Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις τροπολογίες σε ψηφισθέν νομοσχέδιο για τη ρύπανση των υδάτωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 08/01/2015Με γραπτή ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος έφερε σε γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την υπερψήφιση τροπολογίας στο νομοσχέδιο "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις", με την οποία μειώνεται από τα 200 στα 100 ευρώ το ελάχιστο πρόστιμο που επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα. Στην ερώτησή του ο Κώστας Χρυσόγονος επισημαίνει ότι η τροπολογία αυτή αντιβαίνει στη βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος "ο ρυπαίνων πληρώνει" η οποία επιβάλλει αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που να μπορούν και να προλαμβάνουν αλλά και να αποκαθιστούν περιβαλλοντικές ζημίες.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

"Το Δεκέμβριο 2014 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε νομοσχέδιο που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 13 του νόμου 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, με τον οποίο η Ελλάδα είχε μεταφέρει την οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο μειώνεται κατά 50% (από 200 σε 100 ευρώ) το ελάχιστο πρόστιμο που επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν τα ύδατα.
Βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος είναι ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει» (άρθρο 191 παρ. 2 ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη, η αρχή αυτή έχει ως στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Επίσης, στο άρθρο 23 της οδηγίας για τα ύδατα ορίζεται ότι: «Τα κράτη μέλη ορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται […] Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές».

Η Επιτροπή ερωτάται:
1) Με την μείωση στο μισό του ήδη χαμηλού ελάχιστου προστίμου για την ρύπανση των υδάτων, θεωρείται ότι η Ελλάδα μεταφέρει σωστά την οδηγία 2000/60/ΕΚ;
2) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει την τήρηση από την Ελλάδα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων;"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου