Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Παραβίαση των διεθνών Συμβάσεων Εργασίας μέσω των ΜνημονίωνΓια το θέμα της παραβίασης από την Ελλάδα του διεθνούς εργατικού δικαίου και ειδικότερα των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος. Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής τονίζει ότι η Ένωση δεσμεύεται και φέρει ευθύνη για την τήρηση του διεθνούς δικαίου, και υπενθυμίζει ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώσει παραβιάσεις του δικαιώματος οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης, αλλά και των ελάχιστων ορίων κοινωνικής ασφάλειας εξαιτίας των μνημονιακών μέτρων που έχει επιβάλει η τρόικα.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

"Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, αυτή θεμελιώνεται πάνω σε συγκεκριμένες αρχές, μεταξύ των οποίων και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης το άρθρο 3 παρ. 5 της ίδιας Συνθήκης υπόσχεται ότι η Ένωση θα συμβάλει στην αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου, στο οποίο συγκαταλέγονται και οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), που έχουν υπογραφεί και από κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ωστόσο η ΔΟΕ έχει διαπιστώσει επανειλημμένα ότι η μνημονιακή πολιτική που επέβαλε η τρόϊκα, με τη συμμετοχή κατά τα 2/3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παραβιάζει κανόνες του διεθνούς εργατικού δικαίου δεσμευτικούς για την Ελλάδα: το 2011[1] και το 2013[2] η ΔΟΕ διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώματος οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης (Σύμβαση 98), ενώ το 2013[3] και το 2014[4] διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των ελάχιστων ορίων κοινωνικής ασφάλειας (Σύμβαση 102).

Ερωτάται η Επιτροπή:

1) Θεωρεί η ίδια ότι κατά τη δράση της ως μέλος της τρόϊκα δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα από τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, ενόψει των άρθρων 2 και 3 παρ. 5 ΣΕΕ;
2) Αν ναι, πώς σκοπεύει να επανορθώσει τις διαπιστωμένες από τη ΔΟΕ παραβιάσεις;"

[1] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/missionreport/wcms_170433.pdf
[2] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3086195
[3] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID: 3088061
[4]http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ ID:3150771:NO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου