Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τους μαζικούς αποχαρακτηρισμούς δασικών εκτάσεωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 12/01/2015Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος υπέβαλε γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν για το μαζικό αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων και το χαρακτηρισμό τους ως βοσκότοπων με το νόμο 4315/2014 "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". Ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι έτσι παραβιάζεται η αειφόρος διαχείριση, η βέλτιστη χρήση των δασικών πόρων και η περιβαλλοντική ευθύνη, και τίθεται σε κίνδυνο η ορθή εφαρμογή σχετικών πράξεων του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

"Το Δεκέμβριο του 2014 η ελληνική Βουλή ψήφισε νόμο με τον οποίο αποχαρακτηρίζονται μαζικά δασικές εκτάσεις και χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι. Ο νόμος αυτός ορίζει τους βοσκότοπους ως "εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων".
Σύμφωνα με την Aνακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Νέα Στρατηγική της ΕΕ για τα Δάση [1], οι αρχές που πρέπει να διέπουν τη δασική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η αειφόρος διαχείριση, η βέλτιστη χρήση των δασικών πόρων και η περιβαλλοντική ευθύνη.
Παράλληλα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2] ορίζει ως βοσκότοπους εκτάσεις όπου αναπτύσσονται μόνο ή πάντως επικρατούν ποώδη φυτά, ή όπου υπάρχει καθιερωμένη τοπική πρακτική βοσκής.
Εν όψει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή α) ποια όρια θέτει το ευρωπαϊκό δίκαιο στον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων β) εάν ο ορισμός των βοσκότοπων που υιοθέτησε η ελληνική Βουλή συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο και γ) ποια μέριμνα θα ληφθεί από την Επιτροπή για την προστασία του δασικού πλούτου της Ελλάδας εν μέσω οικονομικής κρίσης.


[1] COM(2013) 659 final, 20 September 2013.
[2] ΕΕ L 347, 20 December 2013".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου