Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Ανεπαρκείς οι απαντήσεις της Επιτροπής για την έλλειψη αποτελεσματικότητας της Task Force στην Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 05/04/2016


Χρησιμοποιώντας ανεπαρκή στοιχεία και με διάθεση υπεκφυγής απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με την αναποτελεσματικότητα και τη προχειρότητα της Task Force στην Ελλάδα. Ο Ευρωβουλευτής είχε χρησιμοποιήσει στοιχεία από έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας παρατηρούνταν σημαντικές αδυναμίες στη λειτουργία της Task Force. Στην απάντησή του ο Πρόεδρος Juncker αγνόησε τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις, τονίζοντας μάλιστα πως η ομάδα δράσης έφερε σε πέρας την αποστολή της και ρίχνοντας ευθύνες στις ελληνικές αρχές. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ύπαρξη σχεδίου τεχνικής συνεργασίας ως προς την υποστήριξη που εξακολουθεί να παρέχεται στην Ελλάδα, χωρίς όμως να αναγνωρίζει αποτυχίες ή λάθη μέχρι σήμερα.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Αδυναμίες, ανεπαρκείς διαδικασίες και έλλειψη αποτελεσματικότητας χαρακτηρίζουν το έργο της Task Force που δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων και την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που είδε πριν λίγες μέρες το φως της δημοσιότητας [1]. Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρεται στην εσπευσμένη δημιουργία του φορέα που οδήγησε σε έλλειψη στρατηγικής, καθώς και εμπεριστατωμένης ανάλυσης των διαθέσιμων επιλογών, αλλά και στην εξάρτηση που υπήρχε από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρέαζαν τις κινήσεις της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα [2].
Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Αναγνωρίζει τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Τι διαδικασία θα ακολουθήσει ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τις δυσλειτουργίες αυτές που συμβάλλουν στη βίαιη φτωχοποίηση των Ελλήνων;
β) Σε τι αλλαγές θα προβεί ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της νέας Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων που αντικατέστησε την ΟΔΕ;


Απάντηση του Προέδρου Juncker
εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει παράσχει λεπτομερείς απαντήσεις στις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα της έκθεσης. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι «Συνολικά, η ομάδα δράσης για την Ελλάδα έφερε εις πέρας την αποστολή της» - της οποίας η εντολή ήταν η παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις ελληνικές αρχές - ενώ η ευθύνη για την εφαρμογή των σχετικών συστάσεων αφορά τις ελληνικές αρχές, όπως επίσης αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η Επιτροπή ενσωματώνει το σύνολο των συστάσεων του ΕΕΣ τις οποίες αποδέχθηκε στο επιχειρησιακό πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της νέας τεχνικής βοήθειας.
Ειδικότερα, όσον αφορά την τεχνική στήριξη που εξακολουθεί να παρέχεται στην Ελλάδα, έχει συμφωνηθεί «Σχέδιο για την τεχνική συνεργασία», όπου εξειδικεύονται το πλαίσιο, οι κατευθυντήριες αρχές της τεχνικής υποστήριξης που θα παρασχεθεί, τα πεδία πολιτικής στήριξης και συναφούς τεχνικής συνεργασίας, οι μέθοδοι εργασίας, οι αρχές, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα στα διάφορα πεδία πολιτικής.
Επιπλέον, αξιοποιώντας τα σχετικά διδάγματα, η Επιτροπή θα εστιάζει ολοένα περισσότερο την υποστήριξή της στην ενίσχυση της διοικητικής και θεσμικής ικανότητας των εθνικών διοικήσεων για την οικοδόμηση, τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση βιώσιμων μεταρρυθμίσεων με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων στα οικεία κράτη μέλη.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου