Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Ανεπαρκείς προσπάθειες της Επιτροπής για τα φαινόμενα αδιαφάνειας σε οικονομικές συναλλαγές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 28/07/2016


Τις προσπάθειές της για καταπολέμηση της αδιαφάνειας οικονομικών συναλλαγών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Υπογραμμίζοντας τα συνεχή κρούσματα αδιαφάνειας σε κράτη της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, με πρόσφατο παράδειγμα τα Panama papers, ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στην ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων ενάντια στην άνθιση φορολογικών παραδείσων. Στην απάντησή του ο Αντιπρόεδρος Dombrovskis αναφέρθηκε σε μια σειρά από μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και υπέρ της διαφάνειας, τονίζοντας πως η Επιτροπή παρουσίασε την εξωτερική στρατηγική της για την πραγματική φορολόγηση, με σκοπό την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Παρά την συνεχώς επιδεινούμενη οικονομική κρίση και παρά τις αόριστες απόψεις για βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου οικονομικών συναλλαγών, τα φαινόμενα αδιαφανών διαδικασιών -με πρόσφατο παράδειγμα το ζήτημα των Panama papers- και ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη για τη προσέλκυση επιχειρήσεων, αυξάνονται συνεχώς. Σύμφωνα μάλιστα με τον οργανισμό Tax Justice Network, η Ελβετία παραμένει πρώτη στη λίστα του Δείκτη Χρηματοπιστωτικής Αδιαφάνειας για το 2015, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στην τρίτη θέση [1], καθώς συγκεκριμένες πολιτείες εφαρμόζουν αδιαφανείς διαδικασίες στο πεδίο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών [2]. Καθώς οι Ευρωπαίοι πολίτες υφίστανται τα δεινά αποτελέσματα πειραματικών και αντιλαϊκών πολιτικών στο όνομα της οικονομικής εξυγίανσης, καθίσταται προφανής η ανάγκη αλλαγής στόχευσης και εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων που θα καταπολεμούν την άνθιση φορολογικών παραδείσων εξασφαλίζοντας περισσότερους πόρους για τα κράτη.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Γνωρίζει τις αδιαφανείς πολιτικές που ακολουθούν η Ελβετία και συγκεκριμένες πολιτείες των ΗΠΑ, μετατρεπόμενες σε φορολογικούς παραδείσους;
2. Τι προτίθεται να κάνει ώστε να μειώσει τις απώλειες των κρατών μελών της ΕΕ από αντίστοιχες διεθνείς οικονομικές συναλλαγές;.


Απάντηση του Αντιπροέδρου Dombrovskis
εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ΕΕ προβαίνει στη λήψη σειράς μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η κατάρτιση των μητρώων των πραγματικών δικαιούχων, η έναρξη εφαρμογής των οποίων προβλέπεται στο πλαίσιο της 4ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης των εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες· η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας θα συνδράμει τις αρχές στον εκ μέρους των εντοπισμό του εν τέλει ωφελούμενου από μια συγκεκριμένη συναλλαγή. Στις 5 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε, επίσης, τροποποιήσεις στην συγκεκριμένη οδηγία και επικαιροποίησε τα μέτρα της σχετικά με την συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, ώστε να επιτευχθούν η περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και η διαθεσιμότητα των σχετικών πληροφοριών για τις φορολογικές αρχές. Σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνει περαιτέρω μέτρα που η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει.

Από τον Ιανουάριο του 2016, η οδηγία για την διοικητική συνεργασία απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ΕΕ την εκ μέρους των συλλογή πληροφοριών σχετικών με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, οι οποίες πρέπει να ανταλλάσσονται αυτομάτως μεταξύ των φορολογικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών που τηρούνται από ορισμένες οντότητες εγκατεστημένες σε μη συμμετέχοντα κράτη. Παρόμοιες συμφωνίες έχουν συναφθεί με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα, τον Άγιο Μαρίνο και το Μονακό. Επίσης, η Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση υποβολής δημοσίων ανά χώρα εκθέσεων για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα απαιτούνται λεπτομερείς πληροφορίες για τις δραστηριότητες των εταιρειών στην ΕΕ, καθώς και για δραστηριότητες σε χώρες που δεν τηρούν τα διεθνή πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Τον Ιανουάριο του 2016, η Επιτροπή παρουσίασε την εξωτερική στρατηγική της για την πραγματική φορολόγηση, με σκοπό την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή διαδικασία κατάρτισης καταλόγου προκειμένου να εντοπίζονται οι τρίτες χώρες που διευκολύνουν καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου