Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την ανάγκη χρηματοδότησης εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού σε ευρωπαϊκά αεροσκάφη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 20/04/2016


Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος αναφέρθηκε στο ζήτημα αντικατάστασης συσκευών ασυρμάτων των ελαφρών αεροσκαφών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017 σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol). Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στο ιδιαίτερα αυξημένο κόστος των εργασιών αυτών, το οποίο σε συνδυασμό με την έλλειψη οφέλους για ιδιοκτήτες ή πιλότους, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις αλλά και κινδύνους σε ζητήματα επικοινωνίας. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να εξηγήσει τους λόγους που οδηγούν στις αλλαγές αυτές, αλλά και να αναφερθεί στην προοπτική απελευθέρωσης κονδυλίων χρηματοδότησης των εργασιών που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι ιδιοκτήτες.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι συνεχείς και επηρεάζουν άμεσα αρκετούς τομείς της κοινωνίας μας, προέκυψε το ζήτημα αντικατάστασης συγκεκριμένου τύπου συσκευών ασυρμάτων αεροσκαφών με σταθμούς νέας τεχνολογίας τύπου 8.33 KHZ με χρονικό ορίζοντα τα τέλη του 2017 [1]. Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Συλλόγων Ιδιοκτητών και Πιλότων Αεροσκαφών (IAOPA), το γεγονός αυτό πρόκειται να επηρεάσει περίπου 50 χιλιάδες αεροσκάφη πανευρωπαϊκά, κάτι που θα δημιουργήσει και την ανάλογη ανάγκη κάλυψης των εξόδων από τους ιδιοκτήτες τους [2]. Καθώς η αντικατάσταση των εξαρτημάτων αυτών δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας δυσλειτουργίας, ενώ παράλληλα δεν προκύπτει οποιοδήποτε όφελος για τους ιδιοκτήτες, υπάρχει πάντοτε πιθανότητα καθυστερημένης ανταπόκρισης και άρνησης αντικατάστασης των εξαρτημάτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων επικοινωνίας ή άλλων κινδύνων.

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Είναι ενήμερη για τους λόγους που οδηγούν στην ανάγκη αντικατάστασης των ασυρμάτων αεροσκαφών;
β) Σχεδιάζει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της IAOPA και να απελευθερώσει κονδύλια χρηματοδότησης των απαραίτητων εργασιών αντικατάστασης των εξοπλισμών;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου