Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις ευέλικτες μορφές εργασίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 27/06/2016


Τα προβλήματα που προκαλούν οι ευέλικτες μορφές εργασίας στην εργασιακή αγορά αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη, ανέδειξε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος. Απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής παρουσίασε στοιχεία έρευνας του Συμβουλίου Οικονομικών Αναλυτών του Προέδρου των ΗΠΑ, βάσει των οποίων προκύπτει μείωση του εργατικού δυναμικού αντρών ηλικίας 25-64 ετών, συνδέοντας το φαινόμενο αυτό με τις ελαστικές μορφές εργασίας και την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει δικά της στοιχεία για τις συνέπειες των ευέλικτων μορφών εργασίας στην Ευρώπη, αλλά και να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα των υπάρχοντων ερευνών στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, με στόχο την αποφυγή παραβίασης δικαιωμάτων των εργαζομένων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Έρευνα του Συμβουλίου Οικονομικών Αναλυτών του Προέδρου των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2016 αναφέρεται στη μείωση του εργατικού δυναμικού των αντρών ηλικίας 25-64. Το 1954 το 98% των ανδρών ηλικίας 25-64 [1] εργάζονταν ή έψαχναν εργασία, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει μειωθεί στο 88%. Τα στοιχεία που αναλύονται είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, καθώς άνδρες στην πιο παραγωγική τους ηλικία έχουν αποσυρθεί εντελώς από την εργασιακή αγορά, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη. Η έρευνα συνδέει το ανωτέρω φαινόμενο με τις ελαστικές μορφές εργασίας και την έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου που να προστατεύει τους εργαζόμενους, τονίζοντας πως η απορρύθμιση των σχέσεων εργασίας επιφέρει απρόβλεπτα αποτελέσματα που υπερνικούν τα όποια θετικά.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει προβεί σε ανάλογη ανάλυση για τις συνέπειες της αύξησης των ευέλικτων μορφών εργασίας και τις συνέπειές τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2];
2. Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα της ανωτέρω έρευνας στο πλαίσιο της τρέχουσας δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, ώστε να μην παραβιασθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου