Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ζητάει ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 30/04/2015


Ερώτηση για τη φοροαποφυγή των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο χρηματιστηριακό δείκτη Morgan Stanley Capital συνέταξε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος και συνυπέγραψαν 12 Ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου (Pablo Iglesias, Tania Gonzalez, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Martina Michels, Lola Sanchez Caldentey, Marina Albiol Guzman, Brando Benifei, Josep-Maria Terricabras, Anja Hazekamp, Hugues Bayet).

Ακολουθεί (στην ελληνική και την αγγλική) το κείμενο της ερώτησης που υποβλήθηκε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Σύμφωνα με έρευνα των οικονομικών στοιχείων εταιριών που μετέχουν στον διεθνή χρηματιστηριακό δείκτη MSCI Index,[1] οι μεγαλύτερες εισηγμένες σε χρηματιστήρια εταιρίες των ανεπτυγμένων οικονομιών αποφεύγουν να καταβάλουν σε φόρους τουλάχιστον 82 δισ. δολάρια ετησίως. Μεταξύ των χωρών όπου οι εταιρίες αποφεύγουν περισσότερο τη φορολογία είναι η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Μεταξύ των εταιριών που ακολουθούν τέτοιες πρακτικές αναφέρονται και εταιρίες που είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα στο πλαίσιο της γνωστής υπόθεσης 'Luxleaks'.
Τα ευρήματα της έκθεσης υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθεί ένα αυστηρό και αποτελεσματικό πλαίσιο φορολογικής διαφάνειας και προστασίας κατά της φοροαποφυγής των μεγάλων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη περισσότερο επείγουσα στις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης και της λιτότητας που επιβάλλεται στους λαούς της Ευρώπης.
Το Μάρτιο του 2015 η Επιτροπή παραδέχθηκε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών στο πεδίο του φορολογικού ανταγωνισμού και της φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας, προτείνοντας την υιοθέτηση νομοθετικών πράξεων του Συμβουλίου.[2]
Ερωτάται:
1) Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας της θέσπισης των προτεινόμενων πράξεων; Είναι οι προτάσεις αυτές αρκετές για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων;
2) Γιατί δεν αναγνωρίστηκε στο Κοινοβούλιο ο ρόλος του συν-νομοθέτη στο ζήτημα αυτό που συνδέεται τόσο άμεσα με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία;

(αγγλικά)

An examination of economic data of companies taking part in the global stock market index Morgan Stanley Capital International has shown[3] that the biggest listed companies in developed economies avoid paying at least 82 billion dollars of taxes each year. Among the countries where companies avoid taxation the most are Ireland, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. Among companies following such practices are some which had also been concerned by the well-known 'Luxleaks' case.
The findings of the said report highlight the pressing need to adopt a rigid and efficient framework for tax transparency and protection against tax avoidance of companies at the European level. This need is even more crucial in the present circumstances of economic crisis and austerity imposed on the peoples of Europe.
In March 2015 the Commission has acknowledged the need to undertake initiatives in the field of tax competition and tax justice and transparency, proposing the adoption of legislative acts by the Council[4] (2).
The Commission is asked: 1) What is the timeline for the adoption of the proposed acts? Are these proposals sufficient to achieve the desired goals? 2) Why has the role of the Parliament as co-legislator been set aside in this issue which is so directly related to transparency and accountability?

________________________________________

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τις διατροφικές συνήθειες

Εμμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αύξηση στον ΦΠΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 30/04/2015


Την εμμονή της στην αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια στόματος του κ. Μοσκοβισί, στην απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου. Το οξύμωρο είναι ότι ο ίδιος ο κ. Μοσκοβισί, ως Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας στο παρελθόν (Μάιος 2012-Μάιος 2014) είχε κρατήσει στο 10% το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα γαλλικά εστιατόρια, ενώ τώρα μας συνιστά να τον αυξήσουμε στα ελληνικά, ίσως ακριβώς για να μειώσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι στον γαλλικό.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Στα πλαίσια των μέτρων αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να συνεχίσει η Ελλάδα να λαμβάνει χρηματοδότηση, η τρόικα, η οποία αποτελείται κατά τα 2/3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, φέρεται να απαιτεί, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από την ελληνική κυβέρνηση να αυξηθεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στον τομέα του τουρισμού από 6,5% σε 13%[1]. Όπως προκύπτει, όμως, από έρευνα της εταιρίας Ernst & Young, μια τέτοια αύξηση θα σήμαινε απώλειες έως -1,4% του ΑΕΠ ή έως -3 δισ. ευρώ, ενώ οι απώλειες των θέσεων απασχόλησης σε βάθος πενταετίας κυμαίνονται από 44.000 σε 73.000[2].
Ερωτάται η Επιτροπή:
Σε συνέχεια της δημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων που καταδεικνύουν τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό, του οποίου η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ για το 2013 ανήλθε σε 16,3%[3] ενώ για το 2014 υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 20%[4], προτίθεται να εμμείνει στην απαίτησή της για αύξησή του; Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η κατ’ αυτόν τον τρόπο εξόντωση του δυναμικότερου τομέα της ελληνικής οικονομίας;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (29.4.2015):

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει καλά τα μειονεκτήματα της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στον τομέα του τουρισμού. Ενώ η αύξηση του φόρου μπορεί να έχει ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην απασχόληση, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ένωσης του ελληνικού κλάδου φιλοξενίας μια τέτοια κίνηση θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα κατά περίπου 200-250 εκατ. ευρώ το 2015[5], θα βελτιώσει τον δημοσιονομικό προσανατολισμό του προϋπολογισμού και θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση δαπανών για διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και των υπηρεσιών για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στην οικονομία. Πρέπει να προστεθεί ότι ο σχεδιασμός και οι επιλογές της φορολογικής πολιτικής παραμένουν τελικά στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.
Από τεχνική άποψη, το μέτρο συμβάλλει στην αντιμετώπιση ορισμένων διαρθρωτικών προβλημάτων του ελληνικού συστήματος ΦΠΑ. Το σύστημα του ΦΠΑ είναι κατακερματισμένο, με διαφορετική δομή στους διάφορους τομείς και τις διάφορες περιφέρειες, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η διαχείρισή του από τις φορολογικές αρχές και δύσκολο για τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν προς αυτό. Αυτό συμβάλλει στη χαμηλή φορολογική συμμόρφωση, η οποία, μαζί με τα μεγάλα κενά πολιτικής, οδηγεί σε έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εσόδων ΦΠΑ[6] μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, ειδικά στον κλάδο της φιλοξενίας, η διττή φορολογική μεταχείριση δημιουργεί π.χ. προβλήματα κατανομής μεταξύ των κανονικών και των μειωμένων συντελεστών και συμβάλλει σε υψηλό κόστος συμμόρφωσης και διοικητικό κόστος.

________________________________________
[5] Ernst & Young (Greece), «Vat increase on the Greek hotel industry - Economic impact assessment», 26 Ιανουαρίου 2015, σ. ii.
[6] Πραγματικές εισπράξεις ως ποσοστό επί των εσόδων που θα συγκεντρώνονταν εάν εφαρμοζόταν ο κανονικός συντελεστής στο σύνολο της κατανάλωσης 

Παραδοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ότι αφορά τις παραβιάσεις της Τουρκίας σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 30/04/2015


Τις παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης στην Τουρκία παραδέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου, χωρίς πάντως να δεσμευθεί για συγκεκριμένες ενέργειες προς τη γείτονα χώρα.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία βρίσκονται κάτω από διαρκή πίεση και υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του διαδικτύου, η οποία δέχεται συχνά ισχυρά πλήγματα. Συγκεκριμένα, σε εφαρμογή του νόμου 5651 σχετικά με τη ρύθμιση του διαδικτυακού περιεχομένου, χιλιάδες ιστοσελίδες έχουν απαγορευτεί με διάφορες προφάσεις και με αδιαφανείς διαδικασίες[1]. Παραδείγματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάνουν αναφορά σε ποινικές διώξεις για άσκηση πολιτικής κριτικής, με το πρόσχημα ότι πρόκειται για αναρτήσεις «εξόχως προσβλητικές» που παραβιάζουν τα όρια της κριτικής[2].
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι προϋποθέσεις πρέπει να τηρεί σε ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως, σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης;
2. Τι πιέσεις σκοπεύει να ασκήσει στην Τουρκία ώστε να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης;

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής (29.4.2015)

Για να καταστεί κράτος μέλος, κάθε υποψήφια χώρα πρέπει να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Αυτό επιβάλλει την αναβάθμιση του νομικού και θεσμικού πλαισίου της χώρας, μεταξύ άλλων και των δικαστικών αρχών, ώστε να ευθυγραμμιστούν με αυτά τα πρότυπα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης, μεταξύ άλλων αναφορικά με την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στη Στρατηγική διεύρυνσής της για την περίοδο 2014-2015[3] και στην έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία[4] που δημοσιεύτηκε στις 8 Οκτωβρίου 2014. Τον Μάιο του 2014 πραγματοποιήθηκε αποστολή αξιολόγησης από ομοτίμους σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία. Τα έγγραφα αυτά περιέχουν σειρά συστάσεων που θα συμβάλουν στις προσπάθειες μεταρρύθμισης της Τουρκίας στον τομέα αυτό.
Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να θέτει τα ζητήματα αυτά κατά τις επαφές της με τις τουρκικές αρχές. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προσπάθειες της Τουρκίας σε αυτόν τον τομέα και θα υποβάλει έκθεση σχετικά με αυτές, μεταξύ άλλων και στην επόμενη έκθεσή της για την Τουρκία φέτος το φθινόπωρο.

________________________________________

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την Αλβανία

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για την καταστροφή πολιτιστικών μνημείων από το Ισλαμικό Κράτος και την Τουρκία

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Ο Κώστας Χρυσόγονος στη συζήτηση για την πολιτική της ΕΕ στο μεταναστευτικό στη Μεσόγειο

Θεμιτή θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θυσία των ασφαλιστικών εισφορών στο όνομα του οικονομικού εξορθολογισμού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 29/04/2015


Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ασφαλιστικό ζήτημα στην Ελλάδα συνοψίζεται στη διαρκή και τυφλή μείωση των παροχών προς τους ασφαλισμένους, όπως προκύπτει εμμέσως πλην σαφώς από τη μη-απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου. Αυτό μάλιστα επιδιώκεται να παρουσιασθεί ως... "εξορθολογισμός" (!) από τον αρμόδιο Επίτροπο κ. Μοσκοβισί.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Από τον Ιούλιο του 2014, κατόπιν απαίτησης της τρόικας, η οποία αποτελείται κατά τα 2/3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα μειώθηκαν δραστικά. Αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία και τη μείωση των μισθών που επήλθαν επίσης ως επακόλουθο των μνημονιακών πολιτικών, συνέβαλε στη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων κατά 79,8% (!), τα οποία από 2.155 εκατ. ευρώ περιορίσθηκαν στα 435 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μόλις χρόνο[1].
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Έχει συναίσθηση του κινδύνου κατάρρευσης των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα;
2. Διαθέτει κάποια πολιτική για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού, πέρα από τη διαρκή μείωση των ασφαλιστικών παροχών, η οποία οδηγεί σε διαρκώς μεγαλύτερη εξαθλίωση τους ασφαλισμένους;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (29.4.2015):

Τον Μάρτιο του 2012, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μειώσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, ώστε να περιοριστεί η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας. Αυτό επιτεύχθηκε σε δύο στάδια το 2012 και το 2014.
Ενώ η ελληνική κυβέρνηση είναι η ίδια υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ποσοστά των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, το μέσο ποσοστό των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στο ΙΚΑ ύψους 44,7 % πριν από τη μείωση του συντελεστή ήταν υπερβολικά υψηλό συγκριτικά με τα ισχύοντα στην ΕΕ. Τα υψηλά ποσοστά εισφορών συνιστούν σημαντικό αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσληψη νέων εργαζομένων και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων.
Η συνολική επίπτωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ της μείωσης κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των ποσοστών κοινωνικής ασφάλισης το 2014 αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση των ποσοστών είσπραξης και την καλύτερη στόχευση των προγραμμάτων δαπανών για την εκπαίδευση και τα οικογενειακά επιδόματα. Επιπλέον, το κόστος της μείωσης των ποσοστών αντισταθμίστηκε περαιτέρω από την αύξηση της απασχόλησης. Αν και τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το ΙΚΑ δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, η συνολική απασχόληση τον Οκτώβριο του 2014 ήταν κατά 2,1 % υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα οικονομικά των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Ο κύριος λόγος της μείωσης των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι οι μεταβολές των ποσοστών εισφορών αλλά η μείωση των κρατικών μεταφορών προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, που αποτελεί μέρος του εξορθολογισμού των ροών του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της γενικής κυβέρνησης.

________________________________________

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την καταβολή ενισχύσεων στους πλημμυροπαθείς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 28/04/2015


Τις προϋποθέσεις για την καταβολή ενωσιακών ενισχύσεων στους πλημμυροπαθείς του Έβρου και για τη μακροπρόθεσμη προληπτική αντιμετώπιση του ζητήματος εκθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Τις τελευταίες μέρες, οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην περιοχή του Έβρου, προκαλώντας άνοδο της στάθμης του ποταμού, εκκενώσεις χωριών και οικισμών [1] καθώς και καταστροφικές πλημμύρες σε πάνω από 220.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων [2]. Παράλληλα, η κακοκαιρία συνεχίζεται και η τελική έκταση των καταστροφών δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί από τώρα.


Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Τι δυνατότητες υφίστανται για έκτακτη ενίσχυση των πλημμυροπαθών είτε μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, είτε μέσω άλλων πιθανών διαθέσιμων πόρων για θύματα φυσικών καταστροφών;
2. Υφίσταται πρόβλεψη για άμεση αποδέσμευση των σχετικών κεφαλαίων, καθώς και για μεταγενέστερη εκτίμηση των μακροπρόθεσμων συνεπειών και συνακόλουθη αναπροσαρμογή των προς διάθεση ποσών;

Απάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής (27.4.2015)

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο έπειτα από αίτηση που θα υποβάλουν οι ελληνικές εθνικές αρχές, αφού θα έχουν αξιολογήσει την προκληθείσα ζημία. Η συνολική άμεση ζημία, για να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, πρέπει να υπερβαίνει, για λεγόμενη «μείζονα καταστροφή», το 0,6 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ελλάδας –ποσοστό το οποίο επί του παρόντος αντιστοιχεί σε 1,168 δισ. ευρώ– ή, για λεγόμενη «περιφερειακή καταστροφή», το 1,5 % του ΑΕΠ της πληγείσας περιοχής. Το κατώτατο όριο για περιφερειακές καταστροφές στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανέρχεται σε 123,4 εκατ. ευρώ. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός 12 εβδομάδων από την έναρξη της καταστροφής.
Η Ελλάδα, μόλις υποβάλει την αίτησή της, θα μπορούσε να ζητήσει την καταβολή προκαταβολής ύψους 10 % της αναμενόμενης ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Το μέγιστο ετήσιο ποσό που διατίθεται στο Ταμείο Αλληλεγγύης καθορίζεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και, για την περίοδο 2014-2020, ορίζεται σε 500 εκατ. ευρώ σε τιμές 2011. Τα επιμέρους ποσά της ενίσχυσης καθορίζονται βάσει της ζημίας που προκλήθηκε σε σχέση με τη σχετική ευμάρεια της οικείας χώρας/περιφέρειας.
Όλες οι χώρες του κόσμου μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, όταν η σοβαρότητα της κατάστασης υπερβαίνει τις εθνικές ικανότητες παρέμβασης. Η παρεχόμενη βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνει βοήθεια σε είδος, ειδικό εξοπλισμό και αποστολή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση και τον συντονισμό κατά την κορύφωση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση συνδρομής στο Κέντρο Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής.
Για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των πλημμυρών, η Ελλάδα θα πρέπει να εκπονήσει σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας στο πλαίσιο της οδηγίας για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) έως τον Δεκέμβριο του 2015, τα οποία, με βάση τα σενάρια στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας.

________________________________________

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Ανισότητες και διαφορές στην ΕΕ


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 27/4


Οι ανισότητες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση καταδεικνύονται από τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των κρατών-μελών του ευρωπαϊκού Νότου που μαστίζονται από την κρίση και της Γερμανίας, η οικονομία της οποίας βρίσκεται σε άνθηση. Συγκεκριμένα, το 2013, η γερμανική οικονομία είχε πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 206 δισ. €, ίσο δηλαδή με το 7,5% του ΑΕΠ της, με ανοδικές τάσεις για το 2014 και το 2015. Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη της χώρας δεν καταναλώνονται στο εσωτερικό της, αλλά αντίθετα επενδύονται στο εξωτερικό. Περαιτέρω, ο δείκτης DAX του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης έχει ανέλθει στα επίπεδα των περίπου 12.000 μονάδων, βιώνοντας μια κατάσταση συγκρίσιμη με εκείνη της Ελλάδας το 1999. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα βιώνει μια άνευ προηγουμένου πτωχοποίηση, με τα επίπεδα ανεργίας να έχουν σκαρφαλώσει σε επίπεδα άνω του 26% και το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό να ανέρχεται σε 35,7%, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ.
Τα δύο αυτά γεγονότα μπορεί να μοιάζουν ασύνδετα αλλά δεν είναι. Με τον τρόπο που είναι δομημένη η Ευρωπαϊκή Ενωση και ιδίως η Ευρωζώνη, όταν μία χώρα εμφανίζει πλεόνασμα, μία άλλη πρέπει να εμφανίσει έλλειμμα, γιατί οι επιπλέον εξαγωγές της πλεονασματικής χώρας πρέπει να απορροφηθούν από μια άλλη χώρα υπό μορφή επενδύσεων, κατανάλωσης ή εισαγωγών. Ετσι, όταν μια χώρα με την οικονομική δύναμη της Γερμανίας δεν καταναλώνει, αλλά αντίθετα αποταμιεύει και επενδύει, τα προϊόντα της εξάγονται σε άλλες χώρες εντός της Ευρωζώνης, οι οποίες, καταναλώνοντάς τα, εισάγουν περισσότερα απ' όσα εξάγουν, δημιουργώντας και τα αντίστοιχα ελλείμματα. Η πρακτική δε αυτή της Γερμανίας έχει επικριθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ετήσιες συστάσεις που απευθύνει στα κράτη-μέλη, όσο και από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, που επισήμαναν τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την οικονομία άλλων χωρών.
Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι μόνο αν αυξήσει τους μισθούς, προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας της με δημόσιες επενδύσεις και τονώσει την κατανάλωση θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση να ορθοποδήσει οικονομικά και να σωθεί το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, τις συνέπειες της ενδεχόμενης κατάρρευσης θα τις υποστούμε όλοι.

Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Συνέντευξη του Κώστα Χρυσόγονου στην Κυριακάτικη Εφημερίδα «Το ΧΩΝΙ»


Συνέντευξη του Κώστα Χρυσόγονου στην Κυριακάτικη Εφημερίδα «Το ΧΩΝΙ» - 26/04/2015


 - Η διαπραγμάτευση Ελλάδας - εταίρων βρίσκεται στην κορύφωσή της. Είστε αισιόδοξος για θετικό αποτέλεσμα και με ποιες «παραχωρήσεις» -αν όντως υπάρξουν- από ελληνικής πλευράς;

Είμαι αισιόδοξος επειδή το πλαίσιο διαπραγμάτευσης που συμφωνήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2015 βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση. Οι δανειστές εμμέσως πλην σαφώς αποδέχθηκαν τη μείωση του απαιτούμενου από την Ελλάδα πρωτογενούς πλεονάσματος από το εξωπραγματικό 3% του ΑΕΠ, το οποίο είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο και ακόμη βάση διαπραγμάτευσης να αποτελέσει η λίστα μεταρρυθμίσεων της νέας ελληνικής κυβέρνησης και όχι τα προαπαιτούμενα της τρόικας για την ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης. Το κυρίως ζητούμενο δεν πρέπει στα πλαίσια αυτά να είναι ελληνικές «παραχωρήσεις», αλλά η υλοποίηση της κύριας διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που έχει ανάγκη η χώρα και είναι η περιστολή της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου.

- Έχετε δηλώσει πως αυτό που διακυβεύεται αυτή την ώρα «είναι το γεωπολιτικό ρίσκο στην ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου». Τι θεωρείτε ότι θα επέφερε μια ώθηση της Ελλάδας εκτός ευρώ, με ευθύνη των εταίρων; Τι θα έπρεπε να υπολογίσουν τούτη την ώρα οι δανειστές μας;

Ένα Grexit θα σηματοδοτούσε την αρχή της αντίστροφης πορείας για την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία. Ως τώρα η Ευρώπη γνωρίζει μόνο δύο διευρύνσεις. Αν γίνει η κακή αρχή της συρρίκνωσης κανείς δεν ξέρει τι θα επακολουθήσει.

- Αρκετά στελέχη της νέας ελληνικής κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ταχθεί υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος σε περίπτωση που οι δανειστές μας εμμείνουν στις εξωφρενικές απαιτήσεις τους. Ποια η δική σας θέση; Ποια η στάση που θα τηρήσει η κυβέρνηση αν το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας δεν φέρει το «επιθυμητό» αποτέλεσμα;

Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει λαϊκή εντολή ούτε για ρήξη αλλά ούτε και για συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής της λιτότητας – το αντίθετο μάλιστα. Η εντολή της είναι για σκληρή διαπραγμάτευση, με στόχο μια συμφωνία ουσιωδώς καλύτερη από το περιβόητο mail Χαρδούβελη και αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση. Αν ωστόσο οι δανειστές εμμείνουν σε απαιτήσεις για νέα υφεσιακά μέτρα, θα χρειασθεί προσφυγή στην κρίση του ελληνικού λαού, ενδεχομένως μέσω δημοψηφίσματος και την περαιτέρω πορεία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να την καθορίσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος με βάση τα νέα δεδομένα.

- Σε πρόσφατη συζήτηση στο ευρωκοινοβούλιο, επισημάνατε ότι τα επιβαλλόμενα μέτρα λιτότητας δεν αποτελούν μέσο προς την επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά αυτοσκοπό, εξυπηρετώντας τις επιδιώξεις του κεφαλαίου. Στα μέσα της εβδομάδας, ο συνάδελφός σας στο Ευρωκοινοβούλιο (από τη ΝΔ), Γιώργος Κύρτσος, αν και υπεραμύνθηκε των αιματηρών μέτρων που ζητούν οι εταίροι, δήλωσε πως δεν θα μπορούσε να ζήσει με τα 480 ευρώ της σημερινής κατώτατης σύνταξης. Πως κρίνετε τις δηλώσεις των στελεχών της αντιπολίτευσης;

Η αντιπολίτευση βρίσκεται πολιτικά εγκλωβισμένη ανάμεσα αφενός στην επιθυμία της να υπερασπισθεί τα δικά της κυβερνητικά πεπραγμένα, τα οποία όμως αποδοκιμάσθηκαν από τους ψηφοφόρους στις 25 Ιανουαρίου, και αφετέρου στην πρόδηλη ανάγκη να μην υπονομεύσει φανερά τη διαπραγματευτική θέση της χώρας, γιατί τότε η καταδίκη της στη συνείδηση του κόσμου θα γίνει ακόμη βαρύτερη. Έχω την εντύπωση πάντως ότι και τα ίδια τα στελέχη των πρώην συγκυβερνώντων κομμάτων (ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ.) κατά βάθος ποτέ δεν πίστεψαν το success story του κ. Σαμαρά ή ότι «το μνημόνιο είναι ευτυχία» όπως έλεγε ο κ. Πάγκαλος.

- Η κυβέρνηση δέχεται έντονες επικρίσεις για την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των αποθεματικών των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ποια η απάντησή σας;

Ασφαλώς θα ήταν προτιμότερο να μην προσφύγει καθόλου η νέα κυβέρνηση στην πρακτική της έκδοσης Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, της οποίας είχε γίνει κατάχρηση από την προκάτοχό της. Πρέπει πάντως να επισημάνω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε «απρόβλεπτη» ανάγκη, όπως απαιτεί το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, που προέκυψε από την υπέρμετρη καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, κυρίως με δική τους υπαιτιότητα, αφού φαίνεται να επανέρχονται και να αμφισβητούν όσα οι ίδιοι είχαν καταρχήν αποδεχθεί στις 20 Φεβρουαρίου. Εξάλλου τα αποθέματα των ΟΤΑ ούτε δημεύονται ούτε καν δεσμεύονται, παρά μόνο αξιοποιούνται προσωρινά (με την εξαίρεση μάλιστα όσων του είναι άμεσα αναγκαία για τις πληρωμές των υποχρεώσεών τους) για να αποφευχθεί μια στάση πληρωμών του ελληνικού Δημοσίου κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

- Σε ερώτησή σας προς την Κομισιόν στηλιτεύσατε την επιβάρυνση που έχουν δεχθεί τα κράτη του Νότου από τους «αδηφάγους» -για περισσότερα κέρδη- Γερμανούς. Ζητήσατε, μάλιστα, τη λήψη μέτρων για την ανακούφιση χωρών, όπως η Ελλάδα. Ποια η άποψή σας για τη -συνεχιζόμενη- ηγεμονία της Γερμανίας στην Ευρώπη; Υπάρχει πιθανότητα να ανατραπεί η ασφυκτική αυτή κατάσταση;

Η γερμανική άρχουσα τάξη πρέπει να αντιληφθεί ότι η κατάσταση, όπου η ίδια αποκομίζει διαρκώς μεγαλύτερα υπερκέρδη (π.χ. ο δείκτης DAX του Χρηματιστηρίου της Φραγκφούρτης ίπταται στα χωρίς ιστορικό προηγούμενο επίπεδα των 12.000 περίπου μονάδων, βιώνοντας μια κατάσταση συγκρίσιμη με εκείνη της Ελλάδας το 1999), ενώ οι λαοί των κρατών -μελών του ευρωπαϊκού νότου υποφέρουν από τερατώδη ανεργία και διαρκώς χειρότερη πτωχοποίηση, δεν μπορεί να συνεχισθεί επ’ αόριστο. Ή θα πρέπει να θεσμοθετηθούν μηχανισμοί αναδιανομής σε πανευρωπαϊκή κλίμακα ή διαφορετικά, σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, όλη η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία θα κινδυνεύσει να εκτροχιασθεί, με εξαιρετικά οδυνηρές συνέπειες για όλους, αλλά τελικά χειρότερες για εκείνους που ευημερούν σήμερα.
 

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Star στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου “Live U”

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Κανάλι Ένα 90.4 FM

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την απελευθέρωση των απολύσεων στην Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 22/04/2015


Ερώτηση για την επιμονή των θεσμών να απελευθερωθούν οι απολύσεις στην Ελλάδα υπέβαλε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ που παραδέχεται ότι η (απο)ρύθμιση στην αγορά εργασίας δεν επέδρασε θετικά στην παραγωγικότητα.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σε πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφέρεται ότι «η ρύθμιση στην αγορά εργασίας δεν βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών»[1]. Παρά, όμως, την έμμεση παραδοχή της ακολουθούμενης λανθασμένης πολιτικής που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα με καταστροφικά ως τώρα αποτελέσματα για την απασχόληση, δεδομένου ότι η ανεργία έχει σκαρφαλώσει σε επίπεδα άνω του 26%[2], εν τούτοις, σύμφωνα με όσα διαρρέουν από τις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φαίνεται ότι οι θεσμοί επιμένουν να ζητούν την απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων στην Ελλάδα[3].

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Ισχύουν όσα έχουν διαρρεύσει για την επιμονή της για την απελευθέρωση των απολύσεων; Ποιος είναι ο λόγος που κρύβεται πίσω από την τόση επιμονή για τη λήψη μέτρων που αποδυναμώνουν την ανάπτυξη αντί να την ενισχύουν;

________________________________________

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας για την Αγία Σοφία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 22/04/2015


Ερώτηση για τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου μουφτή σχετικά με μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί υπέβαλε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς την Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Ο ευρωβουλευτής επεσήμανε την ιστορική και θρησκευτική αξία που έχει η Αγία Σοφία και κάλεσε την Ύπατη Εκπρόσωπο να λάβει μέτρα για την προστασία της.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σε συνέχεια των δηλώσεων του Πάπα Φραγκίσκου ότι η σφαγή των Αρμενίων ήταν η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, ο μουφτής της Άγκυρας δήλωσε ότι θα επισπεύσει τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί[1]. Η Αγία Σοφία, κτίσμα του 6ου αιώνα μ.Χ. και σύμβολο της ορθόδοξης χριστιανοσύνης επί αιώνες, λειτουργεί ως μουσείο από τη δεκαετία του 1930 με απόφαση του Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ από το 1985 συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι πρόσφατες αυτές δηλώσεις του μουφτή έρχονται να προστεθούν σε σειρά παραβιάσεων της Τουρκίας σε θέματα θρησκευτικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων[2].
Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να προστατεύσει την Αγία Σοφία από τις προκλητικές τουρκικές ενέργειες, στα πλαίσια και του άρθρου 3 παρ. 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει την προώθηση των αξιών της Ένωσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο;

________________________________________

Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος στον Prisma 95.1

24 Ώρες Ευρώπη/Kontra Channel - Κώστας Χρυσόγονος(ΣΥΡΙΖΑ)/Νίκος Ανδρουλάκης(ΠΑΣΟΚ)

Αμετάκλητη η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ δηλώνει ο Ντράγκι σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 21/04/2015


Τον αμετάκλητο χαρακτήρα της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη επιβεβαίωσε κατηγορηματικά σήμερα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι σε απάντησή του σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου. Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ τονίζει, μάλιστα, ότι το αμετάκλητο του νέου νομίσματος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής από την εποχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ και ότι η έξοδος κράτους-μέλους από την Ευρωζώνη αποκλείεται από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στις 11.3.2015, ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι ανέφερε ότι: «Διαπιστώσαμε επίσης περαιτέρω πτώση των αποδόσεων των ομολόγων της Πορτογαλίας και άλλων μέχρι σήμερα σε δυσμενή οικονομική θέση χωρών παρά την ανανέωση της ελληνικής κρίσης. Αυτό υποδηλώνει πως το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ίσως προστατεύει τις χώρες της ευρωζώνης από την μετάδοση, το οποίο μας βοηθάει επιπλέον στην επίτευξη των νομισματικών στόχων στη ζώνη του ευρώ».
Η δήλωση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην παρεξήγηση ότι η ΕΚΤ θεωρεί την Ελλάδα ως χαμένη υπόθεση και ότι απλά προσπαθεί να αποφύγει τη μετάδοση σε άλλα κράτη-μέλη. Υποθέτοντας ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεση του Προέδρου της ΕΚΤ, μπορεί η ΕΚΤ να επιβεβαιώσει ότι η συμμετοχή ενός κράτους-μέλους στην Ευρωζώνη είναι αμετάκλητη και ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία στη διάθεση της για τη αποφυγή ενός αντίθετου σεναρίου;

Απάντηση του κ. Draghi στην επιστολή υπ’ αριθ. (QZ-53):

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χρυσόγονε,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 23 Μαρτίου 2015.
Τονίζω ότι ο αμετάκλητος χαρακτήρας του ευρώ είναι μέρος της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εποχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ευρωζώνη δεν προβλέπεται στις Συνθήκες.
Η επιτυχία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωζώνης με όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις σε ότι αφορά τις επιδιωκόμενες οικονομικές πολιτικές. Η ΕΚΤ έχει λάβει εντολή από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρεί σταθερές τις τιμές, και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η εντολή αυτή εκπληρώνεται. Το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων είναι ένα από τα μέτρα αυτά, τα οποία θα παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για την ανάκαμψη της ζώνης του ευρώ και θα επαναφέρουν το ποσοστό του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα σε επίπεδα που είναι κάτω, αλλά πλησίον του 2%.

Με εκτίμηση,
[Υπογραφή]
Mario Draghi 

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος καταγγέλλει τις πολιτικές λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 20/04/2015


Τα μέτρα λιτότητας που παραβιάζουν τα κοινωνικά δικαιώματα κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13.4.2015. Κατά τη συζήτηση για την υπ’ αριθ. 2065(2015) Σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη», ο ευρωβουλευτής επεσήμανε ότι τα επιβαλλόμενα μέτρα λιτότητας δεν αποτελούν το μέσο προς την επίτευξη της δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά αυτοσκοπό, εξυπηρετώντας έτσι αποκλειστικά τις επιδιώξεις του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

«Σε ότι αφορά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική κρίση, η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ορθά υπογραμμίζει την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την έλλειψη λογοδοσίας που χαρακτηρίζει όσους συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Αυτό που χρειάζεται να τονιστεί όμως είναι ότι δυόμιση ή ακόμη και τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση σειράς αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα που έκρινε θεωρητικά την Ελλάδα αλλά ουσιαστικά την τρόικα ως υπεύθυνη παραβίασης αρκετών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη εξαιτίας των μέτρων που λήφθηκαν στα πλαίσια της λιτότητας, δεν έχει γίνει τίποτα προκειμένου να σταματήσει η εν λόγω παραβίαση. Απολύτως τίποτα. Αντιθέτως μάλιστα, είναι εξοργιστικό ότι οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ζητούν από τη νέα ελληνική κυβέρνηση να παραβιάσει ακόμη περισσότερο τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη παραδείγματος χάριν με τη νομιμοποίηση των μαζικών απολύσεων των εργαζομένων από τους εργοδότες τους, παρά το άρθρο 4 του Χάρτη. Ακόμη πιο εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, πολλές από αυτές τις απαιτήσεις δε σχετίζονται με τη δημοσιονομική σταθερότητα ή με κάποιου άλλου είδους δημοσιονομικό κέρδος και εξυπηρετούν αποκλειστικά το σκοπό της αύξησης των κερδών του κεφαλαίου. Επομένως, διερωτάται κανείς εάν η λιτότητα αποτελεί το μέσο για την πάταξη της δημοσιονομικής αστάθειας ή όπως αλλιώς το ονομάζει κανείς ή εάν η υπερχρέωση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μάλλον το μέσο προς το σκοπό που είναι εν τέλει η ίδια η λιτότητα. Γιατί η λιτότητα συνεπάγεται ότι το μερίδιο του κεφαλαίου στο εθνικό εισόδημα της χώρας αυξάνεται σε βάρος των εργαζομένων. Και ίσως εν τέλει αυτή να είναι και η επιδίωξη των ευρωπαϊκών ελίτ».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρέμβαση στον εξής σύνδεσμο:
 

Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Έκκληση για αλλαγή της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής απηύθυνε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 17/04/2015


Έκκληση για αλλαγή της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής απηύθυνε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14.4.2015. Ο ευρωβουλευτής επεσήμανε ότι οι απλές τροποποιήσεις του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ που καθορίζει το υπεύθυνο κράτος-μέλος για την εξέταση των αιτούντων άσυλο δεν επαρκούν, αλλά ότι χρειάζεται πλήρης ανατροπή του ισχύοντος συστήματος και συνακόλουθα καταμερισμός των εισερχόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ των κρατών-μελών.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

«Το ζήτημα της μετανάστευσης δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο την απουσία της ευρωπαϊκής συλλογικής ταυτότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλήθεια είναι ότι οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες κατευθύνονται προς τα βόρεια κράτη-μέλη της Ένωσης, όπου μπορούν να βρουν ευκαιρίες για απασχόληση τις οποίες δεν έχουν στα μεσογειακά κράτη- μέλη που υποφέρουν από την κρίση και τη λιτότητα. Εν τούτοις, οι βασικοί κανόνες του λεγόμενου Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ ουσιαστικά περιορίζουν αυτούς τους ανθρώπους μέσα στα σύνορα των κρατών-μελών στα οποία φτάνουν αρχικά, μεταφέροντας έτσι ολόκληρο το μεταναστευτικό πρόβλημα στις πλάτες αποκλειστικά αυτών των κρατών. Οι πλάτες αυτών των κρατών-μελών, όμως, δεν είναι αρκετά δυνατές για να σηκώσουν αυτό το βάρος. Για παράδειγμα η Ελλάδα, η οποία μαστίζεται από τα πιο σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να παράσχει επαρκές καταφύγιο στις πολυπληθείς ομάδες ανθρώπων που διασχίζουν τα σύνορά της με την Τουρκία, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σειρά αποφάσεων σε βάρος της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Τα βόρεια κράτη-μέλη πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται. Αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη δεν είναι επιμέρους τροπολογίες αλλά πλήρη ανατροπή των αρχών στις οποίες βασίζεται ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ. Το βάρος πρέπει να μοιραστεί στα κράτη-μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό τους και το ΑΕΠ τους».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρέμβαση στα αγγλικά στον εξής σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=MByDghJ3T28&feature=youtu.be

Ερώτηση για το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 17/4/2015


Για τη θέση της Γερμανίας στην οικονομία της ΕΕ και το πολύ μεγάλο πλεόνασμα στις τρέχουσες συναλλαγές της, που αποτελεί λόγο άσκησης πίεσης σε βάρος των οικονομικά αδύναμων κρατών μελών της ευρωζώνης, συνέταξε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, την οποία συνυπέγραψαν άλλοι 12 ευρωβουλευτές. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

Ερώτηση:

Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας αυξάνεται σταθερά από το 2000, περίπου δηλαδή από τότε που υπάρχει η νομισματική ένωση. Το 2013, η γερμανική οικονομία είχε πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουών συναλλαγών 206 δις €, το οποίο ισούται με το 7,5% του ΑΕΠ,[1] ενώ τα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο για το 2014 και το 2015.[2] Έχει υποστηριχθεί ότι αυτό το υπερβολικό πλεόνασμα, που υπερβαίνει το ανώτατο όριο 6% που συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,[3] ήταν ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκαν πρόσθετα βάρη σε άλλα κράτη μέλη που πασχίζουν να ανακάμψουν από την οικονομική κρίση. Αν μία χώρα έχει πλεόνασμα, μία αλλη πρέπει να εμφανίσει έλλειμμα, γιατί οι επιπλέον εξαγωγές της χώρας που εμφανίζει πλεόνασμα πρέπει να απορροφηθούν από μία άλλη χώρα υπό μορφή επενδυσεων, κατανάλωσης ή εισαγωγών.[4]

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Τι μέτρα είναι διατεθειμένη να λάβει και τι πρόταση ετοιμάζει να υποβάλει ώστε να ανακουφίσει το βάρος που δημιουργείται στα λοιπά κράτη μέλη από το υπερβολικό πλεόνασμα της Γερμανίας;
2) Συμμερίζεται την άποψη ότι η Γερμανία πρέπει να αυξήσει τους μισθούς, να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των δομών της και να δώσει κίνητρα για επενδύσεις και κατανάλωση;[5] Τι μέτρα προτίθεται να ζητήσει από τη Γερμανία προς το σκοπό αυτό;

________________________________________

«Γράμμα κενό» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 16/04/2015


Η απλή αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπάρχει στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου, την οποία συνυπέγραψαν η Κωνσταντίνα Κούνεβα, η Σοφία Σακοράφα, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, η Εύα Καϊλή, καθώς και 17 ακόμη ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες. Παρά την επισήμανση των ευρωβουλευτών για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τα κοινωνικά δικαιώματα από τα μέτρα λιτότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σφυρίζει αδιάφορα κάνοντας γενικόλογες αναφορές για σύγκλιση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Η μοναδική ουσιαστική πρωτοβουλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 είναι η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), μια διεργασία που βρισκόταν εν εξελίξει για αρκετές δεκαετίες αλλά ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Πέρα από τις πολιτικές ελευθερίες πρώτης γενιάς, οι οποίες κατοχυρώνονται στην ΕΣΑΔ, τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα δεύτερης γενιάς, όπως το δικαίωμα εργασίας με δίκαιη αμοιβή, το δικαίωμα προστασίας της υγείας, το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλειας, κ.λπ., αποτελούν βασικά στοιχεία των θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικά και προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Αυτά τα συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να θυσιαστούν στον βωμό της οικονομικής «σταθερότητας», της λιτότητας, των «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», κ.λπ.. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ολοένα περισσότεροι πολίτες έχουν αποξενωθεί από την ΕΕ και τις πολιτικές της.
1. Γνωρίζει η Επιτροπή τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τα κοινωνικά δικαιώματα και οι οποίοι συνδέονται με τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα;
2. Θα εξέταζε η Επιτροπή το ενδεχόμενο να προτείνει την προσχώρηση της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη;


Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής (15.4.2015)

Όπως υπογραμμίζεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015[1], η ταυτόχρονη ανάληψη δράσης για την τόνωση των επενδύσεων, τη διεξαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την εξασφάλιση υπεύθυνης δημοσιονομικής διαχείρισης είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Ταυτοχρόνως, η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης δίνει σαφώς έμφαση στην κοινωνική διάσταση αυτών των πολιτικών και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των συστημάτων πρόνοιας για την πιο αποτελεσματική και αποδοτική αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και την καταπολέμηση της φτώχειας· δίνει επίσης έμφαση στην ενίσχυση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ατόμων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους και να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομία και την κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, εκδίδονται ειδικές ανά χώρα κατευθύνσεις, ενώ τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία χρηματοδοτούν ευρύ φάσμα μέτρων, μεταξύ άλλων, στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της στέγασης και της υγείας. Επιπλέον, οι δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ ελέγχονται με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που περιλαμβάνει σειρά κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Μπορεί να μην έχει προσχωρήσει[2] η ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ωστόσο η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη[3] παραπέμπει στο εν λόγω κείμενο και, γενικά, υπάρχει σύγκλιση μεταξύ του Χάρτη και του δικαίου της ΕΕ. Ομοίως, υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία παραπέμπει στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

________________________________________
[1] COM (2014) 902 final
[2] COM (2014) 910 final
[3] Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τρίτη 14 Απριλίου 2015

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της Δίον Τηλεόρασης

Γεωπολιτικές και όχι οικονομικές οι πιέσεις στην Ελλάδα

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τo φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 13/04/2015


Ερώτηση για την εξάπλωση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και του διαδικτυακού εκφοβισμού υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τον πρόσφατο τραγικό χαμό του Ευάγγελου Γιακουμάκη.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας (bullying) και διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες στον ψυχισμό των παιδιών και ωθώντας τα πολλές φορές σε κατάθλιψη ή ακόμη και σε αυτοκτονία[1]. Πρόσφατο τραγικό παράδειγμα φαινόμενο αποτελεί η περίπτωση του νεαρού σπουδαστή σε σχολή των Ιωαννίνων Ευάγγελου Γιακουμάκη που αυτοκτόνησε κατόπιν επανειλημμένων περιστατικών εκφοβισμού σε βάρος του[2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Στα πλαίσια του προγράμματος ΔΑΦΝΗ ή και άλλων διαθέσιμων κονδυλίων, ποια προγράμματα χρηματοδοτούνται για την καταπολέμηση των ως άνω φαινομένων; Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των ως τώρα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με βάση τα παραδοτέα (project deliverables);
2) Δεδομένου ότι τα κρούσματα ενδοσχολικής βίας και διαδικτυακού εκφοβισμού διαρκώς αυξάνονται και, κατά συνέπεια, απαιτείται μεγαλύτερη δράση στον τομέα αυτό, προβλέπεται αύξηση των κονδυλίων που αφορούν στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου;
3) Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση του Σχολικού Εκφοβισμού σε εκδήλωσή του τον Ιούνιο 2014 κατέληξε πως απαιτείται ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό[3]. Ποια βήματα έχει λάβει η Επιτροπή ή προτίθεται να λάβει για την υλοποίηση ενός τέτοιου κοινού πλαισίου;

________________________________________

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Facebook


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 13/04/2015


Ερώτηση για τη συγκέντρωση και χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Facebook χωρίς τη συγκατάθεσή τους για διαφημιστικούς σκοπούς υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ‘Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριών […] να επιτρέπεται μόνον εάν παρέχονται στον συγκεκριμένο [...] χρήστη σαφείς και εκτεταμένες πληροφορίες […] και ο υπεύθυνος ελέγχου των δεδομένων τού παρέχει το δικαίωμα να αρνείται την επεξεργασία αυτή. Τούτο δεν εμποδίζει οιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση [...] αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια ή η διευκόλυνση [...] μιας επικοινωνίας [...] ή που είναι αναγκαία [...] για την παροχή υπηρεσίας [...] την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης [...].’
Όμως, σύμφωνα με έκθεση που συντάχθηκε από ερευνητές βελγικών πανεπιστημίων, το Facebook, του οποίου τη δημιουργία (2004) αγνοούσε η οδηγία του 2002, εγκαθιστά στους υπολογιστές των χρηστών του πληροφορίες και παρακολουθεί τη συμπεριφορά τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Η αποθήκευση των πληροφοριών δεν προϋποθέτει συγκατάθεση του χρήστη, ούτε είναι αναγκαία για διευκόλυνση επικοινωνίας ή παροχή υπηρεσίας που έχει ρητά ζητηθεί.

Ερωτάται:
Είναι σε γνώση της Επιτροπής η πρακτική αυτή; Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά οι χρήστες του διαδικτύου; Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ζήτημα αυτό;

Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

Αποτελέσματα εκλογών και αλλαγές πολιτικής


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09/04/2015


«Προφανή» θεωρεί τη συμμόρφωση της προς τις δημοκρατικές αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τις προκλητικές αντιδημοκρατικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της Jyrki Katainen που έγιναν την επαύριο των ελληνικών εκλογών. Κάνει μάλιστα λόγο για «εκλογικά αποτελέσματα όλων των κρατών μελών», προφανώς αγνοώντας ότι π.χ. οι Γερμανοί ψηφοφόροι ούτε έδωσαν ούτε και θα μπορούσαν να δώσουν εντολή στην κα. Μέρκελ ή τον κ. Σόιμπλε για κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα ή για μείωση του κατώτατου μισθού (στην Ελλάδα, όχι στη Γερμανία) σε επίπεδα πείνας. Η Επιτροπή οφείλει να αποδείξει έμπρακτα τη συμμόρφωσή της προς τις δημοκρατικές αρχές κατά την ανοικτή διαπραγμάτευση με την νέα ελληνική κυβέρνηση.
Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση:

Την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015, μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου στην Ελλάδα, ο Επίτροπος Jyrki Katainen δήλωσε δημόσια ότι «εμείς» (προφανώς εννοώντας γενικώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και συγκεκριμένα την Επιτροπή) «δεν αλλάζουμε την πολιτική μας ανάλογα με τις εκλογές»[1]. Ωστόσο, το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι «η Ένωση θεμελιώνεται στις αξίες του σεβασμού για τη δημοκρατία».
Συμφωνεί η Επιτροπή με την άποψη που εξέφρασε ο κ. Katainen ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα πρέπει να θεωρούνται άνευ σημασίας για το σχεδιασμό ή τον επανασχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών;
Σε περίπτωση που η Επιτροπή συμφωνεί με την άποψη του κ. Katainen, θεωρεί ότι οι (κοινοβουλευτικές) εκλογές αποτελούν απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, ή όχι;
Αν τα αποτελέσματα των εκλογών πρόκειται να θεωρούνται άνευ σημασίας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως πρότεινε ο κ. Katainen, τότε ποιος ο λόγος να πραγματοποιούνται εκλογές; 

Απάντηση:

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Timmermans εξ ονόματος της Επιτροπής (2.4.2015)

O Αντιπρόεδρος κ. Katainen αναφερόταν σε ένα εθνικό εκλογικό αποτέλεσμα και εξήγησε επίσης ότι η Επιτροπή σέβεται το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών και θα συνεργαστεί με τη νέα ελληνική κυβέρνηση όπως έπραξε και με την προηγούμενη. Υπενθύμισε εξάλλου ότι η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο και, ως εκ τούτου, να δίδει παρόμοια προσοχή στα εκλογικά αποτελέσματα όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της αυτά τα αποτελέσματα και, προφανώς, ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 2 της ΣΕΕ.

________________________________________
[1] International New York Times, 29 Ιανουαρίου 2015, σ. 16.

Παραβίαση οδηγίας 2003/88/ΕΚ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09/04/2015


«Προφάσεις εν αμαρτίαις» προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τις ελλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα ελληνικά νοσοκομεία. Ενώ η ίδια η Επιτροπή ουσιαστικά επέβαλε τις μειώσεις του προσωπικού, ως μέλος της τρόικα, «οχυρώνεται» τώρα πίσω από τις σχετικές αρμοδιότητες των κρατών-μελών (κατά το άρθρο 168 της Συνθήκης), τις οποίες αυτή η ίδια παραβιάζει!
Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση:

Η επιδείνωση της κατάστασης της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα είναι διαρκώς αυξανόμενη. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της Ελλάδας δεν φτάνει για την επαρκή στελέχωσή τους, με αποτέλεσμα τα ιατρικά ραντεβού να καθυστερούν[1] και οι γιατροί να βρίσκονται στα όρια της εξάντλησης λόγω των υπερωριών, με κίνδυνο να οδηγηθούν σε μοιραία λάθη[2]. Παρά την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της οδηγίας περί χρόνου εργασίας (2003/88/ΕΚ)[3], η κατάσταση δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία που έχει κινηθεί σε βάρος της Ελλάδας για την παραβίαση της οδηγίας 2003/88/ΕΚ σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς και ειδικευόμενους γιατρούς;
2. Δεδομένου ότι οι περικοπές του ιατρικού προσωπικού οφείλονται στο σχεδιασμό της τρόικα στα πλαίσια της περικοπής των εσόδων που έχουν επηρεάσει συνολικά τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, σκοπεύει η Επιτροπή, ως μέλος της τρόικα, να προβεί σε αναθεώρηση και συνακόλουθη αλλαγή της λανθασμένης πολιτικής που έχει επιφέρει τα ως άνω καταστροφικά αποτελέσματα;

Απάντηση:

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής (7.4.2015)

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την κατάσταση στον ελληνικό τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Όπως επισημαίνει ο κ. βουλευτής, στις 20 Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη τήρηση των δικαιωμάτων των νοσοκομειακών γιατρών για όριο χρόνου εργασίας και επαρκείς περιόδους ανάπαυσης, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2003/88/ΕΚ για τον χρόνο εργασίας.
1. Έκτοτε, το ζήτημα εναπόκειται στο Δικαστήριο. Η Επιτροπή δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το πότε μπορεί να αναμένεται απόφαση.
2. Η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας το 2007. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τις ελληνικές αρχές αρκετές φορές, εκφράζοντας την προθυμία να παράσχουν τεχνική βοήθεια μέσω διοικητικής συνεργασίας, προκειμένου να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης είναι τα κράτη μέλη.

________________________________________

Αποψίλωση της Ελλάδας από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09/04/2015


Το «αλάθητο» του Πάπα της Ρώμης φαίνεται πως ζήλεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι το διεκδικεί, εμμέσως πλην σαφώς, με την απάντησή της στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τη μείωση της απασχόλησης αλλά και του εργασιακού πληθυσμού στην Ελλάδα των μνημονίων. Αρνείται λοιπόν να αναγνωρίσει τα λάθη της στον σχεδιασμό της πολιτικής της «τρόικα» (αποτελούμενης κατά τα 2/3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), η οποία οδήγησε στα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα.
Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση:

Σύμφωνα με ανάλυση της τράπεζας Eurobank που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2014[1], η απασχόληση στην ελληνική οικονομία από τον Μάιο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2014 μειώθηκε κατά 1.047.000 άτομα και το σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας ηλικίας 15 έως 74 ετών μειώθηκε κατά 347.520 άτομα στο ίδιο διάστημα. Τούτο οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην εκροή μεταναστών προς το εξωτερικό για εύρεση εργασίας.
Δεδομένου ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παραπάνω χρονικού διαστήματος η οικονομική, δημοσιονομική και εργασιακή πολιτική σχεδιαζόταν από την τρόικα (με συμμετοχή κατά τα 2/3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) και επιβαλλόταν από αυτή στις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, ερωτάται η Επιτροπή:
– Είναι λογικά δυνατό να ανακάμψει η οικονομία οποιασδήποτε χώρας όταν αυτή αποψιλώνεται σταδιακά από τον εργασιακά ενεργό πληθυσμό της;
– Είναι η Επιτροπή διατεθειμένη να αναγνωρίσει δικά της λάθη στο σχεδιασμό της πολιτικής που οδήγησε στα προαναφερόμενα καταστροφικά αποτελέσματα;

Απάντηση:

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (7.4.2015)

Η δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης αποτελεί βασικό στόχο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Η μείωση της απασχόλησης έως το 2013 οφειλόταν στην επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αντικατοπτρίζοντας τις σοβαρές ανισορροπίες που συσσωρεύθηκαν την τελευταία δεκαετία. Οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν στόχο να βελτιώσουν τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επάνοδο στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό ανεργίας, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές επιδράσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, μειώθηκε κατά 7,0% ή κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες τον Νοέμβριο 2014 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2013. Όπως καταγράφεται από το ελληνικό Υπουργείο Εργασίας[2], η απασχόληση αυξήθηκε ήδη το 2013, με τη δημιουργία 133.488 νέων θέσεων εργασίας. Η θετική τάση επιβεβαιώθηκε το 2014 με 99.122 νέες θέσεις εργασίας[3].

________________________________________