Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Γραπτή δήλωση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή, Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στο Στρασβούργο για την οικοδόμηση του κοινωνικού πυλώνα της ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/12/2017


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος υπέβαλε γραπτή δήλωση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαδικασία οικοδόμησης ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο ευρωβουλευτής επισήμανε ότι η υλοποίησή του προχωρεί με αργούς ρυθμούς ενώ δεκάδες άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εργασία τους, την υγεία τους, την κοινωνική τους ασφάλιση και γενικότερα τις συνθήκες ζωής τους. συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτίωση των πραγματικών συνθηκών ζωής των ανθρώπων, στηριγμένες σε χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτίωση των πραγματικών συνθηκών της ζωής των ανθρώπων με χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, ώστε να μη παραμείνουν οι σχετικές διακηρύξεις της ΕΕ απλώς ένα ευχολόγιο.


Ακολουθεί το κείμενο της γραπτής δήλωσης:

"Η διαδικασία οικοδόμησης ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων προχωρεί με χαρακτηριστικά αργούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε καθημερινή αγωνία σε σχέση με την εργασία τους, την υγεία τους, την κοινωνική τους ασφάλιση και γενικότερα τις συνθήκες της ζωής τους. Δεν αρκεί επομένως το μακροσκελές ευχολόγιο που ψηφίσαμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο τον Ιανουάριο φέτος, ούτε η κοινή διακήρυξη Επιτροπής, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο, η οποία απλώς επαναλαμβάνει τις σχετικές με τα κοινωνικά δικαιώματα διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτίωση των πραγματικών συνθηκών ζωής των ανθρώπων, στηριγμένες σε χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τέτοιες δράσεις μπορούν να είναι η χορήγηση ενός ευρωπαϊκού επιδόματος ανεργίας, με έμφαση σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα εθνικά κράτη, όπως π.χ. η κρυφή ανεργία στους ελεύθερους επαγγελματίες, η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας για την κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης σε ιδιαίτερα σοβαρές ασθένειες με μεγάλο κόστος, η επιδότηση φοιτητών που συμμετέχουν στα προγράμματα Erasmus για την αντιμετώπιση του κόστους διαμονής και πολλά άλλα. Χρειαζόμαστε έργα και όχι λόγια".

Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ για το 2030 δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η φτώχεια και η ανισότητα επιδεινώνεται.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε μια υπεραισιόδοξη θεώρηση της κατάστασης σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στη θεώρηση αυτή, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα επιδεινώνεται, , η καταστροφή της βιοποικιλότητας συνεχίζεται, Ο άνθρωπος επιδεινώνει διαρκώς το φυσικό του περιβάλλον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά βέβαια και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρετε στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό χώρο ότι συμβαίνει στη γειτονιά μας έχει επίπτωση και σε μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ισχυρότερο μηχανισμό επιτήρησης της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων και της βιώσιμης ανάπτυξης και βεβαίως και μηχανισμό χρηματοδότησης των κρατών/ μελών για να επιτυγχάνουν τους στόχους αυτούς μα αναδιανομή από τα ισχυρότερα προς τα ασθενέστερα κράτη/μέλη, όπως επίσης, χρειαζόμαστε κι έναν αναπροσανατολισμό στην εξωτερική μας οικονομική πολιτική ούτως ώστε το ελεύθερο εμπόριο να αντλείται μόνο μέσα σε στόχους και περιορισμούς που θα θέτει η ανάγκη επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Αμυντική συνεργασία είναι Ελληνική αναγκαιότητα και προαπαιτούμενο για την πρόοδο της Ένωσης


Πριν από μερικές ημέρες, 23 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδήλωσαν την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν στη διαρκή αμυντική συνεργασία της Ένωσης και τούτο θα αποτελέσει το πρώτο θέμα της Συνόδου Κορυφής στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίον η Ένωση θα επιτύχει μια κοινή αμυντική υποδομή και συνεργασία. Το θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διαρκή τουρκική απειλή, για την αντιμετώπιση της οποίας αναγκαζόμαστε να δαπανούμε τεράστια ποσά σε εξοπλισμούς, πράγμα που επιβαρύνει και τον προϋπολογισμό και το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει τη συμμετοχή της χώρας στη συνεργασία αυτή και οφείλει ακόμη να διασφαλίσει ότι δεν θα πρόκειται για ένα παρακλάδι του ΝΑΤΟ, όπου η Τουρκία έχει ενεργό ρόλο ως μέλος, αλλά ότι θα πρόκειται για έναν όσο γίνεται ανεξάρτητο και αυθύπαρκτο οργανισμό και συνεργασία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική κοινή εγγύηση των συνόρων, που είναι βέβαια προαπαιτούμενο ούτως ή άλλως για την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στην ίδια υποτίθεται ευρωπαϊκή οικογένεια και ο ένας να αδιαφορεί για την προστασία του άλλου, έναντι εξωτερικών απειλών.


Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την ανεξαρτησία και αμεροληψία της τουρκικής δικαιοσύνης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/12/2017


Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος με θέμα το ζήτημα της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της τουρκικής δικαιοσύνης. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επικαλέστηκε επιστημονικές μελέτες που καταδεικνύουν ότι η τουρκική δικαιοσύνη δεν είναι ούτε ανεξάρτητη ούτε αμερόληπτη. Επισήμανε ειδικότερα ότι το συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τον διορισμό και την προαγωγή των Τούρκων δικαστών, αλλά και για την εποπτεία του έργου τους ορίζεται και ελέγχεται στην πραγματικότητα από την τουρκική κυβέρνηση. Με δεδομένο ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ κάλεσε την Επιτροπή να απαντήσει, αν συμφωνεί με την τοποθέτηση του Προέδρου Ερντογάν -κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα- ότι «η τουρκική δικαιοσύνη είναι πιο δίκαιη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή», αλλά και να διευκρινίσει, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, ώστε να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και αμεροληψία της δικαιοσύνης στην Τουρκία.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την ανεξαρτησία και αμεροληψία της τουρκικής δικαιοσύνης

Σύγχρονες έρευνες παρουσιάζουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι το δικαστικό σύστημα της Τουρκίας δεν είναι ανεξάρτητο και αμερόληπτο ως όφειλε.[1] Ιδίως μετά τη συνταγματική αναθεώρηση της 16.04.2017 τα μέλη του συμβουλίου που εποπτεύει τα δικαστήρια του πρώτου και δεύτερου βαθμού της Τουρκίας και το οποίο μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για την πρόσληψη, απόλυση και την προαγωγή των δικαστών και των εισαγγελέων στους δύο πρώτους βαθμούς, αλλά και για τον διορισμό των δικαστών του αναιρετικού δικαστηρίου του τρίτου βαθμού, διαπλέκονται ευθέως με την εκτελεστική εξουσία. Τα 13 μέλη αυτού του συμβουλίου εκλέγονται από μια λίστα φιλοκυβερνητικών δικαστικών (6 μέλη του διορίζονται από τον πρόεδρο της Τουρκίας και 7 μέλη του από το Κοινοβούλιο, όπου πλειοψηφεί το κυβερνητικό κόμμα).[2] Κατά συνέπεια, προσβάλλονται κατάφωρα οι αρχές της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του διαχωρισμού των εξουσιών. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Τουρκία είναι υποψήφιο μέλος προς ένταξη στην ΕΕ ερωτάται η Επιτροπή:

1. με την τοποθέτηση του Προέδρου Ερντογάν -κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα- ότι «η τουρκική δικαιοσύνη είναι πιο δίκαιη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή»[3];
2. ποιες ενέργειες έχει προβεί, ώστε να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και αμεροληψία της δικαιοσύνης στην Τουρκία;

________________________________________

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Απάντηση της Κομισιόν σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την επισιτιστική κρίση και την κλιματική αλλαγή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες 12/12/2017


Σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σε σχέση με την παγκόσμια κρίση υποσιτισμού σε συνάφεια και με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής απάντησε η Κομισιόν. Η Κομισιόν επισήμανε ότι έχει επίγνωση της εξέλιξης της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα τροφίμων. Τόνισε μάλιστα ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία. Αυτό φαίνεται - κατά τα λεγόμενα του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ. Mimica - από το ότι αυτοί οι τομείς αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού αναπτυξιακής συνεργασίας.
Η ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων, και να μειώσει την πείνα, υποστηρίζοντας τις φτωχότερες κοινότητες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη γη, στα τρόφιμα, στο νερό, καθώς και σε καθαρή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια, και παράλληλα να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την προώθηση αγρο-οικολογικών πρακτικών και δράσεων για την προστασία του εδάφους, τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, την παύση, την πρόληψη και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών, καθώς και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων.
Συμπερασματικά, η γενικόλογη απάντηση της Επιτροπής δεν ικανοποιεί, καθώς αποσιωπά ατέλειες και εξωραΐζει ουσιώδεις αδυναμίες. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η βούληση των ευρωπαϊκών θεσμών για την αντιμετώπιση των ανωτέρω φαινομένων είναι ασθενής. Αυτό αποδεικνύεται αφενός από το γεγονός ότι τα κονδύλια που διαθέτει προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα περιορισμένα σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Αφετέρου, έρευνες καταδεικνύουν ότι η φτώχεια, ακόμη και σε αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ (όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία κ.ά.) αυξάνεται, ενώ το χάσμα κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου μεγαλώνει σταθερά και η κοινωνική αδικία εντείνεται. Απαιτούνται συνεπώς πιο αποφασιστικά μέτρα από την πλευρά της Επιτροπής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006216/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Ιδιαίτερα επικίνδυνη η παράλληλη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και των ποσοστών υποσιτισμού σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται σήμερα στον πλανήτη, ενώ οι διαδικασίες παραγωγής και εκμετάλλευσης αγροτικών προϊόντων επιβαρύνουν κατά 25% τις εκπομπές αερίων που βλάπτουν το περιβάλλον [1]. Η καταγραφή των δεδομένων αυτών δημιουργεί αντικρουόμενες τάσεις, καθώς η ανάγκη αύξησης της αγροτικής παραγωγής οφείλει να συνδυαστεί με διαφορετικές, σύγχρονες και περιβαλλοντικά αβλαβείς τεχνικές εκμετάλλευσης των εύφορων περιοχών. Το πρόβλημα αυτό μελλοντικά μπορεί να επηρεάσει εντονότερα τις περιοχές του ευρωπαϊκού νότου, που όχι μόνο αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση αλλά προβλέπεται πως θα έρθουν αντιμέτωπες με την αλλαγή του κλίματος, καλούμενες να διαχειριστούν έντονες αλλαγές στη θερμοκρασία και τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη για τα στοιχεία που παρουσιάζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα;
2. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και η υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων θα συνεχίσει να επιβαρύνει τον πλανήτη όλο και περισσότερο, ποια σχέδια υπάρχουν ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση, στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας;


EL
E-006216/2017
Απάντηση του κ. Mimica
εξ ονόματος της Επιτροπής
(12.12.2017)

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της εξέλιξης της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα τροφίμων, όπως αναφέρει ο κ. βουλευτής. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ο οποίος αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πηγή για την επισιτιστική ασφάλεια, το 2016 υπέφεραν από υποσιτισμό 815 εκατομμύρια άτομα.

Η γεωργία, η δασοκομία και άλλες μορφές χρήσης γης είναι όντως σημαντικές πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που ανέρχονται σε 20 24 % επί του συνόλου των εκπομπών [2]. Ωστόσο, η γεωργία και τα συστήματα τροφίμων βρίσκονται ταυτοχρόνως υπό αυξανόμενη πίεση, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της από την άποψη της μεταβλητότητας στην απόδοση των καλλιεργειών. Ως εκ τούτου, η γεωργία μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, ενισχύοντας την παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος μέσω βιώσιμων πρακτικών, που οδηγούν επίσης σε αυξημένη παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα.

Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού αναπτυξιακής συνεργασίας. Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων, και να μειώσει την πείνα, υποστηρίζοντας τις φτωχότερες κοινότητες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη γη, στα τρόφιμα, στο νερό, καθώς και σε καθαρή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια, και παράλληλα να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Όπως επισημαίνεται στη νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη [3], η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την προώθηση αγρο-οικολογικών πρακτικών και δράσεων για την προστασία του εδάφους [4], τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, την παύση, την πρόληψη και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών, καθώς και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, το μερίδιο των δράσεων για το κλίμα στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία αυξήθηκε από το 13 % στον κύκλο προγραμματισμού 2007–2013, στο 29 % κατά την περίοδο 2014–2015 [5].

________________________________________
[2] Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf).
[3] 2017/C 210/01.
[4] Ιδίως με την προώθηση και την εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών για τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον FAO, τον Δεκέμβριο του 2016 - http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf

Να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για επίλυση του Σκοπιανού


Η κυβερνητική αλλαγή στα Σκόπια, με την απομάκρυνση του εθνικιστή Γκρουέφσκι και το σχηματισμό σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυση του δυσχερούς ζητήματος της ονομασίας της γειτονικής μας χώρας, που εκκρεμεί εδώ και περισσότερο από 25 χρόνια.

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία.

Στις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων πρέπει να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή ονομασία, η οποία θα σηματοδοτεί κυρίως και περισσότερα απ΄όλα την παραίτηση των γειτόνων από κάθε επεκτατική βλέψη σε βάρος της Ελλάδος. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο, να διασαφηνιστεί μια και καλή και να γίνει αποδεκτό από όλους ότι τα σύνορα είναι απαραβίαστα, ότι οι συνθήκες ισχύουν και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν, ότι η Μακεδονία είναι και θα παραμείνει Ελληνική.


Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Η Προοδευτική Ενωτική Κίνηση άνοιξε το διάλογο με τους πολίτες στην Αθήνα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11/12/2017


Η Προοδευτική Ενωτική Κίνηση άνοιξε το διάλογο με τους πολίτες στην Αθήνα Μετά την πρόσφατη αποχώρηση της Σοσιαλιστικής Τάσης από το ΣΥΡΙΖΑ, που αποφασίστηκε από ηλεκτρονική ψηφοφορία 2032 μελών, δρομολογείται η μετεξέλιξη της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση με την επωνυμία Προοδευτική Ενωτική Κίνηση.
Σε συνέχεια της πετυχημένης εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος παρουσίασε τους στόχους και τις βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις της νέας Κίνησης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.
Με την ομιλία του ο Κώστας Χρυσόγονος απηύθυνε κάλεσμα σε κάθε δημοκρατικό, υπεύθυνο και προοδευτικό πολίτη να συμμετάσχει στη προσπάθεια διαμόρφωσης πολιτικής λύσης για το αδιέξοδο που έχει περιέλθει η χώρα.

Ο Κώστας Χρυσόγονος αναφερόμενος στο προγραμματικό πλαίσιο της Προοδευτικής Ενωτικής Κίνησης, επεσήμανε ακόμη μια φορά τις παθογένειες του σημερινού πολιτικού συστήματος και κάλεσε σε ριζική αναδόμηση του κράτους.
Ανέφερε χαρακτηριστικά:
Σας καλούμε να συμμετάσχετε. Σας καλούμε να συνδιαμορφώσετε με τις ιδέες σας, το νέο προγραμματικό πλαίσιο της Προοδευτικής Ενωτικής Κίνησης. Ο στόχος μας δεν είναι να αποτελέσουμε ένα ακόμα κόμμα ή κομματίδιο στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Ο στόχος μας είναι να αποτελέσουμε τον καταλύτη για τη συγκρότηση ενός μετώπου προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, που θα έχουν τη διάθεση να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στη χώρα, να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στο πολιτικό σύστημα, να αποδομήσουμε τις πελατειακές σχέσεις και να προχωρήσουμε στην αλλαγή σελίδας, που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος, να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας.

Επίσης με ιδιαίτερη έμφαση περιέγραψε τις απειλές για τη συνοχή της κοινωνίας και για τη θέση του Ελληνισμού στις επόμενες γενιές.
Ανέφερε χαρακτηριστικά:
Ο ελληνισμός συρρικνώνεται και η χώρα αποψιλώνεται από τον γηγενή πληθυσμό της. Τίθεται θέμα επιβίωσης του ελληνισμού, στη φυσική του κοιτίδα και ιστορικής του συνέχειας.
Κλείνοντας την ομιλία του δήλωσε: Ο δρόμος είναι δύσβατος και θα είναι ασφαλώς μακρύς, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν από την μία μέρα στην άλλη, ο στόχος είναι όμως όχι μόνο ωφέλιμος αλλά και επιβεβλημένος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος / Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ, ο κ. Λουκάς Αποστολίδης / πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός, ο κ. Παντελής Οικονόμου / πρώην Υπουργός, ο κ. Πάρις Μουτσινάς / πρώην Βουλευτής, ο κ. Γιώργος Καραμπελιάς από την Κίνηση Πολιτών Άρδην και ο κ. Φωτεινός από το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς. Επίσης με επιστολή της χαιρέτισε την εκδήλωση η ανεξάρτητη Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα. Ολόκληρες τις βασικές τοποθετήσεις από την εκδήλωση μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε βίντεο που είναι αναρτημένα στην επίσημη σελίδα του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου www.facebook.com/chrysogonos

Εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας από τον Ευρωβουλευτή Κώστα ΧρυσόγονοΑθήνα 09 Δεκεμβρίου 2017


Προοδευτική Ενωτική Κίνηση - Διάλογος με τους πολίτες


Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

Η αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάννης αποτελεί διπλωματική πρόκληση


Η ευθεία αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάννης από τον κύριο Ερντογάν στη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, αποτελεί διπλωματική πρόκληση χωρίς ιστορικό προηγούμενο!

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να καταστήσει σαφές στον αγενή επισκέπτη ότι καμία διαπραγμάτευση για κανένα κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας δεν είναι νοητή και καμία συζήτηση δεν μπορεί να ξεκινήσει από τη βάση αυτή.  


Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο κανάλι "Ε" με την Φαίη Μαυραγάνη

Μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη για τη μετεξέλιξη της «Σοσιαλιστικής Τάσης» σε «Προοδευτική Ενωτική Κίνηση»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

04/12/2017


Μετά την πρόσφατη αποχώρηση της Σοσιαλιστικής Τάσης από το ΣΥΡΙΖΑ, που αποφασίστηκε από ηλεκτρονική ψηφοφορία 2032 μελών, δρομολογείται η μετεξέλιξη της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση με την επωνυμία Προοδευτική Ενωτική Κίνηση.

Τους στόχους και τις βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις της νέας Κίνησης παρουσίασε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος σε μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο «Καψής») την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου. Στα πλαίσια ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες θα ακολουθήσει ανάλογη εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Στην ομιλία του ο Κώστας Χρυσόγονος ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η Σοσιαλιστική Τάση αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ : η κυβερνητική αδυναμία να υλοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, η έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών στο εσωτερικό του κόμματος που διαρκώς καλείται να χειροκροτεί ήδη ειλημμένες αποφάσεις (συχνά αντιφατικές), η ολοένα και πιο ασφυκτική εξάρτηση από τον κ. Καμμένο και η συνειδητή απομόνωση της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ από τις κοινωνικές δυνάμεις που τον κατέστησαν πλειοψηφία στη Βουλή, αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες που οδήγησαν τα μέλη της Σοσιαλιστικής Τάσης στην επιλογή της αποχώρησης.

Ο Κώστας Χρυσόγονος αναφερόμενος στο προγραμματικό πλαίσιο της νέας Κίνησης, που φιλοδοξεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου και σύγχρονου πολιτικού λόγου ικανού να ενοποιήσει τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, επεσήμανε πως η παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, η αντιμετώπιση του απειλητικού για το μέλλον μας δημογραφικού προβλήματος και οι μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό μας σύστημα είναι βασικοί όροι για την ανάπτυξη της χώρας.

«Η ανάκαμψη της οικονομίας και η αύξηση της απασχόλησης είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει αναδιανομή πλούτου και κοινωνική δικαιοσύνη. Διαφορετικά θα είμαστε καταδικασμένοι σε αναδιανομή εξαθλίωσης και μακροπρόθεσμα σε οικονομική και κοινωνική κατάρρευση» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Χρυσόγονος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο κ. Στ. Παπαθεμελής, που αναφέρθηκε στους εθνικούς κινδύνους που δημιουργεί η σημερινή κατάσταση της χώρας, ο κ. Πάρις Μουτσινάς, πρ. βουλευτής Μαγνησίας, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη ανασύνταξης των προοδευτικών δυνάμεων, ο κ. Κ. Γιοβανόπουλος, πρ. βουλευτής Ημαθίας, που υπογράμμισε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, το μέλος της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Χρ. Εδιάρογλου, ο εκπρόσωπος του «Άρδην» κ. Ρακάς και εκπρόσωπος του Δικτύου «Σύγχρονοι Δημοκράτες».

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

Ανοιχτή πρόσκληση σε διάλογο στην Αθήνα - 9 Δεκέμβρη 11.00 π.μ.

Η πρώην Σοσιαλιστική Τάση ολοκληρώνει τον μετασχηματισμό της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση, με μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στις 9 Δεκέμβρη, το ερχόμενο Σάββατο, στη Αθήνα στο ξενοδοχείο Wyndham, πρώην Imperial, στην πλατεία Καραϊσκάκη 11.00 π.μ. Σας καλούμε όλες και όλους να συμμετάσχετε, ανεξάρτητα εάν είστε ή δεν είστε αυτή τη στιγμή μέλη της Τάσης.

Η προτεινόμενη νέα ονομασία είναι "Προοδευτική Ενωτική Κίνηση". Το προοδευτική σηματοδοτεί τον πολιτικό μας προσανατολισμό, που είναι η πρόοδος της χώρας, μακριά από ιδεοληψίες και προσκολλήσεις στο παρελθόν και το ενωτική σηματοδοτεί τον οργανωτικό μας προσανατολισμό, που είναι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, των συλλογικοτήτων και των προσωπικοτήτων, που πραγματικά θέλουν να αλλάξουν σελίδα για τον τόπο, να δημιουργήσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας σε αυτή τη χώρα.

Σας καλούμε όλες και όλους να συμμετάσχετε.