Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τον περιορισμό ευθύνης του Επικουρικού ΚεφαλαίουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 16/01/2015Την αντίθεση των διατάξεων του ν. 4092/2012 στο ευρωπαϊκό δίκαιο έθιξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε πως ο ως άνω νόμος, στο βαθμό που περιορίζει τις αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου κάτω του ελαχίστου ορίου της οικείας ασφαλιστικής κάλυψης, έρχεται σε αντίθεση με δύο ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Με το άρθρο 4 του νόμου 4092/2012 (Φ.Ε.Κ. 220/8-11-2012) τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων το 2012 προβλέφθηκε μειωμένη ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου, ορίζοντας ότι η αποζημίωση που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο για χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Επίσης στην περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή άκαρπης εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας το ποσό για την αποζημίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο καταβάλλεται όχι ολόκληρο, αλλά με βάση ορισμένα ποσοστά που η ως άνω διάταξη λεπτομερώς ορίζει.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς συμβαδίζουν οι ανωτέρω διατάξεις με την Οδηγία 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Δεκεμβρίου 1983, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/14/ΕΚ, που ορίζει στο άρθρο 2 πως κάθε κράτος-μέλος οφείλει να έχει οργανισμό, αποστολή του οποίου είναι να αποζημιώνει, τουλάχιστον εντός των ορίων της υποχρέωσης ασφάλισης, τις υλικές ζημίες ή τις σωματικές βλάβες που προκαλούνται από ανασφάλιστα οχήματα;
2) Πώς συμβαδίζουν οι ανωτέρω διατάξεις με την Οδηγία 72/166 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 που προβλέπει στο άρθρο 3 ως υποχρεωτική την ασφαλιστική κάλυψη, υπό την έννοια της πραγματικής ασφαλιστικής κάλυψης και όχι απλά  της σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης;

1 σχόλιο: