Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Αδυνατεί να καταπολεμήσει την αύξηση της κυκλοφορίας παραποιημένων προϊόντων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στρασβούργο, 05/07/2016


Την αδυναμία της να καταπολεμήσει τη ραγδαία αύξηση της κυκλοφορίας παραποιημένων προϊόντων στην Ευρώπη αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από έκθεση του ΟΟΣΑ, βάσει των οποίων την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αύξηση της κυκλοφορίας παραποιημένων προϊόντων ιδιαίτερα από την Κίνα, ο Ευρωβουλευτής είχε ζητήσει την άποψη της Επιτροπής, καθώς και την παρουσίαση δράσεων με σκοπό την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού παραεμπορίου. Στην απάντησή της η Επίτροπος Malmström τόνισε πως η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις εξελίξεις και αναφέρθηκε στις ετήσιες εκθέσεις που περιλαμβάνουν σχετικά στοιχεία. Για το ηλεκτρονικό παραεμπόριο αρκέστηκε να αναφέρει πως η Επιτροπή στοχεύει στη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων, παρόχων πλατφορμών και διαμεσολαβητών , με στόχο την παρεμπόδιση της ροής εσόδων προς τους παραβάτες στο διαδίκτυο.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από έκθεση του ΟΟΣΑ [1], την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αύξηση της κυκλοφορίας παραποιημένων προϊόντων που παράγονται με παράνομη αντιγραφή άλλων, γεγονός το οποίο επιβαρύνει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή οικονομία, με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγουν έως και 5% των προϊόντων αυτών, αξίας άνω των 100 δισ. ευρώ. Παράλληλα η έκθεση εστιάζει στη μεγάλη παραγωγή παραποιημένων προϊόντων από την Κίνα καθώς και στην ώθηση που δίνει το ηλεκτρονικό εμπόριο σε αντίστοιχες πρακτικές.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Είναι ενήμερη για τη συνεχή άνοδο του εμπορίου παραποιημένων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να περιορίσει την εισαγωγή και εμπορία ανάλογων προϊόντων;
2. Ποιες ενέργειες έχει κάνει σε διεθνές επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό σε συνεργασία με χώρες όπως η Κίνα, όπου παράγεται περίπου το 63% των προϊόντων αυτών;
3. Τι είδους πολιτικές σχεδιάζει ώστε να ελέγξει και να καταπολεμήσει το παραεμπόριο στο διαδίκτυο;


Απάντηση της κ. Malmström
εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις εξελίξεις αυτές και εκδίδει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) [2]. Η έγκριση της στρατηγικής για την ενιαία αγορά [3] έχει εντείνει τις εργασίες για την καταπολέμηση της παράνομης απομίμησης. Η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ώστε να εξευρεθούν τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εμπορίας προϊόντων παράνομης απομίμησης. Τέλος, ο κανονισμός αριθ. 608/2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και το σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ΔΔΙ (2013/2017) αφορούν τις τελωνειακές δραστηριότητες για την αναχαίτιση των εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών που παραβιάζουν τα ΔΔΙ.

2. Η Επιτροπή εστιάζει τις δραστηριότητές της για τα ΔΔΙ στις τρίτες χώρες σύμφωνα με κατάλογο προτεραιότητας. Η Κίνα είναι στην κορυφή του εν λόγω καταλόγου λόγω του μεγέθους της παράνομης απομίμησης στο έδαφός της. Γίνονται τακτικές ανταλλαγές με την Κίνα σε στρατηγικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, υπό μορφή διαλόγων και ομάδων εργασίας για τη ΔΙ. Κατά τον τελευταίο διάλογο για τη ΔΙ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στη συνεργασία τους στους τομείς της ηλεκτρονικής παράνομης απομίμησης και της πειρατείας. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης με τις τελωνειακές αρχές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ. Οι προσπάθειες αυτές υποστηρίζονται με ένα πρόγραμμα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή επικουρείται κατά τις δραστηριότητές της για τα ΔΔΙ στην Κίνα [4].

3. Η Επιτροπή συμμετέχει στην αναθεώρηση και την ανάπτυξη εθελοντικών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων, παρόχων πλατφορμών και διαμεσολαβητών [5], που έχουν ως στόχο να παρεμποδίσουν τη ροή εσόδων προς τους παραβάτες των ΔΔΙ σε εμπορική κλίμακα στο διαδίκτυο [6]. Η αναθεώρηση της οδηγίας 2004/48/ΕΚ εστιάζει επίσης στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εμπορίου προϊόντων παράνομης απομίμησης.

________________________________________
[2] Διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ TAXUD
[3] «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», COM(2015)550
[4] Για παράδειγμα, στις 1 και 2 Ιουνίου 2016 έλαβε χώρα ειδική ημερίδα σχετικά με την παράνομη απομίμηση, στην οποία συμμετείχαν επιφανείς εκπρόσωποι κινεζικών αρχών και επιχειρήσεων.
[5] Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι πλατφόρμες πώλησης στο διαδίκτυο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαφήμισης και πληρωμών και οι ναυτιλιακές εταιρείες.
[6] Ήδη από το 2011 οι υπηρεσίες της Επιτροπής δρομολόγησαν μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ) σχετικά με την πώληση αγαθών παράνομης απομίμησης μέσω του διαδικτύου που επιτρέπει τη στενή συνεργασία των κατόχων δικαιωμάτων και των ηλεκτρονικών πλατφορμών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου