Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την αδιαφάνεια που επικρατεί στις συναντήσεις της Κομισιόν με τους εκπροσώπους εταιριών καπνού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 3/11/2015


Ερώτηση για την αδιαφάνεια που επικρατεί στις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκπροσώπους των εταιριών καπνού υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ευρωβουλευτής, αναφερόμενος σε έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, υπογραμμίζει πως η πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραβιάζει τη σχετική Σύμβαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ζητάει την αυστηροποίηση του σχετικού πλαισίου διαφάνειας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με έρευνα που διενέργησε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emille O’ Reilly και δημοσίευσε την 1.10.2015, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις διαφάνειας στις συναντήσεις της με τους εκπροσώπους των εταιριών καπνού. Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι παραβιάζεται το άρθρο 5 παρα. 3 της Σύμβασης-πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού που προβλέπει ότι τα Συμβαλλόμενα μέρη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας σε σχέση με τον έλεγχο του καπνού θα ενεργούν για την προστασία της πολιτικής αυτής από εμπορικά συμφέροντα, καθώς και η σχετική Κατευθυντήρια Αρχή Νο2 που προβλέπει ότι τα Συμβαλλόμενα μέρη όταν συναλλάσσονται με την καπνοβιομηχανία και όσους εργάζονται για την προώθηση των συμφερόντων της, θα πρέπει να το κάνουν με διαφάνεια και να δύνανται να ελεγχθούν για αυτό[1].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πού οφείλονται οι αδυναμίες που παρατηρούνται στην έκθεση της Διαμεσολαβήτριας;
2) Για ποιο λόγο επιλέχθηκε οι δύο αποφάσεις που ισχύουν από 25.11.2014 για τη διαφάνεια στις συναντήσεις με εκπροσώπους των εταιριών καπνού να περιορίζονται μόνο στους Επιτρόπους, τα μέλη των γραφείων τους και τους Γενικούς-Διευθυντές;
3) Τι σκοπεύει να κάνει για να ανταποκριθεί στις Συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας;

___________________
[1] http://goo.gl/fj3zpX 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου