Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

Γραπτή ερώτηση για τις διαφορές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ευρωπαίων πολιτών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 11/06/2018


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτή ερώτηση για τις διαφορές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των Ευρωπαίων πολιτών.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι διαφορές ως προς το ποσοστό και την ποιότητα εκπαίδευσης των Ευρωπαίων πολιτών είναι αρκετά μεγάλες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε ηλικίες 25 έως 64 ετών. Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται είναι ιδιαίτερα έντονες ανάμεσα στα δυτικά κράτη-μέλη σε σχέση με τα ανατολικά, ενώ το ίδιο ισχύει και ανάμεσα στα κράτη-μέλη Βορρά και Νότου.
Ο Κώστας Χρυσόγονος ρωτά την Επιτροπή, αν αναγνωρίζει τις εν λόγω διαφορές και τις επιπτώσεις τους στις οικονομικές προοπτικές των Ευρωπαίων. Ζητά επίσης από την Επιτροπή να τοποθετηθεί για το πως σκοπεύει να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά συστήματα των πιο αδύναμων κρατών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο και στοιχεία της Eurostat, οι διαφορές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ευρωπαίων πολιτών είναι αρκετά μεγάλες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ηλικίες 25 έως 64 ετών [1]. Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται είναι ιδιαίτερα έντονες ανάμεσα στα δυτικά κράτη-μέλη σε σχέση με τα ανατολικά, ενώ το ίδιο ισχύει και ανάμεσα σε βορρά και νότο. Καθώς η ποιότητα της εκπαίδευσης επηρεάζει άμεσα τόσο το επίπεδο και την ποιότητα της ζωής του ατόμου όσο και συνολικά τη δομή της οικονομίας ενός κράτους, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα πως η μειωμένη εκπαίδευση που πιθανόν λαμβάνουν πολίτες του ευρωπαϊκού νότου -όπου σε αρκετές περιφέρειες τα ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φτάνουν έως και στο 14% του εργασιακά ενεργού πληθυσμού- σχετίζεται άμεσα με το οικονομικό τους παρόν αλλά και μέλλον.

Ερωτάται η Επιτροπή:
α) Αναγνωρίζει τις διαφορές που καταγράφονται στα δημοσιεύματα; Τι αντίκτυπο θεωρεί ότι έχουν στις προοπτικές ευμάρειας των ευρωπαίων;
β) Πως σκοπεύει να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά συστήματα των πιο αδύναμων κρατών από οικονομική αλλά και επιστημονική σκοπιά;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου