Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Αποποιείται των ευθυνών του για τα δυσβάσταχτα μέτρα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 12/11/2015


Ελλιπής ήταν η θέση που πήρε το Συμβούλιο, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου, σχετικά με την ανάγκη προστασίας της αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων. Στην απάντησή του, στάθηκε στη συμφωνία της Ελλάδος με τα κράτη-πιστωτές, αποφεύγοντας να αναφερθεί στις επιπτώσεις του προγράμματος αλλά και σε πρωτοβουλίες που προτίθεται να πάρει προς υπεράσπιση θεμελιδών δικαιωμάτων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Με την υπ' αριθ. 2287/2015 απόφαση[1] της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ανώτατο διοικητικό δικαστήριο στην Ελλάδα), κρίθηκε ότι οι μειώσεις συντάξεων με τους νόμους 4046/2012, 4051/2012 και 4093/2012, σε εφαρμογή του δεύτερου "Μνημoνίου Συνεννόησης" μεταξύ της Ελλάδας, του Προέδρου της ΕΚΤ, του Επιτρόπου Οικονομικών και του Προέδρου του Eurogroup, παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Κρίθηκε συγκεκριμένα, με επίκληση και της σχετικής απόφασης της 9.2.2010 του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας[2], ότι η περικοπή συντάξεων δεν μπορεί να φθάνει στο σημείο να μην υπάρχει πια δυνατότητα του συνταξιούχου να διαβιώνει με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους της φυσικής του υπόστασης (διατροφή κλπ) και τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή. Δεδομένου ότι το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση με το ανωτέρω περιεχόμενο κατοχυρώνεται όχι μόνο στο άρθρο 22 παρ. 5 του ελληνικού Συντάγματος αλλά και στα Συντάγματα των περισσότερων κρατών-μελών της Ένωσης, αποτελώντας έτσι μέρος των κοινών συνταγματικών παραδόσεών τους, καθώς και στο άρθρο 34 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ερωτάται το Συμβούλιο:
1. Έχει συναίσθηση του ότι οι απαιτήσεις του για διαρκείς περικοπές συντάξεων προσκρούουν στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελεί τη βάση της Ένωσης (άρθρο 6 ΣΕΕ);
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να άρει τις παραβιάσεις αυτές;


Απάντηση του Συμβουλίου (11.11.2015) :

Κατά την εξέταση των όρων των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμμάτων αποτελούν προϊόν κοινής συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και η Ελλάδα. Οι συμφωνίες αυτές απορρέουν από το ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ έχουν δείξει με τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, καθώς και από μια συλλογική βούληση για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ. Έχουν επιτευχθεί μεταξύ των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων των κρατών μελών που αιτούνται τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας και των κρατών μελών της ευρωζώνης που ενεργούν πρωτίστως ως πιστωτές.
Την ευθύνη του σχεδιασμού των προγραμμάτων και των μέτρων που προβλέπονταν σε αυτά είχαν οι αρχές των κρατών μελών που ζητούσαν να τους χορηγηθεί βοήθεια.

________________________________________

1 σχόλιο: