Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την κατάργηση υποχρέωσης πληρωμής τελών των εταιριών κινητής τηλεφωνίας υπέρ ΟΤΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 13/01/2015Ερώτηση για την απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής τελών και εισφορών από τις εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας υπέρ ΟΤΑ κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο ευρωβουλευτής, κάνοντας αναφορά στην πρόσφατη νομοθετική διάταξη του ν. 4313/2014, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στις εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να δεσμεύουν κοινόχρηστους χώρους δίχως την καταβολή επιπρόσθετων τελών ή εισφορών, απηύθυνε ερώτηση  στην Επιτροπή για την πιθανότητα να θεωρηθεί η πριμοδότηση του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας ως έμμεση κρατική ενίσχυση.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, υφίστανται διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή τελών και εισφορών από τρίτους υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα οποία αποτελούν μια από τις κύριες πηγές εσόδων τους, ώστε να επιτελέσουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη λειτουργία τους (άρθρο 102 του ελληνικού Συντάγματος). Με πρόσφατη νομοθετική διάταξη (άρθρο 60  Ν. 4313/2014), οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών, φόρων ή εισφορών στους ΟΤΑ για την εγκατάσταση, εκμετάλλευση, συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών ευκολιών, με αποτέλεσμα  να δίνεται η δυνατότητα δέσμευσης κοινόχρηστων χώρων, χωρίς να υπάρχει καμιά υποχρέωσή τους για οποιοδήποτε άλλο τέλος, φόρο ή εισφορά, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας που επιτάσσει την ίση μεταχείριση με άλλους τομείς δραστηριότητας που εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι αντίστοιχων τελών και εισφορών.
Ερωτάται η Επιτροπή αν σκοπεύει να ζητήσει περισσότερα στοιχεία από τις ελληνικές αρχές για να κρίνει σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί έμμεση κρατική ενίσχυση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου