Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Άγνοια της Επιτροπής για τη χρηματική υποστήριξη του Ισλαμικού Κράτους από ιδιότυπο δίκτυο "τραπεζιτών"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 06/07/2016


Την άγνοια της σχετικά με την υποστήριξη που λαμβάνει το Ισλαμικό Κράτος από ιδιότυπο δίκτυο «τραπεζιτών» δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Η ερώτηση βασίστηκε σε δημοσιεύματα που αποκάλυπταν τη μεταφορά χρημάτων μέσω ανταλλακτηρίων καταστημάτων από την Τουρκία προς περιοχές που ελέγχονται από το Ισλαμικό Κράτος. Ο Ευρωβουλευτής είχε ζητήσει την άποψη της Επιτροπής, καθώς και ενημέρωση για τις διαδικασίες που ακολουθούνται ώστε να πιεστεί η Τουρκία να ανακόψει αυτές τις δραστηριότητες. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ανέφερε πως η Επιτροπή δεν γνωρίζει τίποτα σχετικό και πως η κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Παράλληλα υπενθύμισε το σχέδιο δράσης που ενέκρινε η Επιτροπή για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χωρίς όμως να αναφέρεται σε συγκεκριμένες συστάσεις προς την Τουρκία.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών αναφέρονται σε ιδιότυπο δίκτυο «τραπεζιτών» που εξυπηρετούν το Ισλαμικό Κράτος, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μεταφορά χρημάτων από και προς τις περιοχές που αυτό ελέγχει, για σκοπούς που σχετίζονται άμεσα με την τρομοκρατία ή άλλες παράπλευρες ενέργειες τρομοκρατών [1]. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι υπάρχει δίκτυο χρηματικών ανταλλακτηρίων σε διάφορα σημεία και πόλεις στην Τουρκία [2], τα οποία λειτουργούν προφασιζόμενα νόμιμες συναλλαγές, αλλά ουσιαστικά συντηρούνται από τις μεταφορές τεράστιων χρηματικών ποσών όχι μόνο προς όφελος αλλά και υπό την προστασία τρομοκρατών.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη για την ύπαρξη αυτού του δικτύου ανταλλακτηρίων; Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει ώστε η ΕΕ να περιορίσει τη λειτουργία τους;
2. Την ώρα που η ΕΕ συζητεί τη σύναψη συμφωνιών με την κυβέρνηση της Τουρκίας, φαίνεται ότι στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που, συμμετέχοντας σε αυτό το δίκτυο συναλλαγών, υποστηρίζουν τις ενέργειες του Ισλαμικού Κράτους. Ποιες πιέσεις ασκούνται στην Τουρκία ώστε να ανακόψει αυτές τις δραστηριότητες;


Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό εταίρο στον συνασπισμό κατά του Νταές, όπως αναγνωρίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 9ης Φεβρουαρίου 2015. Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία για τη στήριξη των ισχυρισμών σχετικά με την ύπαρξη ενός τέτοιου δικτύου.
Η κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Η ΕΕ ενθαρρύνει πάντοτε τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα της εξωτερικής πολιτικής ΕΕ/Τουρκίας. Κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 29 Νοεμβρίου 2015 και κατά τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου στις 25 Ιανουαρίου 2016, συμφωνήθηκε να ενταθεί ο πολιτικός διάλογος σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Επίσης, ανακοινώθηκε δέσμη μέτρων ύψους 1 δισ. EUR για την περίοδο 2015-2016 για την εφαρμογή της «στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς επίσης και για την απειλή που συνιστά το Νταές».
Η Τουρκία είναι μέλος της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), της οποίας οι συστάσεις αντιμετωπίζουν το θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συμβουλεύοντας τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ένα σταθερό νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Η Τουρκία έχει ήδη αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στη νομοθεσία σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) και στα μέτρα υλοποίησής της και, από τον Οκτώβριο του 2014, δεν υπόκειται πλέον στη διαδικασία συμμόρφωσης της FATF. Η αδιάλειπτη εφαρμογή της νομοθεσίας σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα της FATF είναι ουσιώδους σημασίας. Η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου με το Νταές, αποτέλεσε σημαντικό θέμα κατά τη διάρκεια ειδικής ημερίδας ΕΕ-Τουρκίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας τον Ιούνιο του 2015 και θα αποτελέσει θέμα προτεραιότητας στον προγραμματισμένο διάλογο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αργότερα το 2016.
Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε, στις 2 Φεβρουαρίου 2016, σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Παρουσιάζει μια σειρά δράσεων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που στοχεύουν τις πηγές χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων, όπως το ΙΚΙΛ, καθώς και τη στήριξη τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου