Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με την ανάγκη χρηματοδότησης κρατών-μελών για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 25/04/2016


Την ανάγκη υποστήριξης των κρατών μελών της Ευρώπης με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε τον θετικό αντίκτυπο που αναμένεται να έχει η απόφαση απελευθέρωσης κονδυλίων προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τονίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο αδυναμίας των κρατών μελών να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν το έργο των ΜΚΟ, αν δεν δεχθούν ανάλογη υποστήριξη. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να ξεκαθαρίσει τον σχεδιασμό της ως προς το ζήτημα αυτό.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Η πρόσφατη υιοθέτηση του μέτρου παροχής έκτακτης χρηματικής βοήθειας προς υποστήριξη του έργου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο πλαίσιο των δυσλειτουργιών που προκύπτουν από το προσφυγικό ζήτημα και με στόχο τη καλύτερη αντιμετώπιση του, αποτέλεσε ένα θετικό βήμα από τη πλευρά των αρμόδιων οργάνων της Ευρώπης [1]. Το μέτρο αυτό, συνολικού ύψους 700 εκατομμυρίων Ευρώ και ορίζοντα μέχρι το 2018, μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στην υποστήριξη περιοχών που πλήττονται άμεσα [2]. Εν τούτοις η διοχέτευση κονδυλίων μόνο προς ανθρωπιστικές οργανώσεις, χωρίς την παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας των κρατών να υποστηρίξουν ή και να ορίσουν τις απαιτούμενες δράσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία τις προσπάθειες που πρόκειται να γίνουν. Καθίσταται επομένως προφανής η ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης των κρατών - μελών της Ένωσης, πάντοτε υπό το ίδιο νομικό και διοικητικό πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε αυτά να διατηρήσουν τη δυνατότητα συνδρομής και συνεργασίας με τις αρμόδιες οργανώσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Αναγνωρίζει την ανάγκη παράλληλης υποστήριξης όσων κρατών μελών αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα λόγω του προσφυγικού ζητήματος;
β) Σχεδιάζει την παροχή ανάλογων κονδυλίων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης προς τα κράτη μέλη της Ένωσης;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου