Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει κανόνες στο διαδίκτυο

Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 28/03


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε με ψήφους 348 υπέρ, έναντι 274 κατά και 36 αποχών την πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Σκοπός είναι η εναρμόνιση του νομικού πλαισίου που διέπει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών καθεστώτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ένας ακόμη στόχος είναι η ευρύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο από χρήστες σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ένωσης και η διασφάλιση ικανοποιητικής αποζημίωσης για τους εκδότες, τους συγγραφείς και γενικότερα τους καλλιτέχνες από διαδικτυακές πλατφόρμες. 

Η εν λόγω πρόταση Οδηγίας υπήρξε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στο Ευρωκοινοβούλιο κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Τα κύρια σημεία αντιπαράθεσης είναι το άρθρο 15 (μέχρι πρότινος άρθρο 11) που αφορά την προστασία των εκδόσεων τύπου σχετικά με επιγραμμικές χρήσεις και το άρθρο 17 (μέχρι πρότινος άρθρο 13) περί της χρήσης προστατευόμενου περιεχομένου από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών ανταλλαγής περιεχομένου.

Το άρθρο 15 επιχειρεί να επιβάλλει σε ιστοσελίδες και πλατφόρμες διαμοιρασμού ειδήσεων να πληρώνουν τους εκδότες για τη χρήση αποσπασμάτων των άρθρων τους. Η ισχύς αυτού του δικαιώματος έχει οριστεί στα 2 χρόνια. Οι πλατφόρμες δεν θα πληρώνουν τους εκδότες μόνο εφόσον μοιράζουν απλές υπερσυνδέσεις (hyperlinks) που συνοδεύονται από μεμονωμένες λέξεις. Τυχόν αμφισβητήσεις που θα προκύψουν στις ανωτέρω έννοιες και χρήσεις θα υπόκεινται στην ερμηνεία των δικαστηρίων. Παρά τις ασάφειες του το άρθρο 15 αποτελεί ένα αρχικό θετικό βήμα για τη διασφάλιση πληρωμής του πνευματικού έργου των δημιουργών που φιλοξενείται σε ιστοσελίδες και πλατφόρμες ειδήσεων.

Περαιτέρω το άρθρο 17 ορίζει ότι οι πάροχοι πλατφορμών διαμοιρασμού περιεχομένου (π.χ. facebook, instagram, youtube, twitter κ.ά.) θα πρέπει να συνεργάζονται με τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων με καλή πίστη, ώστε να διασφαλίζουν ότι δε θα είναι διαθέσιμα μη εγκεκριμένα προστατευμένα έργα, μέσω των υπηρεσιών τους. Αυτό συνεπάγεται τελικά ότι όλες οι ανωτέρω πλατφόρμες, το περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από τους χρήστες τους, θα είναι υπεύθυνες για τη διαγραφή περιεχομένου εάν αυτό παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί αυτό οι εν λόγω πλατφόρμες θα πρέπει να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν συστηματικά τεχνολογία ειδικών φίλτρων που θα είναι ικανά να εντοπίζουν περιεχόμενο που τυχόν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργών. Από αυτή την υποχρέωση εξαιρούνται ιστότοποι που λειτουργούν για λιγότερο από τρία χρόνια, έχουν ετήσιο τζίρο κάτω των 10.000.000 ευρώ και λιγότερους από 5 εκατομμύρια μοναδικούς μηνιαίους επισκέπτες.

Εκφράζονται ανησυχίες ότι μόνο οικονομικά ισχυρές πλατφόρμες θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην εγκατάσταση των δαπανηρών αυτών φίλτρων. Οι ανησυχίες αυτές ωστόσο αμβλύνονται τόσο από τις προαναφερόμενες εξαιρέσεις στην εφαρμογή της υποχρέωσης εγκατάστασης φίλτρων, όσο και από το γεγονός ότι το άρθρο 17 προβλέπει ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών και των κατόχων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα, το άρθρο 17 παρ. 8 ορίζει ότι η εφαρμογή του δεν οδηγεί σε γενική υποχρέωση παρακολούθησης, ενώ τίθεται σε εφαρμογή από αποτελεσματικός και ταχύς μηχανισμός υποβολής καταγγελιών και επανόρθωσης, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους χρήστες της υπηρεσίας σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την απενεργοποίηση της πρόσβασης ή την αφαίρεση έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας που έχουν αναφορτωθεί από αυτούς (άρθρο 17 παρ. 9).

Έχω την εντύπωση ότι η Οδηγία αυτή, με την τελική μορφή την οποία έχει πάρει ύστερα από 2 χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων, αποτυπώνει μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας αφενός των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και αφετέρου της ελευθερίας της πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο ενωσιακός νομοθέτης (Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο) μπορεί να επανέλθει στο μέλλον στο ζήτημα και να διορθώσει τις τυχόν αδυναμίες ή ανεπιθύμητες παρενέργειες, που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στην πράξη κατά την εφαρμογή της παραπάνω Οδηγίας.

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Απόπειρα παρενόχλησης του πρωθυπουργικού ελικοπτέρου από τουρκικά μαχητικά ανήμερα της 25ης Μαρτίου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 26/03/2019


Ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την απόπειρα παρενόχλησης του πρωθυπουργικού ελικοπτέρου από τουρκικά μαχητικά ανήμερα της 25ης Μαρτίου.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Απόπειρα παρενόχλησης του πρωθυπουργικού ελικοπτέρου από τουρκικά μαχητικά ανήμερα της εθνικής εορτής των Ελλήνων

Στις 25/03/19, κατά την επέτειο της επανάστασης των Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό ζυγό το 1821, δυο τουρκικά μαχητικά παραβίασαν το FIR Αθηνών μεταξύ Χίου και Σάμου και προσπάθησαν να παρενοχλήσουν το ελικόπτερο που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό σε εορταστικές εκδηλώσεις στο Αγαθονήσι. Τα τουρκικά μαχητικά έφτασαν σε απόσταση 4 ναυτικών μιλίων από το ελικόπτερο, πετώντας σε ύψος 6.000 ποδιών, ωστόσο δεν πέτυχαν τον σκοπό τους, γιατί αναχαιτίστηκαν έγκαιρα από ελληνικά μαχητικά [1].

Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:
1) Πώς σχολιάζει την ανωτέρω πρωτοφανή πρόκληση;
2) Πώς σκέφτεται να αντιδράσει στο γεγονός ότι η Τουρκία παρά τις συνεχείς συστάσεις της ΕΕ δε σταματά τις προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά τις επιτείνει;

________________________________________

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για το ενδεχόμενο μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 26/03/2019


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε επείγουσα γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Η Αγία Σοφία είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η Επιτροπή ερωτάται πως σκοπεύει να την προστατεύσει. 


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:


Ενδεχόμενο μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στις 24.03.2019 σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι ενδέχεται μετά τις εκλογές της 31ης Μαρτίου να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, ώστε να μην υπάρχει αντίτιμο εισόδου. Πρόσθεσε ακόμα ότι μπορεί ακόμα και να αλλάξει το όνομα σε Τέμενος της Αγιά - Σοφιάς [1]. Κάτι τέτοιο ωστόσο αντιβαίνει κατάφωρα στο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο. Είναι δεδομένο ότι ήδη από το 1985 ο ιστορικός χώρος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Επιπλέον, ο χαρακτήρας του είναι αυστηρά κοσμικός, μουσειακός και προστατεύεται από τη διεθνή Σύμβαση Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς [2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς προτίθεται να αντιδράσει απέναντι στο ενδεχόμενο υλοποίησης των ανωτέρω σχεδίων της τουρκικής Κυβέρνησης;
2) Πώς σκοπεύει να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά των χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας;

________________________________________

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Κατάθεση σχεδίου πρότασης ψηφίσματος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων από τα τουρκικά καθεστώτα κατά την περίοδο 1913-1923


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/03/2019Ενόψει της επετείου μνήμης των 100 χρόνων από την τρίτη και πιο αιματηρή φάση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Τουρκίας, κατατέθηκε σήμερα από τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή Κ. Χρυσόγονο και τους ευρωβουλευτές Σοφία Σακοράφα και Νίκο Χουντή στα αρμόδια όργανα της ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL) σχέδιο πρότασης ψηφίσματος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Τουρκίας κατά την περίοδο 1913-1923. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να στηριχθεί το παραπάνω σχέδιο πρότασης ψηφίσματος από την ευρωομάδα της Αριστεράς, και εφόσον εγκριθεί από την Πολιτική Γραμματεία, να ενταχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου που θα λάβει χώρα στις 25-28 Μαρτίου.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Κώστα Χρυσόγονου, στην οποία αναμένεται ότι θα συμμετέχουν, σε πρώτο στάδιο, Έλληνες και Κύπριοι ευρωβουλευτές και από διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, ώστε η εν λόγω πρόταση ψηφίσματος να προωθηθεί και από τις άλλες ευρωομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, ώστε να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία. Την ιστορική αυτή πρωτοβουλία στηρίζουν οργανώσεις του Ποντιακού, Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Επίσκεψη της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τον Άρη στο γραφείο του Δημάρχου ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκη, 08/03/2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Επίσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη πραγματοποίησαν χθες 07.03.2019 εκ μέρους της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τον Άρη ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος και ο πρόεδρος των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Γιάννης Βένος. Στη συνάντησή τους με τον Δήμαρχο του έθεσαν το πρόβλημα της ανυπαρξίας κατάλληλων χώρων στάθμευσης στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ζήτησαν τη διάθεση υφιστάμενων δημοτικών ακινήτων στην περιοχή του γηπέδου για τον σκοπό αυτό. Ο Δήμαρχος εκφράστηκε θετικά για το αίτημα και υποσχέθηκε να μελετήσει άμεσα τη δυνατότητα ικανοποίησής του.

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Επιστολή του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου προς τον ευρωβουλευτή Tunne Kelam

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 06/03/2019


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος έστειλε επιστολή στον Εσθονό ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος Tunne Kelam. Ο κ. Kelam ως επικεφαλής της αποστολής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων επισκέφθηκε πρόσφατα την Αλβανία και τη «Βόρεια Μακεδονία». Με αφορμή της επίσκεψη δήλωσε ότι και οι δύο χώρες έχουν ολοκληρώσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις υπό αντίξοες συνθήκες και προέτρεψε τις χώρες της ΕΕ να αναγνωρίσουν τη συνεχή πρόοδο που έχει σημειωθεί και να αποφασίσουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας και της «Βόρειας Μακεδονίας» εντός του 2019.


Ακολουθεί η επιστολή του Κ. Χρυσόγονου

Κώστας Χρυσόγονος
Ευρωβουλευτής
Βρυξέλλες, 06.03.2019

Προς Ευρωβουλευτή κ. Tunne Kelam

Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (04.03.19) η αποστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας ηγηθήκατε, διαπίστωσε ότι «η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν ολοκληρώσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις υπό αντίξοες συνθήκες και ότι είναι καίριας σημασίας οι χώρες της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των μεταρρυθμίσεων, να αναγνωρίσουν τη συνεχή πρόοδο που έχει σημειωθεί και να αποφασίσουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για φέτος». H παραπάνω τοποθέτηση ωστόσο δε λαμβάνει υπόψη τα σοβαρά προβλήματα και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες.

Από τη μία πλευρά, η Αλβανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εκτεταμένης διαφθοράς σε πολλούς τομείς, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τη χώρα. Αυτό εξάλλου σημειώνουν οι πρόσφατες εκθέσεις της Κομισιόν [1] και του Ευρωκοινοβουλίου [2] για την Αλβανία. Συγχρόνως, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως της παράνομης εμπορίας ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων υστερεί σημαντικά στην Αλβανία, ενώ εντοπίζεται έλλειμμα στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Επιπρόσθετα, οι θεσμικοί μηχανισμοί για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και για την αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο είναι ακόμη ανεπαρκείς. Παράλληλα, εντοπίζονται σοβαρές αδυναμίες και στην εφαρμογή του κράτους δικαίου, που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας.

Πέραν τούτων, δεν έχει αξιολογηθεί δεόντως η δυσμενής διακριτική μεταχείριση σε βάρος της ελληνικής μειονότητας από τις αρχές της Αλβανίας, η οποία μάλιστα εκδηλώθηκε ξανά πρόσφατα με στοχευμένες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις περιουσιών της ελληνικής μειονότητας, αλλά και με την υπερβολική και μη αναγκαία χρήση υπέρμετρης, θανατηφόρου βίας από τις ειδικές δυνάμεις τις αλβανικές αστυνομίας για τη σύλληψη του ελληνικής καταγωγής Κωνσταντίνου Κατσίφα. Οι πρόσφατες πολιτικές αναταραχές, που κορυφώθηκαν με την πολιορκία του πρωθυπουργικού μεγάρου στα Τίρανα, επιβεβαιώνουν τις παραπάνω επιφυλάξεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η δια της αμφιλεγόμενης Συμφωνίας των Πρεσπών πρόσφατα μετονομασθείσα «Βόρεια Μακεδονία», αντιμετωπίζει συναφή προβλήματα με την Αλβανία. Η σχετική έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου εκφράζει ανησυχίες για την εκτεταμένη διαφθορά που επικρατεί στη χώρα. Σημειώνει μάλιστα ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή και ότι αποτελούν εμπόδιο στη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αναφέρεται μάλιστα ρητά ότι η χώρα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω, μεταξύ άλλων, την κοινοβουλευτική, νομοθετική και εποπτική της ικανότητα, το δικαστικό σύστημά της, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς [3].

Την ίδια ώρα οι αλυτρωτικές βλέψεις της χώρας σε βάρος της Ελλάδας δεν φαίνεται να σταματούν μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ζάεφ δήλωσε μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, και σε αντίθεση με τα συμφωνηθέντα, ότι «η χώρα παραμένει η ίδια, η «μακεδονική» γλώσσα θα αναγνωρίζεται από όλους και η “Μακεδονία” θα γίνει μέρος όλων των διεθνών οργανισμών», ενώ πρόσθεσε ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις ακόμη και για πιθανή διδασκαλία της «μακεδονικής» γλώσσας στη βόρεια Ελλάδα [4].

Επομένως οι διαπιστώσεις της αποστολής σας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και η δημοσιοποίησή τους δημιουργεί ένα κλίμα τεχνητής ευφορίας, το οποίο είναι αντιπαραγωγικό, διότι μπορεί να οδηγήσει σε επανάπαυση τις αρμόδιες αρχές των δύο κρατών. Προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση της υποψηφιότητάς τους για ένταξη στην Ε.Ε. πρέπει να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος σε όλα τα ζητήματα που προανέφερα και κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Με εξαιρετική εκτίμηση,
Κώστας Χρυσόγονος


Ακολουθούν οι δηλώσεις του κου Kelam από την ανακοίνωση τύπου του Γραφείου Επικοινωνίας του Ευρωκοινοβουλίου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία έτοιμες για ενταξιακό διάλογο, λένε οι ευρωβουλευτές

Μετά την επιτόπια επίσκεψή τους, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ τονίζουν ότι οι δύο χώρες έχουν επιδείξει αφοσίωση στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ.
Το 2019 είναι κρίσιμη χρονιά για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς τον Ιούνιο τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αποφασίσουν αν οι δύο χώρες είναι έτοιμες για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων συναντήθηκαν με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσής και στις δύο χώρες από τις 27 Φεβρουαρίου ως τη 1 Μαρτίου.
Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, η αποστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της οποίας ηγήθηκε ο Tunne Kelam (ΕΛΚ, Εσθονία) τόνισε ότι η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν ολοκληρώσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις υπό αντίξοες συνθήκες και ότι είναι καίριας σημασίας οι χώρες της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των μεταρρυθμίσεων, να αναγνωρίσουν τη συνεχή πρόοδο που έχει σημειωθεί και να αποφασίσουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για φέτος.
Ταυτόχρονα, η αποστολή καλεί τις δύο χώρες να μη σπαταλήσουν χρόνο και να παραμείνουν συγκεντρωμένες στις τρέχουσες μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, την οικονομία, το κράτος δικαίου και τη δημόσια διοίκηση. Η προσήλωση στις δημοκρατικές πολιτικές διαδικασίες θα είναι μεγάλης σημασίας στο δρόμο για την πιθανή ένταξή τους στην ΕΕ, σχολίασαν οι ευρωβουλευτές.
«Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν και οι δύο προετοιμαστεί για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αλλά η έλλειψη συναίνεσης για την ευρωπαϊκή ενοποίηση θέτει σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές τους φιλοδοξίες. Παρότι έχουν επιδείξει την αφοσίωσή τους στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, η έλλειψη εθνικής ενότητας και οι εσωτερικοί πολιτικοί διαξιφισμοί θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία» δήλωσε ο πρόεδρος της αποστολής κ. Kelam.
Οι ευρωβουλευτές ωστόσο επανέλαβαν την ξεκάθαρη στήριξή τους για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2019. «Προσδοκούμε την ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών στο Συμβούλιο» είπε ο κ. Kelam.
Σχολιάζοντας τον επόμενο γύρο του Διαλόγου Jean Monnet που έχει ως στόχο την αναθεώρηση του κανονισμού του κοινοβουλίου της Βόρειας Μακεδονίας (Σομπράνιε) ο κ. Kelam δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς που ο ηγέτης του πολιτικού κόμματος VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski, επιβεβαίωσε την προσήλωση του κόμματός του στη διαδικασία μεταξύ του ΕΚ και της Σομπράνιε, η οποία είναι μια κρίσιμη πρωτοβουλία για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και την προετοιμασία της αναμενόμενης έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο».

________________________________________
[1] Key findings of the 2018 Report on Albania, Brussels, 17 April 2018, European Commission - Fact Sheet
[2] P8_TA-PROV(2018)0481
[3] P8_TA-PROV(2018)0480
[4] https://www.iefimerida.gr/news/462856/zaef-i-makedoniki-glossa-tha-didasketai-kai-stin-ellada

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της διαχείρισης του ΕΣΠΑ


 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 05/03/2019Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αξιοπιστία της διαχείρισης του ΕΣΠΑ.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000069/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Παράλειψη ανάρτησης της βαθμολογίας κατάταξης έργων για την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ

Στις 21.12.2018 το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε 723 εντάξεις έργων στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ [1], στα οποία προστέθηκαν άλλα 1063 στις 28.12.2018 [2]. Στις αποφάσεις αυτές, για πρώτη φορά στα χρονικά, δεν ανακοινώθηκε πίνακας με σειρά κατάταξης βαθμολογίας από τον μεγαλύτερο στο μικρότερο, ενώ δεν προσδιορίζεται η χαμηλότερη βάση για την ένταξη του τελευταίου επενδυτικού σχεδίου στο ανωτέρω πρόγραμμα. Είναι όμως προφανές ότι η βαθμολογία δεν είναι προσωπικό δεδομένο και ότι πρέπει να ανακοινώνεται στους υποψηφίους. Η απόκρυψη της βαθμολογίας εγείρει ερωτηματικά καθώς δεν γνωρίζουν οι επενδυτές την βάση κατάταξης για να μπορούν να ασκήσουν ένσταση. Από μελετητικά γραφεία που συνέταξαν τις υποβολές των σχεδίων υπάρχουν ερωτηματικά, καθώς στην λίστα με τις εγκεκριμένες προτάσεις εμφανίζονται επενδυτικά σχέδια που έχουν μέτρια βαθμολογία με βάση ποσοτικά κριτήρια, π.χ. ίδια συμμετοχή, ωριμότητα και εμπειρία, ενώ επενδυτικά σχέδια που στο σύνολο των ποσοτικών κριτηρίων συγκεντρώνουν το μέγιστο της βαθμολογίας δεν υπάρχουν στον πίνακα των εγκεκριμένων έργων. Βασικό ερώτημα είναι ποια βαθμολογία παρέδωσε ο κάθε ανεξάρτητος αξιολογητής στο πληροφοριακό σύστημα για κάθε επενδυτικό σχέδιο και ποια είναι η τελική βαθμολογία της επιτροπής αξιολόγησης που διόρισε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και με ποια αιτιολογία υπάρχουν τυχόν διαφορές.

Ερωτάται η Επιτροπή:
- Σκοπεύει να προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες ελέγχου του παραπάνω ζητήματος


EL
E-000069/2019
Απάντηση της κας Creţu
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(1.3.2019)

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την εν λόγω πρόσκληση, η μεθοδολογία επιλογής και τα κριτήρια της οποίας εγκρίθηκαν από την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος [3].

Η επιμερισμένη διαχείριση της στήριξης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) συνεπάγεται ότι η αξιολόγηση και η επιλογή των έργων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εθνικής διαχειριστικής αρχής του προγράμματος.

Μετά τη δημοσίευση καταλόγου των επιτυχών προτάσεων έργων, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης αυξήθηκε και συμπεριελήφθησαν στον εν λόγω κατάλογο πρόσθετες προτάσεις επιλέξιμων έργων [4]. Η διαχειριστική αρχή εξετάζει επί του παρόντος τη δυνατότητα νέας αύξησης του προϋπολογισμού προκειμένου να συμπεριληφθούν πρόσθετες προτάσεις επιλέξιμων έργων.

Σύμφωνα με τη διαχειριστική αρχή, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο τελικός κατάλογος των προτάσεων που απορρίφθηκαν δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη.

________________________________________
[1] https://goo.gl/aYGF6E (A.Π.: 8943/2981/Α3/21-12-2018)
[2] https://goo.gl/SwuWt7 (Α.Π.: 9038/2998/Α3/28-12-2018)
[3] Απόφαση αριθ. 5648/1592/A1/2.11.2017 της επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ).
[4] Υπουργική απόφαση αριθ. 8772/2897/A3/19.12.2018.