Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

Επιτακτική ανάγκη ύπαρξης ευρωπαϊκού σχεδίου για τη διαχείριση απορριμμάτων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/06/2018


Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διαφοροποίηση της τακτικής της Κίνας σχετικά με την εισαγωγή και αποθήκευση απορριμμάτων, που πρόκειται να εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τις λύσεις που διαθέτει η Ευρώπη στον τομέα αυτό [1]. Η μείωση ή ακόμα και παύση εξαγωγής πλαστικών και ορισμένων μεταλλικών απορριμμάτων δημιουργεί την ανάγκη άμεσης δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών διαχείρισης και ανακύκλωσης τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, αφού η Ευρώπη εξάγει περισσότερους από 79 δισεκατομμύρια τόνους απορριμμάτων συσκευασίας κάθε χρόνο.

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του προβλήματος αυτού;
β) Ποια στρατηγική σχεδιάζει για να το αντιμετωπίσει, θέτοντας την ανακύκλωση ως προτεραιότητα;
γ) Εκτός από την ανάγκη εύρεσης λύσης, διακρίνει την προοπτική μιας φιλικής προς το περιβάλλον εκμετάλλευσης του τομέα των απορριμμάτων, συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και την παραγωγή ενέργειας;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου