Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

Αναγκαίες οι επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 16/06/2018


Σύμφωνα με δημοσίευση της Eurostat, η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική κ.α.) ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 17% του συνόλου κατά το 2016 στην Ευρώπη [1]. Παρά τη θετική πορεία προς την επίτευξη του στόχου του 20% το 2020, παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ενώ οι επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα δεν βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Καθώς η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος απασχολούν τους πολίτες, τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ελλείψει πόρων και πλάνων για νέες επενδύσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:
α) Ποιες δράσεις σχεδιάζει ώστε να καταστήσει πιο αποτελεσματικές και πιο ενδιαφέρουσες για τους επιχειρηματίες τις επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ιδιαίτερα σε κράτη μέλη του νότου μέσω της εκμετάλλευσης της θάλασσας και της ηλιοφάνειας;
β) Ποιοι κίνδυνοι εκτιμάται πως θα υπάρχουν για την υγεία των πολιτών αλλά και το περιβάλλον κατά την επόμενη δεκαετία, από τη συνεχιζόμενη υπερίσχυση «παραδοσιακών» πηγών ενέργειας στην Ευρώπη;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου