Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Αδράνεια της Επιτροπής για τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στους ανήλικους


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 18/11/2015


Το ζήτημα των κινδύνων που απειλούν τους παθητικούς καπνιστές, ανέδειξε με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. Συγκεκριμένα, στάθηκε στα ανησυχητικά στοιχεία που εδώ και χρόνια είναι στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στην απουσία μιας ενιαίας πολιτικής για την προστασία των ανηλίκων. Στην απάντηση του, ο Επίτροπος Andriukaitis παραδέχθηκε πως η Επιτροπή δεν παρακολουθεί στενά το ζήτημα και πως οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται, αφορούν κυρίως ζητήματα ανταγωνισμού και εμπορίου.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Σε έγγραφο που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 14.3.2013 (SWD(2013) 56 final/2) σχετικά με την εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου της 30.11.2009 για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό, αναφέρεται πως σε ορισμένες χώρες μέχρι και το 44,6% των ανηλίκων εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα σε ιδιωτικούς χώρους, όπως τα σπίτια και τα αυτοκίνητα[1].
Παρ΄ όλο που κάποιες χώρες έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία κι έχουν απαγορεύσει το κάπνισμα μέσα σε αυτοκίνητα όταν επιβαίνουν ανήλικοι (όπως για παράδειγμα η Κύπρος, αλλά πιο πρόσφατα και η Αγγλία από 1.10.2015[2]), εν τούτοις ελλείπει μια συνολική ευρωπαϊκή πρακτική που θα προστάτευε τα παιδιά από τις καταστροφικές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Διαθέτει επικαιροποιημένα στοιχεία για τους θανάτους που προκαλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το παθητικό κάπνισμα;
2. Σκοπεύει να προβεί σε νέα αναθεωρημένη πρόταση για Σύσταση του Συμβουλίου που θα αναφέρεται και στο κάπνισμα σε ιδιωτικούς χώρους;
3. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει γενικότερα ώστε να προστατευθούν οι ανήλικοι από τις συνέπειες του παθητικού καπνίσματος;


Απάντηση του κ. Andriukaitis
εξ ονόματος της Επιτροπής (18.11.2015)

1. Η Επιτροπή δεν διαθέτει επικαιροποιημένα πλήρη στοιχεία για τον αριθμό των θανάτων που προκαλούνται στην ΕΕ από το παθητικό κάπνισμα, πέραν των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση εφαρμογής που αναφέρει ο κ. βουλευτής[3].
2. Οι εξελίξεις όσον αφορά το περιβάλλον χωρίς καπνό και το κάπνισμα σε ιδιωτικούς χώρους συζητούνται τακτικά σε συνεδριάσεις με τα κράτη μέλη. Σχετικά με το θέμα αυτό, η Επιτροπή σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και περισσότερα μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης των παιδιών στον καπνό σε ιδιωτικούς χώρους (βλ. επίσης τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ιρλανδία[4] και τη Λετονία[5]). Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να προβεί σε πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου για τη μείωση του καπνίσματος σε ιδιωτικούς χώρους.
3. Η Επιτροπή ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών που ενδεχομένως θα συμβάλλουν στη μείωση του καπνίσματος και κατά συνέπεια της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η νέα οδηγία για τα προϊόντα καπνού[6], η οποία, αν και με στόχο τη διευκόλυνση της εσωτερικής αγοράς των προϊόντων καπνού, βασίζεται στην επιταγή για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και επιδιώκει να καταστούν τα προϊόντα καπνού λιγότερο ελκυστικά, ιδίως για τους νέους. Επί του παρόντος τα κράτη μέλη μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τις διατάξεις της νέας οδηγίας, οι οποίες θα ισχύουν από τον Μάιο του 2016. Όσον αφορά άλλα μέτρα, η Επιτροπή επισημαίνει τη φορολογική νομοθεσία για τα προϊόντα καπνού[7], η οποία αποτελεί επίσης αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση του καπνίσματος, ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, όπως για παράδειγμα μέσω της τρέχουσας διαδικασίας επικύρωσης του πρωτοκόλλου σχετικά με την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού («FCTC Illicit Trade Protocol»).

________________________________________
[6] Οδηγία 2014/40/ΕΕ.
[7] Oδηγία 2010/12/ΕΕ όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καπνά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου