Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Γραπτή δήλωση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή, Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στο Στρασβούργο για την οικοδόμηση του κοινωνικού πυλώνα της ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/12/2017


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος υπέβαλε γραπτή δήλωση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαδικασία οικοδόμησης ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο ευρωβουλευτής επισήμανε ότι η υλοποίησή του προχωρεί με αργούς ρυθμούς ενώ δεκάδες άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εργασία τους, την υγεία τους, την κοινωνική τους ασφάλιση και γενικότερα τις συνθήκες ζωής τους. συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτίωση των πραγματικών συνθηκών ζωής των ανθρώπων, στηριγμένες σε χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτίωση των πραγματικών συνθηκών της ζωής των ανθρώπων με χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, ώστε να μη παραμείνουν οι σχετικές διακηρύξεις της ΕΕ απλώς ένα ευχολόγιο.


Ακολουθεί το κείμενο της γραπτής δήλωσης:

"Η διαδικασία οικοδόμησης ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων προχωρεί με χαρακτηριστικά αργούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε καθημερινή αγωνία σε σχέση με την εργασία τους, την υγεία τους, την κοινωνική τους ασφάλιση και γενικότερα τις συνθήκες της ζωής τους. Δεν αρκεί επομένως το μακροσκελές ευχολόγιο που ψηφίσαμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο τον Ιανουάριο φέτος, ούτε η κοινή διακήρυξη Επιτροπής, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο, η οποία απλώς επαναλαμβάνει τις σχετικές με τα κοινωνικά δικαιώματα διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτίωση των πραγματικών συνθηκών ζωής των ανθρώπων, στηριγμένες σε χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τέτοιες δράσεις μπορούν να είναι η χορήγηση ενός ευρωπαϊκού επιδόματος ανεργίας, με έμφαση σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα εθνικά κράτη, όπως π.χ. η κρυφή ανεργία στους ελεύθερους επαγγελματίες, η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας για την κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης σε ιδιαίτερα σοβαρές ασθένειες με μεγάλο κόστος, η επιδότηση φοιτητών που συμμετέχουν στα προγράμματα Erasmus για την αντιμετώπιση του κόστους διαμονής και πολλά άλλα. Χρειαζόμαστε έργα και όχι λόγια".

Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ για το 2030 δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η φτώχεια και η ανισότητα επιδεινώνεται.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε μια υπεραισιόδοξη θεώρηση της κατάστασης σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στη θεώρηση αυτή, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα επιδεινώνεται, , η καταστροφή της βιοποικιλότητας συνεχίζεται, Ο άνθρωπος επιδεινώνει διαρκώς το φυσικό του περιβάλλον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά βέβαια και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρετε στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό χώρο ότι συμβαίνει στη γειτονιά μας έχει επίπτωση και σε μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ισχυρότερο μηχανισμό επιτήρησης της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων και της βιώσιμης ανάπτυξης και βεβαίως και μηχανισμό χρηματοδότησης των κρατών/ μελών για να επιτυγχάνουν τους στόχους αυτούς μα αναδιανομή από τα ισχυρότερα προς τα ασθενέστερα κράτη/μέλη, όπως επίσης, χρειαζόμαστε κι έναν αναπροσανατολισμό στην εξωτερική μας οικονομική πολιτική ούτως ώστε το ελεύθερο εμπόριο να αντλείται μόνο μέσα σε στόχους και περιορισμούς που θα θέτει η ανάγκη επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Αμυντική συνεργασία είναι Ελληνική αναγκαιότητα και προαπαιτούμενο για την πρόοδο της Ένωσης


Πριν από μερικές ημέρες, 23 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδήλωσαν την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν στη διαρκή αμυντική συνεργασία της Ένωσης και τούτο θα αποτελέσει το πρώτο θέμα της Συνόδου Κορυφής στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίον η Ένωση θα επιτύχει μια κοινή αμυντική υποδομή και συνεργασία. Το θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διαρκή τουρκική απειλή, για την αντιμετώπιση της οποίας αναγκαζόμαστε να δαπανούμε τεράστια ποσά σε εξοπλισμούς, πράγμα που επιβαρύνει και τον προϋπολογισμό και το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει τη συμμετοχή της χώρας στη συνεργασία αυτή και οφείλει ακόμη να διασφαλίσει ότι δεν θα πρόκειται για ένα παρακλάδι του ΝΑΤΟ, όπου η Τουρκία έχει ενεργό ρόλο ως μέλος, αλλά ότι θα πρόκειται για έναν όσο γίνεται ανεξάρτητο και αυθύπαρκτο οργανισμό και συνεργασία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική κοινή εγγύηση των συνόρων, που είναι βέβαια προαπαιτούμενο ούτως ή άλλως για την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στην ίδια υποτίθεται ευρωπαϊκή οικογένεια και ο ένας να αδιαφορεί για την προστασία του άλλου, έναντι εξωτερικών απειλών.


Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την ανεξαρτησία και αμεροληψία της τουρκικής δικαιοσύνης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/12/2017


Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος με θέμα το ζήτημα της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της τουρκικής δικαιοσύνης. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επικαλέστηκε επιστημονικές μελέτες που καταδεικνύουν ότι η τουρκική δικαιοσύνη δεν είναι ούτε ανεξάρτητη ούτε αμερόληπτη. Επισήμανε ειδικότερα ότι το συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τον διορισμό και την προαγωγή των Τούρκων δικαστών, αλλά και για την εποπτεία του έργου τους ορίζεται και ελέγχεται στην πραγματικότητα από την τουρκική κυβέρνηση. Με δεδομένο ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ κάλεσε την Επιτροπή να απαντήσει, αν συμφωνεί με την τοποθέτηση του Προέδρου Ερντογάν -κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα- ότι «η τουρκική δικαιοσύνη είναι πιο δίκαιη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή», αλλά και να διευκρινίσει, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, ώστε να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και αμεροληψία της δικαιοσύνης στην Τουρκία.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την ανεξαρτησία και αμεροληψία της τουρκικής δικαιοσύνης

Σύγχρονες έρευνες παρουσιάζουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι το δικαστικό σύστημα της Τουρκίας δεν είναι ανεξάρτητο και αμερόληπτο ως όφειλε.[1] Ιδίως μετά τη συνταγματική αναθεώρηση της 16.04.2017 τα μέλη του συμβουλίου που εποπτεύει τα δικαστήρια του πρώτου και δεύτερου βαθμού της Τουρκίας και το οποίο μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για την πρόσληψη, απόλυση και την προαγωγή των δικαστών και των εισαγγελέων στους δύο πρώτους βαθμούς, αλλά και για τον διορισμό των δικαστών του αναιρετικού δικαστηρίου του τρίτου βαθμού, διαπλέκονται ευθέως με την εκτελεστική εξουσία. Τα 13 μέλη αυτού του συμβουλίου εκλέγονται από μια λίστα φιλοκυβερνητικών δικαστικών (6 μέλη του διορίζονται από τον πρόεδρο της Τουρκίας και 7 μέλη του από το Κοινοβούλιο, όπου πλειοψηφεί το κυβερνητικό κόμμα).[2] Κατά συνέπεια, προσβάλλονται κατάφωρα οι αρχές της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του διαχωρισμού των εξουσιών. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Τουρκία είναι υποψήφιο μέλος προς ένταξη στην ΕΕ ερωτάται η Επιτροπή:

1. με την τοποθέτηση του Προέδρου Ερντογάν -κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα- ότι «η τουρκική δικαιοσύνη είναι πιο δίκαιη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή»[3];
2. ποιες ενέργειες έχει προβεί, ώστε να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και αμεροληψία της δικαιοσύνης στην Τουρκία;

________________________________________

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Απάντηση της Κομισιόν σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την επισιτιστική κρίση και την κλιματική αλλαγή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες 12/12/2017


Σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σε σχέση με την παγκόσμια κρίση υποσιτισμού σε συνάφεια και με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής απάντησε η Κομισιόν. Η Κομισιόν επισήμανε ότι έχει επίγνωση της εξέλιξης της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα τροφίμων. Τόνισε μάλιστα ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία. Αυτό φαίνεται - κατά τα λεγόμενα του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ. Mimica - από το ότι αυτοί οι τομείς αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού αναπτυξιακής συνεργασίας.
Η ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων, και να μειώσει την πείνα, υποστηρίζοντας τις φτωχότερες κοινότητες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη γη, στα τρόφιμα, στο νερό, καθώς και σε καθαρή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια, και παράλληλα να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την προώθηση αγρο-οικολογικών πρακτικών και δράσεων για την προστασία του εδάφους, τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, την παύση, την πρόληψη και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών, καθώς και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων.
Συμπερασματικά, η γενικόλογη απάντηση της Επιτροπής δεν ικανοποιεί, καθώς αποσιωπά ατέλειες και εξωραΐζει ουσιώδεις αδυναμίες. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η βούληση των ευρωπαϊκών θεσμών για την αντιμετώπιση των ανωτέρω φαινομένων είναι ασθενής. Αυτό αποδεικνύεται αφενός από το γεγονός ότι τα κονδύλια που διαθέτει προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα περιορισμένα σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Αφετέρου, έρευνες καταδεικνύουν ότι η φτώχεια, ακόμη και σε αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ (όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία κ.ά.) αυξάνεται, ενώ το χάσμα κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου μεγαλώνει σταθερά και η κοινωνική αδικία εντείνεται. Απαιτούνται συνεπώς πιο αποφασιστικά μέτρα από την πλευρά της Επιτροπής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006216/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Ιδιαίτερα επικίνδυνη η παράλληλη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και των ποσοστών υποσιτισμού σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται σήμερα στον πλανήτη, ενώ οι διαδικασίες παραγωγής και εκμετάλλευσης αγροτικών προϊόντων επιβαρύνουν κατά 25% τις εκπομπές αερίων που βλάπτουν το περιβάλλον [1]. Η καταγραφή των δεδομένων αυτών δημιουργεί αντικρουόμενες τάσεις, καθώς η ανάγκη αύξησης της αγροτικής παραγωγής οφείλει να συνδυαστεί με διαφορετικές, σύγχρονες και περιβαλλοντικά αβλαβείς τεχνικές εκμετάλλευσης των εύφορων περιοχών. Το πρόβλημα αυτό μελλοντικά μπορεί να επηρεάσει εντονότερα τις περιοχές του ευρωπαϊκού νότου, που όχι μόνο αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση αλλά προβλέπεται πως θα έρθουν αντιμέτωπες με την αλλαγή του κλίματος, καλούμενες να διαχειριστούν έντονες αλλαγές στη θερμοκρασία και τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη για τα στοιχεία που παρουσιάζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα;
2. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και η υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων θα συνεχίσει να επιβαρύνει τον πλανήτη όλο και περισσότερο, ποια σχέδια υπάρχουν ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση, στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας;


EL
E-006216/2017
Απάντηση του κ. Mimica
εξ ονόματος της Επιτροπής
(12.12.2017)

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της εξέλιξης της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα τροφίμων, όπως αναφέρει ο κ. βουλευτής. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ο οποίος αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πηγή για την επισιτιστική ασφάλεια, το 2016 υπέφεραν από υποσιτισμό 815 εκατομμύρια άτομα.

Η γεωργία, η δασοκομία και άλλες μορφές χρήσης γης είναι όντως σημαντικές πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που ανέρχονται σε 20 24 % επί του συνόλου των εκπομπών [2]. Ωστόσο, η γεωργία και τα συστήματα τροφίμων βρίσκονται ταυτοχρόνως υπό αυξανόμενη πίεση, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της από την άποψη της μεταβλητότητας στην απόδοση των καλλιεργειών. Ως εκ τούτου, η γεωργία μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, ενισχύοντας την παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος μέσω βιώσιμων πρακτικών, που οδηγούν επίσης σε αυξημένη παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα.

Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού αναπτυξιακής συνεργασίας. Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων, και να μειώσει την πείνα, υποστηρίζοντας τις φτωχότερες κοινότητες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη γη, στα τρόφιμα, στο νερό, καθώς και σε καθαρή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια, και παράλληλα να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Όπως επισημαίνεται στη νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη [3], η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την προώθηση αγρο-οικολογικών πρακτικών και δράσεων για την προστασία του εδάφους [4], τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, την παύση, την πρόληψη και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών, καθώς και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, το μερίδιο των δράσεων για το κλίμα στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία αυξήθηκε από το 13 % στον κύκλο προγραμματισμού 2007–2013, στο 29 % κατά την περίοδο 2014–2015 [5].

________________________________________
[2] Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf).
[3] 2017/C 210/01.
[4] Ιδίως με την προώθηση και την εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών για τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον FAO, τον Δεκέμβριο του 2016 - http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf

Να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για επίλυση του Σκοπιανού


Η κυβερνητική αλλαγή στα Σκόπια, με την απομάκρυνση του εθνικιστή Γκρουέφσκι και το σχηματισμό σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυση του δυσχερούς ζητήματος της ονομασίας της γειτονικής μας χώρας, που εκκρεμεί εδώ και περισσότερο από 25 χρόνια.

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία.

Στις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων πρέπει να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή ονομασία, η οποία θα σηματοδοτεί κυρίως και περισσότερα απ΄όλα την παραίτηση των γειτόνων από κάθε επεκτατική βλέψη σε βάρος της Ελλάδος. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο, να διασαφηνιστεί μια και καλή και να γίνει αποδεκτό από όλους ότι τα σύνορα είναι απαραβίαστα, ότι οι συνθήκες ισχύουν και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν, ότι η Μακεδονία είναι και θα παραμείνει Ελληνική.


Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Η Προοδευτική Ενωτική Κίνηση άνοιξε το διάλογο με τους πολίτες στην Αθήνα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11/12/2017


Η Προοδευτική Ενωτική Κίνηση άνοιξε το διάλογο με τους πολίτες στην Αθήνα Μετά την πρόσφατη αποχώρηση της Σοσιαλιστικής Τάσης από το ΣΥΡΙΖΑ, που αποφασίστηκε από ηλεκτρονική ψηφοφορία 2032 μελών, δρομολογείται η μετεξέλιξη της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση με την επωνυμία Προοδευτική Ενωτική Κίνηση.
Σε συνέχεια της πετυχημένης εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος παρουσίασε τους στόχους και τις βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις της νέας Κίνησης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.
Με την ομιλία του ο Κώστας Χρυσόγονος απηύθυνε κάλεσμα σε κάθε δημοκρατικό, υπεύθυνο και προοδευτικό πολίτη να συμμετάσχει στη προσπάθεια διαμόρφωσης πολιτικής λύσης για το αδιέξοδο που έχει περιέλθει η χώρα.

Ο Κώστας Χρυσόγονος αναφερόμενος στο προγραμματικό πλαίσιο της Προοδευτικής Ενωτικής Κίνησης, επεσήμανε ακόμη μια φορά τις παθογένειες του σημερινού πολιτικού συστήματος και κάλεσε σε ριζική αναδόμηση του κράτους.
Ανέφερε χαρακτηριστικά:
Σας καλούμε να συμμετάσχετε. Σας καλούμε να συνδιαμορφώσετε με τις ιδέες σας, το νέο προγραμματικό πλαίσιο της Προοδευτικής Ενωτικής Κίνησης. Ο στόχος μας δεν είναι να αποτελέσουμε ένα ακόμα κόμμα ή κομματίδιο στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Ο στόχος μας είναι να αποτελέσουμε τον καταλύτη για τη συγκρότηση ενός μετώπου προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, που θα έχουν τη διάθεση να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στη χώρα, να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στο πολιτικό σύστημα, να αποδομήσουμε τις πελατειακές σχέσεις και να προχωρήσουμε στην αλλαγή σελίδας, που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος, να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας.

Επίσης με ιδιαίτερη έμφαση περιέγραψε τις απειλές για τη συνοχή της κοινωνίας και για τη θέση του Ελληνισμού στις επόμενες γενιές.
Ανέφερε χαρακτηριστικά:
Ο ελληνισμός συρρικνώνεται και η χώρα αποψιλώνεται από τον γηγενή πληθυσμό της. Τίθεται θέμα επιβίωσης του ελληνισμού, στη φυσική του κοιτίδα και ιστορικής του συνέχειας.
Κλείνοντας την ομιλία του δήλωσε: Ο δρόμος είναι δύσβατος και θα είναι ασφαλώς μακρύς, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν από την μία μέρα στην άλλη, ο στόχος είναι όμως όχι μόνο ωφέλιμος αλλά και επιβεβλημένος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος / Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ, ο κ. Λουκάς Αποστολίδης / πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός, ο κ. Παντελής Οικονόμου / πρώην Υπουργός, ο κ. Πάρις Μουτσινάς / πρώην Βουλευτής, ο κ. Γιώργος Καραμπελιάς από την Κίνηση Πολιτών Άρδην και ο κ. Φωτεινός από το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς. Επίσης με επιστολή της χαιρέτισε την εκδήλωση η ανεξάρτητη Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα. Ολόκληρες τις βασικές τοποθετήσεις από την εκδήλωση μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε βίντεο που είναι αναρτημένα στην επίσημη σελίδα του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου www.facebook.com/chrysogonos

Εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας από τον Ευρωβουλευτή Κώστα ΧρυσόγονοΑθήνα 09 Δεκεμβρίου 2017


Προοδευτική Ενωτική Κίνηση - Διάλογος με τους πολίτες


Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

Η αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάννης αποτελεί διπλωματική πρόκληση


Η ευθεία αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάννης από τον κύριο Ερντογάν στη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, αποτελεί διπλωματική πρόκληση χωρίς ιστορικό προηγούμενο!

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να καταστήσει σαφές στον αγενή επισκέπτη ότι καμία διαπραγμάτευση για κανένα κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας δεν είναι νοητή και καμία συζήτηση δεν μπορεί να ξεκινήσει από τη βάση αυτή.  


Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο κανάλι "Ε" με την Φαίη Μαυραγάνη

Μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη για τη μετεξέλιξη της «Σοσιαλιστικής Τάσης» σε «Προοδευτική Ενωτική Κίνηση»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

04/12/2017


Μετά την πρόσφατη αποχώρηση της Σοσιαλιστικής Τάσης από το ΣΥΡΙΖΑ, που αποφασίστηκε από ηλεκτρονική ψηφοφορία 2032 μελών, δρομολογείται η μετεξέλιξη της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση με την επωνυμία Προοδευτική Ενωτική Κίνηση.

Τους στόχους και τις βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις της νέας Κίνησης παρουσίασε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος σε μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο «Καψής») την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου. Στα πλαίσια ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες θα ακολουθήσει ανάλογη εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Στην ομιλία του ο Κώστας Χρυσόγονος ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η Σοσιαλιστική Τάση αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ : η κυβερνητική αδυναμία να υλοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, η έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών στο εσωτερικό του κόμματος που διαρκώς καλείται να χειροκροτεί ήδη ειλημμένες αποφάσεις (συχνά αντιφατικές), η ολοένα και πιο ασφυκτική εξάρτηση από τον κ. Καμμένο και η συνειδητή απομόνωση της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ από τις κοινωνικές δυνάμεις που τον κατέστησαν πλειοψηφία στη Βουλή, αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες που οδήγησαν τα μέλη της Σοσιαλιστικής Τάσης στην επιλογή της αποχώρησης.

Ο Κώστας Χρυσόγονος αναφερόμενος στο προγραμματικό πλαίσιο της νέας Κίνησης, που φιλοδοξεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου και σύγχρονου πολιτικού λόγου ικανού να ενοποιήσει τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, επεσήμανε πως η παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, η αντιμετώπιση του απειλητικού για το μέλλον μας δημογραφικού προβλήματος και οι μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό μας σύστημα είναι βασικοί όροι για την ανάπτυξη της χώρας.

«Η ανάκαμψη της οικονομίας και η αύξηση της απασχόλησης είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει αναδιανομή πλούτου και κοινωνική δικαιοσύνη. Διαφορετικά θα είμαστε καταδικασμένοι σε αναδιανομή εξαθλίωσης και μακροπρόθεσμα σε οικονομική και κοινωνική κατάρρευση» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Χρυσόγονος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο κ. Στ. Παπαθεμελής, που αναφέρθηκε στους εθνικούς κινδύνους που δημιουργεί η σημερινή κατάσταση της χώρας, ο κ. Πάρις Μουτσινάς, πρ. βουλευτής Μαγνησίας, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη ανασύνταξης των προοδευτικών δυνάμεων, ο κ. Κ. Γιοβανόπουλος, πρ. βουλευτής Ημαθίας, που υπογράμμισε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, το μέλος της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Χρ. Εδιάρογλου, ο εκπρόσωπος του «Άρδην» κ. Ρακάς και εκπρόσωπος του Δικτύου «Σύγχρονοι Δημοκράτες».

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

Ανοιχτή πρόσκληση σε διάλογο στην Αθήνα - 9 Δεκέμβρη 11.00 π.μ.

Η πρώην Σοσιαλιστική Τάση ολοκληρώνει τον μετασχηματισμό της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση, με μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στις 9 Δεκέμβρη, το ερχόμενο Σάββατο, στη Αθήνα στο ξενοδοχείο Wyndham, πρώην Imperial, στην πλατεία Καραϊσκάκη 11.00 π.μ. Σας καλούμε όλες και όλους να συμμετάσχετε, ανεξάρτητα εάν είστε ή δεν είστε αυτή τη στιγμή μέλη της Τάσης.

Η προτεινόμενη νέα ονομασία είναι "Προοδευτική Ενωτική Κίνηση". Το προοδευτική σηματοδοτεί τον πολιτικό μας προσανατολισμό, που είναι η πρόοδος της χώρας, μακριά από ιδεοληψίες και προσκολλήσεις στο παρελθόν και το ενωτική σηματοδοτεί τον οργανωτικό μας προσανατολισμό, που είναι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, των συλλογικοτήτων και των προσωπικοτήτων, που πραγματικά θέλουν να αλλάξουν σελίδα για τον τόπο, να δημιουργήσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας σε αυτή τη χώρα.

Σας καλούμε όλες και όλους να συμμετάσχετε.


Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν έργα και όχι λόγια, στην απασχόληση, την Παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική ΑσφάλισηΕίναι ολοφάνερο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε υπαρξιακή κρίση εξαιτίας της δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντί της. Το Brexit είναι η πρώτη αποχώρηση ενός κράτους μέλους και εάν δεν αλλάξουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, ίσως ακολουθήσουν και άλλα.

Η Ένωση πρέπει να κάνει ουσιαστικές κινήσεις για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Αντί γι' αυτό όμως βλέπουμε κινήσεις φθηνού εντυπωσιασμού, όπως οι εξαγγελίες της Συνόδου Κορυφής για ένα πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος στην πραγματικότητα αποτελεί αντιγραφή των διατάξεων του υφιστάμενου χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, σχετικά με την κοινωνική προστασία. Χρειαζόμαστε έργα και όχι λόγια. Χρειαζόμαστε πολιτικές που θα στηρίξουν την απασχόληση, την Παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Για να γίνουν αυτά χρειαζόμαστε αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγαλύτερη συνεισφορά από τα οικονομικά εύρωστα κράτη - μέλη. Αλλάξτε πολιτική πριν να είναι πολύ αργά.

Ευχαριστώ


Η Ευρώπη πρέπει να δείξει αλληλεγγύη, στην τραγωδία της Δυτικής ΑττικήςΗ Ελλάδα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή ανθρώπινη τραγωδία με δεκάδες νεκρούς, ως συνέπεια αφενός των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και αφετέρου της έλλειψης επαρκούς αντιπλημμυρικού σχεδιασμού.

Η Ευρώπη πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη της.

Η Ευρώπη όμως αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο αν έχει τα θεσμικά εργαλεία, που θα της επέτρεπαν να δείξει την αλληλεγγύη αυτή. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί ο κανονισμός για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Το όριο του 1,5% του περιφερειακού ΑΕΠ, πρώτον είναι υπερβολικά ανελαστικό και αυτό φαίνεται στη περίπτωση της περιφέρειας Αττικής, που είναι μια τεράστια περιφέρεια με το μισό σχεδόν ΑΕΠ της Ελλάδας και άρα είναι περίπου αδύνατον ή πάρα πολύ δυσχερές να κινητοποιείται το Ταμείο και αφετέρου είναι ένα όριο που κακώς εκφράζεται μόνον από οικονομική άποψη, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη ο ανθρώπινος παράγων. Είναι αδιανόητο να έχουμε δεκάδες νεκρούς και να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να δοθεί βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Πρέπει να αναθεωρηθεί λοιπόν ο κανονισμός, ώστε να γίνει πιο ευέλικτος και πιο ανθρωπιστικός.

Σας ευχαριστώ πολύ.  


Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Ο Κώστας Χρυσόγονος στη ΔΙΟΝ Τηλεόραση

Απάντηση της Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την παιδική φτώχεια και την υλοποίηση του κοινού πλαισίου στρατηγικής για μια νέα Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 28/11/2017


Σε ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παιδική φτώχεια με αφορμή πρόσφατη έρευνα της UNICEF που καταδεικνύει ότι η ΕΕ υπολείπεται στην εξάλειψή της και εν γένει στην εκπλήρωση των συμφωνηθέντων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Επιτροπή απάντησε ότι συμμερίζεται τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας. Έτσι επιβεβαιώνονται τα σχετικά στοιχεία που παρέθεσε ο Κώστας Χρυσόγονος. Σημείωσε μάλιστα ότι το 2015, το 26,9 % των παιδιών αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37,8 %. Παράλληλα, το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας ήταν 24,7 % (ΕΕ) και 39,4 % (Ελλάδα).

Αν και η Επιτροπή απέφυγε να λάβει ευθέως θέση στο ερώτημα του Κώστα Χρυσόγονου, για το αν θεωρεί ότι η εμμονή στην άσκηση πολιτικών λιτότητας λειτουργεί προς όφελος της ευημερίας των παιδιών και εν γένει των πολιτών και εξυπηρετεί την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, επισήμανε ωστόσο ότι τα πολύ υψηλά ποσοστά φτώχειας σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με ένα ανεπαρκές σύστημα κοινωνικής προστασίας. Για την ουσιαστική βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της παιδικής φτώχειας, η Επιτροπή αναφέρει γενικόλογα ότι η χώρα πρέπει να επιστρέψει σε πορεία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αναγκαία είναι και η εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, σε συνδυασμό με μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Σε ό,τι αφορά τους τρόπους υλοποίησης της νέας «Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη» για την αντιμετώπιση μεταξύ άλλων και της παιδικής φτώχειας, η Επιτροπή περιορίζεται περισσότερο σε γενικές εκτιμήσεις και προβλέψεις παρά στην υπόδειξη συγκεκριμένων τρόπων δράσης. Δηλώνει ότι η νέα «Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» αντιπροσωπεύει ένα νέο κοινό όραμα για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η εξάλειψη της φτώχειας παραμένει πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ εκτιμά ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική, ευάλωτη και περιθωριοποιημένη θέση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Μεταξύ των δράσεων που θα καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των νέων σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, η αντιμετώπιση του υποσιτισμού και της κακής διατροφής, η βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και των ευκαιριών επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και η πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες. Η Επιτροπή προβλέπει μάλιστα ότι στο πλαίσιο της νέας κοινής αντίληψης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα βελτιώσουν περαιτέρω τον τρόπο συνεργασίας τους, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας καλύτερες σχέσεις συνεργασίας, στις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους. αντιπροσωπεύει ένα νέο κοινό όραμα για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της. Συμπερασματικά, αν και η Επιτροπή παραδέχεται το οξυμένο πρόβλημα της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα ως συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, δεν δεσμεύεται ότι θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της. 


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004258/2017 προς την Επιτροπή 
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Παιδική φτώχεια και υλοποίηση του κοινού πλαισίου στρατηγικής για μια "νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη"

Πρόσφατη έρευνα της UNICEF καταδεικνύει ότι η ΕΕ υπολείπεται στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και εν γένει στην εκπλήρωση των συμφωνηθέντων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΕ) [1]. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και στις χώρες υψηλού εισοδήματος κατά μέσο όρο περίπου 1 στα 5 παιδιά ζει σε σχετική εισοδηματική φτώχεια, ενώ 1 στα 8 παιδιά αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια. Ειδικότερα, η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την παιδική φτώχεια κατατάσσεται στην 31η θέση από τις 41 χώρες της ΕΕ/ΟΟΣΑ. Εκτιμάται ότι το 25,5% των παιδιών στην Ελλάδα ζουν σε σχετική εισοδηματική φτώχεια, ενώ το 39% των παιδιών βιώνουν πολυδιάστατη φτώχεια [2]. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα υψηλότερα εισοδήματα δεν οδηγούν αυτόματα σε βελτίωση της παιδικής φτώχειας, καθώς συχνά συνοδεύονται από εμβάθυνση των ανισοτήτων [3]. Δεδομένου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη υπέγραψαν πρόσφατα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για μια «νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, την ενίσχυση της αναπτυξιακής συνεργασίας και γενικά την επίτευξη των ΣΒΕ [4], ερωτάται η Επιτροπή:

1. Συμφωνεί με τα πορίσματα της έρευνας;
2. Θεωρεί ότι η εμμονή στην άσκηση πολιτικών λιτότητας λειτουργεί προς όφελος της ευημερίας των παιδιών και, κατ’ επέκταση, των πολιτών και εξυπηρετεί την επίτευξη των συμφωνηθέντων ΣΒΕ;
3. Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους προτίθεται να υλοποιήσει το ανωτέρω πλαίσιο στρατηγικής;


EL
E-004258/2017
Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis
εξ ονόματος της Επιτροπής
(22.9.2017)


1. Η Επιτροπή συμμερίζεται σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF). Σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη - 2017» [5], ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει σημαντική πρόκληση, ιδίως στις χώρες της Βαλτικής και τα κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το 2015, το 26,9 % των παιδιών αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37,8 %. Το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας ήταν 24,7 % (ΕΕ) και 39,4 % (Ελλάδα).

2. Τα πολύ υψηλά ποσοστά φτώχειας σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με ένα ανεπαρκές σύστημα κοινωνικής προστασίας. Για την ουσιαστική βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της παιδικής φτώχειας, η χώρα πρέπει να επιστρέψει σε πορεία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Προς τούτο είναι αποφασιστικής σημασίας η εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, σε συνδυασμό με μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

3. Η νέα «Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» [6] αντιπροσωπεύει ένα νέο κοινό όραμα για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης απάντησης στο θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους συναφείς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εξάλειψη της φτώχειας παραμένει πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής. Η κοινή αντίληψη τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική, ευάλωτη και περιθωριοποιημένη θέση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Μεταξύ των δράσεων που θα καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των νέων σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, η αντιμετώπιση του υποσιτισμού και της κακής διατροφής, η βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης, η προώθηση της συμμετοχής και της προστασίας από τις διακρίσεις, η αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και των ευκαιριών επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και η πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες, καθώς και η ενίσχυση των δικαιωμάτων και της χειραφέτησής τους. Στο πλαίσιο της νέας κοινής αντίληψης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα βελτιώσουν περαιτέρω τον τρόπο συνεργασίας τους, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας καλύτερες σχέσεις συνεργασίας, στις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους.

________________________________________
[3] Ibid, σ. 52 επ.
[4] Πρβλ. ενδεικτικά http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1503_el.htm
[6] 2017/C 210/01

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Απάντηση της Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση του Κ. Χρυσόγονου για την ενίσχυση της αποκέντρωσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23/11/2017


Σε ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη ανάπτυξης των περιφερειακών περιοχών με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων που θα οδηγήσει στην αναβάθμισή τους, απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Επιτροπή επισήμανε σιβυλλικά στην απάντησή της ότι δεν είναι στις προθέσεις της να ενισχύσει μέσω των πολιτικών την ούτε την αστυφιλία, ούτε την αποκέντρωση. Από αυτό συνάγεται ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης. Η Επίτροπος Creţu σημείωσε ωστόσο ότι η ΕΕ στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών της. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε μάλιστα ότι ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που επηρεάζονται από τη βιομηχανική μετάβαση, καθώς και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες υπερβόρειες περιφέρειες και οι νησιωτικές, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιφέρειες. Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη γενικά και αόριστα, ότι η πολιτική για τη συνοχή, ιδίως μέσω έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης, βοηθά να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των περιφερειών, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και να υποστηριχθεί η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της ΕΕ στο σύνολό της.
Τέλος, η Επιτροπή υπογράμμισε τις ευθύνες των κρατών μελών στην ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών κονδυλίων. Υπό αυτό το πρίσμα, τόνισε ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενωσιακή χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν σύγχρονες προκλήσεις, να βελτιώσουν την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, σε αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς, αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα και ευρυζωνική κάλυψη, καθώς και να ενισχύσουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα, αν η εν λόγω περιορισμένη χρηματοδότηση είναι ικανή να τονώσει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές προοπτικές των οικονομικά ασθενέστερων κρατών μελών, όπως η Ελλάδα. Και τούτο, την ίδια στιγμή μάλιστα που σε αυτές τις χώρες, με τη συμμετοχή και εποπτεία της ΕΕ, εφαρμόζονται πολιτικές που πλήττουν δυσβάστακτα την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και εν γένει την ομαλή οικονομική ζωή.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006215/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Προκαλεί προβλήματα η συγκέντρωση πληθυσμού και πλούτου σε μητροπολιτικές περιοχές

Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat, το μερίδιο που αναλογεί στην παραγωγή πλούτου από τις μητροπολιτικές και αστικές περιοχές στα κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 70% [1], γεγονός που συνεπάγεται και τη συγκέντρωση πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Η πραγματικότητα αυτή είναι εμφανής ιδιαίτερα σε κράτη μέλη τα οποία δεν διαθέτουν τη βιομηχανική και αγροτική παραγωγή των κρατών της βόρειας Ευρώπης. Καθώς διανύουμε μια περίοδο διαφοροποίησης του παραγωγικού μοντέλου σε όλο τον κόσμο, η ανάγκη ανάπτυξης των περιφερειακών περιοχών με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων θα οδηγούσε στην αναβάθμισή τους, με θετικές οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές συνέπειες, χάρη στη μείωση του πληθυσμού των μητροπολιτικών περιοχών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιες δράσεις σχεδιάζει ώστε να δοθούν ευκαιρίες αποκέντρωσης, ειδικότερα στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και χρειάζονται προοπτικές αναδόμησης με στόχο την οικονομική ανάκαμψη;


EL
E-006215/2017
Απάντηση της κ. Creţu
εξ ονόματος της Επιτροπής
(21.11.2017)

Τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές έχει αυξηθεί σταθερά, γεγονός το οποίο οφείλεται σε πολλούς κοινωνικοοικονομικούς και ιστορικούς λόγους. Δεν είναι στις προθέσεις της Επιτροπής να ενισχύσει μέσω των πολιτικών της είτε την αστυφιλία είτε την αποκέντρωση.

Η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει τη συνολική της ανάπτυξη και να ενισχύσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της. Ειδικότερα, η ΕΕ στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών της. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που επηρεάζονται από τη βιομηχανική μετάβαση, καθώς και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες υπερβόρειες περιφέρειες και οι νησιωτικές, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιφέρειες.

Η πολιτική για τη συνοχή, ιδίως μέσω έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης, βοηθά να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των περιφερειών, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να υποστηριχθεί η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της ΕΕ στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενωσιακή χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν τις κυριότερες προκλήσεις, να βελτιώσουν την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, σε αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς, αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα και ευρυζωνική κάλυψη, καθώς και να ενισχύσουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

________________________________________

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τους εξονυχιστικούς ελέγχους που υφίστανται στη Γερμανία οι επιβάτες από την Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23/11/2017


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τις συνθήκες εκτός Σένγκεν που ταξιδεύουν οι Έλληνες επιβάτες στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές υποχρεώνουν τα αεροπλάνα από την Ελλάδα να προσγειώνονται σε ειδικές εξόδους και να ελέγχουν εξονυχιστικά τους επιβάτες. Με αυτή την πρακτική παρακάμπτονται οι κανόνες της συνθήκης Σένγκεν, ενώ οι επιβάτες από την Ελλάδα, ανεξαρτήτως διαβατηρίου υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία, καθώς οδηγούνται με πούλμαν σε ειδικούς χώρους ελέγχου με ατελείωτες ουρές κόσμου και υπερβολικούς χρόνους αναμονής. Στη πραγματικότητα τα μέτρα αυτά μεταχειρίζονται την Ελλάδα ως χώρα εκτός Σένγκεν.
 Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας ευρωβουλευτής καλεί την επιτροπή να απαντήσει αν συνάδει αυτά τα μέτρα συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ, καθώς και σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί, προκειμένου να σταματήσει αυτή η πρακτική;


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Από τις αρχές Νοεμβρίου 2017, η Γερμανία πραγματοποιεί ελέγχους στα αεροδρόμια και τα σύνορά της που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τους επιβάτες που προέρχονται από την Ελλάδα. Τα αεροπλάνα που έρχονται από την Ελλάδα υποχρεώνονται να προσγειώνονται σε ειδικές εξόδους προκειμένου να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλοι οι επιβάτες. Πρόκειται για λεπτομερείς ελέγχους που δεν είναι ούτε στοχευμένοι, ούτε περιορισμένοι στο χρόνο και στο εύρος τους, καθώς προβλέπεται ότι θα ισχύσουν τουλάχιστον ως το Μάιο του 2018. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι επιβάτες από την Ελλάδα να υφίστανται διακριτική μεταχείριση και υπέρμετρη ταλαιπωρία σε σύγκριση με τους επιβάτες που έρχονται από άλλα κράτη μέλη [1]. Oι επιβάτες από την Ελλάδα υποβάλλονται σε μία ιδιότυπη καραντίνα. Οδηγούνται με πούλμαν σε ειδικούς χώρους ελέγχου μόνο για επιβάτες εκτός Σένγκεν (με επιγραφή ‘for travellers from Greece only’), όπου ο χρόνος αναμονής είναι υπερβολικός, καθώς όλοι, ανεξαρτήτως διαβατηρίου, είναι υποχρεωμένοι να ελεγχθούν εξονυχιστικά και να απαντήσουν αναλυτικά σε λεπτομερείς ερωτήσεις για το σκοπό του ταξιδιού τους, τη διάρκεια παραμονής τους στη Γερμανία κ.ά.[2] Τα μέτρα αυτά δε συνάδουν ούτε με τις δεσμεύσεις του άρθρου 3 ΣΕΕ, ούτε με τις διατάξεις της Συνθήκης του Σένγκεν.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς σχολιάζει αυτή την πρακτική;
2) Σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί, προκειμένου να σταματήσει αυτή η πρακτική;

________________________________________

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

Κάλεσμα διαλόγου με την κοινωνία και τους πολίτες: 1/12 Θεσσαλονίκη & 09/12 ΑθήναΜετά την αποχώρησή της από το Σύριζα, η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ολοκληρώνει τον μετασχηματισμό της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση, με δύο ανοιχτές εκδηλώσεις διαλόγου με την κοινωνία και τους πολίτες.

Την 1η Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και στις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Καλούμε όλες και όλους, όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο αυτό ξεκίνημα, να πάρουν μέρος και να συμβάλλουν, τόσο στο προσδιορισμό της νέας μας ονομασίας, όσο και στο σχεδιασμό του καταστατικού μας και της πολιτικής μας πρότασης. Μιας πρότασης, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι η αποδόμηση του πελατειακού συστήματος και η ανασυγκρότηση της χώρας σε νέες και πιο υγιείς βάσεις, ούτως ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε ανάπτυξη για τον τόπο, ανάπτυξη για τους πολίτες, δουλειές για τους νέους μας, ώστε να σταματήσουν να φεύγουν στο εξωτερικό. Να καταφέρουμε να γίνουμε κοινωνικά βιώσιμοι. Να καταφέρουμε να αποκτήσει ο Ελληνισμός ένα μέλλον στον ελλαδικό χώρο.  
 

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Η πολύνεκρη πλημμύρα στη Μάνδρα αναδεικνύει ανάγλυφα τις παθογένειες του ελληνικού κράτους και της κοινωνίας μαςΗ πολύνεκρη πλημμύρα στη Μάνδρα αναδεικνύει ανάγλυφα τις παθογένειες του ελληνικού κράτους και της κοινωνίας μας. Οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος είναι αυταπόδεικτες.

Εκείνοι που κυβερνούσαν τις προηγούμενες δεκαετίες επέτρεψαν την οικοδόμηση πάνω σε ρέματα, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για να θρηνήσουμε θύματα και εκείνοι που κυβερνούν σήμερα, παρέλειψαν να υλοποιήσουν τον υφιστάμενο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό την τελευταία τριετία και έγιναν έτσι συνένοχοι των προκατόχων τους στο έγκλημα αυτό. Το χειρότερο είναι πως ακόμη και σήμερα, όλοι τους, παλιοί και νέοι εξουσιαστές, αρνούνται να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουν στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια, ώστε τουλάχιστον να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα.

Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα. Ένα πολιτικό σύστημα που θα παράγει πολιτική ωφέλιμη για τους πολίτες και για το κοινωνικό σύνολο και όχι ανούσιες φραστικές αντεγκλήσεις και προσωπικές εξυπηρετήσεις.

Πρέπει να πάρουμε τη χώρα μας, στα χέρια μας.  
 


Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Κοινωνικό Μέρισμα: Η χώρα δεν χρειάζεται αναδιανομή εξαθλίωσης. Η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη!


Το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα είναι στην πραγματικότητα προσχηματικό. Τα μισά περίπου χρήματα οφείλονται από το κράτος στους νόμιμους δικαιούχους και συνεπώς η διανομή τους δεν συνιστά κατά κανένα τρόπο μέρισμα. Τα υπόλοιπα μισά είναι ένα εφάπαξ βοήθημα για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, που ανακουφίζει προσωρινά μόνο τα προβλήματά τους, χωρίς να έχει καμιά προοπτική για το μέλλον.

Η χώρα δεν χρειάζεται αναδιανομή εξαθλίωσης. Η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη και για να έρθει ανάπτυξη πρέπει να διορθώσουμε τις παθογένειες που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος και κυρίως να αποδομήσουμε το πελατειακό σύστημα. Αυτό το οποίο οικοδόμησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, επί δεκαετίες και εξακολουθεί να το υπηρετεί και να το οικοδομεί παραπέρα, η σημερινή κυβέρνηση.

Χρειαζόμαστε μια διαφορετική πολιτική. Χρειαζόμαστε μια πολιτική που θα παράγεται από τους πολίτες, με πιο άμεση συμμετοχή και θα παράγει ωφέλιμο αποτέλεσμα, για τους πολίτες και για το κοινωνικό σύνολο

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών στην Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 17/11/2017


Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος επιχειρώντας να αναδείξει το θέμα της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης των καταναλωτικών δαπανών, αλλά και τη μείωση της αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών ως συνέπεια της εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα. Ο Κώστας Χρυσόγονος σημείωσε ότι τα το οικονομικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, υπό την έγκριση και επίβλεψη ενωσιακών θεσμών, επιβαρύνει δυσβάστακτα τα νοικοκυριά και οδηγεί σε οικονομική συρρίκνωση και φτωχοποίηση των πολιτών. Κάλεσε την Επιτροπή να εκφράσει τη γνώμη της απέναντι στα παραπάνω, αλλά και να ξεκαθαρίσει, αν συμμετέχει και με ποιους τρόπους στην κατάρτιση αυτής της πολιτικής. Ρώτησε τέλος, αν η ΕΕ υπό το πρίσμα των δυσμενών οικονομικών συνεπειών για τα ελληνικά νοικοκυριά, προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αλλαγή της πολιτικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και την αποτελεσματική ενίσχυση της οικονομίας της Ελλάδας και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών;


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Συνεχιζόμενη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών στην Ελλάδα

Στοιχεία της Eurostat καταγράφουν ότι το 23,7% των Ευρωπαίων πολιτών και το 35,7% των Ελλήνων ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού [1]. Ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η κατανάλωση των νοικοκυριών το 2016 μειώθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ (μείωση 2,3% συγκριτικά με το 2015) [2]. Ομοίως, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά περιορίστηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ (μείωση 1% συγκριτικά με το 2015). Συγχρόνως, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών το 2016 μειώθηκε 6,8%, έναντι 5,4% το 2015 [3]. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο οι φόροι επί των προϊόντων το 2016 αυξήθηκαν κατά 7,8% [4]. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το οικονομικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, αλλά και συναφή προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, υπό την έγκριση και επίβλεψη ενωσιακών θεσμών, επιβαρύνει δυσβάστακτα τα νοικοκυριά, οδηγώντας σε οικονομική συρρίκνωση και φτωχοποίηση των πολιτών.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς σχολιάζει τα παραπάνω στοιχεία;
2) Συμμετέχει η ΕΕ στην κατάρτιση αυτής της πολιτικής και με ποιους τρόπους;
3) Ενόψει αυτών των συνεπειών, σχεδιάζει η ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αλλαγή της πολιτικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και την αποτελεσματική ενίσχυση της οικονομίας της Ελλάδας και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών;

________________________________________
[4] Ibid.

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη θαλάσσια ρύπανση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες , 17/11/2017


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θαλάσσια ρύπανση με αφορμή τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ». Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισήμανε ότι η ρύπανση των θαλασσών από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η ρίψη ή διαρροή πετρελαιοειδών στην θάλασσα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Εκατομμύρια πτηνά, ψάρια και χιλιάδες θαλάσσια θηλαστικά υπολογίζεται ότι πεθαίνουν κάθε χρόνο μόνο από την κατανάλωση υπολειμμάτων και πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα. Τόνισε επίσης ότι από την θαλάσσια ρύπανση επηρεάζεται και η τροφική αλυσίδα με αποτέλεσμα να απειλείται η υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων.
Ο ευρωβουλευτής καλεί την Επιτροπή να απαντήσει, αν έχει διερευνήσει επαρκώς τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τέλος ζητά να από την Κομισιόν να ενημερώσει τους πολίτες με ποιους τρόπους και μέσα σκοπεύει να δράσει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Η θαλάσσια ρύπανση από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η ρίψη αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών, η απορροή φυτοφαρμάκων και άλλων αστικών ή βιομηχανικών λυμάτων, η ρίψη ή διαρροή πετρελαιοειδών στη θάλασσα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, όχι μόνο για την ΕΕ, αλλά και διεθνώς [1]. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ρύπανση του Σαρωνικού κόλπου, το Σεπτέμβριο του 2017, από τη διαρροή σημαντικής ποσότητας πετρελαιοειδών εξαιτίας της βύθισης δεξαμενόπλοιου [2]. Είναι ενδεικτικό ότι εκατομμύρια πτηνά, ψάρια και περίπου 100.000 θαλάσσια θηλαστικά υπολογίζεται ότι πεθαίνουν κάθε χρόνο μόνο από την κατανάλωση υπολειμμάτων πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα [3]. Παρατηρείται ακόμη ότι η θαλάσσια ρύπανση διεισδύει συχνά στην τροφική αλυσίδα, με αποτέλεσμα μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων θαλάσσιων ειδών να προσβάλλεται ή να απειλείται η υγεία εκατομμυρίων ανυποψίαστων ανθρώπων [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Έχει διερευνήσει επαρκώς τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων στον άνθρωπο και το περιβάλλον;
2) Με ποιους τρόπους και μέσα σκοπεύει να δράσει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί;

________________________________________
[4] Πρβλ. Bosch a.o., Heavy metals in marine fish meat and consumer health, SCI 2016, p. 32 ff.

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

Ο Κώστας Χρυσόγονος στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την προστασία των καταναλωτών
     

Ο Κώστας Χρυσόγονος στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. 


Ομιλία του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου

"Η Έκθεση για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο την προστασία των καταναλωτών αποτελεί μέρος της συζήτησης του νέου κανονισμού. 
Η ταχύτατη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου σε ψηφιακό περιβάλλον προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες αλλά παράγει και σημαντικούς κινδύνους για τους καταναλωτές, με αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε ατομικό, κρατικό και ενωσιακό επίπεδο. Τούτο οδηγεί σε υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις διασυνοριακές συναλλαγές. Υπολογίζεται πως περίπου το 1/3 των ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή.
Συνεπώς, δεν αρκεί η θεωρητική αναβάθμιση των δυνατοτήτων των εθνικών αρχών που προβλέπει ο νέος κανονισμός. Οφείλουμε στην πράξη να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των αρχών, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων οικονομικά κρατών της Ένωσης, με στόχο την καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών που απειλούν τους πολίτες και την οικονομία."
 

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη στην ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 10/11/2017Έγκριση ψηφίσματος στην Ολομέλεια για την εφαρμογή της Οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη - Σημασία 
Με μεγάλη πλειοψηφία (502 ψήφοι υπέρ, 74 κατά και 35 αποχές) [1] ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου (26.10.2017) ψήφισμα για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (2016/2251(INI)) [2]. Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του ψηφίσματος, ως σκιώδης εισηγητής της ευρωομάδας της Αριστεράς. Οι τροπολογίες που κατέθεσε στο πλαίσιο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων έγιναν στο σύνολό τους δεκτές, τόσο στην ψηφοφορία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, όσο και στην τελική ψηφοφορία της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [3].
Το παρόν ψήφισμα αποσκοπεί να συμβάλλει στη βελτίωση εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, που αφορά το κρίσιμο θέμα της βιώσιμης ισορροπίας ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και το περιβάλλον. Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, που αφορά τους φυσικούς οικότοπους, τα είδη χλωρίδας και πανίδας, τα επιφανειακά, υπόγεια και θαλάσσια ύδατα, καθώς και τη ρύπανση του εδάφους, εφόσον αυτή προκαλεί σοβαρό κίνδυνο δυσμενών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία.

Αδυναμίες στην εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη 
Το παρόν ψήφισμα, υιοθετώντας τροπολογίες του Έλληνα ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου υπογραμμίζει μεταξύ άλλων τις βασικές αδυναμίες της εν λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι λόγω της εκτενούς διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας και της σημαντικής έλλειψης σαφήνειας και ενιαίας εφαρμογής βασικών εννοιών, καθώς και λόγω ελλιπούς επιστημονικής αξιολόγησης, η μεταφορά αυτής της οδηγίας στα κράτη μέλη δεν έχει οδηγήσει ως τώρα σε ίσους όρους ανταγωνισμού. Επισημαίνεται ακόμη ότι η οδηγία παρουσιάζει ανομοιογένεια, τόσο από νομικής όσο και από πρακτικής άποψης. Κατά συνέπεια, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να καταστεί δυνατή η εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ (βλ. παρ. 4 ψηφίσματος / τροπολ. 6 ΚΧ).
Ακόμη, αναφέρεται ότι η διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή της έννοιας του «ορίου σημαντικότητας» για την περιβαλλοντική ζημία από τα κράτη μέλη αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας. Συγχρόνως, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες των δημόσιων αρχών για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντική ζημίας, όπως στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή συμπληρωματικής και αντισταθμιστικής αποκατάστασης, είναι ανακριβή και ελλιπή, ενώ παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις είναι ανύπαρκτα (βλ. παρ. 9 έκθεσης / τροπολ. 7 ΚΧ).
Το ψήφισμα θεωρεί ως προβληματικό και το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, τα συμβάντα που προκαλούν ζημία, ορίζονται στην οδηγία ως «σοβαρά» μόνο εάν προκαλούν θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Παρά ταύτα φαίνεται ότι αποσιωπάται κάποια αναφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν, ακόμη κι αν αυτές οι επιπτώσεις είναι σοβαρές για το φυσικό περιβάλλον. Έτσι δημιουργείται το εξής παράδοξο: Ενώ ένα συμβάν μπορεί στην πραγματικότητα να έχει σοβαρό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον, ακόμα και αν δεν προκαλούνται άμεσα θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί, π.χ. επειδή επηρεάζει μόνο ακατοίκητες προστατευμένες ζώνες, προστατευμένα είδη ή ιδιαίτερα ευαίσθητους οικοτόπους, αυτό το συμβάν αντιμετωπίζεται στην πράξη ως μη σοβαρό στο πλαίσιο της οδηγίας (βλ. παρ. 10 ψηφίσματος / τροπολ. 8 ΚΧ).
Συγχρόνως, υπογραμμίζεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας σε περιπτώσεις συμβάντων μεγάλης κλίμακας. Αυτό συμβαίνει ιδίως, όταν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του υπεύθυνου για τη ρύπανση και / ή όταν ο ρυπαίνων καταστεί αφερέγγυος ή χρεοκοπήσει (βλ. παρ. 15 ψηφίσματος / τροπολ. 9 ΚΧ).

Αποτελεσματικός χειρισμός διασυνοριακών απαιτήσεων αποζημίωσης
Ένα ακόμη ζήτημα που εισάγεται στο ψήφισμα με τροπολογία του Κώστα Χρυσόγονου αφορά τη διαχείριση των διασυνοριακών απαιτήσεων αποζημίωσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ζημιών που εκτείνονται πέρα από τα σύνορα ενός κράτους. Τονίζεται συνεπώς ότι, μέσω των ρυθμίσεων σχετικά με την αποζημίωση πρέπει να καθίσταται δυνατός ο αποτελεσματικός χειρισμός διασυνοριακών απαιτήσεων, με ταχύτητα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς να ασκούνται διακρίσεις σε βάρος εναγόντων από διαφορετικές χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Συγχρόνως, συνιστάται να υπαχθούν στις εν λόγω ρυθμίσεις τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς ζημίες, που προκαλούνται από επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συμβάντα σε όλες τις θιγόμενες περιοχές, δεδομένου ότι τέτοια συμβάντα επηρεάζουν αρνητικά ευρύτερες περιοχές, που μπορεί να ανήκουν σε διάφορα κράτη και μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Είναι επομένως αναγκαίο οι γειτονικές ιδίως χώρες που πλήττονται περιβαλλοντικά από κάποιο συμβάν, και οι οποίες δεν είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να σέβονται το διεθνές δίκαιο σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και ευθύνη (βλ. παρ. 22 ψηφίσματος / τροπολ. 10 ΚΧ).

Υποχρεωτική ασφάλιση για περιβαλλοντική ευθύνη και ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προστασία του περιβάλλοντος
Ένα επιπλέον αξιόλογο σημείο του ψηφίσματος αφορά και τη σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει υποχρεωτική ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης για τους φορείς εκμετάλλευσης. Ζητεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει εναρμονισμένη ενωσιακή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ανώτατων ορίων περιβαλλοντικής ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε δραστηριότητας, που μπορεί να πλήξει το περιβάλλον, αλλά και των γειτονικών περιοχών. 
Επιπρόσθετα, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προστασία του περιβάλλοντος από τις ζημίες που οφείλονται σε βιομηχανικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένη οδηγίας, χωρίς να υπονομεύεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η σύσταση αυτού του Ταμείου οφείλει να στοχεύει στην κάλυψη μόνο από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του εκάστοτε ρυπαίνοντος, και μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται αγορές χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Θεωρεί μάλιστα ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει σε περιπτώσεις ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, όταν είναι αδύνατον να εντοπιστεί ο φορέας εκμετάλλευσης που ευθύνεται για τη ζημία (παρ. 29 ψηφίσματος / τροπολ. 11 ΚΧ). Με τους παραπάνω τρόπους επιχειρείται να διασφαλιστεί η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών, ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ρυπαίνων αδυνατεί για διάφορους λόγους να το πράξει.

Διαφάνεια και ενημέρωση για την πρόληψη των περιβαλλοντικών ζημιών
Το ψήφισμα τονίζει ακόμη ότι όλες οι περιπτώσεις αποδεδειγμένης περιβαλλοντικής ευθύνης, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τις σχετικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν, πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά το πραγματικό κόστος των περιβαλλοντικών ζημιών (παρ. 42 ψηφίσματος / τροπολ. 13 ΚΧ). Εξίσου σημαντική όμως είναι και η καλλιέργεια ενός πνεύματος πρόληψης των περιβαλλοντικών ζημιών μέσω μιας συστηματικής εκστρατείας ενημέρωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, το ψήφισμα σημειώνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δυνητικοί ρυπαίνοντες και τα δυνητικά θύματα θα ενημερώνονται κατάλληλα για τους κινδύνους που διατρέχουν, τη διαθεσιμότητα ασφάλισης ή άλλων χρηματοοικονομικών, αλλά και νομικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, για να τους προστατεύσουν από τους εν λόγω κινδύνους, καθώς και για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος (βλ. παρ. 41 ψηφίσματος / τροπολ. 12 ΚΧ).

Η προστασία του περιβάλλοντος αλληλένδετη με την προστασία της υγείας
Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, αλλά και γενικότερα τη βιωσιμότητα και την ισορροπία των βιολογικών και βιοεξελικτικών διεργασιών με τρόπους που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί επακριβώς (σημ. ΙΒ’ ψηφίσματος / τροπολ. 4). Η ολοκληρωμένη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι συνεπώς αλληλένδετη με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών, αλλά και για τη διασάφιση και ορθή εφαρμογή της κρίσιμης οδηγίας για την περιβαλλοντικής ευθύνης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

________________________________________
[1] Γενικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας - βλ. σελ. 1-2
Ονομαστικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας στην Ολομέλεια - σελ. 5-6.
[2] Τελικό ψηφισθέν κείμενο - ελληνικά
[3] Τροπολογίες Κώστα Χρυσόγονου για την περιβαλλοντική ευθύνη - english.

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 03/11/2017


Υπερψήφιση της έκθεσης για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεσή τους σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες
Με μεγάλη πλειοψηφία (540 ψήφοι υπέρ, 6 αποχές, 119 κατά) [1] ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου (25.10.2017) [2] νομοθετικό ψήφισμα της έκθεσης Ulvskog (A8-0064/2017) σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία [COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]. Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, μέλος της ευρωομάδας της ενωμένης ευρωπαϊκής Αριστεράς Κώστας Χρυσόγονος συνέβαλε στη διαμόρφωση αυτής της έκθεσης, καθώς υπήρξε εισηγητής της γνωμοδότησης πάνω στον σχετικό φάκελο στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου [3]. Καίρια σημεία των τροπολογιών της εισήγησής του (εφεξής τροπολ. ΚΧ) υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της προαναφερόμενης έκθεσης.

Σημασία και στόχοι του νομοθετικού ψηφίσματος
Αρκεί να αναφερθεί ότι ο καρκίνος αποτελεί σήμερα την κύρια αιτία θανάτου που συναρτάται με την εργασία στην ΕΕ (53%), προκειμένου να γίνει αντιληπτή η σημασία αυτού του ψηφίσματος. Για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, ο καρκίνος δεν επιφέρει μόνο σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους αλλά και άμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, και έμμεση απώλεια τρεχόντων και μελλοντικών εισοδημάτων. Ασθένειες, όπως ο καρκίνος, που συνδέονται με την εργασία επηρεάζουν συνεπώς σε μεγάλο βαθμό την οικονομία, περιορίζοντας την προσφορά εργασίας, μειώνοντας την παραγωγικότητα και αυξάνοντας το βάρος στα δημόσια οικονομικά μέσω των δημόσιων δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, και άλλα επιδόματα που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποφευχθούν.
To συγκεκριμένο νομοθετικό ψήφισμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αποσκοπεί να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και εργασιακής ασφάλειας των εργαζομένων στην ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται εν προκειμένω με την καθιέρωση, σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεσματικότερων προτύπων, όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στην εργασία τους. Επιπλέον, στοχεύει στην εξασφάλιση μεγαλύτερης σαφήνειας σε αυτό το πεδίο, στη δημιουργία κατά το δυνατό ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους επιχειρηματικούς παράγοντες, αλλά και στο να καταστήσει αποτελεσματικότερο το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ σε αυτό το πεδίο, με τη συνεχή επικαιροποίησή του, βάσει των πιο σύγχρονων διαθέσιμων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων.
Ακόμη, το εν λόγω νομοθετικό ψήφισμα αποσκοπεί να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/37/ΕΚ με σειρά χημικών παραγόντων που έχουν αναγνωρισθεί ως καρκινογόνοι για τον άνθρωπο σε τρίτες χώρες ή από διεθνείς οργανισμούς αλλά δεν έχουν ακόμη καταχωρισθεί στο υφιστάμενο σύστημα της ΕΕ. Συγκεκριμένα, προτείνεται η αναθεώρηση των ανώτερων τιμών έκθεσης στην εργασία και η εισαγωγή νέων όσον αφορά 13 χημικούς παράγοντες (μεταξύ άλλων της σκόνης σκληρών ξύλων, ενώσεων εξασθενούς χρωμίου, κεραμικών πυρίμαχων ινών, αναπνεύσιμης σκόνης, κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου, βενζολίου κ.ά.) με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων θα σώσει τη ζωή τουλάχιστον 100.000 ανθρώπων έως το 2069 και θα συμβάλλει στη συνολική εξοικονόμηση δαπανών που κυμαίνονται μεταξύ 34 έως 89 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ενσωμάτωση της αρχής της προφύλαξης
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος με το περιεχόμενο της γνωμοδότησής του στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στη ρητή ενσωμάτωση της αρχής της προφύλαξης στο συγκεκριμένο ψήφισμα.
Η εφαρμογή αυτής της αρχής στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως όταν υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την επίπτωση ορισμένων ενώσεων τοξικών παραγόντων στην υγεία των εργαζομένων ή όταν δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα. Η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης επιβάλλει ουσιαστικά τη δημιουργία ενός νέου και αποτελεσματικού προτύπου πρόληψης του καρκίνου και των συναφών προβλημάτων υγείας που λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση πολλών επιζήμιων για την υγεία παραγόντων, καθώς και τις πρόσφατες βελτιώσεις στον τομέα των τεχνικών μέτρησης, των μέτρων διαχείρισης των κινδύνων και άλλων συναφών στοιχείων. Υπό αυτό το πρίσμα, τονίζεται συνεπώς ρητά στην έκθεση, ότι στο πλαίσιο αντικατάστασης των καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων παραγόντων από ουσίες, μίγματα ή διαδικασίες που δεν είναι επικίνδυνες ή έστω είναι λιγότερο επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων ή άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της προφύλαξης όταν υπάρχουν αβεβαιότητες. (βλ. σημ. 2 εδ. 2 έκθεσης / τροπολ. 3 ΚΧ).

Ανάγκη επέκτασης του θεσμικού πεδίου εφαρμογής και σε τοξικές ουσίες επιζήμιες για το αναπαραγωγικό σύστημα
Η έκθεση επισημαίνει ακόμη ότι στον χώρο εργασίας, άνδρες και γυναίκες εκτίθενται συχνά σε μείγματα ουσιών, τα οποία μπορεί να αυξήσουν τους κινδύνους για την υγεία και να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις, μεταξύ άλλων στο αναπαραγωγικό τους σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης γονιμότητας ή της στειρότητας, και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του εμβρύου και στον θηλασμό. Ορίζεται συνεπώς ότι η ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη να επεκταθεί η εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που προβλέπονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ και σε όλες τις τοξικές ουσίες για την αναπαραγωγή των ανθρώπων που εκτίθενται σε αυτές κατά την εργασία τους (βλ. σημ. 32 έκθεσης / τροπολ. 4, 6 ΚΧ).

Διαρκείς επικαιροποιήσεις των οριακών τιμών με βάση τα πιο σύγχρονα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα
Συγχρόνως, υπογραμμίζεται ότι οι οριακές τιμές των ουσιών που ορίζονται στο παρόν νομοθετικό ψήφισμα θα πρέπει να αναθεωρούνται όταν είναι απαραίτητο υπό το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, περιλαμβανομένων των νέων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών, τεχνικών και πρωτοκόλλων για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, όπου είναι δυνατό, να περιλαμβάνουν δεδομένα για τον υπολειπόμενο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Σημειώνεται ακόμη ότι η διαφάνεια τέτοιων πληροφοριών θα πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω. (βλ. σημ. 6, 10 έκθεσης / τροπολ. 5, 11 ΚΧ).
Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλει να ενισχυθεί και ο ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης, η οποία επικουρεί την Επιτροπή, ιδίως στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη λεπτομερή ανάλυση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, καθώς και στην εισήγηση των ορίων επαγγελματικής έκθεσης για την προστασία των εργαζομένων από χημικούς κινδύνους, που πρόκειται να θεσπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο (βλ. σημ. 12 έκθεσης / τροπολ. 9 ΚΧ ).

Έμφαση στο σεβασμό του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος για δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας
Αξιοσημείωτο είναι ότι στην παρούσα έκθεση ενσωματώθηκε τροπολογία της γνωμοδότησης του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου, που ορίζει ρητά ότι η προτεινόμενη οδηγία οφείλει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στο σεβασμό του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας (βλ. σημ. 33 έκθεσης / τροπολ. 15 ΚΧ).

Ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία της υγείας των εργαζομένων
Το παρόν νομοθετικό ψήφισμα αποτελεί ένα θετικό βήμα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων από την έκθεση τους σε επιβλαβείς για την υγεία τους παράγοντες κατά την εργασία τους. Ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι πρέπει να καταβληθούν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες και να αναληφθούν περισσότερες πρωτοβουλίες, προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι εργαζόμενοι από τους προαναφερόμενους κινδύνους. Και τούτο, διότι υπάρχουν κι άλλες βλαπτικές για τους εργαζόμενους ουσίες, για τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν ανάλογα μέτρα, προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιδράσεις στην υγεία τους. Συμπερασματικά, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προστατεύονται θεσμικά από όλες τις ουσίες που βλάπτουν ή απειλούν την υγεία τους, καθώς το δικαίωμα στην υγεία και τη ζωή οφείλει να έχει προτεραιότητα έναντι άλλων συμφερόντων και σκοπιμοτήτων.

________________________________________
[1] Γενικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας 25.10.2017- βλ. σελ. 30-31
Αποτελέσματα ονομαστικής ψηφοφορίας 25.10.2017 - βλ. σελ. 198
[2] Τελικό ψηφισθέν κείμενο – ελληνικά
[3] Γνωμοδότηση Κ. Χρυσόγονου - βλ. σελ. 42-56