Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Υπεραισιόδοξη απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο ρυθμό απονομής της δικαιοσύνης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 09/06/2016


Με ένα γενικόλογο και υπεραισιόδοξο κείμενο, αλλά και με εξάμηνη καθυστέρηση, απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας στο ρυθμό απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στις ενστάσεις που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, βάσει των οποίων οι αλλαγές τις οποίες ουσιαστικά απαίτησε η τρόικα, στην πραγματικότητα θα φέρουν επιβράδυνση του ρυθμού δημοσίευσης αποφάσεων αντί για τη προσδοκώμενη επιτάχυνση. Η Επιτροπή στην απάντησή της αρκέστηκε να υπενθυμίσει τον όγκο εργασίας των ελληνικών δικαστηρίων, αναφέροντας πως η μεταρρύθμιση θα έχει θετικά αποτελέσματα και ζητώντας τη συνεργασία όλων των πλευρών, χωρίς όμως να αναλύει το πως θα επιτευχθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Από την 1.1.2016 αρχίζει στην Ελλάδα η εφαρμογή ενός νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος - ύστερα από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της «τρόικα» - αποτελούσε προαπαιτούμενο μέτρο, στο πλαίσιο του μνημονίου για τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2015 και ψηφίσθηκε με τον ν. 4335/2015. Ωστόσο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών επισημαίνεται ότι στην πραγματικότητα οι νέες ρυθμίσεις, αντί για την αναμενόμενη επιτάχυνση του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης, θα επιφέρουν σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού δημοσιεύσεως αποφάσεων, που θα αναδειχθεί από τα μέσα Μαΐου του 2016 και έπειτα.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Υφίσταται κάποια διαδικασία για την εκτίμηση των πραγματικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία από την εφαρμογή των «μεταρρυθμίσεων» τις οποίες επιβάλλει η «τρόικα» ως εκπρόσωπος των κρατών-δανειστών;
2. Εάν αποδειχθούν στην πράξη βάσιμες οι ζοφερές προβλέψεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε τι ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;


Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (8.6.2016)

Αρκετές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τα θέματα αυτά καταδεικνύουν ότι οι αστικές διαδικασίες στην Ελλάδα δεν ολοκληρώνονται εγκαίρως. Στο τέλος του 2014, οι εκκρεμείς υποθέσεις ήταν συνολικά 630.000 σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια, από τα πλημμελειοδικεία μέχρι τα ανώτατα δικαστήρια [1].
Αυτές οι καθυστερήσεις είναι επιζήμιες για τους πολίτες, τα ατομικά δικαιώματα των οποίων δεν τυγχάνουν έγκαιρης προστασίας από τα δικαστήρια. Μπορούν, επίσης, να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη και, ως εκ τούτου, να καταστούν ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις επενδύσεις. Οι εργασίες για τη βελτίωση των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών αποτελεί μέρος της προσπάθειας για εμπέδωση υψηλότερων προτύπων και πιο αποτελεσματικών πρακτικών στο σύστημα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
Η μεταρρύθμιση που αναφέρει ο κ. βουλευτής έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και, όπως συμβαίνει με κάθε τέτοια μεταρρύθμιση, η ορθή εφαρμογή της παραμένει πρωταρχικής σημασίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία αυτή και έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή εφαρμογή του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση ένα έτος μετά τη θέσπιση του κώδικα και, εάν χρειαστεί, θα αντιμετωπιστούν ειδικά ζητήματα.
Για την επιτυχή εφαρμογή και την απαιτούμενη βελτίωση του δικαστικού συστήματος, είναι, επίσης, σημαντική η συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της νομικής κοινότητας. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να προσφέρει την απαιτούμενη υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση. Στο πλαίσιο αυτό και μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών, η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) συντονίζει την παροχή τεχνικής βοήθειας προς υποστήριξη των ελληνικών αρχών, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση του εξορθολογισμού των αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και στην προσπάθεια μείωσης των εκκρεμών υποθέσεων. Περαιτέρω στήριξη παρέχεται για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της επιχειρησιακής εφαρμογής του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας.

________________________________________
[1] Στοιχεία που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου