Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Ο Κώστας Χρυσόγονος στον ραδιοσταθμό «Πρακτορείο 104.9 FM»

Αδικαιολόγητα καθυστερημένη και ελλιπέστατη απάντηση της Επιτροπής για προϊόντα βλαβερά προς το περιβάλλον


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 26/02/2016


Μετά από τέσσερις μήνες αναμονής δόθηκε η απάντηση της Επιτροπής στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τους "πράσινους ισχυρισμούς" προϊόντων, σχετικά με τη περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν. Συγκεκριμένα ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί σε έρευνα της Επιτροπής, βάσει της οποίας το 76% μη βρώσιμων προϊόντων περιέχουν αόριστους ή και ανακριβείς ισχυρισμούς μη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Στην καθυστερημένη απάντησή της η Επίτροπος Jourová αναγνώρισε το πρόβλημα, δεν παρουσίασε χειροπιαστά αποτελέσματα αλλά αναφέρθηκε σε δοκιμές που κάνει η Επιτροπή καθώς και σε μελλοντικές κινήσεις που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, χωρίς όμως να έχει συγκεκριμένο πλάνο.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 76% των μη βρώσιμων προϊόντων περιέχουν «πράσινους ισχυρισμούς», δηλαδή ισχυρισμούς ότι πρόκειται για προϊόντα φιλικά ή έστω λιγότερα βλαβερά προς το περιβάλλον. Τα πράσινα πλεονεκτήματα μπορεί να αφορούν τη σύνθεση, τον τρόπο κατασκευής ή παραγωγής, τον τρόπο που διατίθεται στην αγορά, τη μείωση της ενέργειας ή της μόλυνσης, που μπορεί να προκαλεί κατά τη χρήση του[1].
Εν τούτοις, όπως κατέδειξε η έρευνα, οι όροι που χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες είναι αόριστοι και σε πολλές περιπτώσεις ανακριβείς, εκμεταλλευόμενοι κατ’ αυτό τον τρόπο την οικολογική ευαισθησία των καταναλωτών, με αποτέλεσμα το 44% εξ αυτών να μην εμπιστεύεται αυτού του είδους τις ενδείξεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Υπάρχει αρμόδια πανευρωπαϊκή αρχή για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών ενδείξεων των προϊόντων;
2. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει η ίδια ώστε να εντατικοποιηθούν οι σχετικοί έλεγχοι (είτε διενεργούνται από τα κράτη μέλη, είτε από πανευρωπαϊκή αρχή) και οι πληροφορίες που αναγράφονται στα προϊόντα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;


Απάντηση της κ. Jourová
εξ ονόματος της Επιτροπής (25.2.2016)

Αντιμέτωποι με πληθώρα ετικετών ή περιβαλλοντικών ισχυρισμών, οι καταναλωτές της ΕΕ συχνά δυσκολεύονται να διακρίνουν τα προϊόντα και να έχουν εμπιστοσύνη στις διαθέσιμες πληροφορίες. Όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής , οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί για τα προϊόντα ενδέχεται να μην ικανοποιούν πάντα τις νομικές απαιτήσεις για αξιοπιστία, ακρίβεια και σαφήνεια.
Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΟΑΕΠ) παρέχει τη νομική βάση για να διασφαλίζεται ότι οι έμποροι δεν παρουσιάζουν περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς κατά τρόπο αθέμιτο για τους καταναλωτές. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας, η οδηγία «προστατεύει τον καταναλωτή όπου δεν υπάρχει ειδική τομεακή νομοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο και απαγορεύει στους εμπορευόμενους τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων για τη φύση των προϊόντων». Σύμφωνα με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τη μεταφορά της στην εθνική νομοθεσία, εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια και τις εθνικές αρχές να προβαίνουν σε κατά περίπτωση αξιολόγηση του κατά πόσον ένας ισχυρισμός είναι παραπλανητικός ως προς το περιεχόμενο ή τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στους καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό του στις αποφάσεις αγορών του μέσου καταναλωτή.
Όπως τονίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία , η Επιτροπή συνεργάζεται με τους ενδιαφερομένους για να γίνουν περισσότερο αξιόπιστοι οι οικολογικοί ισχυρισμοί και θα εξασφαλίσει καλύτερη επιβολή των κανόνων που έχουν τεθεί σε ισχύ, μεταξύ άλλων με επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες θα εγκριθούν το 2016 . Η Επιτροπή δοκιμάζει επί του παρόντος το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος , μια μεθοδολογία για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και θα διερευνήσει τη χρήση της για τη μέτρηση ή τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών. Επίσης, το εθελοντικό οικολογικό σήμα της ΕΕ αφορά προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος καταλληλότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

________________________________________

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για την παρασυναγωγή της Βιέννης

Γραπτή δήλωση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με την ετήσια ανάπτυξη στην ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 25/02/2016


Με γραπτή του δήλωση ο Κώστας Χρυσόγονος παρενέβη στη συζήτηση για την ανάπτυξη στην ΕΕ κατά το 2016, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Έκθεσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε πως αντί για σύγκλιση, στην πραγματικότητα υπάρχει απόκλιση μεταξύ των κρατών-μελών, κάτι που εγκλωβίζει τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου και οδηγεί στην ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη. Παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα ώστε να πάψει η υποκρισία και να εφαρμοστεί άμεσα αλλαγή πολιτικών ώστε να μειωθεί η απόκλιση των οικονομιών.


Ακολουθεί το κείμενο της γραπτής δήλωσης :

Η συζητούμενη σήμερα έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετήσια ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016, με υπότιτλο που κάνει λόγο για ενίσχυση της ανάκαμψης και την προώθηση της σύγκλισης των οικονομιών των κρατών-μελών της, ηχεί τουλάχιστον παράδοξα. Η πραγματικότητα είναι ότι αντί για σύγκλιση έχουμε διαρκή απόκλιση, με τα κράτη-μέλη του μεσογειακού νότου να είναι εγκλωβισμένα σε έναν φαύλο κύκλο λιτότητας-ύφεσης-νέας λιτότητας. Εξάλλου ολόκληρη η Ένωση και ιδίως η ευρωζώνη παρουσιάζουν αναιμική ανάπτυξη σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών μειώνονται, μέσω της διαρκώς χειρότερης συμπίεσης των αμοιβών της εργασίας, στο όνομα της δήθεν ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Χρειαζόμαστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικές τόνωσης της ζήτησης και μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών. Και χρειαζόμαστε επίσης ένα αυθεντικό πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών στα τραπεζικά συστήματα των χωρών της ευρωπεριφέρειας και να χρηματοδοτηθεί η οικονομία τους με υγιείς νέους πόρους. Όταν το κόστος του δανεισμού στην Ελλάδα ξεπερνά το 10% και στη Γερμανία βρίσκεται κοντά στο 1%, ο ανταγωνισμός γίνεται αθέμιτος και η απόκλιση των οικονομιών μεγαλώνει διαρκώς. Πρέπει να τερματισθεί η υποκρισία και να υπάρξει αλλαγή οικονομικής πολιτικής πριν να είναι πολύ αργά. 

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Να πάψει η ανθελληνική υστερία ζητά ο Κώστας Χρυσόγονος από την Ευρώπη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 24/02/2016


Με ακόμη μια παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος ανέδειξε τις πτυχές του προσφυγικού ζητήματος. Ο Ευρωβουλευτής κατηγόρησε την Αυστρία για παραβίαση της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, αντί να στοχοποιεί την Ελλάδα.


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Τις ημέρες αυτές γινόμαστε μάρτυρες της παραβίασης κάθε έννοιας ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η αυστριακή κυβέρνηση συγκάλεσε μια εξωθεσμική παρασυναγωγή με τη συμμετοχή των χωρών των δυτικών Βαλκανίων, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι καν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διακηρυγμένο στόχο να ασκήσει πίεση ώστε η Ελλάδα να διασφαλίσει, υποτίθεται, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης στην προσφυγική κρίση. Κανείς δεν μας λέει όμως με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό στα λίγα μίλια θάλασσας ανάμεσα στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και στα τουρκικά παράλια χωρίς να έχουμε μαζικούς πνιγμούς ανθρώπων που δεν είναι εγκληματίες, αλλά προσπαθούν απλώς να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Η πίεση δεν πρέπει να ασκηθεί προς την Ελλάδα, αλλά προς το καθεστώς της γειτονικής Τουρκίας, το οποίο ανέχεται τους παράνομους διακινητές παραβιάζοντας τις συμφωνίες του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σταματήσει η ανθελληνική υστερία και να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση στο ευρωπαϊκό αυτό πρόβλημα. 

Ερώτηση - καταγγελία του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τις αποκαλύψεις της Europol για το δουλεμπόριο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 24/02/2016


Την άποψη της Επιτροπής σχετικά με νέα έκθεση της Europol που αφορά τις δραστηριότητες των δουλεμπόρων, ζήτησε με ερώτησή του ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεσης, βάσει των οποίων υπάρχουν σαφείς ενδείξεις διαφθοράς αξιωματούχων στην Τουρκία αλλά και αναφορές στις ιδιαίτερα επικερδείς δραστηριότητες των δουλεμπόρων. Παράλληλα τόνισε την πιθανή πολιτική κάλυψη που παρέχεται καθώς και την ανάγκη να υποχρεωθεί η τουρκική κυβέρνηση να τηρήσει όσα συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάσχεση της παράτυπης μετανάστευσης.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Σύμφωνα με έρευνα της Europol που δημοσιεύθηκε στις 22.2.2016 το δουλεμπόριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη "αγορά" εγκλήματος στην Ευρώπη σήμερα και συνιστά μια εξαιρετικά επικερδή επιχείρηση με υπολογιζόμενο κύκλο "εργασιών" για το 2015 μεταξύ 3 και 6 δισεκατομμυρίων ευρώ[1]. Η έκθεση διαπιστώνει ότι κατά το έτος αυτό περισσότεροι από ένα εκατομμύριο παράτυποι μετανάστες εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η κύρια πύλη εισόδου είναι από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Επίσης διαπιστώνει ότι στα βασικότερα κέντρα της εγκληματικής αυτής δραστηριότητας συγκαταλέγονται η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, ενώ στις συνηθέστερες εθνικότητες των υπόπτων διακινητών ανήκει η τουρκική. Ακόμη συμπεραίνει ότι η διαφθορά αξιωματούχων επιφορτισμένων με την τήρηση του νόμου (law enforcement officers) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διευκόλυνσης του δουλεμπορίου.

Ερωτάται η Επιτροπή :

1. Θεωρεί ότι αυτή η εξαιρετικά επικερδής εγκληματική δραστηριότητα θα ήταν εφικτή σε τόσο μεγάλη κλίμακα χωρίς την ενεργό συνδρομή προσώπων με καίριες θέσεις στην τουρκική αστυνομία και το λιμενικό σώμα και χωρίς πολιτική κάλυψη για τα πρόσωπα αυτά;

2. Σχεδιάζει να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να υποχρεωθεί η Τουρκική κυβέρνηση να τιμήσει την υπογραφή της στη συμφωνία της 29.11.2015 για την ανάσχεση της παράτυπης μετανάστευσης;

________________________________________

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την υπεραλίευση στη Μεσόγειο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 18/02/2016


Τα επικίνδυνα αποτελέσματα της υπεραλίευσης στην περιοχή της Μεσογείου ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Τονίζοντας τα στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν τους κινδύνους εξαφάνισης για συγκεκριμένα είδη στην περιοχή, ο Ευρωβουλευτής κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε κινήσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση, χωρίς όμως να απειληθούν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες του κλάδου της αλιείας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα το ζήτημα της υπεραλίευσης στη Μεσόγειο προκαλεί στην πανίδα της περιοχής μεγάλα προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης[1]. Όπως μάλιστα προειδοποιούν περιβαλλοντικές οργανώσεις, περίπου το 96% των αποθεμάτων ιχθύων υφίσταται υπερεκμετάλλευση, γεγονός που οδηγεί σε κίνδυνο την αειφορία συγκεκριμένων ειδών, μεταξύ των οποίων ο μπακαλιάρος και το μπαρμπούνι. Αν κανείς συνυπολογίσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας, καθίσταται εμφανής ο κίνδυνος που απειλεί τους πληθυσμούς ιχθύων στη περιοχή της Μεσογείου και για αυτό το λόγο απαιτούνται πλέον παρεμβάσεις, ώστε να μειωθεί η εκμετάλλευση των υδάτων και να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Είναι ενήμερη για τα αρνητικά στοιχεία που αφορούν την υπεραλίευση στη Μεσόγειο;
β) Τι κινήσεις προτίθεται να κάνει ώστε να διασφαλίσει τους πληθυσμούς ιχθύων της περιοχής και ποιοί περιορισμοί μπορούν να επιβληθούν χωρίς να απειληθούν μικρομεσαίοι επαγγελματίες που στηρίζονται στην αλιεία για να ζήσουν;

________________________________________

Initiative on child care and de-institutionalization at EU Parliament - Lumos

Όχι νέα οριζόντια μέτρα


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 18/02


Την προηγούμενη εβδομάδα ο γνωστός και μη εξαιρετέος κ. Τόμσεν εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί να λάβει νέα μέτρα λιτότητας, ύψους 8 έως 9 δισ. ευρώ, προκειμένου να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές. Είναι προφανές ότι τέτοια μέτρα δεν τα αντέχει η ελληνική κοινωνία και ότι πάντως αυτά, αν μπορούσαν να επιβληθούν σε πείσμα των αντιδράσεών της, θα προκαλούσαν έναν φαύλο κύκλο ύφεσης και νέας λιτότητας. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική πολιτική, με στοχευμένες παρεμβάσεις για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, και όχι οριζόντια μέτρα που επιδεινώνουν την κοινωνική ανισότητα και αποδυναμώνουν περαιτέρω την ελληνική οικονομία. Χρειάζεται καταρχάς μια αναδιάρθρωση του ελεγκτικού έργου, με τον υπάρχοντα μηχανισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να ασχολείται με τις σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής, δηλαδή κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις και φορολογουμένους μεγάλου πλούτου. Οι εντολές ελέγχου πρέπει να δίνονται με βάση παραμετρικά πρότυπα προσανατολισμένα στο παραπάνω κριτήριο.
Δεύτερο, να νομοθετηθεί ειδική ταχεία διαδικασία για τον καταλογισμό φόρων, προσαυξήσεων κ.λπ. σε όσους μετέφεραν καταθέσεις στο εξωτερικό χωρίς να δικαιολογούνται από τις φορολογικές δηλώσεις τους.
Οι υποθέσεις αυτές καρκινοβατούν σήμερα, επειδή υπάγονται στις περίπλοκες συνήθεις διαδικασίες συνολικού ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης.
Τρίτο, να καταγραφεί υποχρεωτικά το χρηματικό μόνο περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων, να καταλογιστούν οι προσήκοντες φόροι σε όσους δεν δικαιολογήσουν το «πόθεν έσχες» και να εισπραχθούν τα οφειλόμενα από όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν έχει καμία λογική η σημερινή προνομιακή μεταχείριση των κατόχων θυρίδων σε σχέση με τους καταθέτες των τραπεζών.
Τέταρτο, να θεσπισθεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τα δεσμευμένα (για λόγους ποινικών εκκρεμοτήτων) ποσά σε τράπεζες. Το σήμερα ισχύον καθεστώς ωφελεί μόνο τις τελευταίες και βλάπτει τόσο το κράτος όσο και τους δικαιούχους των καταθέσεων.
Πέμπτο, να τεθεί άμεσα σε λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης υγρών καυσίμων, η εγκατάσταση του οποίου βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Θα καταπολεμηθεί έτσι αποφασιστικά το λαθρεμπόριο και θα αυξηθούν σημαντικά τα δημόσια έσοδα. Η κεντρική ιδέα πρέπει να είναι η αναζήτηση χρημάτων εκεί όπου υπάρχουν και όχι περαιτέρω επιβαρύνσεις στους «συνήθεις υπόπτους». Διαφορετικά η χώρα κινδυνεύει να εκτροχιασθεί. 

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες στην Ευρώπη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 17/02/2016


Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών Στέλιου Κούλογλου και Jean Lambert με θέμα την παιδική φροντίδα και την από-ιδρυματοποίηση των παιδιών μίλησε ο Κώστας Χρυσόγονος. Έχοντας ως βασικό άξονα των σκέψεών του τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην κατακόρυφη άνοδο του αριθμού ανήλικων που εισέρχονται στην Ευρώπη ιδιαίτερα κατά την περίοδο της προσφυγικής κρίσης και τόνισε την ανάγκη να εστιάσουμε στην ορθότερη αντιμετώπιση και μεταχείριση τους από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Ακολουθεί στα αγγλικά το κείμενο της ομιλίας :

Dear friends,

We are gathered here today to discuss an important issue: the challenges faced by existing child care facilities in Greece. I would like to focus my speech on the sensitive issue of unaccompanied minors, which has not been given enough attention.
In the context of migration to the European Union (EU), an unaccompanied minor, as defined by Directive 2011/95/UE, refers to a minor who arrives on the territory of an EU Member State unaccompanied by an adult responsible or a minor who is left unaccompanied after he or she has entered the territory of the Member States. Unaccompanied minors are subject to multiple vulnerability factors: they are children, they are migrants and they are under no protection of an adult. So it is only upon the Member States to design specific legislative measures in order to take care of them.
One in five of over 870,000 refugees and migrants who arrived in Europe in 2015 via the Mediterranean were children. If in 2016 the arrivals of unaccompanied minors continue as they were registered during the month of January, then their number is anticipated to be more than double than in 2015, bearing heavy consequences for the child protection facilities. On January 395 unaccompanied minors were registered, whereas on January 2015 their number was 75.
One of the problems that authorities encounter is the age assessment. Age assessment in asylum procedures refers to the procedures through which authorities seek to establish the chronological age of a person to determine which immigration procedures and rules need to be followed. Many unaccompanied children do not want to disclose to the authorities that they are children, due to fear of being put in locked child protection facilities, unable to continue their journey to northern Europe. Being misidentified as an adult rather than a child may have considerable implications on the level of rights and protections owed to them by a receiving State, for example it could lead to detention as an adult.
We have to understand that, as far as the authorities are concerned, the unaccompanied minors are quasi invisible. Due to the lack of legal opportunities to enter the EU to apply for asylum, almost all children use irregular routes, facilitated by smugglers, to reach Europe. They arrive under terrible conditions in Greece; they may or may not be identified as children and can disappear as quickly as they came without anyone even noticing. Why is that? First of all, the huge number of arrivals in 2015 has created problems of identification and registration, especially in Greece which has received most of the asylum seekers arriving in European soil and seeking for protection. Second, unaccompanied children are particularly vulnerable and face an increased risk of becoming victims of trafficking and sexual exploitation. Europol’s statement, thus, that in 2015 more than 10,000 unaccompanied child refugees have disappeared after arriving in Europe shouldn’t come as a surprise.
Upon arrival in Greece, minors don't receive differentiated treatment as there's no specialised state infrastructure for receiving and dealing with these children and no staff professionally qualified to examine their claims. Children are placed in emergency shelters, designed to accommodate refugee children for just a few days. Most of the existing centres are administered by NGOs that receive certain subsidies from the State. The ongoing economic crisis has made funding a challenge for these facilities.
What has been acknowledged is the lack of systematic approach towards children that could lead to protection of their fundamental rights. It is true that legislation provides for the appointment of the Public Prosecutor as a temporary guardian. However, in practice, the operation of guardianship for minors has very rarely been effectively activated, rendering unaccompanied and separated children in further danger. In practice, Public Prosecutors delegate the responsibility for the care and protection of minors to social workers of reception centres, who may or may not respond to their duties. As the daily acts that require the consent of a guardian are numerous, the absence of an effective guardian has implications for all aspects of the protection and exercise of unaccompanied minors' lawful rights. It has to be noted that last year NGO “Metadrasis” presented the first results of the innovative program "Guardianship Network for Unaccompanied Minors'' (GNUM) that aims to offer personalized support and safeguard the rights of unaccompanied children. However, this project run by an NGO and based on private funding is not enough to secure the fundamental rights of all children arriving unaccompanied.
What is needed is first, a detailed record of unaccompanied minors arriving in Greece, second, an increase of open accommodation facilities for unaccompanied minors and the creation of accommodation facilities for unaccompanied girls and unaccompanied minors under the age of 12, third, the strengthening of the institution of guardianship so as to function effectively and fourth, address the need for a reform of the child protection sector in Greece towards family and community based care, such as family support services, foster care and small group homes.
In this regard, apart from the European Structural and Investment Funds, other funds could also be made available in the case of unaccompanied minors, such as Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). These funds are of particular importance to any country, as receiving almost 1.000.000 refugees in decent conditions in just one year is an impossible task, but especially to Greece, which faces severe financial problems on its own. The European Union’s response so far has been ineffective, to say the least. Let’s hope that the promotion of the protection of the rights of the child set as an explicit objective in Article 3(3) of the Treaty on European Union (TEU) and in Article 24 of the Charter on Fundamental Rights of the EU will not turn out to be a dead letter. 

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τονίζει τις δυσλειτουργίες της Task Force


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 17/02/2016


Τις ευθύνες που υπάρχουν για την αναποτελεσματική λειτουργία της Task Force αναζήτησε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Με αφορμή έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οποία καταγράφηκαν αδυναμίες και έλλειψη αποτελεσματικότητας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, ο Ευρωβουλευτής κάλεσε την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία απόδοσης ευθυνών αλλά και να βελτιώσει τα κακώς κείμενα στη νέα Υπηρεσία Στήριξης των Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να αποφευχθούν επιλογές και στρατηγικές που συμβάλλουν μονίμως στην περαιτέρω πτωχοποίηση των Ελλήνων και δεν αποφέρουν κανενός είδους βελτίωση της ελληνικής οικονομίας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Αδυναμίες, ανεπαρκείς διαδικασίες και έλλειψη αποτελεσματικότητας χαρακτηρίζουν το έργο της Task Force που δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων και την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που είδε πριν λίγες μέρες το φως της δημοσιότητας[1]. Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρεται στην εσπευσμένη δημιουργία του φορέα που οδήγησε σε έλλειψη στρατηγικής καθώς και εμπεριστατωμένης ανάλυσης των διαθέσιμων επιλογών, αλλά και στην εξάρτηση που υπήρχε από εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι επηρέαζαν τις κινήσεις της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα[2].

Ερωτάται η Επιτροπή :

α) Αναγνωρίζει τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Τι διαδικασία θα ακολουθήσει ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τις δυσλειτουργίες αυτές που συμβάλλουν στη βίαιη πτωχοποίηση των Ελλήνων;
β) Σε τι αλλαγές θα προβεί ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της νέας Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων που αντικατέστησε την ΟΔΕ;

________________________________________

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

Καθυστέρηση και υπεκφυγές από την Επιτροπή σχετικά με τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και καταγραφής προσφύγων στην Τουρκία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 16/02/2016


Με καθυστέρηση τριών μηνών και ατελείς αναφορές αντέδρασε η Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και καταγραφής προσφύγων στο τουρκικό έδαφος. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στο πλάνο υποστήριξης της Τουρκίας με στόχο την κατάλληλη αντιμετώπιση του προσφυγικού κύματος. Στην καθυστερημένη απάντησή του ο Επίτροπος Αβραμόπουλος αρκέστηκε να αναφέρει τις τεχνικές λεπτομέρειες που προβλέπονται στη συμφωνία με την Τουρκία, αποφεύγοντας όμως να απαντήσει ξεκάθαρα στην ερώτηση που είχε τεθεί.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται ένα κύμα εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων με προέλευση κυρίως τη Συρία όπου συνεχίζεται ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος. Οι συντριπτικά περισσότεροι από αυτούς εισέρχονται από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, προερχόμενοι από τα τουρκικά παράλια, ενώ πολλοί χάνουν τη ζωή τους λόγω των ακατάλληλων πλωτών μέσων που χρησιμοποιούν και/ή των καιρικών συνθηκών. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών έχει ούτως ή άλλως δικαίωμα ασύλου, λόγω των κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζουν από τα πολεμικά γεγονότα στην πατρίδα τους.
Στις 6 Οκτώβρη, η Επιτροπή δημοσίευσε το Draft Action Plan για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών[1]. Μεταξύ των μέτρων που αναφέρονται συγκαταλέγεται η οικονομική ενίσχυση της Τουρκίας για τη δημιουργία καλύτερων υποδομών, ενώ στη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ της 9.11.2015 συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας κέντρων καταγραφής σε κράτη των Βαλκανίων[2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
Θα εξέταζε το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρων υποδοχής και καταγραφής των προσφύγων στο τουρκικό έδαφος, ώστε, στη συνέχεια, όσοι έχουν δικαίωμα ασύλου να προωθούνται με ασφαλή τρόπο στα κράτη μέλη της Ένωσης και να κατανέμονται μεταξύ αυτών με βάση προκαθορισμένα κριτήρια;


Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Επιτροπής (15.2.2016)

Κατά τη συνεδρίασή τους στις 29 Νοεμβρίου 2015, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία κατέληξαν σε συμφωνία για την αναζωογόνηση των σχέσεων και για την ενεργοποίηση του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας. Ως συνοδευτικό μέτρο στις αμοιβαίες δεσμεύσεις που περιέχονται στη συμφωνία, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, σύσταση για ένα προαιρετικό πρόγραμμα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους με την Τουρκία . Η σύσταση προβλέπει τη θέσπιση προγράμματος για την εισδοχή με σκοπό την προστασία ατόμων που εκτοπίσθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης στη Συρία, τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας και τα οποία έχουν καταχωριστεί από τις τουρκικές αρχές πριν από την 29η Νοεμβρίου 2015. Η ύπαρξη κοινών κέντρων διεκπεραίωσης ή/και κινητών ομάδων από τα συμμετέχοντα κράτη θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Η συμμετοχή των κρατών μελών σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα γίνεται σε εθελοντική βάση. Όταν αποφασίζουν σχετικά με την κατανομή του αριθμού των ατόμων που θα γίνουν δεκτά, τα συμμετέχοντα κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τις ικανότητές τους για απορρόφηση, υποδοχή και ένταξη, το μέγεθος του πληθυσμού, το συνολικό ΑΕΠ , τις προηγούμενες προσπάθειες για παροχή ασύλου, καθώς και το ποσοστό ανεργίας.

________________________________________

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αποχώρηση του ENISA από την Κρήτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 10/02/2016


Τα ερωτήματα που εγείρονται από τις κινήσεις αποχώρησης του Οργανισμού για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών ENISA από την Κρήτη ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε σε σειρά πρόσφατων δημοσιευμάτων που αναφέρουν σχέδια ολικής αποχώρησης του Οργανισμού από την Ελλάδα, τονίζοντας τις θετικές επιπτώσεις που έχει η παρουσία του στην περιοχή. Παράλληλα, κάλεσε την Επιτροπή να εξηγήσει τι έχει να κερδίσει η Ευρώπη με την αποδυνάμωση περιφερειών όπως αυτή της νησιωτικής Ελλάδας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, μετά την απόφαση που ελήφθη για τη διάσπαση της λειτουργίας του και τη μεταφορά εργαζομένων στην Αθήνα[1], ο Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών ENISA ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη βάση του στην Κρήτη, με τελικό στόχο την ολική αποχώρηση από την Ελλάδα[2]. Καθώς πρόκειται για έναν οργανισμό ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ταυτόχρονα η παρουσία του έχει μόνο θετικές επιπτώσεις στην περιοχή της Κρήτης, γεννώνται απορίες σχετικά με τις κινήσεις που έχουν γίνει για την αποχώρησή του οργανισμού.

Ερωτάται η Επιτροπή :

α) Επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα σχετικά με την αποχώρηση του ENISA από την Κρήτη και την Ελλάδα γενικότερα;

β) Ποιοί είναι οι λόγοι που οδηγούν σε μια τέτοια απόφαση και τι κέρδος θα έχει η Ευρώπη από την αποδυνάμωση περιφερειών όπως αυτή της νησιωτικής Ελλάδας;

________________________________________

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Ο Κώστας Χρυσόγονος στον ραδιοσταθμό «Πρακτορείο 104.9 FM»

Υπεκφεύγει η Επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 08/02/2016


Με υπεκφυγές απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που επιβάλλονται στην Ελλάδα. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στις δυσλειτουργίες και τις παραλείψεις που παρατηρούνται από την ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ και αναρωτήθηκε τι επιδιώκει η Επιτροπή αλλά και τι επιπτώσεις αναμένεται να υπάρξουν με την επιβολή αυξημένου ΦΠΑ. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Moscovici αρκέστηκε να αναφέρει τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και κατέφυγε σε δικαιολογίες ως προς τα σχεδιαζόμενα μέτρα, χωρίς να αναλύει το πως θα επέλθουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Στην ετήσια έκθεσή της[1] για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη της E.Ε., η Επιτροπή παρατηρεί σημαντικές παραλείψεις, δυσλειτουργίες αλλά και μεγάλη απόκλιση στην είσπραξη ΦΠΑ στην Ελλάδα, προτείνοντας τη κατάργηση εξαιρέσεων και απαλλαγών, καθώς και επιβολή ΦΠΑ σε μια σειρά νέων κατηγοριών που αφορούν τον ηλεκτρισμό, την ατομική ιδιοκτησία κ.α. Καθώς το μείζον ζήτημα που επισημαίνεται είναι αυτό της φοροδιαφυγής και ελλιπούς είσπραξης φόρων, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη που αισθάνεται η Επιτροπή ως προς την επιβολή αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Στην Ελλάδα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως, όπου τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα πλήττονται επί σειρά ετών από φοροεπιδρομές, πώς θα μπορούσε να καταστεί εφικτή η ομαλοποίηση των εισπράξεων του ΦΠΑ, με τη δημιουργία επιπλέον φορολογικών βαρών, ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν κοινωνικά αγαθά;
2. Σε τι βαθμό αναμένεται να βελτιωθούν οι δείκτες αλλά και η ροή πραγματικών εσόδων υπέρ του δημοσίου, με την εφαρμογή των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων στην ελληνική φορολογική πολιτική; Έχει διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία;


Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (4.2.2016)

1. Η αποδοτικότητα του ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι χαμηλή: το 2014, ο ελληνικός δείκτης εσόδων ΦΠΑ ήταν 36,3 %, πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28, που ανέρχεται σε 48,1 %. Τούτο αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και περιφέρειες, καθώς και ευρεία μη συμμόρφωση με το ισχύον σύστημα (τόσο να δηλώνεται ΦΠΑ χαμηλότερος του πραγματικού όσο και μειωμένη είσπραξή του.). Από αυτό προκύπτει ότι θα ήταν δυνατό να συλλεχθούν σημαντικά επιπλέον δημόσια έσοδα με περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής τους εφαρμογής.
2. Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) τον Αύγουστο 2015 υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η μείζων μεταρρύθμιση του ΦΠΑ που θέσπισε η Κυβέρνηση τον Ιούλιο 2015 και περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων για βελτίωση του σχεδιασμού του συστήματος ΦΠΑ, της φορολογικής συμμόρφωσης και της είσπραξης των φόρων.
Η Επιτροπή απέδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική δικαιοσύνη του προγράμματος ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προσαρμογή κατανέμεται δίκαια και ότι προστατεύονται οι πλέον ευάλωτοι.
Η επιλογή αγαθών και υπηρεσιών στον κανονικό και τον μειωμένο συντελεστή πραγματοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές, και όχι από τα θεσμικά όργανα.
Από την οικονομική ανάλυση προκύπτει ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν είναι το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη αναδιανεμητικών και άλλων στόχων κοινωνικής πολιτικής, ενώ ευρύτερη χρήση χρηματικών μεταβιβάσεων που θα χορηγούνται μετά από έλεγχο των πόρων των δικαιούχων θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο εργαλείο.
Η Επιτροπή προχώρησε σε εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων του προγράμματος και συμπεραίνει ότι, εάν εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως, τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα θα βοηθήσουν την Ελλάδα να επανέλθει στη σταθερότητα και την ανάπτυξη με τρόπο οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο, ενώ θα συμβάλουν και στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων στην Ελλάδα[2].

________________________________________
[1] Institutional Paper 008 - September 2015, visit http://ec.europa.eu/economy_finance/publications

Διάλογος χωρίς δογματισμούς και απαγορευτικά προαπαιτούμενα

Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στην εφημερίδα Realnews 07/02


Το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο προσκήνιο της επικαιρότητας, με αφορμή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και τις κοινωνικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει. Λίγη αναφορά ωστόσο γίνεται στα βασικά δεδομένα τα οποία καθιστούν το σύστημα μη βιώσιμο στη σημερινή του μορφή.
Στην Ελλάδα έχουμε τη στιγμή αυτή περίπου 3,7 εκατομμύρια εργαζομένους, χωρίς να είναι καθόλου βέβαιο ότι όλοι πληρώνονται έγκαιρα και ότι καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν περίπου 2,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι, ενώ πολυάριθμοι (σε τάξη μεγέθους ίσως 200.000) είναι όσοι έχουν υποβάλει παραίτηση προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί ακόμη η σύνταξή τους από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία. Συνεπώς η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους βρίσκεται στο εφιαλτικά χαμηλό 1,4:1, με τάσεις περαιτέρω μείωσης, χωρίς βέβαια να υπολογίζουμε τους περίπου 1,2 εκατομμύρια ανέργους. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι οι εισφορές 7 εργαζομένων δεν είναι δυνατό μακροπρόθεσμα να επαρκέσουν για να χρηματοδοτηθούν οι συντάξεις 5 συνταξιούχων, ενώ και ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύπτει επ' άπειρο τα διαρκώς μεγαλύτερα ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος.
Οι δύο βασικές αιτίες της παραπάνω κατάστασης είναι αφενός η υπογεννητικότητα και η συνακόλουθη γήρανση του πληθυσμού και αφετέρου η οικονομική ύφεση, η οποία όμως κι αυτή μπορεί κατά ένα μέρος να οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς αριθμού νέων ανθρώπων με νέες ιδέες και νεανικό ενθουσιασμό. Αν θέλουμε συνεπώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του και όχι να διαχειριζόμαστε απλώς μια ολοένα χειρότερη πτωχοποίηση (μέσω μειώσεων των συντάξεων ή οριζόντιων αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών ή και τα δύο μαζί) θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα για την τεκνοποιία και αντικίνητρα για τους άτεκνους μέσω αντίστοιχης στοχευμένης κλιμάκωσης των εισφορών.
Επιπρόσθετα, μια τέτοια κλιμάκωση αποτελεί στοιχειώδες αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, αφού ο/η άτεκνος επωφελείται από το σύνολο του εισοδήματός του, καταναλώνοντάς το ή και αποταμιεύοντας για το μέλλον, ενώ αντίθετα οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ένα μεγάλο (ευθέως ανάλογο με τον αριθμό των τέκνων τους) μέρος του δικού τους εισοδήματος για τις ανάγκες των παιδιών. Παραπέρα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα εκείνα, όταν ενηλικιωθούν, να εργασθούν και να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές που θα καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των συντάξεων των γονέων τους, ενώ αντίθετα οι άτεκνοι θα τα περιμένουν όλα από τα αποθεματικά του ασφαλιστικού συστήματος και την κρατική χρηματοδότησή του. Πρέπει άρα οι γονείς να πληρώνουν χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές- και μάλιστα τόσο χαμηλότερες όσο περισσότερα τέκνα έχουν- και αντίστροφα οι άτεκνοι υψηλότερες.
Προκειμένου εξάλλου ο νέος σχεδιασμός του ασφαλιστικού συστήματος εκτός από δίκαιος να είναι και βιώσιμος, προϋπόθεση είναι να υπάρξει μια στοιχειώδης κοινωνική αποδοχή για αυτόν, η οποία μπορεί να σφυρηλατηθεί μόνο μέσα από ουσιαστικό διάλογο, χωρίς δογματισμούς και απαγορευτικά προαπαιτούμενα. Αν δεν υπάρξει μια τέτοια συναίνεση και ο νομοθέτης καταλήξει να θεσπίσει ασφαλιστικές εισφορές που οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες δε θα μπορούν να τις καταβάλουν χωρίς να διακινδυνεύσει η αξιοπρεπής διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους, τότε το αποτέλεσμα δε θα είναι η αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων αλλά η σώρευση ανείσπρακτων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εκείνα. Κάτι τέτοιο όμως θα οδηγούσε μετά από λίγο καιρό σε νέες απαιτήσεις των δανειστών για κάλυψη του κενού με νέα μέτρα και θα μας εγκλώβιζε σε φαύλο κύκλο. 

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Ανεπαρκή τα μέτρα της Επιτροπής για τους κινδύνους της χρήσης τσιγάρων ηλεκτρονικού τύπου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 04/02/2016


Με ανεπαρκή μέτρα προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταπολεμήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση τσιγάρων ηλεκτρονικού τύπου, όπως προκύπτει από απάντησή της σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στους κινδύνους που επισημάνθηκαν από έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι οποίοι οδηγούν στην ανάπτυξη σοβαρών παθήσεων. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Andriukaitis αρκείται να παραθέσει προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί χωρίς να δεσμεύεται για εντονότερους ελέγχους προς όφελος της υγείας των ευρωπαίων πολιτών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Τα αρνητικά αποτελέσματα του καπνίσματος εις βάρος της υγείας των καπνιστών έδωσαν το έναυσμα για την αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων, με πιο πρόσφατη το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Παρά την απουσία γνωστών επιβλαβών συστατικών, όπως η πίσσα και η νικοτίνη, το ηλεκτρονικό τσιγάρο συνεχίζει να αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ουσίες όπως το διακετύλιο, η ακετοΐνη και η 2,3-πεντανοδιόνη που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη γεύσεων ή οσμών στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και ευθύνονται για την ανάπτυξη ασθενειών του πνεύμονα[1]. Η κυριότερη πάθηση που προκαλούν είναι γνωστή με την ονομασία "Πνεύμονας Ποπ-Κορν" που δημιουργεί επίπονες ουλές και λοιμώξεις στο αναπνευστικό σύστημα των ασθενών. Καθώς η τεχνολογία αυτή προβλήθηκε ως μια υγιής απάντηση στις βλαβερές συνέπειες του παραδοσιακού τσιγάρου, δεν έχει ακόμη τεθεί υπό αυστηρή επιτήρηση, με αποτέλεσμα τέτοιου είδους κίνδυνοι να παραμένουν άγνωστοι στο ευρύ κοινό.

Ερωτάται η Επιτροπή :
– Είναι ενήμερη για τις βλαβερές συνέπειες της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου από μεγάλες ομάδες του πληθυσμού;
– Τι προτίθεται να κάνει για να ενημερώσει τους πολίτες για τους υπάρχοντες κινδύνους, αλλά και για να περιορίσει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών από τις εταιρίες παρασκευής αυτού του είδους προϊόντων;


Απάντηση του κ. Andriukaitis
εξ ονόματος της Επιτροπής (3.2.2016)

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών τσιγάρων και υποστήριξε την έγκριση του άρθρου 20 της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού[2], η οποία καθιερώνει κανόνες ποιότητας και ασφάλειας σε όλη την ΕΕ για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη και θα εφαρμοστεί από την 20ή Μαΐου 2016. Το εν λόγω άρθρο περιλαμβάνει μια υποχρέωση κοινοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής, από τους κατασκευαστές, λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές), απαιτήσεις για το περιεχόμενο των υγρών αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων, καθώς και απαιτήσεις επισήμανσης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η Επιτροπή προετοιμάζει επίσης έκθεση σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από τα επαναπληρούμενα ηλεκτρονικά τσιγάρα το αργότερο έως τις 20 Μαΐου 2016 και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την επιστημονική έρευνα για την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων από κοινού με τα κράτη μέλη.
Το άρθρο 20 της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού απαιτεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να φέρουν προειδοποίηση για την υγεία, που να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι η νικοτίνη είναι εθιστική ουσία. Επιπλέον, τα πακέτα ηλεκτρονικών τσιγάρων και κάθε εξωτερική συσκευασία πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν κατάλογο συστατικών, ενώ κάθε μονάδα συσκευασίας πρέπει να περιλαμβάνει φυλλάδιο. Το φυλλάδιο πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης, τις αντενδείξεις, τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιδράσεις, καθώς και την εθιστικότητα και την τοξικότητα των προϊόντων. Όσον αφορά το περιεχόμενο των υγρών αναπλήρωσης, δεν πρέπει να περιέχουν πρόσθετα συστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή έχουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ιδιότητες.

________________________________________
[2] Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1). 

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο ΑΡΤ στην εκπομπή Εκρηκτικό Δελτίο

Γραπτή δήλωση του Κώστα Χρυσόγονου για τις προτάσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το βρετανικό ζήτημα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 04/02/2016


Τα αρνητικά σημεία που παρατηρούνται στην επιστολή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τους αρχηγούς κρατών στηλίτευσε με γραπτή του δήλωση ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στην προσπάθεια που γίνεται να επικρατήσουν οι απαιτήσεις του βρετανού πρωθυπουργού, κάτι που πιθανώς θα οδηγήσει σε απορρύθμιση της αγοράς αλλά και αποδόμηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών. Παράλληλα τόνισε πως ο μόνος τρόπος να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, είναι να επιδείξει περισσότερη αλληλεγγύη και να επιδιώξει την αναδιανομή του πλούτου προς όφελος των αδυνάμων.


Ακολουθεί το κείμενο της γραπτής δήλωσης :

Η επιστολή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης σχετικά με το βρετανικό ζήτημα δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Γίνεται λόγος για έκδοση μιας νομικά δεσμευτικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της βρετανικής κυβέρνησης, χωρίς να διευκρινίζεται τι θα συμβεί αν παρ' όλα αυτά το δημοψήφισμα που θα επακολουθήσει αποβεί υπέρ του Brexit. Γίνεται ακόμη λόγος για "ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας", η οποία υποτίθεται ότι θα επιτευχθεί με την απλοποίηση της νομοθεσίας και τη μείωση του φόρτου για τις επιχειρήσεις. Φοβάμαι ότι αυτά μπορεί να μεταφρασθούν στην πράξη σε παραπέρα απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και χειρότερη αποδόμηση των εργασιακών και άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων. Ίσως μάλιστα οι "ανησυχίες" του κυρίου Cameron να αποτελούν στην πραγματικότητα απλώς το πρόσχημα ώστε οι κυρίαρχες στην Ένωση πολιτικές δυνάμεις να προωθήσουν ευκολότερα την υλοποίηση παρόμοιων δικών τους σχεδιασμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει μόνο με περισσότερη αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των κρατών-μελών της όσο και στο εσωτερικό καθενός από αυτά, με αναδιανομή από τους έχοντες προς τους μη-έχοντες. Η ικανοποίηση των αξιώσεων του Βρετανού πρωθυπουργού όμως οδηγεί μάλλον στην αντίθετη κατεύθυνση, χωρίς καν να εξασφαλίζει την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση. 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για το προσφυγικό ζήτημα και τις επικρίσεις που δέχεται η Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 04/02/2016


Τις επικρίσεις που δέχεται η Ελλάδα για την καθυστέρηση λειτουργίας των κέντρων καταγραφής προσφύγων αντέκρουσε με παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η Ελλάδα έχει αντικειμενικές δυσχέρειες όχι μόνο λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω της κατακόρυφης αύξησης των προσφυγικών ροών. Παράλληλα κάλεσε την Ευρώπη να προβεί σε κυρώσεις εις βάρος του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο όχι μόνο δεν σέβεται όσα συμφώνησε με την Ευρώπη, αλλά εκμεταλλεύεται την προσφυγική κρίση εκβιάζοντας για μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη.

Παρακολουθείστε το βίντεο της παρέμβασης εδώ :


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης :

Ακούσαμε επικρίσεις κατά της Ελλάδας για την καθυστέρηση λειτουργίας των κέντρων καταγραφής προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι μια χώρα που αντιμετωπίζει μια χωρίς προηγούμενο οικονομική κρίση έχει αντικειμενικές δυσχέρειες να υποδεχθεί και να ελέγξει ένα κύμα προσφύγων και μεταναστών που υπερδεκαπλασιάστηκε το 2015 σε σχέση με το 2014.
Αντί να κατηγορείτε την Ελλάδα παραγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει με τα πενιχρά της μέσα, ασχοληθείτε με το καθεστώς Ερντογάν, το οποίο παραβιάζει συστηματικά όσα συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διοχετεύει κατά βούληση τους ανθρώπους στο ελληνικό έδαφος εκβιάζοντας για ακόμη περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη Ταυτόχρονα, η Τουρκία επωφελείται από το δουλεμπόριο, αφού τα κέρδη των διακινητών εισρέουν στην οικονομία της και τα ενθυλακώνουν και στελέχη του καθεστώτος.
Η Ευρώπη οφείλει να επιδείξει πραγματική αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και να μιλήσει στη γλώσσα των κυρώσεων προς τον κύριο Ερντογάν. 

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

Ασχοληθείτε με την Τουρκία και όχι με την Ελλάδα

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τα αγνοούμενα προσφυγόπουλα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 02/02/2016


Την αντιμετώπιση της εξαφάνισης χιλιάδων ανήλικων προσφύγων μετά την είσοδό τους στην Ευρώπη ζήτησε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της EUROPOL, βάσει των οποίων περισσότερα από 10000 ανήλικοι πρόσφυγες αγνοούνται και ζήτησε να μάθει τα σχέδια της Επιτροπής για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων παιδιών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Σύμφωνα με ενημέρωση της υπηρεσίας πληροφοριών της EUROPOL περισσότερα από 10000 παιδιά πρόσφυγες αγνοούνται, μετά την έξαρση της προσφυγικής κρίσης κατά το περασμένο διάστημα. Κατά τη δήλωση του επικεφαλής Brian Donald, 5000 αγνοούνται μόνο στην Ιταλία και περίπου 1000 στη Σουηδία[1]. Παράλληλα, εκτιμάται πως το 27% των ατόμων που εισήλθαν στην Ευρώπη λόγω της προσφυγικής κρίσης, είναι παιδιά. Ο κίνδυνος εκμετάλλευσής και εμπορίας τους από κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος είναι μεγάλος, ενώ ακόμα και τα παιδιά που καταφέρνουν να ξεφύγουν, βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανάγκη επιβίωσης.

Ερωτάται η Επιτροπή :

α) Είναι ενήμερη για την τραγική αυτή κατάσταση που φέρνει σε άμεσο κίνδυνο χιλιάδες παιδιά;
β) Σε τι είδους ενέργειες σκέφτεται να προβεί ώστε να μειώσει τους κινδύνους για τα παιδιά-πρόσφυγες;

________________________________________

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

Δήλωση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τις προτάσεις της Ελλάδας για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Βρυξέλλες, 02/02/2016


Μετά την ανακοίνωση των προτάσεων της Ελλάδας για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προέβη στην ακόλουθη δήλωση :

Καθώς τα αποτελέσματα της συνεχώς αυξανόμενης προσφυγικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο ορατά, χιλιάδες πρόσφυγες σε όλο γεωγραφικό πλάτος της Ευρώπης βιώνουν απάνθρωπες καταστάσεις. Η αυτοθυσία κατοίκων του Αιγαίου καθώς και ξένων ευαισθητοποιημένων πολιτών δεν πέρασε όμως απαρατήρητη. Τρεις από αυτούς, η 85χρονη Αιμιλία Καμβύση, ο 40χρονος Στρατής Βαλαμιός καθώς και η Αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, προτάθηκαν από την Ελλάδα για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος σχετικά με τις προτάσεις αυτές, τις οποίες καλωσορίζω και στηρίζω θερμά. Η συνειδητή επίδειξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης είναι ιδιαίτερης σημασίας στις μέρες μας και η επιβράβευσή τους πρέπει να θεωρείται αυτονόητη για όλους μας. 

Να κοιτάξουμε μπροστά


Συνέντευξη του Κώστα Χρυσόγονου στην κυριακάτικη εφημερίδα “Free Sunday” 31/01

 
• Κινδυνεύουμε πράγματι με έξοδο από τη Συνθήκη Σένγκεν;

H κατά κυριολεξία έξοδος, ή μάλλον αποβολή, ενός κράτους-μέλους από τη Συνθήκη Σένγκεν θα παρουσίαζε νομικές περιπλοκές και εμπόδια που την καθιστούν μάλλον απίθανη. Ωστόσο, το καθένα από τα άλλα κράτη-μέλη μπορεί να επικαλεστεί λόγους δημόσιας ασφάλειάς του για να εφαρμόσει προσωρινά (αλλά ενίοτε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού) ελέγχους στα σύνορα, οι οποίοι θα αναιρούσαν στην ουσία του το καθεστώς Σένγκεν. Το χειρότερο όμως είναι ότι, ακόμα κι αν δεν θιγεί καθόλου η συνθήκη, αλλά απλώς η FYROM (ενδεχομένως με οικονομική ενίσχυση από άλλα κράτη) οικοδομήσει τείχος στα σύνορά της με την Ελλάδα και έτσι σταματήσει τις ροές προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα εγκλωβιστούν στο ελληνικό έδαφος σε μεγάλους αριθμούς και για μακρό χρονικό διάστημα.

• Αν είχε φτιαχτεί τουλάχιστον ένα hot spot, δεν θα ενισχυόταν η ελληνική επιχειρηματολογία έναντι των εταίρων;

Θα ενισχυόταν η επιχειρηματολογία μας, αλλά φοβάμαι πως στην ουσία δεν θα άλλαζαν πολλά πράγματα. Είναι δεδομένο ότι ανάμεσα σε αυτούς που περνούν από τα μικρασιατικά παράλια στα νησιά μας υπάρχουν πολλοί που δεν είναι πρόσφυγες αλλά οικονομικοί μετανάστες και άρα δεν δικαιούνται άσυλο. Επίσης δεδομένο είναι ότι η Ελλάδα ούτε να τους επαναπροωθήσει μπορεί, αφού η Τουρκία δεν εφαρμόζει τις υφιστάμενες σχετικές συμφωνίες, ούτε όμως και να τους κρατήσει και συντηρήσει στο έδαφός της. Άρα το ζητούμενο είναι να υποχρεωθεί η Τουρκία στην εφαρμογή των συμφωνημένων και έχω την εντύπωση ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με την επιβολή, ή έστω απειλή, κυρώσεων, αφού το καθεστώς Ερντογάν μάλλον δεν καταλαβαίνει άλλη «γλώσσα».

• Οι πιστωτές δεν εγκρίνουν την ελληνική πρόταση για το ασφαλιστικό και κωλυσιεργούν. Πού το πάνε;

Ήδη υπάρχει υπερβολική καθυστέρηση στην απάντηση των δανειστών απέναντι στην ελληνική πρόταση. Το προς τα πού κατευθύνονται οι δανειστές θα φανεί όταν επιτέλους απαντήσουν. Ελπίζω να αντιλαμβάνονται την εκρηκτική δυναμική που έχει το ζήτημα στην ελληνική κοινωνία.

• Αγροτικά μπλόκα, οι διαδηλώσεις της γραβάτας και άλλες κινητοποιήσεις από τη μια, οι πιέσεις των πιστωτών από την άλλη. Είναι διαχειρίσιμη για την κυβέρνηση αυτή η κατάσταση;

Η κυβέρνηση πρέπει να τροποποιήσει τις προβλέψεις του ασφαλιστικού που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το απαραίτητο ελάχιστο όριο κοινωνικής αποδοχής τους. Πρέπει να έχουμε υπόψη, όπως διδάσκει η δημοσιονομική επιστήμη, ότι η αύξηση της ποσοστιαίας επιβάρυνσης (αθροιστικά φορολογικής και ασφαλιστικής) πέρα από ένα σημείο δεν συνεπάγεται αύξηση αλλά, αντίθετα, μείωση των εισπράξεων του κράτους και των ασφαλιστικών ταμείων. Ο φορολογούμενος και ασφαλισμένος είτε δεν θα έχει επαρκές κίνητρο να εργαστεί είτε θα αρνηθεί να δηλώσει και/ή να πληρώσει, αν αυτό που του απομένει είναι καταφανώς ανεπαρκές για την επιβίωσή του. Πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών ομοιόμορφα σε ασφαλισμένους με τέκνα και άτεκνους είναι άδικη, γιατί οι μεν επιβαρύνονται με τη συντήρηση των παιδιών, τα οποία με τη σειρά τους στο μέλλον θα στηρίξουν το ασφαλιστικό σύστημα με τις εισφορές τους, ενώ οι δε καρπώνονται το σύνολο του εισοδήματός τους για τον εαυτό τους και περιμένουν από το κοινωνικό σύνολο να τους συντηρήσει στην τρίτη ηλικία τους. Συνεπώς χρειάζονται αλλαγές και για να καταλήξουμε στο ποιες ακριβώς θα είναι αυτές πρέπει να πέσουν οι τόνοι απ’ όλες τις πλευρές και να διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος.

• Ασκήσατε κριτική στους διορισμούς συγγενών και κομματικών φίλων. Θεωρείτε πως σας άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου;

Έχω εκφράσει την άποψή μου για το θέμα αυτό, όπως άλλωστε έχω το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ήθελα προς το παρόν να προσθέσω κάτι στα όσα ήδη είπα.

• Τη μια μαθαίνουμε ότι σχεδιάζουν ντου στο νομισματοκοπείο, την άλλη για το plan X. Στο παρά ένα γλιτώσαμε – ή όχι;

Το κύριο πρόβλημα με όλα αυτά τα σχέδια, αν υπήρχαν, είναι ότι κινούνταν στη σφαίρα της ουτοπίας. Δεν υπάρχει κανένα κράτος στον κόσμο το οποίο έχει εθνικό νόμισμα χωρίς να διαθέτει συναλλαγματικά αποθέματα και κανένα κράτος δεν έχει «κατορθώσει» να διαγραφούν τα χρέη του προς το ΔΝΤ. Συνεπώς η Ελλάδα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει έξοδο από την Ευρωζώνη θα χρειαζόταν ένα ποσό της τάξης των 40 έως 50 δισ. δολαρίων και τούτο ούτε το έχουμε ούτε μπορούμε να το βρούμε με «χορηγία» από οποιονδήποτε. Μια προσπάθεια εξόδου χωρίς να συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις θα οδηγούνταν σε αποτυχία και σε χειρότερο εγκλωβισμό της χώρας. Επομένως, το μόνο είδος εξόδου που θα μπορούσε να υλοποιηθεί θα ήταν μια τιμωρητική έξοδος με τους όρους του σχεδίου Σόιμπλε, που θα σήμαινε επίσης επί της ουσίας χειρότερο εγκλωβισμό και βιαιότερη φτωχοποίηση. Αντί, λοιπόν, να ομφαλοσκοπούμε, θα ήταν καλύτερα να προσπαθήσουμε για μια σοβαρή αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους μέσα από διάλογο με τους δανειστές και στη συνέχεια για βιώσιμη έξοδο στις αγορές.

• Μήπως, αν γινόταν προσπάθεια μετά τις εκλογές για μια πιο διευρυμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, θα ήταν καλύτερα τώρα τα πράγματα;

To ΠΑΣΟΚ βαρύνεται με διάφορα σκάνδαλα, για τα οποία δεν έχει διεξαγάγει καν εσωτερική έρευνα ώστε να ξεκαθαρίσει το ίδιο τις πολιτικές ευθύνες (π.χ. για την υπόθεση Siemens), και βέβαια ευθύνεται για την de facto χρεοκοπία της χώρας το 2010. Συγκυβερνούσε με τη ΝΔ έως τον Ιανουάριο του 2015, έχοντας σχεδόν ταυτιστεί πολιτικά μαζί της. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκτός λογικής. Όσο για το Ποτάμι, σε κάποια θέματα μπορεί να υπάρχει μικρότερη απόσταση απ’ όση με τους ΑΝΕΛ (π.χ. σύμφωνο συμβίωσης), σε άλλα όμως μεγαλύτερη. Σε κάθε περίπτωση, τα πραγματικά προβλήματα δεν προέκυψαν από την επιλογή του κυβερνητικού εταίρου αλλά από το γεγονός ότι ο κ. Βαρουφάκης διαπραγματεύτηκε με λάθος τρόπο και από το ότι δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτό πως ο χρόνος λειτουργούσε σε βάρος μας. Άσχετα όμως απ’ ό,τι έγινε στο παρελθόν, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να αναβαθμίσουμε το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου και να βρούμε ένα λειτουργικό παραγωγικό μοντέλο για την ελληνική οικονομία, ώστε να εξέλθουμε από τον φαύλο κύκλο της κρίσης. 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για τα σχέδια αντιμετώπισης της φοροαποφυγής


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 02/02/2016


Τον προγραμματισμό της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής των πολυεθνικών επιχειρήσεων κατέκρινε ο Κώστας Χρυσόγονος, με παρέμβαση που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε πως παρότι η ανακοίνωση της Επιτροπής περιέχει εύστοχες παρατηρήσεις δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενώ παράλληλα η υπεραισιόδοξη πρόβλεψη για ταχεία μεταφορά της οδηγίας στα εθνικά δίκαια είναι ουσιαστικά αδύνατο να επαληθευθεί, την ίδια ώρα που τα δικαιώματα των πολιτών ισοπεδώνονται στο βωμό της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Παρακολουθείστε το βίντεο της παρέμβασης εδώ :


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης :

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της σχεδιασμένης φοροαποφυγής των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων περιέχει εύστοχες διαπιστώσεις για το μέγεθος του προβλήματος και μεγαλόστομες εξαγγελίες για τη αντιμετώπισή του στο μέλλον. Στην πράξη όμως δεν έχει γίνει τίποτα για να διασφαλιστεί ότι ο προβλεπόμενος φόρος θα καταβάλλεται εκεί όπου παράγεται η αξία ή υπάρχει κατανάλωση. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για δέσμη νομοθετικών προτάσεων που θα περιλαμβάνει πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο του 2016. Αν λάβουμε υπόψη ότι η μεταφορά της οδηγίας στα εθνικά δίκαια θα διαρκέσει άλλα δυο ή τρία χρόνια αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά συνιστούν απαράδεκτη χρονοτριβή, τη στιγμή κατά την οποία τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών ισοπεδώνονται στο όνομα της δήθεν δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αν η Επιτροπή εννοεί σοβαρά όσα λέει, πρέπει να το αποδείξει αναλαμβάνοντας δράση τώρα και όχι στο μέλλον. 

Ανεπαρκή τα μέτρα για τη καταπολέμηση κατανάλωσης λιπαρών φαγητών στην Ευρώπη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 02/02/2016


Με ανεπαρκή μέτρα επιδιώκει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκαλούνται στην υγεία των ευρωπαίων πολιτών από την ανθυγιεινή διατροφή, όπως φαίνεται από την απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στα ανησυχητικά στοιχεία που προκύπτουν από παγκόσμια έρευνα της Credit Suisse, βάσει των οποίων και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη εικοσάδα των κρατών με τη μεγαλύτερη κατανάλωση λιπαρών τροφών. Στην απάντησή της, η Επιτροπή αναγνώρισε τους ιδιαίτερους κινδύνους που προκύπτουν για τους πολίτες, αρκέστηκε όμως να αναφερθεί σε απλοϊκές ιδέες αντιμετώπισής τους και ανέβαλε την αντιμετώπισή τους για το μέλλον.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Credit Suisse για την κατανάλωση λιπαρών φαγητών ανά τον κόσμο, η Ισπανία φιγουράρει στην πρώτη θέση με 45% της ενέργειας των Ισπανών να προέρχεται από λιπαρές τροφές[1]. Στην πρώτη εικοσάδα βρίσκονται δέκα ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Τσεχία και Σουηδία), αποδεικνύοντας κατ' αυτό τον τρόπο ότι η Ευρώπη δεν τρέφεται σωστά. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση λίπους σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την παχυσαρκία αφού τόσο η Ισπανία, όσο και η Αυστραλία, που καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στην κατανάλωση λίπους, βρίσκονται ψηλά και στις αντίστοιχες λίστες παχυσαρκίας.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Διαθέτει στοιχεία για την ποσότητα των λιπαρών τροφών που καταναλώνονται στην Ένωση;
2. Τι συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιδοθούν σε πιο υγιεινή διατροφή, σύμφωνα και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2014[2];


Απάντηση του κ. Andriukaitis
εξ ονόματος της Επιτροπής (1.2.2016)

Ποσοστό 28% έως 47,2% της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας των ευρωπαίων πολιτών προέρχεται από λιπαρά, σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση του 2010[3] της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).
Η Επιτροπή, μέσω της ομάδας υψηλού επιπέδου για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης[4] και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία[5], στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων για την προώθηση της υγιεινής διατροφής.
Το πρόγραμμα υγείας[6] στηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής. Στο πλαίσιο αυτό, τον Σεπτέμβριο του 2015 ξεκίνησε μία κοινή δράση για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση[7], με στόχο την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την παιδική παχυσαρκία[8].
Επιπλέον, η τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων[9] αξιολογεί την εφαρμογή των διατάξεών της που ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας σχετικά με τη διαφήμιση ανθυγιεινών τροφίμων για παιδιά.
Κατά την EFSA, η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών και trans-λιπαρών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη[10]. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους για τη μείωση της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών και, πρόσφατα, εξέδωσε έκθεση[11] σύμφωνα με την οποία η θέσπιση νόμιμου ορίου για τα βιομηχανικά παραγόμενα trans-λιπαρά θα συνιστούσε το πλέον αποτελεσματικό μέτρο για τη δημόσια υγεία, την προστασία των καταναλωτών και τη συμβατότητα με την εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή θα εξετάσει διάφορες πιθανές λύσεις, ιδίως εκείνη των νόμιμων ορίων για τα βιομηχανικά trans-λιπαρά οξέα.
Τέλος, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»[12] παρέχει δυνατότητες έρευνας στον τομέα της διατροφής, της σωματικής άσκησης και της παχυσαρκίας μέσω των κοινωνικών προκλήσεων της «Υγείας, δημογραφικής μεταβολής και ευημερίας για όλους»[13] και της «Ασφάλειας των τροφίμων και βιοοικονομίας»[14] . Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης την πρωτοβουλία «Υγιεινή διατροφή για μια υγιεινή ζωή»[15].

________________________________________
[10] Η κατανάλωση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη στο πλαίσιο μιας διατροφής με επαρκή θρεπτική αξία.