Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

Επικίνδυνη η μεγάλη αύξηση παραγωγής και χρήσης πλαστικών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 17/06/2018


Σύμφωνα με δημοσίευση του ΟΟΣΑ, καταγράφεται παγκοσμίως μεγάλη αύξηση παραγωγής πλαστικών από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, από τους 2 εκατομμύρια τόνους του 1950, έχουμε φτάσει σε σημείο να παράγουμε 380 εκατομμύρια τόνους το 2015 κατ’ έτος, για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς [1]. Παράλληλα, η αυξανόμενη παραγωγή και χρήση πλαστικών συμβάλλει στην επιδείνωση του περιβαλλοντικού προβλήματος, αφού η διαδικασία παραγωγής, μεταφοράς και διαχείρισής τους οδηγεί στην έκλυση άνω των 400 εκατομμυρίων τόνων αερίων θερμοκηπίου (greenhouse gas - GHG) ετησίως. Παρά την εκτεταμένη των υλικών αυτών, καλούμαστε να βρούμε ορθότερους, φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους διαχείρισης των αντίστοιχων απορριμμάτων, αφού μόνο το 15% εξ αυτών συλλέγεται και ανακυκλώνεται.

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Έχει στη διάθεσή της τα σχετικά στοιχεία;
β) Ποια είναι η απάντηση της Ευρώπης στην ανάγκη εκτεταμένης ανακύκλωσης με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη μείωση του κόστους χρήσης των ανάλογων υλικών;
γ) Πως σκοπεύει να προστατεύσει τους ευρωπαίους πολίτες από τους προφανείς κινδύνους για την υγεία τους;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου