Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την περιβαλλοντική υποβάθμιση από τα μεταλλεία στη ΧαλκιδικήΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 28/12/2014
Το θέμα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων στη Χαλκιδική έθεσε για άλλη μια φορά επιτακτικά, με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος, ο οποίος κατήγγειλε την αδιαφορία της ΕΕ για το περιβάλλον και την απροθυμία της Επιτροπής να διερευνά υποθέσεις συνεχιζόμενης και ανεπανόρθωτης βλάβης του περιβάλλοντος από τη χωρίς σχέδιο και όριο εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Η Επιτροπή, που πριν από ένα χρόνο είχε δηλώσει άγνοια για το θέμα, απάντησε αόριστα ότι είναι σε «επαφή» με τις ελληνικές αρχές και ότι απλώς «θα εξετάσει» το ζήτημα. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση
«Τον Απρίλιο του 2014 η Επιτροπή ρωτήθηκε από τον ευρωβουλευτή Κρίτωνα Αρσένη για τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων στη βορειοανατολική Χαλκιδική και την αποστράγγιση του Στρατωνικού όρους από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Η Επιτροπή είχε τότε ομολογήσει ότι «δεν είναι ενήμερη για τα περιστατικά έκλυσης και ρύπανσης των υπόγειων υδάτων» και δεσμεύτηκε ότι «θα ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα».
Επειδή οι επικίνδυνες για το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων της Χαλκιδικής μεταλλευτικές δραστηριότητες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ερωτάται η Επιτροπή:
1.Τι πληροφορίες ζήτησε και έλαβε, ως όργανο αρμόδιο να επιβλέπει την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου, από την Ελληνική Κυβέρνηση για τις μεταλλευτικές εργασίες στη βορειοανατολική Χαλκιδική;
2.Εάν σήμερα είναι πια «ενήμερη» για το θέμα, τι σκοπεύσει να κάνει για να άρει τις παραβιάσεις του περιβαλλοντικού ενωσιακού δικαίου;»

Απάντηση
«Η Επιτροπή είναι σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται στην εκπόνηση και έγκριση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα. Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί διμερής σύσκεψη με την Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2014. Κατά τη σύσκεψη θα εξεταστεί η πρόοδος, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος που εγείρει η ερώτηση».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου