Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Η περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου ορίου στα όρια της φτώχειας είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30/06/2017


Με υπεκφυγές, αοριστολογίες και αντιφάσεις απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Επιτρόπου κ. Τhyssen σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου. Η ερώτηση του αφορούσε, το αν η Επιτροπή θεωρεί ότι το μνημονιακό μέτρο περαιτέρω μείωσης του αφορολόγητου ορίου αντίκειται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο θα μπορούσε να θεμελιωθεί, καθώς η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ, όπου ο κατώτατος μισθός μειώθηκε τα τελευταία έτη κατά 14%. Έτσι, ο κατώτατος μισθός έφτασε να αγγίζει τα όρια της φτώχειας, με συνέπεια να μην εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για μεγάλο μέρος των πολιτών, ενώ παράλληλα δε βελτιώνεται η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως αναμενόταν.


Η Επιτροπή, δίχως να σχολιάσει τα παρατεθειμένα στοιχεία, δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι το μέτρο αυτό παραβιάζει τον εν λόγω Χάρτη. Ιδιαίτερη σημασία έχει το επιχείρημα της Επιτροπής ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτό «δεν ισχύει για την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας». Στη συνέχεια όμως αναφέρει ρητά ότι η Επιτροπή «ενεργεί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο κατά τον σχεδιασμό όλων των δεσμεύσεων του μνημονίου συνεννόησης». Τούτο έρχεται σε προφανή αντίφαση με την προηγούμενη θέση της, καθώς είναι ασύμβατο, το να μην ισχύει το ενωσιακό δίκαιο κατά την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης, ενώ ο σχεδιασμός όλων των δεσμεύσεων του ανωτέρω μνημονίου να ενεργείται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, κατά τα λεγόμενα της Επιτροπής;

Αποσιωπώντας επιδεικτικά τα πραγματικά στοιχεία και την υφιστάμενη κοινωνικοικοοικονομική κατάσταση της Ελλάδας, η Επιτροπή καταφεύγει σε γενικολογίες. Τονίζει ότι η Ελλάδα στηρίζεται από την Επιτροπή μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας, που επικεντρώνονται στην απασχόληση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας, ενώ υποστήριξε και την καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Τέλος, κάνει λόγο και για την ενδεχόμενη εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων υπέρ της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, εφόσον η Ελλάδα πετύχει - με σκληρές θυσίες του λαού - το στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος. Στην πράξη όμως αποφεύγει να παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν, πώς αυτή η βοήθεια μεταφράζεται στη βελτίωση της ζωής και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για τη στάση της.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία ερευνών καταδεικνύεται ότι οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Ελλάδα. Σημειώνεται μάλιστα ότι, μεταξύ των ετών 2008 και 2017, οι κατώτατοι μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 14% φτάνοντας στα 686 ευρώ μηνιαίως [1], όταν για έναν ενήλικα οι μηνιαίες ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης που αναφέρονται μόνο στα έξοδα που κάνει ένα νοικοκυριό, πέραν αυτών που απαιτούνται για την εξασφάλιση κατοικίας, κυμαίνονται στην Ελλάδα μεταξύ 537 και 682 ευρώ. Η μείωση αυτή, ωστόσο, δεν επέφερε βελτίωση στους δείκτες ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας [2]. Με βάση τα δημοσιεύματα του Τύπου, ωστόσο, η Επιτροπή και η ΕΚΤ, μαζί με το ΔΝΤ, απαιτούν από την ελληνική κυβέρνηση τη μείωση του αφορολόγητου ορίου κάτω των 6.000 ευρώ ετησίως ή 500 ευρώ μηνιαίως από το 2019 ή το 2020, μειώνοντας έτσι κατ’ ουσία περισσότερο τις καθαρές αποδοχές όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί ότι οι απαιτήσεις της για διαρκή αφαίμαξη των χαμηλών εισοδημάτων στην Ελλάδα της κρίσης συνάδουν προς τις επιταγές των άρθρων 1 και 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης για σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δικαιώματος στη ζωή;


Απάντηση της κ. Thyssen
εξ ονόματος της Επιτροπής (26.6.2017)

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η οικονομική υποστήριξη στη ζώνη του ευρώ παρέχεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις πολιτικής, βάσει προγράμματος που συμφωνήθηκε με τις ελληνικές αρχές.

Η Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας για τη χώρα αυτή, που επικεντρώνονται στην απασχόληση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υποστήριξε τις προσπάθειες της Ελλάδας για την καθιέρωση, το 2017, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο θα παρέχει για πρώτη φορά ένα βασικό κοινωνικό δίκτυ ασφαλείας από την ακραία φτώχεια.

Παρά το γεγονός ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο, κάτι που δεν ισχύει για την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο κατά τον σχεδιασμό όλων των δεσμεύσεων του μνημονίου συνεννόησης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η προβλεπόμενη μείωση του αφορολόγητου ορίου αντίκειται στον Χάρτη. Ειδικότερα, δεν θεωρεί ότι το μέτρο θα παραβιάσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή θα αμφισβητήσει το δικαίωμα στη ζωή.

Επιπλέον, η δέσμη περιέχει συμφωνία για αντισταθμιστικά μέτρα υπέρ της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής ίδιου μεγέθους τα οποία μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή κατά την ίδια περίοδο, στον βαθμό που η Ελλάδα αναμένεται να επιτύχει τον στόχο της περί πρωτογενούς πλεονάσματος.

________________________________________

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την παιδική φτώχεια


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30/06/2017


Την ανάγκη εξάλειψης της παιδικής φτώχειας και της εφαρμογής των συμφωνηθέντων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης τόνισε ο Κώστας Χρυσόγονος με γραπτή του ερώτηση, ζητώντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα της άσκησης πολιτικών λιτότητας αλλά και τους πιθανούς τρόπους υλοποίησης του πλαισίου στρατηγικής για μια «νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη».


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Πρόσφατη έρευνα της UNICEF καταδεικνύει ότι η ΕΕ υπολείπεται στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και εν γένει στην εκπλήρωση των συμφωνηθέντων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΕ) [1]. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και στις χώρες υψηλού εισοδήματος κατά μέσο όρο περίπου 1 στα 5 παιδιά ζει σε σχετική εισοδηματική φτώχεια, ενώ 1 στα 8 παιδιά αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια. Ειδικότερα, η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την παιδική φτώχεια κατατάσσεται στην 31η θέση από τις 41 χώρες της ΕΕ/ΟΟΣΑ. Εκτιμάται ότι το 25,5% των παιδιών στην Ελλάδα ζουν σε σχετική εισοδηματική φτώχεια, ενώ το 39% των παιδιών βιώνουν πολυδιάστατη φτώχεια [2]. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα υψηλότερα εισοδήματα δεν οδηγούν αυτόματα σε βελτίωση της παιδικής φτώχειας, καθώς συχνά συνοδεύονται από εμβάθυνση των ανισοτήτων [3]. Δεδομένου ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη υπέγραψαν πρόσφατα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για μια «νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, την ενίσχυση της αναπτυξιακής συνεργασίας και γενικά την επίτευξη των ΣΒΕ [4], ερωτάται η Επιτροπή:

1) Συμφωνεί με τα πορίσματα της έρευνας;
2) Θεωρεί ότι η εμμονή στην άσκηση πολιτικών λιτότητας λειτουργεί προς όφελος της ευημερίας των παιδιών και κατ’ επέκταση των πολιτών, και εξυπηρετεί την επίτευξη των συμφωνηθέντων ΣΒΕ;
3) Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους προτίθεται να υλοποιήσει το ανωτέρω πλαίσιο στρατηγικής;

________________________________________
[3] Ibid, σ. 52 επ

Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα και την ΕΕ και την υλοποίηση του κοινού πλαισίου στρατηγικής για «μια νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 27/06/2017


Τα αποτελέσματα έρευνας της UNICEF που καταδεικνύει ότι η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ υψηλά ποσοστά, ενώ επισημαίνει ότι η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος δεν οδηγεί απαραίτητα σε μείωση της παιδικής φτώχειας και εν γένει των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, παρέθεσε σε γραπτή ερώτησή του προς την Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος. Σε συνδυασμό με την πρόσφατη υπογραφή του κοινού πλαισίου στρατηγικής για «μια νέα Ευρωπαϊκή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη, κατά την οποία η εξάλειψη της φτώχειας είναι πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, ο Κ. Χρυσόγονος κάλεσε την Επιτροπή να απαντήσει, αν τα μέτρα λιτότητας που ωθούν στην παιδική φτώχεια συνάδουν με το ανωτέρω πλαίσιο στρατηγικής και πώς αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί αποτελεσματικά. 


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Πρόσφατη έρευνα της UNICEF καταδεικνύει ότι η ΕΕ υπολείπεται στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και εν γένει στην εκπλήρωση των συμφωνηθέντων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΕ) [1]. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και στις χώρες υψηλού εισοδήματος κατά μέσο όρο περίπου 1 στα 5 παιδιά ζει σε σχετική εισοδηματική φτώχεια, ενώ 1 στα 8 παιδιά αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια. Ειδικότερα, η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την παιδική φτώχεια κατατάσσεται στην 31η θέση από τις 41 χώρες της ΕΕ/ΟΟΣΑ. Εκτιμάται ότι το 25,5% των παιδιών στην Ελλάδα ζουν σε σχετική εισοδηματική φτώχεια, ενώ το 39% των παιδιών βιώνουν πολυδιάστατη φτώχεια [2]. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα υψηλότερα εισοδήματα δεν οδηγούν αυτόματα σε βελτίωση της παιδικής φτώχειας, καθώς συχνά συνοδεύονται από εμβάθυνση των ανισοτήτων [3]. Δεδομένου ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη υπέγραψαν πρόσφατα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για μια «νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, την ενίσχυση της αναπτυξιακής συνεργασίας και γενικά την επίτευξη των ΣΒΕ [4] ερωτάται η Επιτροπή:

1) Συμφωνεί με τα πορίσματα της έρευνας;
2) Θεωρεί ότι η εμμονή στην άσκηση πολιτικών λιτότητας λειτουργεί προς όφελος της ευημερίας των παιδιών και κατ’ επέκταση των πολιτών, και εξυπηρετεί την επίτευξη των συμφωνηθέντων ΣΒΕ;
3) Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους προτίθεται να υλοποιήσει το ανωτέρω πλαίσιο στρατηγικής;

________________________________________
[3] Ibid, σ. 52 επ.

Επιβεβαιώνει την ανάγκη αύξησης της χρήσης τεχνολογιών "πράσινης" ενέργειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 27/06/2017


Την ανάγκη αύξησης της χρήσης τεχνολογιών «πράσινης» ενέργειας επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου, ο οποίος ζητούσε την προώθηση σχεδίων για την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη της Μεσογείου. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Cañete τόνισε πως τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν συγκεκριμένο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ επεσήμανε πως ο προϋπολογισμός της ΕΕ στηρίζει τις σχετικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων και σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Βάσει στοιχείων της πετρελαϊκής εταιρίας BP, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2015 ανέρχονταν σε περισσότερες από 24.000 τεραβατώρες, με μόνο ένα μικρό ποσοστό της να προέρχεται από τη χρήση αιολικής, γεωθερμικής, ηλιακής ενέργειας και την εκμετάλλευση βιομάζας και αποβλήτων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτός των υδροηλεκτρικών αντιπροσώπευαν το 6,7% του παγκοσμίου συνόλου το 2015, παρά τις προσπάθειες προώθησης καθαρών πηγών ενέργειας και μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα [1]. Παρ’ ολ’ αυτά, η τεχνολογία παραγωγής «πράσινης» ενέργειας χρήζει πολλαπλών βελτιώσεων ώστε να επιτύχει σταθερά, επαρκή αποτελέσματα, γεγονός το οποίο αναγκάζει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να στηρίζονται σε εφεδρική παροχή παραδοσιακών μορφών ενέργειας προερχόμενης από εκμετάλλευση άνθρακα, πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, η πλήρης απεξάρτηση των κρατών από ορυκτά καύσιμα προβλέπεται πως θα καθυστερήσει αρκετές δεκαετίες ακόμα.

Ερωτάται η Επιτροπή:
  •  Τι ποσοστό καταλαμβάνουν τα ορυκτά καύσιμα στην αγορά ενέργειας της Ευρώπης;
  • Καθώς τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα και οι πολίτες τους καλούνται να ανταποκριθούν σε ακραία μέτρα λιτότητας, ποιες κινήσεις προωθούνται στην περιοχή της Μεσογείου για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η θάλασσα;
  • Ποιες δράσεις σχεδιάζει με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης και χρήσης «νέων» τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη;


Απάντηση του κ. Arias Cañete
εξ ονόματος της Επιτροπής

Το 2014 η κατανομή της ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης στην ΕΕ-28 ανά πρωτογενή προϊόντα ήταν η ακόλουθη: προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου (34 %), φυσικό αέριο (21 %), στερεά καύσιμα (17 %), πυρηνικά καύσιμα (14 %), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (13 %), απόβλητα και άλλα (1%) [2].

Βάσει της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/ΕΚ), τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν συγκεκριμένο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην κατανάλωση τελικής ενέργειας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων καθεστώτων στήριξης για την τόνωση των επενδύσεων. Επίσης, απαιτείται από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, να θεσπίσουν εξορθολογισμένες διοικητικές διαδικασίες και να προβλέψουν ορισμένους προτιμησιακούς κανόνες της αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της ΕΕ στηρίζει τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων και σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Στους μηχανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020, η πρόκληση «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (μεταξύ άλλων, για αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η παλιρροιακή ενέργεια και η πλωτή αιολική ενέργεια), καθώς και ταμεία, όπως το Ταμείο Marguerite και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει χρηματοδότηση σε όλα τα κράτη μέλη για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και τη δημιουργία δικτύων. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ενισχύει την ικανότητα της ΕΤΕπ να αναλαμβάνει τον κίνδυνο για τη στήριξη αναδυόμενων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων στα οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη.

Στις 18 Μαΐου εγκρίθηκε δήλωση σχετικά με την καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ. Τα νησιά αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος και προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η πρωτοβουλία για καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ θα στηρίξει τα νησιά κατά τη μετάβασή τους προς την καθαρή ενέργεια.

________________________________________
[2] Πηγή: Σημειωματάριο στατιστικών ενέργειας του 2016, https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-statistical-pocketbook

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την προστασία του πόσιμου νερού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 26/06/2017


Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του πόσιμου νερού από τη ρύπανση και τη σπατάλη ζήτησε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη αποτροπής της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης και εξαίρεσής τους από εμπορικές συμφωνίες.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Κατά τη νομοθεσία της ΕΕ το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης [1]. Παρά ταύτα, θεσμοί της ΕΕ μέσω της Τρόικα φαίνεται ότι απαιτούν από κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, την ιδιωτικοποίηση του νερού. Συγχρόνως, το 40% των ποταμών και των παράκτιων υδάτων στην ΕΕ πλήττονται από τη διάχυτη ρύπανση που προκαλεί η γεωργία, ενώ το 20-25% αυτών έχουν ρυπανθεί από σημειακές πηγές όπως βιομηχανικές δομές, αποχετευτικά δίκτυα και δίκτυα διαχείρισης λυμάτων [2]. Παράλληλα, δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς η αλόγιστη σπατάλη υδάτινων πόρων. Η απώλεια νερού μόνο από διαρροές στις σωληνώσεις στην Ευρώπη ανέρχεται σε ποσοστά που κυμαίνονται από 10 έως 40% [3]. Ειδικά η Ελλάδα, κυρίως λόγω εφαρμογής μη βιώσιμων μεθόδων άρδευσης είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς προτίθεται να προστατεύσει το πόσιμο νερό και την ασφαλή και φτηνή πρόσβαση σε αυτό σε όλους;
2) Εγγυάται ότι θα αποτραπεί η προώθηση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης και η περαιτέρω απελευθέρωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης;
3) Εγγυάται ότι θα εξαιρεθούν οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης από εμπορικές συμφωνίες, όπως η CETA, η TTIP ή άλλες αντίστοιχες;

________________________________________
[1] αιτιολ. σκέψη 1 Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
[2] Έκθεση του ΕΟΠ, 2015 σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, σελ. 67.
[3] Ibid, σελ. 107 επ

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις τουρκικές ενέργειες ισλαμοποίησης της Αγίας Σοφίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23/06/2017


Τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας που κατατείνουν στην ισλαμοποίηση του ιστορικού μνημείου της Αγίας Σοφίας στηλίτευσε με γραπτή ερώτησή του προς την Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος. Ο Κώστας Χρυσόγονος τόνισε ότι η πρόσφατη τέλεση μουσουλμανικής προσευχής και ανάγνωσης του Κορανίου μέσα στην Αγία Σοφία συνιστά προσβολή του μουσειακού χαρακτήρα του προστατευόμενου αυτού μνημείου και κάλεσε την Επιτροπή να αποσαφηνίσει, πώς προτίθεται να αντιδράσει απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ήδη από το 1985 ο ιστορικός χώρος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο χαρακτήρας του είναι αυστηρά κοσμικός, μουσειακός και προστατεύεται από τη διεθνή Σύμβαση Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς [1]. Ωστόσο με προκλητικές ενέργειες του τουρκικού κράτους φαίνεται ότι επιδιώκεται η προσβολή και αλλοίωση αυτού του χαρακτήρα. Στις αρχές Ιουνίου 2017 ανακοινώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανίου η τουρκική κρατική τηλεόραση θα μεταδίδει καθημερινά πρόγραμμα ισλαμικής καθοδήγησης από την Αγία Σοφία [2]. Εν συνεχεία την 21.06.2017 πραγματοποιήθηκε εκεί μουσουλμανική προσευχή και ανάγνωση του Κορανίου, παρουσία του Διευθυντή Θρησκευτικών Υποθέσεων της τουρκικής πρωθυπουργίας. Η τελετή μεταδόθηκε μάλιστα από την κρατική τηλεόραση [3]. Παράλληλα, η Τουρκία συνεχίζει τις στρατιωτικές παραβιάσεις του ελληνικού και κυπριακού θαλάσσιου και εναέριου χώρου [4], ενώ καταγγέλλονται συστηματικά μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τούρκων πολιτών από το τουρκικό κράτος [5].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς προτίθεται να αντιδράσει απέναντι στις ανωτέρω τουρκικές ενέργειες;
2) Θεωρεί σκόπιμη την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας ως μέσο άσκησης πίεσης;

________________________________________

Ο Κώστας Χρυσόγονος στη ΔΙΟΝ Τηλεόραση

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις αποκλίσεις ανάμεσα στις οικονομίες των κρατών-μελών της ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 16/06/2017


Τις αποκλίσεις ανάμεσα στις οικονομίες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ο Κώστας Χρυσόγονος με γραπτή του ερώτηση, χρησιμοποιώντας στοιχεία πρόσφατης ενημέρωσης της Eurostat σχετικά με τις διαφορές στην κατά κεφαλήν κατανάλωση και το ΑΕΠ των κρατών, ζητώντας παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τα σχέδιά της ώστε να μετριαστούν οι αποκλίσεις αυτές.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προβληματισμό προκαλούν τα πρώτα στοιχεία της Eurostat σχετικά με τις παρατηρούμενες αποκλίσεις στην κατά κεφαλήν κατανάλωση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ για το 2016. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοινωθέν της 13ης Ιουνίου, καταγράφεται με εμφατικό τρόπο η ύπαρξη μιας Ευρώπης «πολλών ταχυτήτων», αφού στα κράτη της βόρειας και δυτικής Ευρώπης η κατά κεφαλήν κατανάλωση ξεπερνά τον κοινοτικό μέσο όρο, ενώ τα κράτη στη νότια και ανατολική Ευρώπη υπολείπονται μέχρι και πάνω από 30% του μέσου όρου. Ακόμη μεγαλύτερες είναι αποκλίσεις στον τομέα του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αφού σε κράτη-μέλη της Δυτικής Ευρώπης το ΑΕΠ ανέρχεται έως και στο 267%, την ώρα που στην Ελλάδα ο αντίστοιχος δείκτης βρίσκεται στο 67%, σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο [1]. Η πραγματικότητα αυτή σε συνδυασμό με τις δεδομένες αποκλίσεις στο εισόδημα των πολιτών δημιουργεί επιπλέον σκεπτικισμό και αμφισβήτηση για την πορεία της ΕΕ και τις προσπάθειες πραγματικής σύγκλισης των οικονομιών.

Ερωτάται η Επιτροπή:
α) Πως σχολιάζει τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat;
β) Αναγνωρίζει την -έως σήμερα- αποτυχία στις προσπάθειες σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών; Τι σχεδιάζει να κάνει ώστε να μετριάσει τις αποκλίσεις;

________________________________________
[1] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8065733/2-13062017-AP-EN.pdf/edd7c511-ce00-4788-ae99-7d310456d195

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού μετεγκατάστασης προσφύγων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 15/06/2017


Τον προβληματισμό του σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα σε άλλα κράτη-μέλη εξέφρασε σε γραπτή ερώτησή του προς την Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος. Ο ευρωβουλευτής κάλεσε την Επιτροπή να διευκρινίσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα του μηχανισμού μετεγκατάστασης. Παράλληλα, ζήτησε να εξηγήσει, που στηρίζεται η μη εφαρμογή του μηχανισμού μετεγκατάστασης για τους πρόσφυγες που έχουν έλθει στην Ελλάδα μετά τις 20.03.2016.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι αποφάσεις του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας που εισάγουν μεταξύ άλλων μηχανισμό μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλες χώρες της ΕΕ, προκειμένου να επιμεριστεί αναλογικά το βάρος των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη [1], εξακολουθούν να εφαρμόζονται πλημμελώς [2]. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι σήμερα μόνο το 11% περίπου των μετεγκαταστάσεων που συμφωνήθηκαν έχουν πραγματοποιηθεί [3]. Παράλληλα, ο μηχανισμός μετεγκατάστασης δεν ισχύει πρακτικά για αιτούντες άσυλο που έχουν φτάσει στην Ελλάδα μετά τις 20.03.2016, αν και οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕ δεν προβλέπουν αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία [4]. Υπό τις δεδομένες συνθήκες, οι πρόσφυγες αυτοί εγκλωβίζονται στην Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους δοκιμαζόμενους αυτούς ανθρώπους και για τη δοκιμαζόμενη Ελλάδα.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να επιβάλλει την πλήρη υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων;
2) Σε ποια βάση στηρίζει τη μη εφαρμογή του μηχανισμού μετεγκατάστασης για τους πρόσφυγες που έχουν έλθει στην Ελλάδα μετά τις 20.03.2016;

________________________________________
[1] Πρβλ. ενδεικτ. ΕΕ L 239 της 15.9.2015, σ. 146, ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ . 80, ΕΕ L 268 της 1.10.2016, σ. 82, P8_TA(2015)0306, P8_TA(2015)0324, P8_TA(2016)0354.

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για την ανάγκη επαναθεμελίωσης της Ευρώπης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 14/06/2017


Την αναγκαία αλλαγή των πολιτικών που ακολουθούνται ώστε να αποκτήσει μακροπρόθεσμη προοπτική το ευρωπαϊκό εγχείρημα επεσήμανε ο Κώστας Χρυσόγονος με παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στηλιτεύοντας παράλληλα τις πολιτικές λιτότητας που οδηγούν σε παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου και σε συρρίκνωση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=Xjv5j1BPnwQ


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας:

Η ιδρυτική Συνθήκη προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ διακηρυγμένος σκοπός της είναι να προάγει την ειρήνη και την ευημερία των λαών της. Στην πραγματικότητα όμως η Ένωση ανέχεται την παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία και την Πολωνία. Παράλληλα η πολιτική λιτότητας που έχουν επιβάλει οι ισχυροί της ευρωζώνης οδηγεί σε συρρίκνωση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως στην υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, τη συλλογική διαπραγμάτευση, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας και τη δημιουργία οικογένειας, ιδίως σε χώρες του νότου όπως η Ελλάδα. Αν θέλουμε να αποκτήσει το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης μακροπρόθεσμη προοπτική, πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη τον σεβασμό μας στις αξίες και τους σκοπούς της Ένωσης. Και πρέπει να τον αποδείξουμε τώρα, αλλάζοντας πολιτικές πριν να είναι πολύ αργά.

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ στο Αμύνταιο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 13/06/2017


Το θέμα της κατολίσθησης στην περιοχή του Αμύνταιου Φλώρινας με συνέπεια την καταστροφή του τοπικού λιγνιτωρυχείου και την εκκένωση του γειτονικού οικισμού των Αναργύρων έθεσε με κατά προτεραιότητα ερώτησή του προς την Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος. Ο ευρωβουλευτής επισήμανε το μέγεθος της καταστροφής και ζήτησε από την Επιτροπή να συνδράμει την Ελλάδα οικονομικά ή τεχνικά για την κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και αποκατάσταση των υφιστάμενων ζημιών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Μετά από σεισμικές δονήσεις προερχόμενες από την ενεργοποίηση του τεκτονικού ρήγματος του Αμύνταιου Φλώρινας συνέβη στις 10.06.2017 εκτεταμένη κατολίσθηση στην περιοχή του ομώνυμου λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ. Αυτό είχε ως συνέπεια να καταστραφεί σχεδόν καθολικά το λιγνιτωρυχείο, καθώς και μεγάλο μέρος τεχνικού εξοπλισμού. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν κτίρια και υποδομές της γειτονικής κοινότητας Αναργύρων με αποτέλεσμα την εκκένωση του οικισμού και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης [1]. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις το ύψος της ζημίας μπορεί να προσεγγίζει ή και να υπερβαίνει το 1 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των κοιτασμάτων λιγνίτη που χάθηκαν [2]. Από τις καταστροφές αυτές τίθεται σε ενδεχόμενο κίνδυνο η ευστάθεια του εθνικού συστήματος ηλεκτροδότησης καθώς οι δύο τοπικές λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ρεύματος του ΑΗΣ Αμύνταιου συνολικής ισχύος 600 Μεγαβάτ είναι άγνωστο αν και πότε θα επανεκκινήσουν [3].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει λάβει γνώση των ανωτέρω γεγονότων;
2. Σκοπεύει να συνδράμει οικονομοτεχνικά την Ελλάδα, που ήδη από το 2010 βρίσκεται σε δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανωτέρω κατάστασης και την αποκατάσταση των ζημιών; Και εάν ναι, με ποιους τρόπους και σε ποιο οικονομικό ύψος;

________________________________________

Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 13/06/2017


Το ζήτημα της αύξησης των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος σε γραπτή ερώτηση που υπέβαλε στην Επιτροπή. Στηριζόμενος σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εργατικά ατυχήματα αυξάνονται σταθερά στην Ελλάδα κυρίως τα τελευταία 4 χρόνια, κάλεσε την Επιτροπή να λάβει θέση σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα υπό την επίδραση των μνημονιακών μέτρων και να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιθεωρητών Εργασίας καταδεικνύεται σημαντική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, ιδίως από το έτος 2013 και μετά. Τούτο είναι αξιοπρόσεκτο, αν ληφθεί υπόψη, ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει περιορίσει κατακόρυφα την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Το ποσοστό αύξησης αυτών των ατυχημάτων, (συμπεριλαμβανομένων και των θανατηφόρων) κυμαίνεται σε περίπου 10% ετησίως. Μάλιστα το πρώτο τρίμηνο του 2017 η αύξηση προσεγγίζει το 15% [1]. Η εν λόγω αύξηση συνδέεται χρονικά με την επιβαλλόμενη εφαρμογή μνημονιακών μέτρων που έχουν συντελέσει στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και κατ’ επέκταση στη μείωση των κονδυλίων για τη λήψη μέτρων ασφάλειας από πλευράς των ελληνικών επιχειρήσεων [2]. Σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, παρατηρείται ότι έχουν καμφθεί οι αντιστάσεις των εργαζομένων στην εκτέλεση καθηκόντων που εγκυμονούν κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή, ακόμα κι αν διαπιστώνουν πλημμελή τήρηση των κανόνων εργασιακής προστασίας [3]. 

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς σχολιάζει τα παραπάνω στοιχεία; Συνάδουν αυτές οι επιπτώσεις με το ευρωπαϊκό δίκαιο;
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση της παραπάνω προβληματικής;
3) Θεωρεί ότι η επιβολή των μνημονιακών μέτρων έχει ωφελήσει τις εργασιακές σχέσεις και γενικότερα το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα;

________________________________________
[2] Ibid.
[3] Ibid.

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Action24

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την επιβάρυνση του κλίματος από τις πρακτικές μεγάλων εταιριών παραγωγής αγροτικών προϊόντων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 12/06/2017


Την επιβάρυνση του κλίματος αλλά και την υποβάθμιση του ρόλου των αγροτών εξ αιτίας των πρακτικών που ακολουθούν μεγάλες εταιρίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων επεσήμανε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος, ζητώντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσίευσε ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός GRAIN οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής αγροτικών προϊόντων επιβαρύνουν την αλλαγή του κλίματος και ταυτόχρονα απειλούν να υποσκάψουν τις προσπάθειες για την τροφοδοσία του αυξανόμενου πληθυσμού στον πλανήτη μέσω των πρακτικών που ακολουθούν κατά την καλλιέργεια και επεξεργασία του εδάφους. Τονίζεται μάλιστα πως η ενίσχυση της θέσης των παραγωγών χημικών λιπασμάτων και η πρόσβαση τους στις συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος επηρεάζουν τις ακολουθούμενες πολιτικές, ενώ οι καταγγελίες για κρούσματα διοχέτευσης ψευδών πληροφοριών, με στόχο την αποτροπή εφαρμογής θετικών αλλαγών, πολλαπλασιάζονται. Παράλληλα προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που καταδεικνύουν τον περιορισμένο ρόλο των μικρών αγροκτημάτων, προς όφελος ισχυρών εταιρικών συμφερόντων, παρότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, οι μικροί αγρότες παράγουν το 80% των τροφίμων στις μη βιομηχανικές χώρες [1].

Ερωτάται η Επιτροπή:
α) Ποια η θέση της για τις χημικές μεθόδους καλλιέργειας και επεξεργασίας του εδάφους που ακολουθούν βιομηχανικοί και εταιρικοί γίγαντες;
β) Πως αντιδρά στις επιθετικές πρακτικές πιέσεων που ασκούν οι εταιρίες αυτές για την υιοθέτηση ευνοϊκών για τις ίδιες κανόνων και πολιτικών;
γ) Τι κάνει για να προστατεύσει μικροπαραγωγούς από τις πιέσεις που τους ασκούν πολυεθνικές εταιρίες;

________________________________________

Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Σχεδιασμός για την παραγωγική ανασυγκρότηση στηριγμένος σε ευρεία συναίνεση

Συνέντευξη του Κώστα Χρυσόγονου στην εφημερίδα Kontranews 11/06


• Έτσι όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα, με Σόιμπλε και Λαγκάρντ να τα έχουν βρει πίσω από την πλάτη μας, συμμερίζεστε την αισιοδοξία της κυβέρνησης κ. Χρυσόγονε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες για λύση προς όφελος της χώρας μας;
Η λύση του προβλήματος του ελληνικού δημόσιου χρέους, δηλ. η ελάφρυνση του με τη μία ή την άλλη μέθοδο προκειμένου να καταστεί βιώσιμο και να μπορέσει να αναχρηματοδοτηθεί από τις κεφαλαιαγορές, είναι προς όφελος όχι μόνο της χώρας μας αλλά και των δανειστών της. Μόνο έτσι θα μπορέσουν οι δανειστές να ανακτήσουν εκείνο το μέρος των διακρατικών δανείων το οποίο μπορεί ρεαλιστικά να ανακτηθεί. Αργά ή γρήγορα λοιπόν η ελάφρυνση θα γίνει, είτε με τη σημερινή καγκελάριο και τον σημερινό υπουργό οικονομικών στη Γερμανία είτε με τους διαδόχους τους. Η ελάφρυνση του υπέρογκου βάρους του χρέους δεν είναι όμως αρκετή για να μπει συνολικά η ελληνική οικονομία σε τροχιά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Χρειάζεται για το σκοπό αυτό σχεδιασμός της παραγωγικής μας ανασυγκρότησης, ο οποίος δεν θα μας δοθεί έτοιμος από τους ξένους, αλλά πρέπει να γίνει από εμάς, στη βάση σοβαρού διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού τόξου και των παραγωγικών φορέων.

• Το ενδεχόμενο μιας Συνόδου Κορυφής εσάς σας βρίσκει σύμφωνο, ή εκτιμάτε πως θα είναι δώρον άδωρο και θα μας παραπέμψουν εκ νέου σε eurogroup;
Η ιστορική εμπειρία δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για συμφωνία σε επίπεδο συνόδου κορυφής, αν προηγουμένως δεν έχουν επιτευχθεί συναινέσεις στα κρίσιμα θέματα σε επίπεδο Eurogroup.

• Μήπως η αντιπολίτευση έχει δίκιο όταν σας κατηγορεί ότι «τα δώσατε όλα και δεν πήρατε τίποτα»;
Η σημερινή αντιπολίτευση είχε πάρει στο παρελθόν ως κυβέρνηση υποσχέσεις για αντιμετώπιση του ζητήματος του χρέους οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν, παρά το γεγονός ότι έδειχνε σαφώς μεγαλύτερη προθυμία από τη σημερινή κυβέρνηση για συμμόρφωση σε –ενίοτε παράλογες- απαιτήσεις των δανειστών. Άρα το ζήτημα δεν είναι τόσο να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, όσο το να συζητήσουμε ψύχραιμα τα προβλήματα που έχει ο τόπος και ιδίως τον τρόπο υπέρβασης των αδυναμιών στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους. Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε της παραγωγικές δυνατότητες που έχει η πατρίδα μας και έτσι να μειώσουμε δραστικά την ανεργία και να ανακόψουμε την πορεία πτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει να μπει μια τάξη στο συστηματικό αυτό χάος που αποκαλείται «ελληνικό δημόσιο». Και τούτο δεν μπορεί και δεν ωφελεί να το κάνει μια κυβέρνηση μόνη της, επωμιζόμενη και το αναπόφευκτο πολιτικό κόστος, και στη συνέχεια να έρθουν κάποιοι άλλοι να το αναιρέσουν, παριστάνοντας τον «καλό». Πρέπει ο σχεδιασμός για την παραγωγική ανασυγκρότηση να στηριχθεί σε ευρεία διακομματική συναίνεση και να υλοποιηθεί ανεξάρτητα από τη φυσιολογική και αναμενόμενη εναλλαγή των κυβερνήσεων στην εξουσία, σε βάθος δεκαετιών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε σοβαρές επενδύσεις που θα φέρουν θέσεις εργασίας στη χώρα.

• Εσείς που κινείστε στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ποια είναι η εικόνα που έχουν στην παρούσα φάση για την Ελλάδα οι συνάδελφοί σας;
Το κέντρο λήψης αποφάσεων για το ελληνικό πρόγραμμα είναι επίσημα το Eurogroup, αλλά στην πραγματικότητα το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, επειδή τα κεφάλαια που θα μπορούσαν όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ευρωζώνης να μας δανείσουν, αν έλειπε η Γερμανία, δεν θα έφθαναν για την κάλυψη των αναγκών μας. Το Ευρωκοινοβούλιο, όπου οι συσχετισμοί θα οδηγούσαν σε μία ηπιότερη μεταχείριση της χώρας μας, δεν αποτελεί δυστυχώς το κέντρο λήψης των αποφάσεων, αλλά περισσότερο ένα βήμα πανευρωπαϊκού δημοσίου διαλόγου. Η προσέγγιση ιδίως των Κοινοβουλευτικών Ομάδων των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών καθώς και των Πράσινων στο ελληνικό ζήτημα είναι σαφώς πιο ευνοϊκή απ’ ότι πριν από περίπου δύο χρόνια. Οι τόνοι έχουν πέσει αισθητά ακόμη και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον επικεφαλής της ομάδας τους, Μάνφρεντ Βέμπερ, παραδοσιακό επικριτή της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης.

• Θα ήθελα τέλος το σχόλιό σας για τη Βρετανία, έπειτα από το εκλογικό αποτέλεσμα…
Είναι θετικό το γεγονός ότι αυξήθηκε το ποσοστό ψήφων του Εργατικού Κόμματος, αφού τούτο αφήνει να εννοηθεί ότι μερίδα ψηφοφόρων αποδοκίμασε πολιτικές λιτότητας που είναι στη βάση τους κοινές για τη Βρετανία και για άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η κυβερνητική αστάθεια την οποία προοιωνίζεται το εκλογικό αποτέλεσμα είναι πιθανό να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την ούτως ή άλλως ακανθώδη διαπραγμάτευση με την Ένωση σε σχέση με το Brexit. Κάτι τέτοιο θα είναι αρνητικό τόσο για τους Βρετανούς όσο και για όλους τους υπόλοιπους.

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη φτώχεια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες συνταξιούχοι


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 09/06/2017


Τη φτώχεια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Έλληνες συνταξιούχοι επεσήμανε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος, ζητώντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των συνταξιούχων που πλήττονται από τις απαιτήσεις των θεσμών για διαρκώς επαχθέστερες μειώσεις συντάξεων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Την απογοήτευση και τη φτώχεια με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι Έλληνες συνταξιούχοι ως συνέπεια των πολιτικών λιτότητας που απαιτούν και επιβάλλουν τα κράτη – δανειστές, μέσω του «κουαρτέτου» των θεσμών με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταγράφει έρευνα του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι 8 στους 10 συνταξιούχους έχουν φθάσει στο στάδιο της εξαθλίωσης, καθώς δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τα φάρμακά τους. Βασική αιτία των προβλημάτων τους αποτελεί ο συνδυασμός μειώσεων στις συντάξεις με την αύξηση της φορολογίας. Χαρακτηριστικά υπολογίζεται πως περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι, βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη φτώχεια, τη στιγμή που οι προγραμματισμένες περικοπές στις συντάξεις το 2019 θα οδηγήσουν σε νέα απώλεια εισοδημάτων. Παράλληλα η νέα μείωση λόγω της σταδιακής κατάργησης της «προσωπικής διαφοράς» θα οδηγήσει σε επιπλέον απώλειες [1].

Ερωτάται η Επιτροπή:
α) Έχει εξετάσει μήπως οι απαιτήσεις των «θεσμών» (εξ ονόματος των κρατών – δανειστών) στους οποίους συμμετέχει και η ίδια η Επιτροπή, για διαρκώς επαχθέστερες μειώσεις συντάξεων προσβάλλουν τα δικαιώματα των ηλικιωμένων για αξιοπρεπή ζωή και συμμετοχή στον κοινωνικό βίο, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 25 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης;
β) Ποιες δράσεις σχεδιάζει ώστε να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους συνταξιούχους;

________________________________________

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για την προστασία ευάλωτων ενηλίκων στην ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 01/06/2017


Την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της προστασίας ευάλωτων ενήλικων ατόμων που επιβαρύνονται από τα σκληρά μέτρα λιτότητας υπογράμμισε ο Κώστας Χρυσόγονος με ομιλία του κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=SCOG2kH2ZOY


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας:

Οι άνθρωποι που πάσχουν από ψυχικά ή άλλα νοσήματα τα οποία τους εμποδίζουν να διαχειριστούν την περιουσία τους ή ακόμη και τον εαυτό τους, έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας τόσο από τα κράτη-μέλη όσο όμως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση οφείλει έμπρακτα να δείξει τον κοινωνικό της χαρακτήρα, παρέχοντας περισσότερα κονδύλια για την προστασία των ευάλωτων ατόμων, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και κύματα μεταναστευτικών ροών. Στην πράξη όμως όχι μόνο δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά τα σκληρά οικονομικά μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη έχουν πρωτοφανή αρνητικό αντίκτυπο στο σύστημα υγείας και ασφαλιστικής κάλυψης. Οι πολιτικές αυτές έχουν δυσχεράνει τις συνθήκες ζωής εκατομμυρίων ευάλωτων ανθρώπων. Ιδίως η τρίτη ηλικία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι πρόσφυγες αλλά και άνθρωποι με σοβαρές σωματικές ή ψυχικές παθήσεις πτωχοποιούνται και στερούνται επαρκούς κοινωνικής προστασίας και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. Συχνά μάλιστα οδηγούνται σε πρόωρο θάνατο, ενώ η αξιοπρέπειά τους καταρρακώνεται καθημερινά. Η Έκθεση που ελπίζω ότι θα εγκρίνει σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιέχει μια σειρά από εύστοχες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ατόμων. Καλώ την Επιτροπή να ανταποκριθεί με ταχύτητα και πληρότητα στις συστάσεις αυτές.