Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος


Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προχωρήσουμε σε τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη φορολόγηση των πολυεθνικών ιδίως εταιριών. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρίες οι οποίες αλλού παράγουν, αλλού πωλούν τα προϊόντα τους με μεγάλα κέρδη και αλλού φορολογούνται, με εξαιρετικά χαμηλούς συντελεστές. Η επιβολή υποχρέωσης για δημοσίευση δηλώσεων των πολυεθνικών εταιριών με πληροφορίες ανά κράτος, μπορεί να προάγει την εταιρική ευθύνη και να περιορίσει την φοροαποφυγή μέσω επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε βιώσιμο να επιβαρύνονται με ολοένα και πιο δυσβάστακτους φόρους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, ενώ να απαλλάσσονται κατ’ ουσία οι μεγάλες πολυεθνικές. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στο ζήτημα αυτό είναι αδικαιολόγητη.  

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για τη χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας


Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος γενικότερα, καθώς και ειδικότερα της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Συνεπώς είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και ως προς τη χρήση και άλλων μέσων πληρωμής, τα οποία αποτελούν μετανεωτερικά ισοδύναμα νομίσματος και γι’ αυτό βέβαια πρέπει να είναι σε θέση οι αρμόδιες εθνικές αρχές να συνεργάζονται και ανεμπόδιστα μεταξύ τους σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
Η πρόταση - οδηγία την οποία συζητούμε ανταποκρίνεται στους στόχους αυτούς και συνεπώς θα τη στηρίξω, πρέπει όμως να επισημάνω ότι σε κάθε περίπτωση όλα αυτά πρέπει να γίνονται με πλήρη σεβασμό στη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ειδικότερα της προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ευχαριστώ  


Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων


Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί όλων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων παρέχουν ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασής τους , και οι σχετικές πράξεις είναι νόμιμες για το έτος 2016. Ωστόσο ιδίως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής αντιμετώπισαν προβλήματα απορρόφησης των χρηματοδοτικών πόρων και δυσκολίες ως προς τη συμμόρφωσή τους με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αμφότεροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυσθεώρητες διοικητικές και επιχειρησιακές προκλήσεις λόγω της μεταναστευτικής κρίσης. Δεν είχαν επομένως τον απαραίτητο χρόνο, προκειμένου να προσαρμοσθούν και να στελεχωθούν καταλλήλως. Είναι αναγκαία η αποφασιστική ενίσχυση και στελέχωση των νευραλγικών αυτών οργανισμών με κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως στην αποστολή τους, συντελώντας στην προστασία τόσο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και των ευρωπαϊκών συνόρων.  


Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Ομιλία του ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου, για την αρπαγή και ομηρία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 17/04/2018


Ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, στην σημερινή ομιλία του στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου, καυτηρίασε την τουρκική επιθετικότητα έναντι της Ελλάδας, όπως αυτή εκφράστηκε με την αρπαγή και ομηρία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και ζήτησε την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος της Τουρκίας.


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας :

Η αρπαγή την 1η Μαρτίου δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τουρκική δύναμη στα σύνορα του Έβρου και η συνεχιζόμενη έκτοτε ομηρία τους, δεν αποτελούν ένα τυχαίο περιστατικό. Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη της ολοένα αυξανόμενης επιθετικότητας της Τουρκίας απέναντι σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Ένωση οφείλει να αντιδράσει στις τουρκικές προκλήσεις και να αποδείξει την αλληλεγγύη της προς τα απειλούμενα μέλη της. Εφόσον το καθεστώς Ερντογάν δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα της διπλωματίας, απομένει η γλώσσα των κυρώσεων. Δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρο η καταβολή ογκώδους προενταξιακής χρηματοδότησης από την Ένωση, σε ένα κράτος που δεν ανταποκρίνεται ούτε στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις του ως υποψήφιου για ένταξη. Και είναι φανερό πως η Τουρκία ούτε ανταποκρίνεται, ούτε έχει διάθεση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές.


Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Απάντηση της Αντιπροέδρου Φεντερίκα Μογκερίνι εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την τουρκική προκλητικότητα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 11/04/2018


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της Συνόδου ΕΕ-Τουρκίας στη Βάρνα, απάντησε σε γραπτή ερώτηση που υπέβαλε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος για τις απειλές και τις προσπάθειες εκφοβισμού της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδας, ως κράτους - μέλους.
Η Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια, Φεντερίκα Μογκερίνι, κάλεσε την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια στρεφόμενη κατά κράτους μέλους ή αιτία προστριβής ή ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Επίσης επανέλαβε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών και τόνισε ότι οι αρνητικές δηλώσεις που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας θα πρέπει να αποφεύγονται.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000002/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Αναγκαία η παρέμβαση της Επιτροπής σε απειλές και προσπάθειες εκφοβισμού εις βάρος κράτους μέλους

Η απόφαση της αρμόδιας ελληνικής δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου να χορηγήσει άσυλο σε έναν από τους οκτώ τούρκους στρατιωτικούς που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά τη φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος εις βάρος του καθεστώτος Ερντογάν στην Τουρκία το 2016, προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας [1]. Με δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Χακάν Τσαβούσογλου, καταφέρεται εναντίον της Ελλάδας με συγκεκαλυμμένες ή και απροκάλυπτες απειλές, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «θα υπάρξουν επιπτώσεις» και πως «μπορεί να μη μείνει χώρα να προστατεύσετε», απευθυνόμενος προς τους Έλληνες [2]. Η απαράδεκτη αυτή στάση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του εκφοβισμού οφείλει να βρει άμεση απάντηση από την Ευρώπη, υπό το πρίσμα της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, όπως αυτή αναφέρεται στη ΣΛΕΕ.

Ερωτάται η Επιτροπή:
– Παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα; Προτίθεται να αντιδράσει;
– Ποιες δράσεις θα αναλάβει ώστε να οδηγήσει την Τουρκία σε πολιτικές σεβασμού των αρχών της καλής γειτονίας, μη επέμβασης στα εσωτερικά τρίτων κρατών και σεβασμού του διεθνούς δικαίου;


EL
E-007939/2017
E-000002/2018
Απάντηση της Αντιπροέδρου κας Mogherini εξ ονόματος της Επιτροπής (29.3.2018)

Στην ετήσια έκθεση της για την Τουρκία [3], η Επιτροπή υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο και με παλαιότερα συμπεράσματα του Συμβουλίου, το Συμβούλιο επανέλαβε ότι η Τουρκία πρέπει να αναλάβει σαφή δέσμευση υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας, των διεθνών συμφωνιών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας, αν κριθεί απαραίτητο, στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ εξέφρασε για άλλη μια φορά σοβαρές ανησυχίες και κάλεσε την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια στρεφόμενη κατά κράτους μέλους ή αιτία προστριβής ή ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.
Η ΕΕ τονίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών και έχει τονίσει επανειλημμένως ότι οι αρνητικές δηλώσεις που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας θα πρέπει να αποφεύγονται. Στο πλαίσιο αυτό, η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος υπενθύμισε επίσης ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν μια από τις θεμελιώδεις αρχές τις οποίες καλείται να σεβαστεί η Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα [4].
Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την επόμενη ετήσια έκθεσή της για την Τουρκία τον Απρίλιο του 2018.

________________________________________

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Ο Κώστας Χρυσόγονος εύχεται καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο!


Εύχομαι χρόνια πολλά και καλό Πάσχα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Η Ανάσταση να φέρει την άνοιξη στις καρδιές όλων μας. Το φως της Ανάστασης να φέρει ελπίδα σ’ αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα αρχή με όραμα, με πίστη, με αισιοδοξία αλλά και με ρεαλισμό και υπευθυνότητα μέσα στο σταθερό πλαίσιο της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να βρει ξανά το δρόμο της, το δρόμο προς την πρόοδο με ειρήνη, με ελευθερία, με δημοκρατία, με κράτος δικαίου και με κοινωνική δικαιοσύνη. Καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο!

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Λάθος στρατηγική για το κτηματολόγιο


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»


Το πρόβλημα του κτηματολογίου παραμένει και εντείνεται. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν διαθέτει κτηματολόγιο, δηλαδή χάρτες που να αποτυπώνουν την ιδιωτική και δημόσια κτήση επί ακινήτων και να οριοθετούν τα δάση και τον αιγιαλό. 
Ο βασικός λόγος του ισχνότατου μέχρι σήμερα αποτελέσματος κτηματογράφησης (κάτω του 10% της χώρας), σε πλήρη αναντιστοιχία με τα τεράστια κονδύλια που έχουν δαπανηθεί από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα, έγκειται στην πλήρη αγνόηση του συστήματος καταγραφής των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των υποθηκοφυλακείων, που υπήρχε ήδη από συστάσεως του ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα, και των μεταγεγραμμένων σε αυτά τίτλων ιδιοκτησίας και βαρών. Οι πολίτες εκλήθησαν να δηλώσουν από την αρχή τα δικαιώματά τους, με ποινή μάλιστα οριστικής απώλειας αυτών εάν δεν το πράξουν, και το βάρος του έργου εναποτέθηκε στο «φαραωνικό» project της επανακαταχώρησης όλων των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, αντί τα τεθεί στο πραγματικό ζητούμενο, τη δημιουργία χαρτών.
Σε μία κρίσιμη, λοιπόν, οικονομική συγκυρία, όπου η δημιουργία και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου κτηματολογίου φαντάζει πιο επιτακτική από ποτέ, αντί να ομολογήσουμε όλοι την αποτυχία του υπάρχοντος σχεδιασμού και να επανακατευθύνουμε το έργο στην τεχνική κατεύθυνση που έπρεπε εξαρχής να έχει, η κυβέρνηση επέλεξε απλά να αλλάξει ταμπέλα: τα υποθηκοφυλακεία της χώρας καταργούνται και ονομάζονται κτηματολογικά γραφεία. Και έτσι η χώρα θα αποκτήσει -δήθεν- κτηματολόγιο!
Ο σχετικός πρόσφατος «νόμος Σταθάκη» (ν.4512/2018) πάσχει σε δύο επίπεδα:
α) Σε επίπεδο συνταγματικότητας, καθώς καταργεί με κοινό νόμο το θεσμό των (αμίσθων και εμμίσθων) υποθηκοφυλακείων και το δημόσιο λειτούργημα των αμίσθων υποθηκοφυλάκων, αποκόπτοντας πλήρως την καταχώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από τη δικαστική εξουσία, σχέση όμως που το ίδιο το Σύνταγμα εγγυάται στο άρθρο 92 παρ. 4. Ο συνταγματικός νομοθέτης θέλησε ο διενεργών το νομικό έλεγχο και την καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, ως ασκών οιονεί δικαιοδοτικό έργο σύμφωνα με τη νομολογία, να απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, υποκείμενος στην εισαγγελική εποπτεία (και μόνο!). Με τις νέες ρυθμίσεις το δημόσιο λειτούργημα μετατρέπεται σε δημοσιοϋπαλληλική σχέση και η εισαγγελική εποπτεία αντικαθίσταται από την πειθαρχική εξουσία του εκάστοτε κομματικά διορισμένου Δ.Σ. του νεόκοπου ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η προφανής συνέπεια είναι η συγκέντρωση του έλεγχου της ιδιοκτησίας –ιδιωτικής και δημόσιας- στην εκτελεστική εξουσία και δη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επί της συνταγματικότητας του νόμου έχει ήδη κληθεί να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. 
β) Ο νόμος πάσχει όμως και σε επίπεδο πρακτικής λειτουργίας του συστήματος και προόδου του έργου του κτηματολογίου. Ο νομοθέτης υπολαμβάνει ότι με την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων θα προχωρήσει το έργο του κτηματολογίου, ωσάν το πρόβλημα του κτηματολογίου να ήταν τα υποθηκοφυλακεία. Αντίθετα όμως, το πρόβλημα του κτηματολογίου είναι ότι διαχρονικά παρέβλεψε τα υποθηκοφυλακεία, το θεσμό που διέθετε τη μόνη νομικά έγκυρη πληροφορία και μπορούσε να διασφαλίσει νομική ασφάλεια στο νέο σύστημα. Οι υποθηκοφύλακες είναι αυτοί που διενεργούν καθημερινά όχι μόνο τις καταχωρήσεις στο κτηματολογικό σύστημα, αλλά και τις διορθώσεις των σφαλμάτων που προκάλεσε η διαδικασία της επανακαταχώρισης.
Η λειτουργία του συστήματος του κτηματολογίου από τα υποθηκοφυλακεία ήδη από το έτος 2003 απέδειξε ότι οι δύο θεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα, όπως συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι η μη ύπαρξη ενιαίου φορέα κτηματολογίου και υποθηκοφυλακείων, αλλά η μη ύπαρξη κτηματολογίου. Και τίποτα στον πρόσφατο νόμο Σταθάκη δεν εγγυάται ότι θα έχουμε σύντομα.