Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Επιβεβλημένη η προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων στα κράτη-μέλη του ευρωπαϊκού νότου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 20/06/2018


Με Δελτίο Τύπου της, στις 6 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή αναφέρθηκε στην υιοθέτηση προγράμματος επενδύσεων για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη, με την ονομασία «InvestEU» [1]. Στόχος της πρότασης είναι να συγκεντρωθούν τα πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι ήδη διαθέσιμα και να επεκταθεί το «επιτυχημένο μοντέλο», του σχεδίου Γιούνκερ, στοχεύοντας ιδιαίτερα στη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας. Παρά τη θετική στόχευση, η πραγματικότητα ειδικά στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου είναι διαφορετική, αφού το υπάρχον πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων δεν είναι επαρκές και δεν έχει καταστεί ξεκάθαρο στην πλειοψηφία των πολιτών με αποτέλεσμα συχνά την απουσία ενδιαφέροντος ή αδυναμία ανταπόκρισης από την πλευρά τους.

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Με τη νέα αυτή πρόταση σχεδιάζονται βελτιώσεις σε ο,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων; Θα υπάρχουν προβλέψεις για ευνοϊκότερους όρους στις δανειοδοτήσεις και επιδοτήσεις προς όφελος των μικροεπενδυτών αλλά και των πλέον αδύναμων περιφερειών της Ένωσης;
β) Ποιο είναι το εναλλακτικό πλάνο σε περίπτωση απόρριψης του σχεδίου υπό το πρίσμα της συμφωνίας για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, για την περίοδο 2021-2027;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου