Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Ανεπαρκείς οι προσπάθειες της Ευρώπης για τα προσφυγόπουλα που αγνοούνται


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 27/05/2016


Την αδυναμία της να αντιμετωπίσει άμεσα τις εξαφανίσεις προσφυγόπουλων εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής, χρησιμοποιώντας στοιχεία της EUROPOL, είχε σταθεί στις χιλιάδες εξαφανίσεις παιδιών-προσφύγων που καταγράφηκαν τους τελευταίους μήνες, καθώς και στους κινδύνους εκμετάλλευσης και εμπορίας που υπάρχουν. Στην απάντησή του ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος αναγνώρισε τις σοβαρές ανησυχίες αλλά τόνισε πως δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Παράλληλα αναφέρθηκε σε γενικόλογες ανακοινώσεις της Επιτροπής, μεταφέροντας την ευθύνη προστασίας των θυμάτων εμπορίας στα κράτη-μέλη.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Σύμφωνα με πληροφόρηση της υπηρεσίας πληροφοριών της EUROPOL, περισσότερα από 10.000 παιδιά-πρόσφυγες αγνοούνται, μετά την έξαρση της προσφυγικής κρίσης το περασμένο διάστημα. Κατά δήλωση του επικεφαλής Brian Donald, 5.000 παιδιά αγνοούνται μόνο στην Ιταλία και περίπου 1.000 στη Σουηδία. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το 27% των ατόμων που εισήλθαν στην Ευρώπη λόγω της προσφυγικής κρίσης, είναι παιδιά. Ο κίνδυνος εκμετάλλευσης και εμπορίας τους από κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος είναι μεγάλος ενώ, ακόμα και τα παιδιά που καταφέρνουν να ξεφύγουν, βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανάγκη επιβίωσης [1].

Ερωτάται η Επιτροπή :
– Είναι ενήμερη για την τραγική αυτή κατάσταση που φέρνει σε άμεσο κίνδυνο χιλιάδες παιδιά;
– Σε τι είδους ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε να μειώσει τους κινδύνους για τα παιδιά-πρόσφυγες;


Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Επιτροπής (27.5.2016)

Ο αριθμός των 10 000 (κατ’ εκτίμηση) εξαφανισμένων παιδιών προσφύγων προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Οι σχετικές πληροφορίες είναι κατακερματισμένες [2]. Η Επιτροπή συγκέντρωσε τα διαθέσιμα δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση ασυνόδευτων παιδιών [3].
Τα μέτρα προστασίας για τα παιδιά σε μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών, καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, καθώς και στο παράρτημά του, στο οποίο περιγράφονται οι εν εξελίξει δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών που ζουν υπό συνθήκες μετανάστευσης [4]. Η Επιτροπή μαζί με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι εντοπίζονται από το πρώτο στάδιο στα κέντρα πρώτης υποδοχής τα πραγματικά ή εν δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και λαμβάνει χώρα η απαραίτητη συνεργασία με τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ο εντοπισμός και η ποινική δίωξη των διακινητών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε πρακτικά μέτρα, για να κάνει χρήση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προστασία των παιδιών.
Τα κράτη μέλη υπέχουν σαφείς υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για να προστατεύουν όλα τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που λαμβάνουν υπόψη το φύλο και τα παιδιά, και να αποτρέπουν εξαρχής τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων.

________________________________________
[4] COM(2016) 85 final, παράρτημα 6. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου