, επιτρέποντας σε αυτές να φοροαποφεύγουν, κάτι που επιβαρύνει άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη εναρμόνισης της φορολογικής νομοθεσίας και προστασίας των καταθέσεων, ενώ κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την εξομάλυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ένωσης, προτού οι στρεβλώσεις απειλήσουν τα θεμέλια της Ευρώπης.


Ακολουθεί το κείμενο της γραπτής δήλωσης :

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υποτιθέμενη αναβάθμιση της ενιαία αγοράς περιέχει πομπώδεις εξαγγελίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός με ίσους όρους όταν τα κράτη-μέλη, ή τουλάχιστον πολλά από αυτά, δίνουν ποικίλες ευκαιρίες σε πολυεθνικές ιδίως επιχειρήσεις να φοροαποφεύγουν με νομιμοφάνεια σε βάρος άλλων κρατών-μελών. Χρειαζόμαστε συνεπώς εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας, όπως και πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, προκειμένου να εκλείψει η αβεβαιότητα που υπονομεύει τα τραπεζικά συστήματα ιδίως των μεσογειακών κρατών-μελών και κατεξοχήν της Ελλάδας. Μόνο έτσι μπορούν να εξομαλυνθούν και οι τεράστιες διαφορές στα επιτόκια δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών μεταξύ των κρατών-μελών, οι οποίες καταλήγουν σε επενδυτική άπνοια και αύξηση της ανεργίας στα οικονομικά ασθενέστερα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αντί η Επιτροπή να μας εκθέτει τα πλεονεκτήματα μιας ανενεργής στην πράξη ενιαίας αγοράς, θα έπρεπε να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την εξομάλυνση των κραυγαλέων αυτών ανισοτήτων, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών. Διαφορετικά η παρατεινόμενη ύπαρξη των στρεβλώσεων αυτών θα απειλήσει αργά ή γρήγορα τα ίδια τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας. 

Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Star στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου “Live U”

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για το σκάνδαλο Luxleaks και την προστασία των πληροφοριοδοτών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 24/05/2016


Την ανάγκη προστασίας των πολιτών που βοηθούν τις αρχές στη καταπολέμηση φορολογικών σκανδάλων ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Στηριζόμενος σε δημοσιεύματα σχετικά με τη δίωξη που έχει ασκηθεί εις βάρος πρώην υπαλλήλων ελεγκτικής εταιρίας στο Λουξεμβούργο οι οποίοι συνέβαλαν στην αποκάλυψη του γνωστού σκανδάλου Luxleaks, ο Ευρωβουλευτής τόνισε τον κίνδυνο επιβολής ποινής φυλάκισης που διατρέχουν, ενώ παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας των πολιτών που αναδεικνύουν αντίστοιχα οικονομικά σκάνδαλα.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι πολίτες που με τις μαρτυρίες τους αποκάλυψαν το σκάνδαλο Luxleaks, απειλούνται με φυλάκιση μέχρι και 18 μηνών από το αρμόδιο δικαστήριο του Λουξεμβούργου [1]. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως δύο πρώην υπάλληλοι της ελεγκτικής εταιρίας PriceWaterhouseCoopers, συνέβαλαν στην αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων φορολογικής φύσεως εκ μέρους πολυεθνικών εταιριών αλλά τούτο είχε ως συνέπεια να κατηγορούνται σήμερα από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές του Λουξεμβούργου για κλοπή, αποκάλυψη εμπορικών μυστικών, καθώς και για παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Σε μια περίοδο όμως κατά την οποία η Ευρώπη προσπαθεί να βρει το δρόμο προς τη "δημοσιονομική" εξυγίανση μέσω της επιβολής πρωτοφανών πολιτικών λιτότητας, λόγω της ανεπάρκειας των φορολογικών εσόδων, η προστασία των πληροφοριοδοτών που βοηθούν τις φορολογικές αρχές των κρατών-μελών στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αποτελεί ζήτημα πρωτεύουσας σημασίας.

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Είναι ενήμερη για την ανωτέρω υπόθεση;
β) Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο προστασίας των πολιτών που αναδεικνύουν σκάνδαλα οικονομικής φύσεως τα οποία αποκρύπτονται εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος σε κρατική αλλά και πανευρωπαϊκή κλίμακα;

________________________________________

Καθυστερημένη και φοβική απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου για την οικονομική υποστήριξη της Τουρκίας προς το Ισλαμικό κράτος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 24/05/2016


Με τέσσερις μήνες καθυστέρηση και φοβικό τρόπο αντέδρασε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με την οικονομική υποστήριξη της Τουρκίας προς το Ισλαμικό κράτος. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ κ. Μοσέ Γιαλόν κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα στις αρχές του έτους, με τις οποίες καλούσε τη Τουρκία να σταματήσει τη χρηματοδότηση των ισλαμιστών τρομοκρατών μέσω της ανοχής στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Στην απάντησή της η κα Mogherini αρνήθηκε την ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος της Τουρκίας, την οποία έσπευσε να χαρακτηρίσει σημαντικό εταίρο στη μάχη κατά του Νταές. Παράλληλα αρκέστηκε σε αερολογίες για την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην ΕΕ και τη Τουρκία, περιγράφοντας διάφορες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς και πλάνα που έχουν αναγγελθεί για το μέλλον.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Στις 26-01-2016 ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κ. Μοσέ Γιαλόν, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, ζήτησε από την Τουρκία να σταματήσει να χρηματοδοτεί την ισλαμική τρομοκρατία, μέσω της ανοχής στο λαθρεμπόριο καυσίμων, καθώς και να παρεμποδίσει τη διακίνηση τζιχαντιστών μέσα από το έδαφός της από την Ευρώπη προς τις περιοχές ελέγχου του "Ισλαμικού Κράτους" στη Συρία και στο Ιράκ, καθώς και αντίστροφα.

Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος :
1. Τελεί σε γνώση περιστατικών όπως αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ;
2. Θα ήταν διατεθειμένη να εξετάσει και προτείνει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενδεχόμενο επιβολής οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες αυτές;


Απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κας Mogherini (24.5.2016)

Η Ύπατη Εκπρόσωπος δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς ότι η Τουρκία έχει επωφεληθεί οικονομικά από το εμπόριο και το λαθρεμπόριο πετρελαίου με το Νταές. Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό εταίρο στον συνασπισμό κατά του Νταές, όπως αναγνωρίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 9ης Φεβρουαρίου 2015.
Η κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ απαιτεί ουσιαστικότερο διάλογο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Η ΕΕ εξακολουθεί να ενθαρρύνει την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί σταδιακά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, τις δηλώσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 29 Νοεμβρίου 2015 και κατά τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου στις 25 Ιανουαρίου 2016, συμφωνήθηκε να επεκτείνουμε και να εντείνουμε τον πολιτικό διάλογο σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, της μετανάστευσης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου 2015 εκφράστηκε, επίσης, ικανοποίηση για τη συνεργασία με την Τουρκία σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος και κοινές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτές οι σημαντικές δεσμεύσεις αποτελούν συμπλήρωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία με την Τουρκία στο πλαίσιο καθορισμένων πλαισίων. Έχει, επίσης, αναγγελθεί μια δέσμη μέτρων ύψους 1 δις EUR για την περίοδο 2015-2016 για την εφαρμογή της «στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ, καθώς επίσης και για την απειλή που συνιστά το Νταές» , όπως συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 16 Μαρτίου 2015.
Η Τουρκία είναι ενεργό μέλος της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης, της οποίας οι συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές αντιμετωπίζουν το θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συμβουλεύοντας τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ένα σταθερό νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Η Τουρκία δεσμεύεται από την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που αφορούν τα πρόσωπα και τις οντότητες που συνδέονται με τρομοκρατικές ομάδες, όπως το Νταές. Η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου με το Νταές, αποτέλεσε σημαντικό θέμα κατά τη διάρκεια του ειδικού σεμιναρίου ΕΕ-Τουρκίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας τον περασμένο Ιούνιο και θα αποτελέσει θέμα προτεραιότητας στον προγραμματισμένο διάλογο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αργότερα κατά το τρέχον έτος. 

Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

Άγνοια και αναβλητικότητα από την Επιτροπή σχετικά με το φαινόμενο μείωσης των μελισσών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23/05/2016


Στην έλλειψη επαρκών στοιχείων και κονδυλίων στάθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη νέα ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τη μείωση του αριθμού των μελισσών. Ο Ευρωβουλευτής χρησιμοποίησε στοιχεία βασισμένα στις παρατηρήσεις της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (IPBES) για να τονίσει τα αποτελέσματα που έχει η κλιματική αλλαγή, ο ανθρώπινος επεκτατισμός αλλά και τα χημικά φάρμακα στους πληθυσμούς των μελισσών, καλώντας την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τη μείωση των φυσικών επικονιαστών. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Vella τόνισε πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις επιπτώσεις των παραγόντων αυτών αλλά ούτε και για τα ακριβή ποσοστά της μείωσης και επιχείρησε να δικαιολογήσει την άγνοια της Επιτροπής υπογραμμίζοντας τα μειωμένα κονδύλια που έχει στη διάθεσή της. Παράλληλα αναφέρθηκε αόριστα σε επικείμενα προγράμματα έρευνας της ΕΕ, χωρίς όμως να προτείνει χειροπιαστές λύσεις.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Στις 7/7/2015 κατέθεσα την ερώτηση αριθ. E-010980/2015 σχετικά με τη μείωση του αριθμού των μελισσών και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στη παραγωγή τροφίμων αλλά και στο οικοσύστημα του πλανήτη.
Στην απάντησή της στις 9/9/2015 η Επιτροπή τόνισε πως δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία ως προς αυτή τη μείωση, στάθηκε στην έλλειψη συγκεκριμένων δεδομένων αλλά και στην ανάγκη περαιτέρω παρακολούθησης του ζητήματος.
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα όμως, η συνεχιζόμενη μείωση των μελισσών απειλεί τη γεωργία, αφού περίπου το 35% της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής εξαρτάται από τους φυσικούς επικονιαστές [1]. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αναφέρουν πως το 9% των ειδών μελισσών και πεταλούδων απειλείται με εξαφάνιση, κάτι που έχει πολλαπλές επιπτώσεις σε επίπεδο παραγωγικό, οικονομικό αλλά κυρίως περιβαλλοντικό. Βάσει των παρατηρήσεων της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (IPBES) ως λόγοι μείωσης των ειδών αυτών αναφέρονται η κλιματική αλλαγή, είδη φαρμάκων ή χημικών που χρησιμοποιούνται, ο ανθρώπινος επεκτατισμός αλλά και η αύξηση χωροκατακτητικών ειδών [2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει πλέον επαρκή στοιχεία στα χέρια της ώστε να επανεξετάσει την κατάσταση;
2. Ποιες κινήσεις προτίθεται να κάνει ώστε να αντιμετωπίσει τους λόγους μείωσης των φυσικών επικονιαστών;


Απάντηση του κ. Vella
εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η ερώτηση E-010980/2015 [3] αφορούσε τις διαχειριζόμενες μέλισσες και η απάντηση ανέφερε ότι από τα επίσημα στοιχεία δεν προκύπτει δραματική μείωση του αριθμού των κυψελών στην ΕΕ, ενώ υπάρχουν τοπικές και χρονικές διαφορές όσον αφορά τις ετήσιες απώλειες αποικιών [4].
Όσον αφορά τις άγριες μέλισσες, ο κόκκινος κατάλογος της ΕΕ για τις μέλισσες [5], η πρώτη στο είδος της ολοκληρωμένη εκτίμηση όλων των ειδών μελισσών στην Ευρώπη, κατέδειξε ότι το 9% αυτών απειλείται με εξαφάνιση. Ωστόσο, περισσότερο από το ήμισυ των ειδών χαρακτηρίστηκε ότι καλύπτεται από ελλιπή στοιχεία, έτσι ώστε το πραγματικό ποσοστό θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 4% και 60%.
Η εκτίμηση αυτή κατέδειξε όχι μόνο τη σοβαρή έλλειψη στοιχείων αλλά και την ανεπάρκεια εμπειρογνωμόνων στον τομέα των άγριων μελισσών στην Ευρώπη. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα και στα δίκτυα γνώσεων για να καλυφθούν αυτά τα κενά και να επιτευχθεί η εξασφάλιση αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις άγριες μέλισσες, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της ομάδας ταξινομικής και συστηματικής εμπειρογνωσίας. Η κοινωνική πρόκληση 2 του προγράμματος «Ορίζων 2020», του τρέχοντος προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, που θα ολοκληρωθεί το 2020, επισημαίνει σαφώς στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017 την ανάγκη έρευνας σχετικά με την υγεία των μελισσών και τη βιώσιμη επικονίαση [6].
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στις απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις E-007253/15 και E-005353/15 [7]. Τα αναγκαία μέτρα που αναφέρονται σε αυτές παραμένουν επίκαιρα, λαμβανομένης υπόψη και της εκτίμησης της Διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλομορφία και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) [8].

________________________________________
[8] IPBES Thematic Assessment of Pollinators, Pollination and Food Production, 2016 

Να μην αφήσουμε το μέλλον της Ευρώπης στον αυτόματο πιλότο


Συνέντευξη του Κώστα Χρυσόγονου στην ΑΥΓΗ της Κυριακής 22/05


• Θεωρείτε πως η Ε.Ε. κινείται στη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού;

Το προσφυγικό ζήτημα αποτέλεσε πλήγμα για την Ευρώπη σε πολλαπλό επίπεδο. Κοινωνικό, πολιτικό, αλλά και επικοινωνιακό. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να διαχειριστούμε τις πρωτοφανείς προσφυγικές ροές. Η αδυναμία αυτή βεβαίως μπορεί ως έναν βαθμό να δικαιολογηθεί, εξίσου δικαιολογημένος είναι όμως και ο προβληματισμός για τα αντανακλαστικά της Ευρώπης και κυρίως την αντίδραση ορισμένων κρατών που προτίμησαν να προστατέψουν τα δικά τους σύνορα, παρά την Ευρώπη ως σύνολο.
Μετά από ένα μακρό διάστημα δύσκολων, ίσως και απρόσφορων διαβουλεύσεων και προτάσεων, θεωρώ πως πλέον έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου τείνει να επικρατήσει η λογική και οι ευρωπαϊκές αξίες. Στην πράξη βλέπουμε πως οι προσφυγικές ροές μειώνονται μετά τις τελευταίες συμφωνίες που επετεύχθησαν, αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο ετοιμότητας, ώστε να διατηρήσουμε χαμηλά και τα επίπεδα των ροών.
Παράλληλα, θεωρώ πως πρέπει να έχουμε ως πρώτο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων τόσο των πολιτών της Ευρώπης, όσο βεβαίως και των προσφύγων οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας συμφερόντων τα οποία οδηγούν σε πολεμικές συρράξεις και όχι από δική τους ευθύνη. Άλλωστε, η Ευρώπη φέρει ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να εξετάζει μόνο τις εσωτερικές της ισορροπίες. Η επίδειξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς αποτελεί δομικό στοιχείο της Ευρώπης και οφείλουμε να το θυμόμαστε.


• Στις παρεμβάσεις σας στις Βρυξέλλες έχετε ασχοληθεί με το θέμα των τουρκικών παραβιάσεων. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η τουρκική προκλητικότητα;

Είναι αλήθεια πως το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται σπασμωδικές κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Θα μπορούσαμε να πούμε πως, με απαρχή το προσφυγικό ζήτημα, φαίνεται να εξελίσσεται μια προσπάθεια της γειτονικής χώρας να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της. Το γεγονός αυτό πιθανώς οφείλεται σε εσωτερικές έριδες, στην προσπάθεια του καθεστώτος Ερντογάν να αποδείξει κάτι στους Τούρκους ψηφοφόρους ή ακόμη και στην προσπάθεια αποκομιδής κερδών από τις ανακατατάξεις που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή λόγω και των συρράξεων στη Συρία. Καθώς όμως η Τουρκία μάς έχει συνηθίσει σε αντίστοιχες συμπεριφορές, νομίζω πως η Ευρώπη είναι αυτή που πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην παρασύρεται σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, ούτε βεβαίως και εκβιασμών.
Οι συνεχείς διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς και οι προσπάθειες εκμετάλλευσης του προσφυγικού ζητήματος από την Τουρκία, με επικοινωνιακά τεχνάσματα και προσπάθειες πολιτικών εκβιασμών, έδωσαν μια εικόνα αδυναμίας της Ευρώπης να προστατεύσει τα δικαιώματα και το συμφέρον των πολιτών της, κάτι που βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελεί πλήγμα για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

• Μετά την 24η Μαΐου -εφόσον επιτευχθεί και κάποια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους- θα μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή σελίδας της χώρας ή τα προβλήματα θα παραμείνουν;

Πράγματι, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις η κατάσταση ομαλοποιείται και μπορούμε να διακρίνουμε θετικά στοιχεία, όπως βεβαίως και να περιμένουμε ακόμη θετικότερες εξελίξεις, αφού ειδικά το ζήτημα του χρέους τίθεται πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων και από ξένους αναλυτές αλλά και οργανισμούς. Το γεγονός αυτό βεβαίως δικαιώνει τη στάση μας, αφού και οι πλέον αρνητικοί συνομιλητές μας αποδέχονται, έστω και με αργούς ρυθμούς, την αναγκαιότητα ρύθμισης του χρέους. Όσο θετικά κι αν είναι όμως τα μηνύματα, δεν μπορούμε να ξεχνάμε όσα έγιναν μέχρι σήμερα, ούτε και την ανάγκη να παραμείνουμε σε εγρήγορση ώστε να αποφύγουμε αντίστοιχα προβλήματα ή παγίδες στο μέλλον. Θεωρώ πως οφείλουμε να προβούμε σε τομές τόσο στον οικονομικό, όσο και στον διοικητικό τομέα του ελληνικού κράτους, ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και όχι να αναγκαζόμαστε να τις κυνηγάμε.
Τα πρόσφατα καλά νέα, σε συνδυασμό με την αναμονή για περαιτέρω συμφωνίες, σίγουρα αποτελούν θετικές εξελίξεις, εντούτοις τα προβλήματα της χώρας δεν γίνεται να σβηστούν με μια μονοκονδυλιά και η υπομονή είναι απαραίτητη ώστε να φτάσουμε στον τελικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την πλήρη απελευθέρωση του ελληνικού κράτους ώστε να επανέλθει σε τροχιά πραγματικής ανάπτυξης και εξυγίανσης.

• Με το δημοψήφισμα για το Brexit, το προσφυγικό που κλυδωνίζει την Ε.Ε., την άνοδο της Ακροδεξιάς, έχουμε περιθώρια να είμαστε αισιόδοξοι για το "ευρωπαϊκό μας σπίτι";

Θα μπορούσε κανείς να πει πως η περίοδος των τελευταίων ετών αποτέλεσε crash test για την Ευρώπη, αφού κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολυάριθμα και διαφορετικά μεταξύ τους ζητήματα, με κοινό όμως παρονομαστή την ανάγκη προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών. Μετά από μια περίοδο άρνησης αναγνώρισης της πραγματικότητας, η Ευρώπη αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της και ώς έναν βαθμό έδειξε ικανή να ανταπεξέλθει, παρ' ότι βρισκόμαστε ακόμη στα μισά του δρόμου. Η επερχόμενη ψηφοφορία για την αποχώρηση της Βρετανίας είναι ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα που θα θέσει ερωτηματικά για τις αντοχές της Ένωσης. Παρ' ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια, ελπίζω πως στο τέλος η Ευρώπη θα βρει τον τρόπο να ανταποκριθεί και να παραμείνει ενωμένη.
Νομίζω πως τα τελευταία χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι με προβλήματα τα οποία διογκώνονταν στο παρασκήνιο επί σειρά ετών, αλλά η επίπλαστη ανάπτυξη βοηθούσε ώστε να τα προσπερνούμε. Εφόσον αναγνωρίσουμε τα δομικά προβλήματα της Ένωσης, την ανάγκη εξορθολογισμού και βελτίωσης της Ευρωζώνης, καθώς βεβαίως και την ανάγκη να έχουμε σε πρώτο πλάνο τον πολίτη και όχι τα λογιστικά κέρδη, πρέπει να προχωρήσουμε στην αντιμετώπισή τους ώστε να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρώπης, παραμένοντας όμως στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και χωρίς να αφήνουμε αυτό το μέλλον στον αυτόματο πιλότο.


Συνέντευξη στην Αναστασία Γιάμαλη

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Σχέδιο ανασυγκρότησης


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 12/05

Η τελευταία μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού περιλαμβάνει μέτρα μείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης και αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία θα επηρεάσουν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να διατηρήσει αλώβητες τις συντάξεις, τα μέτρα αυτά οδηγούν κατ' αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις σε οδυνηρές μειώσεις του διαθέσιμου εισοδήματος. Πρέπει να γίνει προσπάθεια εξεύρεσης πόρων με περιστολή της εισφοροδιαφυγής και είσπραξη όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους από τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία (περίπου 17 δισ. για το ΙΚΑ και άλλα 10 για τον ΟΑΕΕ), προκειμένου να καταστεί εφικτή η μείωση των υπέρογκων ασφαλιστικών συντελεστών, ιδίως για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που κινδυνεύουν να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας.

Το πρόβλημα πάντως του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος απορρέει κυρίως από τη χαμηλή αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους, η οποία βρίσκεται σήμερα περίπου στο 1,3, ενώ ο πανευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στο 1,7. Τούτο οφείλεται στον μικρό αριθμό των εργαζομένων ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (43% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις 33% στην Ελλάδα), ενώ κατά τ' άλλα το ποσοστό των συνταξιούχων είναι παρόμοιο (περί το 25% σε Ελλάδα και Ευρώπη). Με άλλες λέξεις η υψηλή ανεργία, που πλήττει κυρίως τους νέους, έχει ως συνέπεια να μην υπάρχουν επαρκείς πόροι από ασφαλιστικές εισφορές για τη χρηματοδότηση των συντάξεων των ηλικιωμένων και να καλείται ο κρατικός προϋπολογισμός να καλύψει τη διαφορά, πράγμα ολοένα δυσκολότερο λόγω της γνωστής δημοσιονομικής καχεξίας. Το βαθύτερο πρόβλημα πίσω από όλα αυτά είναι η απώλεια του παραγωγικού μοντέλου της χώρας τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν παράγουμε σε επαρκή κλίμακα διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και έτσι δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις εργασίας. Τούτο συνέβη αργά και σχεδόν ανεπαίσθητα, με τη σταδιακή απονέκρωση παραγωγικών κλάδων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (όπως π.χ. καπνοκαλλιέργεια, ενδύματα, ναυπηγεία κλπ.), που δεν αντισταθμίσθηκε παρά μόνο κατά ένα μέρος από την άνοδο άλλων τομέων, κυρίως παροχής υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός).

Αν θέλουμε να αντιστρέψουμε την ολέθρια αυτή πορεία, πρέπει να εκπονήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, με έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία. Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που δόθηκε πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται και άλλα, περισσότερα και αποφασιστικότερα, για να διαρρήξουμε τον φαύλο κύκλο λιτότητας-ύφεσης. Και βέβαια προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και όχι πρόωρες εκλογές ένα οκτάμηνο μετά την προηγούμενη αναγκαστική (λόγω της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ) πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. 

Με καθυστέρηση και υποσχέσεις απαντά η Επιτροπή σε ερώτηση για τα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων οδηγών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 13/05/2016


Με πρωτοφανή καθυστέρηση σχεδόν επτά μηνών απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την πρόσβαση εταιριών στα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων οδηγών. Χρησιμοποιώντας στοιχεία έρευνας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, ο Ευρωβουλευτής στα τέλη του Νοεμβρίου 2015 είχε τονίσει τον κίνδυνο έκθεσης προσωπικών δεδομένων των οδηγών προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και εξ αιτίας της έλλειψης περιορισμών και κανόνων. Στην απάντησή της η Επίτροπος Jourová αναγνώρισε τους μεγάλους κινδύνους αλλά παρότι υποσχέθηκε την εφαρμογή νέου γενικού κανονισμού, απέτυχε να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία και περιορίστηκε σε αοριστολογίες.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν συνεχώς νέες δυνατότητες στους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ η ολοένα και ευρύτερη χρήση του διαδικτύου σε πολλές περιπτώσεις διευκολύνει την καθημερινότητα τους. Ταυτόχρονα όμως, η έλλειψη κανόνων και περιορισμών θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων ατόμων [1]. Το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με τις παράπλευρες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά το χρόνο πρόσβασης ενός οχήματος στο διαδίκτυο [2]. Σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (Fédération Internationale de l’Automobile - FIA), οι κατασκευαστές των οχημάτων σε συνεργασία με τις εταιρίες επικοινωνιών, συλλέγουν στοιχεία για συμπεριφορές και προορισμούς των οδηγών, με τη πρόφαση λόγων ασφαλείας ή στατιστικών αναγκών [3]. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με εταιρείες επικοινωνιών για την παροχή στοιχείων χωρίς ή παρά τη θέληση των καταναλωτών, τότε καθίσταται προφανής η προσβολή των ατομικών τους ελευθεριών.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Είναι ενήμερη για τις προσβάσεις που έχουν εταιρίες στα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων οδηγών;
2. Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μεταρρύθμισης των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ, έχει ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που πηγάζουν από τέτοιου είδους συμφωνίες ανάμεσα σε αυτοκινητοβιομηχανίες και εταιρείες επικοινωνιών;


Απάντηση της κας Jourová
εξ ονόματος της Επιτροπής

Δικαίως προβληματίζονται οι πολίτες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, π.χ. δεδομένα που σχετίζονται με την τοποθεσία, δεδομένα που συνδυάζονται με άλλα δεδομένα από άλλες πηγές και σχετικά ζητήματα δημιουργίας προφίλ. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Οι ισχύοντες κανόνες καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ [4] και την εθνική νομοθεσία εφαρμογής. Ο νέος γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, ο οποίος θα εγκριθεί τον Μάιο του 2016 και θα ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη ύστερα από μεταβατική περίοδο δύο ετών, επικαιροποιεί και εκσυγχρονίζει τους κανόνες προστασίας δεδομένων για να καλύψει και καινοτομίες της ψηφιακής εποχής, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων συσκευών (π.χ. συνδεδεμένα οχήματα) και του διαδικτύου των αντικειμένων.
Οι νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων παρέχουν στις επιχειρήσεις ευκαιρίες να εξαλείψουν την έλλειψη εμπιστοσύνης η οποία μπορεί να επηρεάσει την προσέγγιση των πολιτών απέναντι στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παροχή σαφούς και αποτελεσματικής ενημέρωσης στους πολίτες, ιδίως όσον αφορά τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα συμβάλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες ανάλυσης και στην καινοτομία. Στον νέο κανονισμό θεσπίζονται απαιτήσεις όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η παροχή πληροφοριών στους πολίτες, το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα ένστασης κατά της αυτόματης δημιουργίας προφίλ που οδηγεί σε αποφάσεις που αφορούν το άτομο και η προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό (καθώς και η ενθάρρυνση για τη χρήση ανώνυμων δεδομένων), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες διαθέτουν τον απαιτούμενο έλεγχο στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και να παρέχεται ασφάλεια δικαίου σε όλους.

________________________________________
[4] Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31-50. 

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο STAR Βορείου Ελλάδος

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Γραπτή δήλωση του Κώστα Χρυσόγονου για την αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 12/05/2016


Σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου τοποθετήθηκε ο Κώστας Χρυσόγονος. Με γραπτή του δήλωση ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε πως η πρόταση αυτή είναι θετική, καθώς καταδεικνύει την ακαταλληλότητα του "κανονισμού Δουβλίνου", ενώ υπενθύμισε την ανάγκη ύπαρξης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών. Παράλληλα τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να μην εστιάζει μόνο στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, αλλά και στις αιτίες που δημιουργούν την προσφυγοποίηση, δηλαδή τις πολεμικές συρράξεις. Κατακρίνοντας τις πρακτικές του καθεστώτος Ερντογάν και του Ισλαμικού Κράτους εις βάρος εθνικών μειονοτήτων στο έδαφός τους, κατέληξε πως είναι απαραίτητη μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική προσανατολισμένη στην ειρήνη και πως πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους πρόσφυγες να επιστρέψουν στις εστίες τους.


Ακολουθεί το κείμενο της γραπτής δήλωσης :

Η υποβολή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου είναι καθεαυτή θετική, αφού καταδεικνύει πως γίνεται πια ευρέως αντιληπτή η ακαταλληλότητα του ισχύοντος "Κανονισμού Δουβλίνου". Επίσης σωστή είναι η βασική κατεύθυνση της πρότασης για ένα δικαιότερο σύστημα στηριγμένο στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών, με ανακατανομή των αιτούντων άσυλο από το κράτος-μέλος πρώτης εισόδου, εφόσον αυτό δέχεται δυσανάλογο βάρος, προς τα άλλα κράτη-μέλη. Ανακύπτουν βέβαια μια σειρά από επιμέρους ζητήματα τα οποία χρειάζονται διευκρίνιση στο πλαίσιο του διαλόγου που αρχίζει τώρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Πέρα όμως από τη διαχείριση των προσφυγικών ροών η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασχοληθεί πιο σοβαρά με τις αιτίες τους. Η προσφυγοποίηση δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα πολέμων που διεξάγουν κάποια κράτη που βρίσκονται στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιφέρεια εναντίον εθνικών μειονοτήτων στο έδαφός τους, όπως ο πόλεμος του ημιαυταρχικού καθεστώτος Ερντογάν εναντίον της κουρδικής μειονότητας, ή ακόμη η συνέπεια της δράσης εγκληματικών οργανώσεων όπως το "Ισλαμικό Κράτος". Χρειαζόμαστε επομένως μια νέα, κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική προσανατολισμένη στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, δηλαδή στο συμφέρον της ειρήνης. Πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατό για να δώσουμε στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις εστίες τους. 

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάγκη διατήρησης της ζώνης Σένγκεν


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 11/05/2016


Την ανάγκη διατήρησης της ζώνης Σένγκεν και της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων στην Ευρώπη υπογράμμισε με παρέμβασή του ο Κώστας Χρυσόγονος. Μιλώντας στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής τόνισε τα θετικά αποτελέσματα που έχει η ζώνη Σένγκεν στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, καθώς και τα οικονομικά αλλά και πρακτικά βάρη που θα υπήρχαν σε περίπτωση κατάργησής της. Παράλληλα υπενθύμισε πως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και ειδικότερα της Ελλάδας ελέγχονται πλέον καλύτερα και ζήτησε την άμεση κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα.

Παρακολουθείστε το βίντεο της ομιλίας εδώ:


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας :

Η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημιουργία του χώρου Σένγκεν έχει συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ενάσκηση της ελευθερίας αυτής. Εν τούτοις, η πίεση που δημιουργήθηκε στα εξωτερικά σύνορα λόγω της εισροής μεταναστών και προσφύγων οδήγησε επτά κράτη-μέλη στο να επαναφέρουν τους ελέγχους σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα μέσα στον χώρο αυτό. Έκτοτε όμως οι συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα η χώρα έχει κάνει αποφασιστικά βήματα για τον έλεγχο των εξωτερικών της συνόρων.
Το μέλλον της Ευρώπης χωρίς τη Σένγκεν είναι τουλάχιστον αμφίβολο. Η επανεισαγωγή των συνόρων μεταξύ των κρατών-μελών θα κόστιζε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στις ευρωπαϊκές οικονομίες με βαριές επιπτώσεις κυρίως στους τομείς των μεταφορών, του εμπορίου και του τουρισμού. Περαιτέρω, υπάρχουν μειονεκτήματα που δεν κοστολογούνται, όπως η πτώση της ποιότητας ζωής για τα περίπου 2 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που καθημερινά διασχίζουν σύνορα προκειμένου να μεταβούν στην εργασία τους.
Ανεξάρτητα εξάλλου από τα οικονομικά αποτελέσματα, η κατάργηση της ζώνης Σένγκεν θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Χρειαζόμαστε συνεπώς την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, όσο το νωρίτερο τόσο το καλύτερο. 

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του R Channel Ροδόπης

Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 10/05/2016


Με ομιλία του κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Κώστας Χρυσόγονος αναφέρθηκε στη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους και στην προοπτική αναδιάρθρωσής του. O Ευρωβουλευτής στάθηκε στην ανάγκη αποτελεσματικών δράσεων, ενώ υπογράμμισε πως κανένα κράτος δεν μπορεί να επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% σε βάθος δεκαετιών. Παράλληλα αναγνώρισε πως η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει πρωτογενή ελλείμματα, αλλά τόνισε την ανάγκη περιορισμού του ελληνικού χρέους ώστε να μπορέσει αυτό να αναχρηματοδοτηθεί από τις αγορές, ενώ κατέληξε πως μια αναδιάρθρωση του χρέους είναι συμφέρουσα τόσο για την Ελλάδα όσο και για τους δανειστές της.

Παρακολουθείστε το βίντεο της ομιλίας εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=_hUV4NznAf0


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας :

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup έγινε αποδεκτό ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους προϋποθέτει τη λήψη μέτρων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 'Όλα αυτά είναι θετικά, αρκεί να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες και αποτελεσματικές δράσεις. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ούτε η Ελλάδα ούτε κανένα άλλο κράτος, εντός ή εκτός Ευρώπης, δεν μπορεί να επιτύχει πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ετησίως σε βάθος δεκαετιών. Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να επανέλθει σε πρωτογενή ελλείμματα αλλά και τα άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης πρέπει να βρουν τρόπο για να περιορισθεί το βάρος του ελληνικού χρέους σε τέτοια επίπεδα ώστε να μπορέσει να αναχρηματοδοτηθεί από τις κεφαλαιαγορές. Μια ρεαλιστική και γενναία αναδιάρθρωση θα είναι τελικά προς όφελος τόσο της Ελλάδας όσο και των δανειστών της. 

Kώστας Χρυσόγονος: Αισιοδοξία αλλά όχι πανηγυρισμοί για Συμφωνία

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για τη νεανική ανεργία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 10/05/2016


Στο ζήτημα της νεανικής ανεργίας και στην ανάγκη αντιμετώπισής των αιτιών της αναφέρθηκε ο Κώστας Χρυσόγονος. Με παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε πως πρέπει να εστιάσουμε στη πραγματική κατάσταση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς δημογραφικά η Ευρώπη είναι η πιο γερασμένη ήπειρος, ως αποτέλεσμα λανθασμένων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που δεν παρέχουν στήριξη σε οικογένειες και ανήλικα παιδιά. Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη αποφασιστικών παρεμβάσεων από την Ένωση και τα κράτη-μέλη ώστε να αποφευχθεί η κοινωνική και οικονομική κατάρρευση.

Παρακολουθείστε την ομιλία εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=w8mDz8Az9PI


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας :

Συζητούμε για την οικονομική κατάσταση χωρίς να τη συσχετίζουμε με την πραγματική κατάσταση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Από δημογραφική άποψη η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ χειρότερο σημείο από ό,τι από οικονομική άποψη, αφού είναι η πιο γερασμένη ήπειρος στον πλανήτη. Αυτό οφείλεται στο ότι ακολουθούνται λάθος οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής στήριξη για οικογένειες με ανήλικα παιδιά, ενώ συμμετοχή στο πρόβλημα έχει ασφαλώς και η υψηλή ανεργία των νέων, υπερδιπλάσια από ότι του γενικού πληθυσμού. Μακροπρόθεσμα εγκλωβιζόμαστε σε φαύλο κύκλο, αφού η καινοτομία από την οποία περιμένουμε να έρθει η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας προϋποθέτει την ύπαρξη ικανού αριθμού νέων ανθρώπων με νέες ιδέες. Χρειάζονται αποφασιστικές παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της συλλογικά και συντονισμένα, αλλιώς η μακροπρόθεσμη προοπτική της Ευρώπης είναι η κοινωνική και οικονομική κατάρρευση. 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για την ανάγκη αναχαίτισης των τουρκικών προκλήσεων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 10/05/2016


Παρέμβαση με θέμα την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων πραγματοποίησε ο Κώστας Χρυσόγονος κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Αναφερόμενος στις συνεχώς αυξανόμενες παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου, ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε τους κινδύνους που εγκυμονούν αυτές οι τακτικές καθώς και το οικονομικό κόστος αντιμετώπισης τους από την πλευρά της Ελλάδας. Παράλληλα κάλεσε την Ευρώπη να αναλάβει ενεργό ρόλο απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα.

Παρακολουθείστε την ομιλία εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=htHLiTDYf74


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας :

Τις τελευταίες ημέρες η τουρκική προκλητικότητα απέναντι στην Ελλάδα έχει υπερβεί κάθε προηγούμενο, με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας κατοικημένων νησιών στο Αιγαίο ή ακόμη και στο Λιβυκό πέλαγος, με υπερπτήσεις σε χαμηλό ύψος πάνω από ελληνικά νησιά και με παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων. Η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας εγκυμονεί διαρκώς κινδύνους για νέα αεροπορικά ή ναυτικά δυστυχήματα κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων με βάση το διεθνές δίκαιο αναχαιτίσεων από τις ελληνικές αεροναυτικές δυνάμεις, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα και στο παρελθόν. Το κυριότερο όμως είναι ότι η Ελλάδα υποχρεώνεται έτσι σε υψηλές αμυντικές δαπάνες, οι οποίες επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά της προβλήματα και αποτελούν ιστορικά μια από τις κυριότερες αιτίες υπερχρέωσης της χώρας. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τη μείωση των ελληνικών αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο των αξιολογήσεων του ελληνικού προγράμματος, οφείλει να αναλάβει έναν αντίστοιχα πιο ενεργό ρόλο στην αναχαίτιση της τουρκικής επιθετικότητας. 

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Epsilon TV

Καθυστερημένη και ελλιπής απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης από την ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 09/05/2016


Με πρωτοφανή καθυστέρηση πέντε μηνών και με ένα απλοϊκό κείμενο ανταποκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση που είχε υποβάλλει στις αρχές του έτους ο Κώστας Χρυσόγονος σχετικά με την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης από την ΕΕ. Ο Ευρωβουλευτής στην ερώτησή του είχε σταθεί στα τραγικά αποτελέσματα των χειρισμών της κρίσης από τα αρμόδια όργανα, σε δημοσιεύματα που μιλούσαν για κατασκευή κέντρου μαζικής κράτησης εντός των ελληνικών συνόρων, αλλά και στην προοπτική διάλυσης της ζώνης Σένγκεν. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Αβραμόπουλος προτίμησε να αναφέρει πως η μαζική κράτηση δεν είναι λύση για το προσφυγικό ζήτημα, ενώ υπενθύμισε τον χάρτη πορείας αποκατάστασης του χώρου Σένγκεν που παρουσίασε η Επιτροπή, χωρίς όμως να παίρνει θέση ως προς το ζήτημα και χωρίς να αναλύει τις μελλοντικές κινήσεις της Επιτροπής.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Η συνεχιζόμενη προσφυγική κρίση που εδώ και μήνες προβληματίζει την Ευρώπη, δεν έχει αντιμετωπιστεί ορθολογικά μέχρι σήμερα από τα κράτη μέλη αλλά και τις υπηρεσίες της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να πνίγονται, ενώ η Ευρώπη αδυνατεί να πιέσει την Τουρκία προκειμένου να εφαρμόσει τα συμφωνημένα σε σχέση με τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δικών της συνόρων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ομάδες ειδικών από τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τη Βιέννη σχεδιάζουν το κλείσιμο των συνόρων ανάμεσα στην ΠΓΔΜ και την Ελλάδα, με στόχο τον περιορισμό των προσφύγων αλλά και την κατασκευή ενός κέντρου μαζικής κράτησης το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί εντός των ελληνικών συνόρων στο προσεχές διάστημα, με παράλληλη οικονομική βοήθεια προς το ελληνικό κράτος [1].

Ερωτάται η Επιτροπή:
Α. Είναι ενήμερη για την ύπαρξη ενός τέτοιου σχεδίου;
Β. Θεωρεί ότι η συγκέντρωση προσφύγων σε κέντρα κράτησης αποτελεί ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα;
Γ. Ποια είναι η θέση της ως προς τα σενάρια κλεισίματος των συνόρων και αποκλεισμού της Ελλάδας από τη ζώνη Σένγκεν;


Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν έχει υπόψη της σχέδια για την κατασκευή κέντρου μαζικής κράτησης στην Ελλάδα με στόχο την αντιμετώπιση της εισροής παράτυπων μεταναστών ή αιτούντων άσυλο.
Η Επιτροπή δεν θεωρεί τη μαζική κράτηση ως λύση για την τρέχουσα κατάσταση.
Η οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής [2] προβλέπει ότι ο αιτών άσυλο μπορεί να τεθεί υπό κράτηση μόνο για περιορισμένους λόγους, έπειτα από ατομική αξιολόγηση, οσάκις κρίνεται αναγκαίο και εφόσον εναλλακτικές της κράτησης λύσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά.
Η οδηγία για την επιστροφή [3] επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβαίνουν στην κράτηση παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι δεν ζητούν ή δεν δικαιούνται προστασία με σκοπό την επιστροφή τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.
Τα κράτη μέλη μπορούν να επαναφέρουν προσωρινά τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση σοβαρής απειλής κατά της εσωτερικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, αρκετά κράτη μέλη κατέφυγαν στο μέτρο αυτό λόγω της προσφυγικής κρίσης. Στην ανακοίνωση της 4ης Μαρτίου 2016 με τίτλο «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν» [4], η Επιτροπή παρουσίασε έναν χάρτη πορείας για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του συστήματος Σένγκεν.

________________________________________
[1] http://sputniknews.com/europe/20160119/1033357238/germany-austria-border.html
[2] Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, «οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής» (2013/33/ΕΕ), ΕΕ L 180 της 29.6.2013
[3] Οδηγία 2008/115/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, ΕΕ L 348 της 24.12.2008
[4] COM(2016) 120 final 
 

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Επιστολή 18 ευρωβουλευτών για το προσφυγικό ζήτημα


Βρυξέλλες, 04 Μαΐου 2016

Αγαπητέ συνάδελφε,

Είναι γνωστές σε όλους μας οι προκλήσεις στις οποίες καλείται να απαντήσει η Ευρώπη όσον αφορά στο προσφυγικό. Είναι, επίσης, γνωστό ότι ο δυσανάλογος επιμερισμός των προκλήσεων αυτών βαραίνει κατά κύριο λόγο την Ελλάδα, ως πύλη εισόδου στην Ευρώπη.
Εμείς λοιπόν, οι Έλληνες ευρωβουλευτές που υπογράφουμε την παρούσα επιστολή με τη συμπόρευση και των Κυπρίων συναδέλφων μας, αποφασίσαμε σε μια πρόσφατη συνάντησή μας στο Στρασβούργο να παραμερίσουμε τις όποιες πολιτικές μας διαφορές και να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες, τόσο σε πανελλήνιο, όσο και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, σας απευθύνουμε με συναδελφικά αισθήματα και εκτίμηση την παρούσα επιστολή ζητώντας τη συναντίληψη αλλά και τη συμβολή σας.

Θεωρούμε ότι όλοι εμείς, οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, έχομε ιδιαίτερο χρέος να αναλάβουμε δράση και να χαράξουμε μια κοινή πορεία πλεύσης για την ταχύτερη και ασφαλέστερη επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την προσφυγική κρίση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία, η οποία έχει προκαλέσει επιφυλάξεις και παρουσιάζει προβλήματα στην εφαρμογή της. Αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν σοβαρές ευθύνες, που οδηγούν στην, επίσης, ελλιπή και αποσπασματική εφαρμογή κρισίμων αποφάσεων. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να ενταθεί, ανάλογα και με τις θεσμικές αρμοδιότητες που έχει καθένας μας, και η δική μας πίεση προς τις σωστές αυτές κατευθύνσεις.

Ένα άλλο θέμα, στο οποίο θεωρούμε απαραίτητη τη συμβολή σας, είναι η ηθική και εμπράγματη ενίσχυση των προσφύγων αλλά και του ελληνικού πληθυσμού, που εξαντλεί ήδη τις δικές του δυνατότητες φροντίδας. Αναμφισβήτητα θα έχετε δει δραματικές εικόνες από τη διαβίωση των προσφύγων στα ελληνικά νησιά, τα λιμάνια ή τα χερσαία σύνορα. Ενώ όμως δεν χωρεί αμφιβολία ότι η πραγματικότητα ξεπερνά συχνά αυτές τις εικόνες, υπάρχουν παράλληλα οι προσπάθειες των αρμοδίων υπηρεσιών, στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και η συγκινητική αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων. Τη στιγμή μάλιστα που η κατάσταση αυτή επιδεινώνει τις ήδη δυσχερείς, λόγω της κρίσης, οικονομικές συνθήκες των κατοίκων.


Αυτήν την πραγματικότητα αλλά και την ελκυστική πάντοτε φύση των ελληνικών νησιών, σε καλούμε, αγαπητέ/ή συνάδελφε, να γνωρίσεις από κοντά. Έχομε την πεποίθηση ότι μια παρόμοια επίσκεψη, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από συναδέλφους στο πλαίσιο ειδικών αποστολών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συμβάλει αποφασιστικά στη σωστή σου ενημέρωση αλλά και στη μεταφορά μιας αυθεντικής και ανθρώπινης εμπειρίας στους πολίτες της δικής σου πατρίδας.

Αγαπητέ συνάδελφε,

Η κοινή παρουσία στη Μυτιλήνη του Πάπα Φραγκίσκου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου αντανακλά ακριβώς αυτήν την ανάγκη ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών. Πέραν του ισχυρού συμβολισμού, αξίζει να σημειωθεί το μήνυμα που απέστειλε ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος εκφράζοντας το θαυμασμό του «για τον ελληνικό λαό που, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μπόρεσε να κρατήσει ανοιχτή την καρδιά και διάπλατες τις πόρτες», ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη «δεν πρέπει να υψώνει τείχη, αλλά γέφυρες».

Είναι πια φανερό, αγαπητέ συνάδελφε, ότι το προσφυγικό δεν αποτελεί πρόκληση μόνο για την Ελλάδα ή την ηγεσία της Ευρώπης, αλλά για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Καλούμαστε, λοιπόν, να μην παραμένουμε θεατές σε ένα δράμα που πλήττει ανεπανόρθωτα τις ευρωπαϊκές αξίες και οξύνει τη μισαλλοδοξία στην Ευρώπη. Είναι ανάγκη να αφήσουμε στο περιθώριο πολιτικές αντιθέσεις και διαφορές, αν υπάρχουν, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα πολλά που μας ενώνουν.
Στο πλαίσιο αυτό, μια συμβολική αλλά και παράλληλα σημαντική πράξη στήριξης θα ήταν η σύγκλιση μιας έκτακτης συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα από τα ελληνικά νησιά που έχουν πιεσθεί ιδιαίτερα από τις προσφυγικές ροές.

Σε αυτόν τον αγώνα, που δικαιώνει, πιστεύουμε, τις αξίες της Ευρώπης, αναμένομε τη συμπαράσταση, τις πρωτοβουλίες ή και τις προτάσεις σου.

Με συναδελφικά αισθήματα και εμπιστοσύνη, εκπροσωπώντας τους Έλληνες και Κυπρίους Ευρωβουλευτές που συνυπογράφουν αυτήν την επιστολή,

Με εκτίμηση,
Γιώργος Γραμματικάκης, Ευρωβουλευτής


Συνυπογράφουν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές:
Νίκος Ανδρουλάκης,
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ,
Θοδωρής Ζαγοράκης,
Εύα Καϊλή,
Μανώλης Κεφαλογιάννης,
Στέλιος Κούλογλου,
Κωνσταντίνα Κούνεβα,
Μιλτιάδης Κύρκος,
Γιώργος Κύρτσος,
Δημήτρης Παπαδημούλης,
Σοφία Σακοράφα,
Μαρία Σπυράκη,
Κώστας Χρυσόγονος

Τη συμπόρευσή τους δηλώνουν και οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές:
Ελένη Θεοχάρους,
Κώστας Μαυρίδης,
Δημήτρης Παπαδάκης,
Τάκης Χατζηγεωργίου,
Λευτέρης Χριστοφόρου 

Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις τουρκικές παραβιάσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 04/05/2016


Το ζήτημα των παραβιάσεων των ελληνικών χωρικών υδάτων και του εναερίου χώρου από τουρκικά πλοία και αεροπλάνα ανέδειξε ο Κώστας Χρυσόγονος. Με κατεπείγουσα ερώτηση που απηύθυνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής τόνισε την αύξηση των παραβιάσεων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα με τις οποίες επιχειρείται να εκφοβισθούν Έλληνες πολίτες, παρά την παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή λόγω του προσφυγικού ζητήματος. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες ώστε να περιορίσει την παραβατική και προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και επισήμως καταγεγραμμένα στοιχεία [1], το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων των ελληνικών χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου από τουρκικά πλοία και μαχητικά αεροπλάνα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, οι συνεχείς παραβιάσεις παρενόχλησαν πολίτες, λίγα μόλις μίλια από μονάδες του ΝΑΤΟ που περιπολούν την περιοχή στα πλαίσια των προσπαθειών αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος [2]. Γίνεται επομένως αντιληπτό το ζήτημα της παραβατικής και επιθετικής συμπεριφοράς του τουρκικού κράτους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο συνεχών εκβιασμών εις βάρος της Ευρώπης προς όφελος τουρκικών συμφερόντων, αλλά και συχνών απειλών αθέτησης της συμφωνίας των δύο πλευρών σχετικά με την προσφυγική κρίση.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1) Είναι ενήμερη για τις απαράδεκτες και προκλητικές τακτικές που ακολουθεί η τουρκική πλευρά;
2) Τι είδους ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε να περιορίσει τις παραβιάσεις οι οποίες επιχειρούν να εκφοβίσουν Έλληνες πολίτες, ενώ επιβαρύνουν οικονομικά το ελληνικό κράτος με επιπλέον κόστη καυσίμων κλπ. των αεροπορικών και ναυτικών μονάδων που τις αντιμετωπίζουν;

_______________________________________