Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Star στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου “Live U”

Ανεπαρκής απάντηση της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη παροχής κονδυλίων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30/06/2016


Με ανεπαρκή στοιχεία ανταποκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με την ανάγκη παροχής επιπλέον κονδυλίων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Αναφερόμενος στην έκτακτη χρηματική υποστήριξη του έργου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο Ευρωβουλευτής είχε τονίσει πως μόνη η διοχέτευση κονδυλίων προς τις οργανώσεις αυτές δεν αρκεί και είναι απαραίτητη η παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας των κρατών να υποστηρίξουν ανάλογες δράσεις, καλώντας την Επιτροπή να παρουσιάσει τα σχέδιά της για την παροχή κονδυλίων στα κράτη-μέλη. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Στυλιανίδης αναγνώρισε την ανάγκη στήριξης των κρατών μελών και υπενθύμισε μια σειρά από δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, αλλά δεν παρουσίασε κανένα σχέδιο για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Η πρόσφατη υιοθέτηση του μέτρου παροχής έκτακτης χρηματικής βοήθειας προς υποστήριξη του έργου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο πλαίσιο των δυσλειτουργιών που προκύπτουν από το προσφυγικό ζήτημα και με στόχο τη καλύτερη αντιμετώπιση του, αποτέλεσε ένα θετικό βήμα από τη πλευρά των αρμόδιων οργάνων της Ευρώπης [1]. Το μέτρο αυτό, συνολικού ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα μέχρι το 2018, μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στην υποστήριξη περιοχών που πλήττονται άμεσα [2]. Εντούτοις η διοχέτευση κονδυλίων μόνο προς ανθρωπιστικές οργανώσεις, χωρίς την παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας των κρατών να υποστηρίξουν ή και να ορίσουν τις απαιτούμενες δράσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία τις προσπάθειες που πρόκειται να γίνουν. Καθίσταται επομένως προφανής η ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης των κρατών μελών της Ένωσης, πάντοτε υπό το ίδιο νομικό και διοικητικό πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε αυτά να διατηρήσουν τη δυνατότητα συνδρομής και συνεργασίας με τις αρμόδιες οργανώσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:
 • Αναγνωρίζει την ανάγκη παράλληλης υποστήριξης όσων κρατών μελών αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα λόγω του προσφυγικού ζητήματος;
• Σχεδιάζει την παροχή ανάλογων κονδυλίων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης προς τα κράτη μέλη της Ένωσης;


Απάντηση του κ. Στυλιανίδη
εξ ονόματος της Επιτροπής (29.6.2016)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να στηρίξει τα κράτη μέλη και ήδη παρέχει οικονομική ενίσχυση προς τα κράτη μέλη στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας.
Με στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών καθώς και την εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη μιας κοινής ενωσιακής προσέγγισης για το άσυλο και τη μετανάστευση, δημιουργήθηκε το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 'Ένταξης (ΤΑΜΕ) για την περίοδο 2014-2020, με συνολικά κονδύλια ύψους 3,1 δισ. ευρώ.
Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) δημιουργήθηκε για την περίοδο 2014-2020 με συνολικά κονδύλια ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Το ΤΕΑ θα προωθήσει την εφαρμογή της στρατηγικής για την εσωτερική ασφάλεια, τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.
Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των ποσών θα διοχετευθεί μέσω επιμερισμένης διαχείρισης. Τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν τα πολυετή Εθνικά Προγράμματα, που αφορούν ολόκληρη την περίοδο 2014-2020. Η κατάρτιση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εν λόγω προγραμμάτων έχει εξασφαλιστεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
Ποσό 509 εκατ. ευρώ έχει ήδη χορηγηθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για το διάστημα 2014-2020 (249,5 εκατ. ευρώ από το ΤΑΜΕ και 214,7 εκατ. ευρώ από το ΤΕΑ) Επιπλέον, από τις αρχές του 2015 η Επιτροπή έχει χορηγήσει 237 εκατ. ευρώ βοήθεια έκτακτης ανάγκης από το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ προς υποστήριξη των ελληνικών αρχών καθώς και των διεθνών οργανισμών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Το πρώτο μέρος των 700 εκατ. ευρώ της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο μέλος, διοχετεύεται μέσω των ανθρωπιστικών εταίρων στην Ελλάδα, βάσει του κανονισμού σχετικά με τη στήριξη έκτακτης ανάγκης [3] ο οποίος, μεταξύ άλλων, απαιτεί την παροχή υποστήριξης «σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με το πληγέν κράτος μέλος».

________________________________________
[3] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης 

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Ο Κώστας Χρυσόγονος στον Focus 103.6 FM

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις ευέλικτες μορφές εργασίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 27/06/2016


Τα προβλήματα που προκαλούν οι ευέλικτες μορφές εργασίας στην εργασιακή αγορά αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη, ανέδειξε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος. Απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής παρουσίασε στοιχεία έρευνας του Συμβουλίου Οικονομικών Αναλυτών του Προέδρου των ΗΠΑ, βάσει των οποίων προκύπτει μείωση του εργατικού δυναμικού αντρών ηλικίας 25-64 ετών, συνδέοντας το φαινόμενο αυτό με τις ελαστικές μορφές εργασίας και την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει δικά της στοιχεία για τις συνέπειες των ευέλικτων μορφών εργασίας στην Ευρώπη, αλλά και να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα των υπάρχοντων ερευνών στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, με στόχο την αποφυγή παραβίασης δικαιωμάτων των εργαζομένων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Έρευνα του Συμβουλίου Οικονομικών Αναλυτών του Προέδρου των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2016 αναφέρεται στη μείωση του εργατικού δυναμικού των αντρών ηλικίας 25-64. Το 1954 το 98% των ανδρών ηλικίας 25-64 [1] εργάζονταν ή έψαχναν εργασία, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει μειωθεί στο 88%. Τα στοιχεία που αναλύονται είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, καθώς άνδρες στην πιο παραγωγική τους ηλικία έχουν αποσυρθεί εντελώς από την εργασιακή αγορά, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη. Η έρευνα συνδέει το ανωτέρω φαινόμενο με τις ελαστικές μορφές εργασίας και την έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου που να προστατεύει τους εργαζόμενους, τονίζοντας πως η απορρύθμιση των σχέσεων εργασίας επιφέρει απρόβλεπτα αποτελέσματα που υπερνικούν τα όποια θετικά.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει προβεί σε ανάλογη ανάλυση για τις συνέπειες της αύξησης των ευέλικτων μορφών εργασίας και τις συνέπειές τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2];
2. Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα της ανωτέρω έρευνας στο πλαίσιο της τρέχουσας δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, ώστε να μην παραβιασθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης;

________________________________________

Ο Πρόεδρος και η Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ να εκλέγονται από τη βάση

Συνέντευξη του Κώστα Χρυσόγονου στην εφημερίδα Realnews 26/06


• Συνέδριο ενόψει για το κόμμα σας κ. Χρυσόγονε. Η πλήρης αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των κομματικών σας δυνάμεων και των ψηφοφόρων σας, μπορεί να αντιστοιχηθεί; Σε μια εποχή, μάλιστα, που δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να πληρώνει τη λιτότητα;

Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των κομματικών μελών, που βρίσκεται περίπου στις 20 έως 30 χιλιάδες, και του αριθμού των ψηφοφόρων (σχεδόν 2 εκατομμύρια τον Σεπτέμβριο του 2015). Ακόμη εμφανέστερο γίνεται το πρόβλημα αν αναλογισθούμε ότι η «Νέα Δημοκρατία» κατόρθωσε να συμμετάσχουν στην τελευταία εσωκομματική διαδικασία εκλογής αρχηγού περίπου 400.000 πολίτες, οι οποίοι εγγράφηκαν ως μέλη στο πλαίσιο αυτό, ενώ και στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. συμμετείχαν περισσότεροι από 50.000 ψηφοφόροι στην εκλογή της κας. Γεννηματά. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να παραμείνει μακροπρόθεσμα κόμμα εξουσίας πρέπει οπωσδήποτε να αποκαταστήσει οργανωτική επαφή με την κοινωνική και εκλογική βάση του και τούτο προϋποθέτει αλλαγές στο καταστατικό, ώστε να καταστεί εφικτή η μαζική εγγραφή νέων μελών και η συμμετοχή τους στις εσωκομματικές διαδικασίες, που πρέπει να χρησιμεύουν για την παραγωγή ουσιαστικών πολιτικών αποφάσεων και όχι απλά για την έκφραση επιδοκιμασίας σε προαποφασισμένες κυβερνητικές πολιτικές.

• Σε ποιες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να κάνει άνοιγμα ο ΣΥΡΙΖΑ; Και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει άνοιγμα στον κόσμο που τον ψήφισε και όχι στα φθαρμένα σχήματα του παραδοσιακού πελατειακού δικομματισμού ή σε παραφυάδες τους.

• Συμμερίζεσθε την άποψη ότι ο Αλ. Τσίπρας Θα πρέπει να εκλεγεί από τη βάση του κόμματος ή μια τέτοια εξέλιξη «στενεύει» την εσωκομματική δημοκρατία;

Ο εκάστοτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δημοκρατικό είναι να εκλέγεται άμεσα από τη βάση, ταυτόχρονα όμως με το σύνολο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Στην εκλογή αυτή πρέπει να συμμετάσχουν όχι μόνο τα υφιστάμενα σήμερα 20 ή 30 χιλιάδες μέλη, αλλά κάθε πολίτης που ασπάζεται τις αρχές και την ιδεολογία του κόμματος και προσέρχεται την προκαθορισμένη ημερομηνία για να ψηφίσει, καταβάλλοντας επιτόπου μια ελάχιστη συνεισφορά (π.χ. 2 ή 3 ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η ταυτόχρονη εξάλλου ανάδειξη από τη βάση του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής είναι αναγκαία για να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα αρχηγισμού τα οποία παρατηρούνται στα άλλα κόμματα, όπου άμεσα εκλεγμένος είναι μόνο ο/η αρχηγός και όχι το συλλογικό καθοδηγητικό όργανο. Έχω ήδη υποβάλει λεπτομερή σχετική πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή που συνέρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αγκαλιάσουμε περισσότερο τους πολίτες που μας στηρίζουν, ώστε να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζοντας οι ίδιοι τη φυσιογνωμία του. Πρέπει να αποκρούσουμε τις φοβικές λογικές περιχαράκωσης και διατήρησης εσωκομματικών κεκτημένων. Η εσωκομματική δημοκρατία δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων αλλά δικαίωμα των πολλών.

• Δεν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο, εάν υιοθετηθεί τελικά η απευθείας εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τους πολίτες να υπάρξουν δυο ισχυρά κέντρα εξουσίας;

Τούτο εξαρτάται από τις συνταγματικές αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπάρχουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη (π.χ. Αυστρία, Πορτογαλία) όπου η άμεση εκλογή του Προέδρου από τον λαό δεν αλλοιώνει τον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος, επειδή οι προεδρικές αρμοδιότητες είναι περιορισμένες στα κοινοβουλευτικά πλαίσια (δηλ. διατηρείται η βασική αρχή της εξάρτησης της κυβέρνησης από την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου). Θα μπορούσαμε κι εμείς να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα αυτά και έτσι να τερματισθούν και οι αμφισβητήσεις σχετικά με τη διάλυση της Βουλής λόγω μη εκλογής Προέδρου.

• Εσείς προσωπικά τοποθετείστε υπέρ της απλής αναλογικής; Δεν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας;

Εξαρτάται για τι είδους αναλογική πρόκειται. Πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε κάποιο «κατώφλι» εισόδου στη Βουλή (όχι απαραίτητα το σημερινό 3%), προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε ένα μωσαϊκό μικρών κομμάτων που θα είχε πράγματι ως αποτέλεσμα την ακυβερνησία. Ωστόσο η πριμοδότηση των 50 εδρών είναι υπερβολική και θέτει, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και θέμα αντισυνταγματικότητας. Πρέπει ο αριθμός των εδρών αυτών να μειωθεί δραστικά και να συναρτηθεί και με το ποσοστό ψήφων του πρώτου κόμματος. Δεν έχει κανένα νόημα να πριμοδοτείται ένα κόμμα που έλαβε π.χ. το 18% των ψήφων (όπως τον Μάιο του 2012) και μάλιστα αυτό ενδέχεται να επιδεινώνει τις προοπτικές κυβερνησιμότητας, αν συμβεί το πρώτο κόμμα να έχει μεγάλη πολιτική και ιδεολογική απόσταση από τα υπόλοιπα.

• Ήθελα τη γνώμη σας για το Ποτάμι. Εκτιμάτε ότι έχει επιλέξει ως σύμμαχό του τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη;

Θα φανεί από τη στάση του στο ζήτημα του εκλογικού συστήματος.

• Τι σήμα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση μετά την εκταμίευση της δόσης κ. Χρυσόγονε;

Πρέπει να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της μεγάλης ιδίως φοροδιαφυγής (π.χ. πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενδοομιλικές συναλλαγές κλπ.), του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Να κατοχυρώσει περισσότερο, και μάλιστα έμπρακτα, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να δρομολογήσει την επιτάχυνση των ρυθμών απονομής της τελευταίας με κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις. Να περιορίσει τη συνεχιζόμενη σπατάλη στον χώρο της υγείας και να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Να προωθήσει την αξιοκρατία σε όλους τους χώρους, από την παιδεία ως τη δημόσια διοίκηση. Να δρομολογήσει την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την είσοδο της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης και πάνω από όλα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

• Πιστεύετε όντως ότι η χώρα μπορεί να επιτύχει πλεονάσματα 3,5% από το 2018 και μετά. Και τι πρέπει να γίνει;

Για το 2018 ίσως είναι εφικτό με αίμα και δάκρυα, αλλά σε βάθος χρόνου δεν μπορεί να διατηρηθεί. Χρειάζεται δραστική ελάφρυνση του βάρους του χρέους από τους δανειστές.

• Το Grexit έχει παρέλθει οριστικά;

Το ελληνικό κράτος πρέπει να επιστρέψει σε δανεισμό από τις κεφαλαιαγορές το 2018, διαφορετικά το κουτί της Πανδώρας θα ανοίξει ξανά. Με το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη φαίνεται δύσκολο να υπάρξει τότε τέταρτος διακρατικός δανεισμός προς την Ελλάδα, έστω και συνοδευόμενος από επαχθείς όρους, όπως συνέβη με τους τρεις προηγούμενους (2010, 2012, 2015). 

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Ο Κώστας Χρυσόγονος στον ραδιοσταθμό «Πρακτορείο 104.9 FM»

Δήλωση του Κώστα Χρυσόγονου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 24/06/2016


Ο Κώστας Χρυσόγονος με γραπτή του δήλωση στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε για την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο ευρωβουλευτής επεσήμανε πως σε διάφορους τομείς, όπως αυτός των μεταφορών, παρατηρούνται καθυστερήσεις και τόνισε την ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών και αυξημένων συστημάτων στήριξης προκείμενου να επιτευχθεί ο στόχος του 20% επί της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης.


Ακολουθεί το κείμενο της δήλωσης :

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μια απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξή τους θα μειώσει την εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις ενεργειακές πηγές τρίτων χωρών, δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας στην ευρωπαϊκή αγορά που πασχίζει να ανακάμψει από την οικονομική κρίση.
Τα επόμενα χρόνια θα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμα σε ότι αφορά την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου 20% επί της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης ως το 2020 όπως ορίζεται στην Οδηγία 2009/28/ΕΚ, αλλά και του αντίστοιχου 27% ως το 2030. Επιμέρους χώρες απέχουν αρκετά από την επίτευξη του ατομικά ορισμένου στόχου τους, ενώ παρατηρούνται μεγάλες διαφορές και μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων. Έτσι, στον τομέα του ηλεκτρισμού ο στόχος χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φαίνεται να επιτυγχάνεται, αλλά στους τομείς θέρμανσης-ψύξης και μεταφορών επισημαίνονται καθυστερήσεις που καθιστούν αμφίβολη την επίτευξη των στόχων ως το 2020.
Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος, με σεβασμό στο περιβάλλον και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, απαιτούνται συντονισμένες πολιτικές και αυξημένα συστήματα στήριξης ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές ορισμένες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αποτελεί πρωταρχική ανάγκη η προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς κι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, ώστε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Ο Κώστας Χρυσόγονος στον ραδιοσταθμό «Πρακτορείο 104.9 FM»

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για τους νέους κανόνες ως προς τα περιουσιακά δικαιώματα συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23/06/2016


Τη θέση του ως προς το ζήτημα των νέων κανόνων σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων προέβαλε με ομιλία του ο Κώστας Χρυσόγονος. Μιλώντας στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Ευρωβουλευτής τόνισε πως οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στα κράτη-μέλη αναμένεται να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των ζευγαριών υπηκόων διαφορετικών κρατών-μελών, τόσο με την επιλογή νομοθετικού πλαισίου που θα εφαρμόζεται στα περιουσιακά τους στοιχεία όσο και με την καθιέρωση της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Σχετικά με τη διαδικασία τόνισε πως είναι λυπηρό το γεγονός πως η αρχική πρόταση της Επιτροπής το 2011 δεν προχώρησε με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε πενταετή καθυστέρηση. Παράλληλα υπογράμμισε πως εξίσου λυπηρό είναι το γεγονός πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται απλώς να εκφράσει μια γνώμη για ένα θέμα που αφορά χιλιάδες πολίτες, αφού θα έπρεπε τέτοιου είδους ζητήματα να εμπίπτουν στον τομέα της συναπόφασης ώστε το Κοινοβούλιο να εκφράζεται εκ μέρους των πολιτών ως ισότιμος εταίρος στη νομοθετική διαδικασία.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=JtA88mv1cOM


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας:

Δίνουμε σήμερα την έγκρισή μας για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στους τομείς της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων στα ζητήματα περιουσιακών σχέσεων συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων. Οι νέοι κανόνες μεταξύ των 18 κρατών-μελών που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο καθεστώς ενισχυμένης συνεργασίας αναμένεται να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή ζευγαριών υπηκόων διαφορετικών κρατών-μελών, με την επιλογή ενός νομοθετικού πλαισίου που θα εφαρμόζεται στα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς και με την καθιέρωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων που εκδίδονται σε διαφορετικά κράτη-μέλη.
Είναι πραγματικά λυπηρό ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής το 2011 δεν προχώρησε λόγω έλλειψης ομοφωνίας στο Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστερήσει πέντε χρόνια να θεσπίσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες. Είναι επίσης λυπηρό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει απλώς τη γνώμη του στα ζητήματα οικογενειακού δικαίου όπως αυτό που συζητούμε σήμερα και που έχει άμεσες επιπτώσεις σε χιλιάδες ζευγάρια σε όλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για ανάλογα ζητήματα θα έπρεπε να εμπίπτουν στον τομέα της συναπόφασης, ώστε να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ο άμεσος εκπρόσωπος των Ευρωπαίων πολιτών να έχει λόγο σαν ισότιμος εταίρος στη νομοθετική διαδικασία και να επηρεάζει αποφασιστικά τις εξελίξεις. 

Αναθεώρηση και δημοψήφισμα


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ 23/06


Τον τελευταίο καιρό, στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, αναφέρθηκε το ενδεχόμενο διεξαγωγής σχετικού δημοψηφίσματος. Oπως όμως είχα τονίσει σε ανύποπτο χρόνο (βλ. Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δίκαιο, α' έκδ. 2003, σ. 415 και β' έκδ. 2014, σ. 406) «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βρει έρεισμα στο άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος» (στο οποίο προβλέπεται ο θεσμός του δημοψηφίσματος) «η διεξαγωγή συνταγματικού δημοψηφίσματος, δηλαδή. σχετικού με θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση συνταγματικών διατάξεων». Και τούτο διότι «η αναθεωρητική διαδικασία και τα όριά της προδιαγράφονται κατά τρόπο αποκλειστικό στο άρθρο 110 του Συντάγματος και οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψής της με απευθείας επίκληση του λαού θα ισοδυναμούσε με απόπειρα κατάλυσης του Συντάγματος».

Η μη πρόβλεψη δημοψηφίσματος στο πλαίσιο του άρθρου 110 δεν σημαίνει αποκλεισμό του εκλογικού σώματος από την αναθεωρητική διαδικασία. Ο λαός συμμετέχει σ' αυτή μέσω της ετυμηγορίας του στις βουλευτικές εκλογές, που μεσολαβούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου αυτού, μεταξύ της διαπίστωσης της ανάγκης αναθεώρησης από τη Βουλή και της συντέλεσης της αναθεώρησης από την επόμενη (αναθεωρητική) Βουλή.

Εάν μάλιστα η πρόταση αναθεώρησης που υπερψήφισε η προηγούμενη Βουλή θίγει καίρια πολιτικά ζητήματα, τότε οι εκλογές για την ανάδειξη της αναθεωρητικής Βουλής μπορούν να προσλάβουν οιονεί δημοψηφισματικό χαρακτήρα, δηλαδή η πολιτική αντιπαράθεση να επικεντρωθεί στην αναθεώρηση ή μη του Συντάγματος. Εξάλλου και το άρθρο 44 παρ. 2 δεν αφήνει περιθώριο διεξαγωγής δημοψηφίσματος με αντικείμενο είτε την αναθεώρηση του Συντάγματος συνολικά είτε επιμέρους πτυχές της, αφού αυτή δεν είναι ούτε «ψηφισμένο νομοσχέδιο», ούτε όμως και «κρίσιμο εθνικό θέμα» γενικά και αόριστα, αλλά συνταγματικό θέμα ειδικά και συγκεκριμένα.

Η προκήρυξη μάλιστα «συμβουλευτικού» δημοψηφίσματος με αντικείμενο ίσως κάποιες «θεμελιακές διλημματικές επιλογές» σχετικές με συνταγματικές διατάξεις θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου, αφού κάποιοι θα μπορούσαν αύριο να μπουν π.χ. στον πειρασμό να θέσουν και ζήτημα επαναφοράς της βασιλείας. Σε κάθε περίπτωση δημοψήφισμα μπορεί να προκηρυχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος, μόνο με προεδρικό διάταγμα.

Ο γενικός κανόνας για όλα τα προεδρικά διατάγματα (βλ. Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό δίκαιο, β' έκδ. 2014, σ. 577) είναι ότι ο αρχηγός του κράτους περιορίζεται στον έλεγχο της προφανούς παρανομίας, περιλαμβανομένης και της αντισυνταγματικότητας, των σχετικών σχεδίων διατάγματος, τα οποία του υποβάλλουν οι εκάστοτε αρμόδιοι (και προσυπογράφοντες) υπουργοί. Δεδομένου λοιπόν ότι δημοψήφισμα σχετικό με συνταγματική αναθεώρηση είναι προδήλως αντισυνταγματικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όχι μόνο δικαιούται αλλά και οφείλει να αρνηθεί να εκδώσει διάταγμα παρομοίου περιεχομένου.

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη χρηματοδότηση υποδομών βιολογικού καθαρισμού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 22/06/2016


Την προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της κατασκευής υποδομών βιολογικού καθαρισμού και επεξεργασίας λυμάτων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος. Απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής χρησιμοποίησε στοιχεία έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει των οποίων η χρηματοδότηση προγραμμάτων της Ένωσης συνέβαλε μέχρι σήμερα στην προώθηση της συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, με ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και τους πολίτες. Παράλληλα ζήτησε τη θέση της Επιτροπής για την μέχρι τώρα πρόοδο των κρατών στον τομέα αυτό, ενώ την κάλεσε να παρουσιάσει νέες δράσεις προς υποστήριξη ανάλογων προγραμμάτων χρηματοδότησης των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια από τις βασικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μια απο τις προτεραιότητες της ενωσιακής χρηματοδότησης [1]. Τα λύματα των αστικών οικισμών μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων αλλά και του εδάφους, θέτοντας μεσοπρόθεσμα σε κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων. Ήδη το 2015 σε έκθεσή του σχετικά με τη Χρηματοδότηση σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τόνιζε πως οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2007-2013 συνέβαλαν καταλυτικά στην προώθηση της συλλογής και της επεξεργασίας λυμάτων, ενώ συνιστούσε στην Επιτροπή την εντατικοποίηση της σύνδεσης των νοικοκυριών με τα δημόσια δίκτυα αποχέτευσης [2]. Το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 απαιτεί μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από αστικά και βιομηχανικά λύματα και από τη χρήση λιπασμάτων [3].

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα πρόοδο των κρατών μελών στον τομέα επεξεργασίας λυμάτων; Θεωρεί πως έχουν μειωθεί οι άμεσοι και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τους πολίτες;
β) Ποιες νέες δράσεις σχεδιάζει ώστε να υποστηρίξει προγράμματα χρηματοδότησης της κατασκευής ή βελτίωσης των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού στα κράτη μέλη;

________________________________________
[1] Σύμφωνα με το προοίμιο του κανονισμού αριθ. 614/2007 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον.
[3] Απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171). 

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη χρήση νανοσωματιδίων σε τρόφιμα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 22/06/2016


Τον κίνδυνο εκτεταμένης χρήσης νανοσωματιδίων σε τρόφιμα χωρίς την απαραίτητη προειδοποίηση των καταναλωτών, προέβαλε με ερώτησή του ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής παρουσίασε στοιχεία πρόσφατων ερευνών, βάσει των οποίων τρόφιμα που πωλούνται στην ευρωπαϊκή επικράτεια περιλαμβάνουν νανοσωματίδια όπως διοξείδιο του τιτανίου και διοξείδιο του πυριτίου, χωρίς οι παρασκευαστές να το αναφέρουν στις συσκευασίες, όπως υποχρεούνται. Τονίζοντας τους κινδύνους που απορρέουν από την ύπαρξη των ουσιών αυτών, ο Ευρωβουλευτής ζήτησε τη θέση της Επιτροπής, ενώ παράλληλα την κάλεσε να προβεί σε κυρώσεις εις βάρος των εταιριών που παραπλανούν τους πολίτες.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Προβληματισμό προκαλούν έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, σχετικά με την ύπαρξη νανοσωματιδίων σε τρόφιμα που πωλούνται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τις σχετικές αναφορές και προειδοποιήσεις στις συσκευασίες τους [1].
Σύμφωνα με έρευνα της γαλλικής περιβαλλοντικής ένωσης Agir pour l’ Environment, βρέθηκαν συγκεκριμένα επώνυμα προϊόντα που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου με την κωδική ονομασία Ε171 καθώς και διοξείδιο του πυριτίου με την ονομασία Ε551, χωρίς να προειδοποιούν τους καταναλωτές.
Βάσει του κανονισμού αρ.1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, η αναγραφή της ύπαρξης αντίστοιχων υλικών στις συσκευασίες είναι υποχρεωτική [2].
Η ύπαρξη νανοσωματιδίων σε τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους την υγεία των πολιτών σε περιπτώσεις μεγάλης συγκέντρωσης και η προειδοποίησή τους είναι το πρώτο βήμα για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων [3].

Ερωτάται η Επιτροπή :

α) Είναι ενήμερη για τις έρευνες αυτές, καθώς και για τη συνεχώς αυξανόμενη χρησιμοποίηση νανοσωματιδίων σε τρόφιμα;
β) Ποιες ενέργειες σκοπεύει να κάνει ώστε να επιβάλλει κυρώσεις και περιορισμούς στις εταιρίες που χρησιμοποιούν νανοσωματίδια χωρίς να το αναγράφουν στις συσκευασίες, παραπλανώντας τους πολίτες και προκαλώντας κινδύνους για την υγεία τους;

________________________________________

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Channel 9 στην εκπομπή «Το αύριο της υγείας»

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αύξηση των κρουσμάτων παχυσαρκίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 17/06/2016


Τα ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με την αύξηση του ποσοστού πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την παχυσαρκία, προέβαλε με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από έκθεση του ΟΟΣΑ τα οποία καταδεικνύουν κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων παχυσαρκίας, ο Ευρωβουλευτής κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει τις ενέργειες που σκοπεύει να κάνει για να ανακόψει τους ρυθμούς αύξησης του φαινομένου, ενώ παράλληλα ζήτησε την άποψή της ως προς την πρόταση του ΟΟΣΑ για αύξηση των τιμών όσων τροφίμων θεωρούνται πηγές λιπαρών και ζάχαρης.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σχετικά με το ποσοστό πολιτών και ιδίως ανηλίκων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την παχυσαρκία. Σύμφωνα με την Έκθεση Health at a Glance για το 2015, η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα στον τομέα της υγείας, αφού η συχνότητά της ειδικά στην Ευρώπη έχει τριπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980, ενώ μέχρι το 2030 αναμένεται να πλήξει μέχρι και έναν στους δύο ευρωπαίους [1]. Παράλληλα η παχυσαρκία θεωρείται υπεύθυνη για την εξάπλωση παθήσεων όπως ο διαβήτης, η υπέρταση κ.α.. Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό όμως προκαλεί το γεγονός πως τα στοιχεία αυτά είναι εντονότερα ανάμεσα σε παιδιά, αφού στην Ελλάδα ήδη περίπου ένα στα δύο αγόρια 10-12 ετών χαρακτηρίζεται υπέρβαρο, με το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθεί με ποσοστό 35% [2].

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Παρακολουθεί τις έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με το ζήτημα της παχυσαρκίας;
β) Ποιες ενέργειες σκοπεύει να πραγματοποιήσει ώστε να ανακόψει τους ρυθμούς αύξησης του φαινομένου;
γ) Στην Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. προτείνεται η αύξηση των τιμών τροφίμων που θεωρούνται πηγές λιπαρών και ζάχαρης. Είναι σύμφωνη με τη στρατηγική αυτή;

________________________________________

Την ανάγκη χρηματοδότησης της αντικατάστασης συσκευών ραδιοεπικοινωνίας σε αεροσκάφη αναγνωρίζει η Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 17/06/2016


Την ανάγκη παροχής κονδυλίων προς υποστήριξη της διαδικασίας αντικατάστασης συσκευών ασυρμάτων σε ευρωπαϊκά αεροσκάφη επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής χρησιμοποιώντας στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Συλλόγων Ιδιοκτητών και Πιλότων Αεροσκαφών (ΙΑΟΡΑ) είχε τονίσει το οικονομικό πλήγμα που δέχθηκαν χιλιάδες ιδιοκτήτες αεροσκαφών στην Ευρώπη λόγω της υποχρέωσης αντικατάστασης συσκευών ασυρμάτων μέχρι το τέλος του 2017, ζητώντας την παροχή κονδυλίων προς υποστήριξή τους. Στην απάντησή της η Επίτροπος Bulc τόνισε την αναγκαιότητα αντικατάστασης των παλαιότερων συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, ενώ αναφέρθηκε παράλληλα στη χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για το 2015, χωρίς πάντως να εγγυάται την κάλυψη των αναγκών και χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ειδικότερο πλάνο μέχρι το 2017.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι συνεχείς και επηρεάζουν άμεσα αρκετούς τομείς της κοινωνίας μας, προέκυψε το ζήτημα αντικατάστασης συγκεκριμένου τύπου συσκευών ασυρμάτων αεροσκαφών με σταθμούς νέας τεχνολογίας τύπου 8.33 KHZ με χρονικό ορίζοντα τα τέλη του 2017 [1]. Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Συλλόγων Ιδιοκτητών και Πιλότων Αεροσκαφών (IAOPA) [2], το γεγονός αυτό πρόκειται να επηρεάσει περίπου 50 χιλιάδες αεροσκάφη πανευρωπαϊκά, κάτι που θα δημιουργήσει και την ανάλογη ανάγκη κάλυψης των εξόδων από τους ιδιοκτήτες τους. Καθώς η αντικατάσταση των εξαρτημάτων αυτών δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας δυσλειτουργίας, ενώ παράλληλα δεν προκύπτει οποιοδήποτε όφελος για τους ιδιοκτήτες, υπάρχει πάντοτε πιθανότητα καθυστερημένης ανταπόκρισης και άρνησης αντικατάστασης των εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων επικοινωνίας ή άλλων κινδύνων.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Είναι ενήμερη για τους λόγους που οδηγούν στην ανάγκη αντικατάστασης των ασυρμάτων αεροσκαφών;
2. Σχεδιάζει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της IAOPA και να απελευθερώσει κονδύλια χρηματοδότησης των απαραίτητων εργασιών αντικατάστασης των εξοπλισμών;


Απάντηση της κας Bulc
εξ ονόματος της Επιτροπής (16.6.2016)

1. Η Επιτροπή έχει επίγνωση της ανάγκης για τροποποίηση ή αντικατάσταση παλαιότερων συσκευών ραδιοεπικοινωνίας· η ανάγκη αυτή αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1079/2012 για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 657/2013. Οι εν λόγω κανονισμοί αποσκοπούν στην αύξηση της χωρητικότητας για επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και στη μείωση των λειτουργικών περιορισμών του τμήματος του ραδιοφάσματος για την αεροπορία, με εγγύτερη διαπόσταση των φωνητικών καναλιών. Στους εν λόγω κανονισμούς καθορίζονται απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ανεξαρτήτως της λειτουργίας τους - πολιτικής, στρατιωτικής, εμπορικής, επιχειρηματικής.
2. Η κοινότητα της Γενικής Αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Συμβουλίου Ενώσεων Ιδιοκτητών Αεροσκαφών και Πιλότων/International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations (IAOPA)) ήταν ο στόχος του τελευταίου γύρου χρηματοδοτικής στήριξης που διατέθηκε από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ο οποίος ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2015, για την παροχή βοήθειας στους χρήστες του εναερίου χώρου προς εκπλήρωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Οι αιτήσεις στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης αξιολογούνται με ανεξάρτητη διαδικασία. Επιπλέον, το 2015, η Επιτροπή ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Γενικής Αεροπορίας σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης που επρόκειτο να διατεθεί από τον CEF στα τέλη του 2015. Στο πλαίσιο της διαδικασίας CEF υποβλήθηκε τουλάχιστον μία από κοινού αίτηση στον εν λόγω τομέα.

________________________________________
[3] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» , την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010, Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129–171. 

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016

Ο Κώστας Χρυσόγονος στον ραδιοσταθμό «Πρακτορείο 104.9 FM»

Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί ευρεία συναίνεση


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στη «Μακεδονία της Κυριακής» 12/06


Το ενδεχόμενο μιας νέας συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να τεθεί και πάλι επί τάπητος το προσεχές διάστημα, αφού άλλωστε η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης δίνει αντικειμενικά το περιθώριο για κάτι τέτοιο. Ζητούμενο βέβαια στη διαδικασία αυτή είναι η επίτευξη ευρείας συναίνεσης, η οποία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση κατά το άρθρο 110 του συντάγματος, προκειμένου να επιτευχθεί η αναθεώρησή του (πλειοψηφία τουλάχιστον 180 βουλευτών στη Βουλή που θα διαπιστώσει την ανάγκη αναθεώρησης και 151 στην επόμενη, η οποία θα ψηφίσει τελικά την αναθεώρηση, ή το αντίστροφο).

Επί της ουσίας το κύριο ερώτημα είναι η κατεύθυνση της αναθεώρησης. Υπάρχει και εκφράζεται με διάφορους τρόπους και από διάφορους πολιτικούς χώρους της σημερινής αντιπολίτευσης η άποψη ότι για την de facto χρεοκοπία της χώρας έφταιξε η υπερβολική δημοκρατία ή η κατάχρηση της δημοκρατίας και συνεπώς χρειάζεται να περιστείλουμε όλα αυτά. Έτσι π.χ. ακούγονται φωνές υπέρ της επέκτασης της βουλευτικής περιόδου από τα τέσσερα στα πέντε έτη, υπέρ της καθιέρωσης ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτικού και υπουργικού αξιώματος (οπότε θα είχαμε δοτούς υπουργούς χωρίς προσωπική δημοκρατική νομιμοποίηση) κ.ο.κ.

Γνώμη μου είναι ότι στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο, ότι δηλαδή οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία εξαιτίας της έλλειψης δημοκρατίας, ιδίως εσωκομματικής, και εξαιτίας της επικράτησης ενός πελατειακού συστήματος στηριγμένου σε -κατά βάθος φεουδαρχικές- λογικές προσωπικών εξυπηρετήσεων και εξαρτήσεων. Η χαρακτηριστική στον τόπο μας οικογενειοκρατία και οι πολιτικές δυναστείες είναι μόνο η κορυφή αυτού του πελατειακού παγόβουνου. Τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) ήταν οι κύριοι πυλώνες του παραπάνω συστήματος και γι’ αυτό τον λόγο αδυνατούσαν να λειτουργήσουν ως μηχανισμοί παραγωγής -κατά κυριολεξία- πολιτικής και ως fora δημοκρατικής διαβούλευσης για την πορεία της χώρας.

Συνεπώς το ζητούμενο πρέπει να είναι μια αναθεώρηση προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού του πολιτικού μας συστήματος και γενικότερα του ελληνικού δημόσιου βίου. Ο εκδημοκρατισμός αυτός οφείλει να είναι βαθύτερος και ουσιαστικότερος από την αναμφισβήτητη δημοκρατική τομή του 1974-75, όταν η χώρα απαλλάχθηκε από την κληρονομική βασιλεία και από τις επεμβάσεις του στρατού στην πολιτική, όχι όμως και από τις πελατειακές παθογένειες, οι οποίες επιπολάζουν από τον 19ο αιώνα έως τον 21ο. Μόνο αν επιτευχθεί η απαιτούμενη κατά το σύνταγμα ευρεία συναίνεση για μια αναθεώρηση αυτής της “φιλοσοφίας” θα μπορούσε η αλλαγή του συνταγματικού μας κειμένου να συμβάλει στην πολιτική πρόοδο της χώρας.

Πέρα εξάλλου από τη συνταγματική αναθεώρηση, χρήσιμο θα ήταν να ξανασκεφθούμε και το ζήτημα του εκλογικού συστήματος. Η “ενισχυμένη” αναλογική, δηλαδή η πριμοδότηση του πρώτου κόμματος με σημαντικό αριθμό εδρών πάνω από το ποσοστό που αντιστοιχεί στις ψήφους του, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί τον στόχο της κυβερνητικής σταθερότητας, εφόσον με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η κοινοβουλευτική του “αυτοδυναμία” (δηλαδή η κατάκτηση εκ μέρους του της απόλυτης πλειοψηφίας των εδρών στη Βουλή). Κάτι τέτοιο όμως έχει να συμβεί από το 2009 και φαίνεται ότι το εκλογικό σώμα δεν εμπιστεύεται έκτοτε κανέναν από τους “μνηστήρες” της εξουσίας σε τέτοιον βαθμό, ώστε να του την παραδώσει κατ’ αποκλειστικότητα, με ποσοστά ψήφων της τάξης του 40% και άνω, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Δεδομένου λοιπόν πως έχουμε ούτως ή άλλως φτάσει σε μια εποχή κυβερνήσεων συνεργασίας, δεν είναι ευδιάκριτο ποια θεσμική σκοπιμότητα εξυπηρετεί η υπέρμετρη ενίσχυση του πρώτου κόμματος έναντι των υπολοίπων που έχουν ξεπεράσει το εκλογικό κατώφλι (επί του παρόντος 3%). Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως είναι ευκολότερο να επιτευχθούν συνεργασίες χωρίς το πρώτο κόμμα, όπως συνέβη π.χ. πρόσφατα στην Πορτογαλία. Σε κάθε περίπτωση τις σχετικές αποφάσεις θα μπορούσαν να τις λαμβάνουν τα ίδια τα κόμματα και όχι ο εκλογικός νομοθέτης πριν από αυτά για αυτά. 

Δεν νοείται δημοψήφισμα για το Σύνταγμα


Συνέντευξη του Κώστα Χρυσόγονου στην κυριακάτικη εφημερίδα “Free Sunday” 12/06


• Πώς βρήκατε χρόνο και διάθεση να γράψετε βιβλίο;
Για μένα το να γράφω είναι εξίσου αναγκαίο με το να αναπνέω.

• Αγωνιάτε για το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος; Μπορεί να φέρει ανατροπές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο;
Ασφαλώς μπορεί, διότι η Βρετανία είναι μια μεγάλη χώρα (η δεύτερη οικονομία στην Ευρώπη, πέμπτη παγκόσμια) και ενδεχόμενη αποχώρησή της από την Ένωση θα επιφέρει ούτως ή άλλως σοβαρές συνέπειες. Είναι αρκετά πιθανό σε αυτή την περίπτωση να επιχειρηθεί μια συνεκτικότερη, πιο προωθημένη σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα ένωση των υπόλοιπων κρατών-μελών ή πάντως ενός αριθμού από αυτά. Πολλά θα εξαρτηθούν και από την πορεία της ίδιας της Βρετανίας μετά την τυχόν έξοδό της από την Ε.Ε., δηλαδή εάν η οικονομική της κατάσταση βελτιωθεί ή, αντίθετα, επιδεινωθεί, όπως προβλέπουν πολλοί αναλυτές, αν η Σκοτία αντιδράσει και οδηγηθεί στην έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο κ.ο.κ.

• Η Γαλλία φλέγεται για τα εργασιακά, οι Podemos ανεβαίνουν συνεργαζόμενοι με το Κ.Κ., ο Γκρίλο ανεβαίνει στην Ιταλία. Πού πάει η Ε.Ε.;
Οι πολιτικές λιτότητας που έχουν επιβληθεί από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ένωση προκαλούν αντιδράσεις διαφόρων μορφών. Η σταδιακή εγκατάλειψη του ευρωπαϊκού μοντέλου του κοινωνικού κράτους ανατρέπει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και τους ωθεί σε αλλαγή της πολιτικής τους συμπεριφοράς. Χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη, τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών όσο και στο εσωτερικό καθεμιάς από αυτές, με αναδιανομή από τους έχοντες προς τους μη έχοντες και όχι το αντίστροφο, όπως συμβαίνει σήμερα. Χρειαζόμαστε επίσης ενιαίους φορολογικούς κανόνες που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική φορολόγηση των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες με το σημερινό καθεστώς φοροαποφεύγουν νομιμοφανώς, εκμεταλλευόμενες τον φορολογικό «ανταγωνισμό» των κρατών-μελών της Ένωσης.

• Η κυβέρνηση κερδίζει πολιτικό χρόνο με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Αποφεύγει όμως τη φθορά και τη διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών;
Όλες οι κυβερνήσεις στη χώρα μας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, το 2008, και μετά φθείρονται πολιτικά με ταχείς ρυθμούς. Η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση από τον κανόνα μόνο αν αποδείξει στην πράξη, με τρόπο τόσο πασιφανή ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από τους πλέον δύσπιστους, ότι είναι διαφορετική από τις προηγούμενες σε ζητήματα όπως η καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής (π.χ. εικονικές ενδοομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών ομίλων, υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις προϊόντων τους στην Ελλάδα με σκοπό τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης κ.λπ.), του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος (π.χ. λαθρεμπόριο καυσίμων) και γενικότερα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Για να συμβεί αυτό δεν αρκεί η πολιτική βούληση, η οποία πιθανότατα έλειπε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Χρειάζεται αποτελεσματική οργάνωση του διοικητικού μηχανισμού ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα, όπως αυτά που είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός, ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν έκανε λόγο για υγιή νέα δημόσια έσοδα 3 δισ. ευρώ ετησίως από τις πηγές αυτές.

• Τι θα πει «αυταπάτη» στην πολιτική; Είναι κάτι πιο αθώο από το ψέμα;
Όλοι κάνουμε λάθη. Στην προκείμενη περίπτωση δεν ήταν καθόλου παράλογο να υποθέτει κανείς ότι μια κυβέρνηση της Αριστεράς, που δεν ήταν εγκλωβισμένη στις γνωστές «λίστες» (Siemens, Λαγκάρντ κ.λπ.) όπως οι προκάτοχοί της, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ από εκείνες απέναντι στους δανειστές. Στην πράξη, όμως, αποδείχθηκε ότι εκείνοι δεν θα δίσταζαν να ωθήσουν την Ελλάδα σε μια οικονομική και κοινωνική άβυσσο, προκειμένου να τη μετατρέψουν σε παράδειγμα προς αποφυγή για άλλους επίδοξους αμφισβητίες των κυρίαρχων οικονομικών πολιτικών πανευρωπαϊκά.

• Από τη διαπραγμάτευση στη διακυβέρνηση. Θέλει, ξέρει και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ;
Αυτό πρέπει να αποδείξει η κυβέρνηση, πραγματοποιώντας γρήγορα και αποφασιστικά βήματα ιδίως στην καταπολέμηση της μεγάλης κλίμακας οικονομικής παραβατικότητας, όπως προανέφερα. Η φυσική θέση π.χ. των μεγάλων λαθρεμπόρων καυσίμων είναι εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

• Είναι συνταγματικό ένα δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος;
Δεν προβλέπεται και δεν νοείται διεξαγωγή δημοψηφίσματος στο πλαίσιο της αναθεωρητικής διαδικασίας. Προβλέπεται όμως η παρεμβολή βουλευτικών εκλογών μεταξύ της διαπίστωσης της ανάγκης για αναθεώρηση (από την παρούσα Βουλή) και της συντέλεσης της αναθεώρησης από την επόμενη. Οι εκλογές αυτές ενδέχεται να προσλάβουν έναν οιονεί δημοψηφισματικό χαρακτήρα, εάν το ζήτημα της αναθεώρησης κυριαρχήσει στα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων και στις επιλογές των ψηφοφόρων. 

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Το παγκόσμιο διατροφικό πρόβλημα

Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 09/06

Στην προχθεσινή συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο συζητήθηκε η έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας του σώματος αυτού σχετικά με τη βιωσιμότητα της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το περιεχόμενό της προκύπτει μια εφιαλτική εικόνα για το παγκόσμιο διατροφικό πρόβλημα.
Περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από χρόνιο υποσιτισμό κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η αιτία δεν είναι η έλλειψη τροφίμων αλλά η κακή κατανομή τους, καθώς κατά μέσο όρο τουλάχιστον το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται απορρίπτονται τελικά. Εξάλλου το 40% των παγκόσμιων αποδόσεων καλλιεργειών χάνεται από παράσιτα και ασθένειες των φυτών κάθε χρόνο και αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή οδηγεί στην εμφάνιση νέων επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών των φυτών.
Η κατάσταση προβλέπεται πως θα επιδεινωθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 9,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους ως το 2050, περίπου 30% περισσότερους από σήμερα, και για τη διατροφή τους θα απαιτηθεί μια αύξηση της παραγωγής και προμήθειας τροφίμων κατά 60% έως και 110%. Παράλληλα αναμένεται η αύξηση με ταχείς ρυθμούς της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, σε ποσοστό περίπου 40% έως το έτος 2030, και η συνακόλουθη υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα (ξηρασίες, πλημμύρες κλπ.), που πλήττουν και την παραγωγή τροφίμων.
Εξαιρετικά οξύ είναι εξάλλου το πρόβλημα της διαθεσιμότητας νερού, η οποία αποτελεί ήδη σημαντικό περιορισμό για τη γεωργική παραγωγή παγκοσμίως, καθώς στη γεωργία καταναλώνεται το 70% του γλυκού νερού του πλανήτη. Τεχνολογικές καινοτομίες (γεωργία ακριβείας, ελεγχόμενης κυκλοφορίας κ.α.) μπορούν να βελτιώσουν τις προοπτικές αλλά όχι και να επιλύσουν το πρόβλημα, καθώς μάλιστα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης παρατηρείται πως οι αποδόσεις έχουν μείνει στάσιμες τα τελευταία χρόνια.
Είναι συνεπώς απαραίτητη μια διαρκής διαπραγμάτευση για το οικολογικό αποτύπωμα κάθε κοινωνίας ξεχωριστά και όλων μαζί, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των συμφωνημένων, προκειμένου να προλάβουμε τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η ανθρώπινη δραστηριότητα για ολόκληρο τον πλανήτη. Οι ατομικοί και οι εθνικοί εγωισμοί και ανταγωνισμοί πρέπει να υποταχθούν στην αναζήτηση του κοινού, γενικού συμφέροντος της ανθρωπότητας, δηλ. στον έλεγχο του παγκόσμιου υπερπληθυσμού με ειρηνικά μέσα (αντί για τη συνήθη στην ανθρώπινη ιστορία μέθοδο του πολέμου, που μπορεί πια να μεταφρασθεί σε πυρηνικό ολοκαύτωμα). Οι άνθρωποι, και η ανθρωπότητα ως σύνολο, χρειάζεται να βρούμε μέσα από θεσμοποιημένες διαδικασίες διαβούλευσης και συναίνεσης το μέτρο, στην απώλεια του οποίου μας έχει οδηγήσει η φρενίτιδα του καπιταλισμού. 

Δήλωση του Κώστα Χρυσόγονου για την πρόοδο του επενδυτικού πακέτου Γιούνκερ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 09/06/2016


Ο Κώστας Χρυσόγονος με γραπτή του δήλωση τοποθετήθηκε για την πρόοδο του επενδυτικού πακέτου Γιούνκερ. Ο ευρωβουλευτής επεσήμανε πως τα μέχρι σήμερα οφέλη για την Ελλάδα είναι πενιχρά και ζήτησε διαρθρωτικές αλλαγές στο πακέτο, ώστε τα κονδύλια να ωφελούν κυρίως τις οικονομίες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας.


Ακολουθεί το κείμενο της δήλωσης :

Συζητήσαμε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την πρόοδο του επενδυτικού πακέτου Γιούνκερ, που στοχεύει στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το επενδυτικό πακέτο μέχρι στιγμής έχει αποδειχτεί σκιώδες σε ότι αφορά τα οφέλη του για την Ελλάδα. Ως σήμερα έχουν εγκριθεί 64 έργα στην Ευρώπη, συνολικής χρηματοδότησης 9,3 δισεκατομμυρίων και τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε μεγάλες οικονομίες, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ισπανία, ενώ μόλις ένα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 1η Ιουνίου την επέκταση του επενδυτικού πακέτου για άλλα τρία χρόνια, χωρίς όμως να προτείνει διαρθρωτικές αλλαγές έτσι ώστε να διασφαλισθεί η διοχέτευση των απαραίτητων κονδυλίων στις οικονομίες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας. Εάν δεν αλλάξουν οι παράμετροι του προγράμματος ώστε να επωφεληθούν οι πιο αδύναμες οικονομίες και αν δεν αυξηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια, τότε μιλάμε για σταγόνα στον ωκεανό και η τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι καταδικασμένη να μείνει στα χαρτιά μόνο. 

Βαθιά τομή στο Σύνταγμα προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο News247 09/06


Το κρίσιμο ζήτημα είναι σήμερα ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο μια βαθιάς τομής στο Σύνταγμα, προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού της πολιτείας, για το οποίο έχουν ήδη εκφραστεί ενδιαφέρουσες απόψεις. Κατά τη γνώμη μου, μια ριζική συνταγματική μεταρρύθμιση, προς την κατεύθυνση ενός ουσιαστικού εκδημοκρατισμού, θα έπρεπε να περιλάβει την αναθεώρηση των εξής συνταγματικών ρυθμίσεων:

- Καθιέρωση ενός ανώτατου ορίου βουλευτικής θητείας, η υπέρβαση του οποίου να συνεπάγεται γενικό και απόλυτο κώλυμα εκλογιμότητας (άρθρο 56).
- Κατάργηση του άρθρου 86 που θεσμοθετεί την ποινική ασυδοσία των υπουργών και πρώην υπουργών, ή τουλάχιστον κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να ασκεί την ποινική δίωξη (με ταυτόχρονη μεταφορά της στις εισαγγελικές αρχές) και της συναφούς αποκλειστικής προθεσμίας.
- Περιστολή του ακαταδίωκτου στα όρια της πολιτικής δραστηριότητας του βουλευτή (άρθρο 62).
- Καθιέρωση δυνατότητας υποβολής ένστασης από όποιον έχει έννομο συμφέρον και έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα με δικαστική απόφαση, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο βουλευτής έχει υπερβεί το νόμιμο των προεκλογικών δαπανών (άρθρο 29 παρ. 2 εδ. γ’).
- Κατάργηση των βουλευτών Επικρατείας ή πρόβλεψη τοποθέτησής τους στη «λίστα» με βάση τα αποτελέσματα εσωκομματικών προκριματικών εκλογών (άρθρο 54 παρ.3).
- Κατοχύρωση με σαφέστερο τρόπο της εσωκομματικής δημοκρατίας και στέρηση της κρατικής χρηματοδότησης από όσα κόμματα δεν ανταποκρίνονται στις εγγυήσεις διαφάνειας στην οικονομική τους διαχείριση (άρθρο 29 παρ. 1 και 2).
- Ανάθεση του ελέγχου της διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων και του πόθεν έσχες των πολιτικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή πάντως σε ειδικό όργανο με πλειοψηφία μη κομματικών μελών και με την απαραίτητη υποδομή για αποτελεσματική άσκηση ελέγχου (άρθρο 29 παρ. 2, σε συνδυασμό ενδεχομένως προς το άρθρο 98 παρ. 1).
- Παροχή της δυνατότητας στην κοινοβουλευτική μειοψηφία (π.χ. με τις υπογραφές του ενός τρίτου των βουλευτών) ή και στο λαό (με τη συγκέντρωση μερικών εκατοντάδων χιλιάδων υπογραφών) να προκαλεί την προκήρυξη δημοψηφίσματος με θέμα την ακύρωση πρόσφατα ψηφισμένου από τη Βουλή νομοσχεδίου (άρθρο 44 παρ. 2).
- Πρόβλεψη δυνατότητας δικαστικού ελέγχου για διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενο του νόμου στον οποίο περιέχονται και συνεπώς αντισυνταγματικές για το λόγο αυτό (άρθρο 74 παρ. 5).
- Περιορισμός σε μία των θέσεων αντιπροέδρου σε κάθε ανώτατο δικαστήριο (άρθρο 90 παρ. 5).
- Ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των κατώτερων δικαστικών λειτουργών με κατοχύρωση δυνατότητας του κοινού νομοθέτη να θεσπίσει ένα (δεσμευτικό για το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο) σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις τους (άρθρο 90 παρ. 1).
- Τροποποίηση της συγκρότησης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, με μέλη αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ευρεία και ισόρροπη εκπροσώπηση του νομικού κόσμου. Εξοπλισμός του Δικαστηρίου με αρμοδιότητα ακύρωσης των αντισυνταγματικών νόμων ύστερα από παραπομπή από κάθε άλλο δικαστήριο (όχι μόνο από τα ανώτατα) και με αρμοδιότητες ελέγχου του κύρους της εκλογής του προέδρου της Δημοκρατίας, του διορισμού της κυβέρνησης, της προκήρυξης των εκλογών και της συνδρομής ή μη των συνταγματικών προϋποθέσεων έκδοσης πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 100).
- Θέσπιση ενός ορίου ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε Έλληνα πολίτη, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση όλων (άρθρο 2).
- Κατάργηση του άρθρου 3 παρ. 1 που καθιερώνει επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα.
- Σαφέστερη κατοχύρωση της συλλογικής αυτονομίας με αναθεώρηση του άρθρου 22 παράγραφοι 2 και 3 του Συντάγματος.
- Πρόβλεψη αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών στην τοπική αυτοδιοίκηση, παράλληλα προς τις αρμοδιότητες των αιρετών οργάνων της (άρθρο 102).

Θα μπορούσε τέλος να συμβάλλει προς την ίδια κατεύθυνση και η άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό (άρθρο 32), εφόσον βέβαια διατηρηθεί αλώβητη η βάση του κοινοβουλευτικού συστήματος, δηλ. η εξάρτηση της κυβέρνησης από την εμπιστοσύνη της Βουλής. 

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για το επίπεδο της δημοκρατίας στην Τουρκία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 09/06/2016


Τις πρακτικές του καθεστώτος Ερντογάν στηλίτευσε ο Κώστας Χρυσόγονος. Με ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε την απομάκρυνση της κυβέρνησης Ερντογάν από τον κοινοβουλευτισμό και τη στροφή σε απροκάλυπτη δικτατορία, μέσω της άρσης ασυλίας βουλευτών του Κουρδικού κόμματος και της φίμωσης της αντιπολίτευσης. Παράλληλα τόνισε την καλλιέργεια μίσους που επιδιώκεται μέσω πανηγυρικών εκδηλώσεων σχετικών με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά και της άρνησης αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων, ενώ κάλεσε την Ευρώπη να προχωρήσει σε πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις εις βάρος του τουρκικού καθεστώτος.

Παρακολουθείστε το βίντεο της ομιλίας εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=WRxoNwvxJdw


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας :

Το ημιαυταρχικό καθεστώς της Τουρκίας απομακρύνεται από τον κοινοβουλευτισμό και μεταλλάσσεται σε απροκάλυπτη δικτατορία. Ο κύριος Ερντογάν μαζί με τους υποτακτικούς του καλλιεργεί και εμπορεύεται συστηματικά το μίσος προκειμένου να παγιώσει τη νομή της εξουσίας. Διοργανώνει γιορτές μίσους στα βυζαντινά τείχη της Κωνσταντινούπολης για να πανηγυρίσει την άλωσή της πριν από έξι σχεδόν αιώνες και τις σφαγές και λεηλασίες που επακολούθησαν. Αρνείται να αποδοκιμάσει το μίσος των Οθωμανών κατά των Αρμενίων και των άλλων χριστιανικών πληθυσμών και να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που διαπράχθηκαν σε βάρος τους πριν από έναν αιώνα. Διεξάγει σήμερα έναν ακήρυκτο πόλεμο κατά της κουρδικής εθνικής μειονότητας στις νοτιοανατολικές επαρχίες και αναιρεί την ασυλία των βουλευτών του κουρδικού κόμματος HDP με σκοπό να φιμώσει γενικότερα την αντιπολίτευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλήσει στον κύριο Ερντογάν στη μόνη γλώσσα που θα καταλάβει, δηλαδή στη γλώσσα των οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων.

Υπεραισιόδοξη απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο ρυθμό απονομής της δικαιοσύνης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 09/06/2016


Με ένα γενικόλογο και υπεραισιόδοξο κείμενο, αλλά και με εξάμηνη καθυστέρηση, απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας στο ρυθμό απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στις ενστάσεις που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, βάσει των οποίων οι αλλαγές τις οποίες ουσιαστικά απαίτησε η τρόικα, στην πραγματικότητα θα φέρουν επιβράδυνση του ρυθμού δημοσίευσης αποφάσεων αντί για τη προσδοκώμενη επιτάχυνση. Η Επιτροπή στην απάντησή της αρκέστηκε να υπενθυμίσει τον όγκο εργασίας των ελληνικών δικαστηρίων, αναφέροντας πως η μεταρρύθμιση θα έχει θετικά αποτελέσματα και ζητώντας τη συνεργασία όλων των πλευρών, χωρίς όμως να αναλύει το πως θα επιτευχθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Από την 1.1.2016 αρχίζει στην Ελλάδα η εφαρμογή ενός νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος - ύστερα από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της «τρόικα» - αποτελούσε προαπαιτούμενο μέτρο, στο πλαίσιο του μνημονίου για τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2015 και ψηφίσθηκε με τον ν. 4335/2015. Ωστόσο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών επισημαίνεται ότι στην πραγματικότητα οι νέες ρυθμίσεις, αντί για την αναμενόμενη επιτάχυνση του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης, θα επιφέρουν σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού δημοσιεύσεως αποφάσεων, που θα αναδειχθεί από τα μέσα Μαΐου του 2016 και έπειτα.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Υφίσταται κάποια διαδικασία για την εκτίμηση των πραγματικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία από την εφαρμογή των «μεταρρυθμίσεων» τις οποίες επιβάλλει η «τρόικα» ως εκπρόσωπος των κρατών-δανειστών;
2. Εάν αποδειχθούν στην πράξη βάσιμες οι ζοφερές προβλέψεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε τι ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;


Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (8.6.2016)

Αρκετές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τα θέματα αυτά καταδεικνύουν ότι οι αστικές διαδικασίες στην Ελλάδα δεν ολοκληρώνονται εγκαίρως. Στο τέλος του 2014, οι εκκρεμείς υποθέσεις ήταν συνολικά 630.000 σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια, από τα πλημμελειοδικεία μέχρι τα ανώτατα δικαστήρια [1].
Αυτές οι καθυστερήσεις είναι επιζήμιες για τους πολίτες, τα ατομικά δικαιώματα των οποίων δεν τυγχάνουν έγκαιρης προστασίας από τα δικαστήρια. Μπορούν, επίσης, να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη και, ως εκ τούτου, να καταστούν ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις επενδύσεις. Οι εργασίες για τη βελτίωση των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών αποτελεί μέρος της προσπάθειας για εμπέδωση υψηλότερων προτύπων και πιο αποτελεσματικών πρακτικών στο σύστημα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
Η μεταρρύθμιση που αναφέρει ο κ. βουλευτής έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και, όπως συμβαίνει με κάθε τέτοια μεταρρύθμιση, η ορθή εφαρμογή της παραμένει πρωταρχικής σημασίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία αυτή και έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή εφαρμογή του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση ένα έτος μετά τη θέσπιση του κώδικα και, εάν χρειαστεί, θα αντιμετωπιστούν ειδικά ζητήματα.
Για την επιτυχή εφαρμογή και την απαιτούμενη βελτίωση του δικαστικού συστήματος, είναι, επίσης, σημαντική η συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της νομικής κοινότητας. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να προσφέρει την απαιτούμενη υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση. Στο πλαίσιο αυτό και μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών, η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) συντονίζει την παροχή τεχνικής βοήθειας προς υποστήριξη των ελληνικών αρχών, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση του εξορθολογισμού των αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και στην προσπάθεια μείωσης των εκκρεμών υποθέσεων. Περαιτέρω στήριξη παρέχεται για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της επιχειρησιακής εφαρμογής του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας.

________________________________________
[1] Στοιχεία που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής μπλε κάρτας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 08/06/2016


Στις συνέπειες του σχεδίου της Επιτροπής για την προσέλκυση ατόμων με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Ευρώπη, αναφέρθηκε με παρέμβασή του ο Κώστας Χρυσόγονος. Μιλώντας κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωβουλευτής τόνισε πως υπάρχει ο κίνδυνος ενίσχυσης του φαινομένου «brain drain» στις χώρες προέλευσης των μεταναστών, κάτι που πλήττει άμεσα και ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται από οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε πως στόχος είναι να βρεθεί μια λύση που θα αποτελεί κέρδος για όλους, καθώς οι επιστήμονες θα μπορούν να επιστρέψουν και να ενισχύσουν την οικονομία των χωρών τους ενώ στο εσωτερικό της Ένωσης θα σχεδιαστούν προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας.


Παρακολουθείστε τον διάλογο εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=DEbg_h59kx0Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Κυρία Πρόεδρε, οι μετανάστες που φεύγουν από τις πατρίδες τους είναι συνήθως λαμπρά μυαλά και χαρισματικοί άνθρωποι. Αναρωτιέμαι κατά πόσο η νέα πρόταση που παρουσιάζει σήμερα ο αρμόδιος Επίτροπος, κύριος Αβραμόπουλος, εκ μέρους της Επιτροπής, για την προσέλκυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ατόμων με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων μέσω της διαδικασίας της μπλε κάρτας δεν θα ενισχύσει το φαινόμενο του λεγόμενου «brain drain», δηλαδή της διαρροής εγκεφάλων από τις πατρίδες τους. Kαι θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα ότι το ζήτημα έχει και μια ενδοευρωπαϊκή διάσταση, διότι υπάρχουν χώρες που πλήττονται από την οικονομική κρίση και στις οποίες το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα. 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για τον περιορισμό της φοροαποφυγής


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 08/06/2016


Στο ζήτημα της καταπολέμησης της φοροαποφυγής αναφέρθηκε ο Κώστας Χρυσόγονος με παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο ευρωβουλευτής τόνισε πως οι τεχνικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες κοστίζουν ετησίως στην Ευρώπη 70 δις ευρώ σε διαφυγόντες φόρους και υπογράμμισε την ανάγκη δραστικού περιορισμού τους, ώστε να μειωθούν τα βάρη για τις μικρές επιχειρήσεις και η ανεργία. Παράλληλα χαρακτήρισε άτολμα τα σχέδια κατά της φοροαποφυγής που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων φορολογικής πολιτικής ώστε να υπάρχει δικαιότερη κατανομή βαρών χωρίς επιβάρυνση των οικονομικά ασθενέστερων.


Παρακολουθείστε την παρέμβαση εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=mT0uaxEQBiM


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης :

Η νομιμοφανής φοροαποφυγή εκ μέρους μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, με τη χρήση τεχνικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, υπολογίζεται πως κοστίζει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 70 δις ευρώ διαφυγόντες φόρους ετησίως. Εάν η διαρροή αυτή περιορισθεί δραστικά, τότε μπορεί να μειωθεί ισόποσα η φορολογική επιβάρυνση για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας από τις μεγάλες πολυεθνικές, αναλογικά με τον κύκλο εργασιών τους, και έτσι μπορεί να ενισχυθεί η απασχόληση και να μειωθεί η ανεργία. Το σχέδιο οδηγίας κατά της φοροαποφυγής που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιανουάριο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι υπερβολικά άτολμο. Χρειαζόμαστε πολύ αυστηρότερους κανόνες κοινής φορολογικής πολιτικής και την άμεση εφαρμογή τους με συνεργασία των φορολογικών αρχών των κρατών-μελών, ώστε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τη διασυνοριακή φοροαποφυγή. Είναι απαράδεκτο να επιβάλλονται μέτρα λιτότητας σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων επειδή οι πολυεθνικοί γίγαντες συνεχίζουν να αποφεύγουν τα φορολογικά βάρη. 

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για το Σύμφωνο Μετανάστευσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 08/06/2016


Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση σχολίασε με ομιλία του ο Κώστας Χρυσόγονος στη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε πως το σχέδιο της Επιτροπής αποτελεί προσπάθεια αντιγραφής της πρόσφατης συμφωνίας με την Τουρκία, χωρίς να επιτυγχάνει να αντιμετωπίσει την ουσία του ζητήματος. Παράλληλα υπογράμμισε πως ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής είναι απαραίτητο, αφού οι αιτίες των έντονων μεταναστευτικών ροών είναι οι απάνθρωπες οικονομικές πολιτικές λιτότητας, η ανυπαρξία δημογραφικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η φτώχεια και οι πόλεμοι που μαστίζουν την ευρύτερη περιοχή.

Παρακολουθείστε την ομιλία εδώ :
https://www.youtube.com/watch?v=nqxB9_cJlGU


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας :

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο για ένα «Σύμφωνο για τη Μετανάστευση» με κεντρικές ιδέες τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την καταπολέμηση του δουλεμπορίου, σε συνεργασία με αφρικανικά και ασιατικά κράτη, περίπου κατά το πρότυπο της πρόσφατης συμφωνίας με την Τουρκία. Όλα αυτά όμως αποτελούν απλώς τρόπους προσωρινής διαχείρισης και δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του ζητήματος. Οι έντονες μεταναστευτικές ροές οφείλονται αφενός στις απάνθρωπες οικονομικές πολιτικές λιτότητας και στην ανυπαρξία δημογραφικής πολιτικής στο εσωτερικό της Ένωσης, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να υποφέρει από δραματική υπογεννητικότητα, και αφετέρου στη φτώχεια και τους πολέμους στον ευρύτερο γεωγραφικό μας περίγυρο. Χρειαζόμαστε ένα άλλο μείγμα πολιτικής στο εσωτερικό προκειμένου να υποστηρίζεται περισσότερο η ανατροφή παιδιών και η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους και στο εξωτερικό ώστε να επικρατήσει ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων εκεί. 

Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Επείγουσα ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 07/06/2016


Επείγουσα ερώτηση για τη συνέχιση των τουρκικών προκλήσεων στο θέμα της Αγίας Σοφίας υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ευρωβουλευτής, αναφερόμενος σε προηγούμενη ερώτησή του όπου είχε επισημάνει την ανάγκη προστασίας του θρησκευτικού και πολιτιστικού μνημείου, ζήτησε από την Επιτροπή να εντείνει τη στάση της και να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να προστατέψει το ναό που αποτελεί εδώ και αιώνες σύμβολο της ορθοδοξίας.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σε προηγούμενη ερώτησή μου (E-006516-15) για το ενδεχόμενο μετατροπής της Αγίας Σοφίας, σύμβολο της ορθόδοξης χριστιανοσύνης εδώ και αιώνες, σε τζαμί, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συνεχίσει να θίγει το ζήτημα στην Τουρκία και να παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες της Τουρκίας στον τομέα αυτό [1].
Εν τούτοις, η Τουρκία συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες, μετατρέποντας την Αγια-Σοφιά σε τζαμί για όλο το μήνα του Ραμαζανιού απ’ όπου θα αναμεταδίδει το κρατικό θρησκευτικό κανάλι TRT Diyanet [2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για να διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη σεβασμού των τουρκικών αρχών έναντι του θρησκευτικού μνημείου, που από το 1985 συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco; Πώς σκοπεύει να διασφαλίσει την προστασία του συμβόλου της ορθοδοξίας, δεδομένου ότι οι ως τώρα προσπάθειές της απέβησαν άκαρπες και κατέληξαν σε ακόμη μεγαλύτερη βεβήλωση του ιερού μνημείου;

________________________________________