Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

Άγνοια και αναβλητικότητα από την Επιτροπή σχετικά με το φαινόμενο μείωσης των μελισσών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23/05/2016


Στην έλλειψη επαρκών στοιχείων και κονδυλίων στάθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη νέα ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τη μείωση του αριθμού των μελισσών. Ο Ευρωβουλευτής χρησιμοποίησε στοιχεία βασισμένα στις παρατηρήσεις της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (IPBES) για να τονίσει τα αποτελέσματα που έχει η κλιματική αλλαγή, ο ανθρώπινος επεκτατισμός αλλά και τα χημικά φάρμακα στους πληθυσμούς των μελισσών, καλώντας την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τη μείωση των φυσικών επικονιαστών. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Vella τόνισε πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις επιπτώσεις των παραγόντων αυτών αλλά ούτε και για τα ακριβή ποσοστά της μείωσης και επιχείρησε να δικαιολογήσει την άγνοια της Επιτροπής υπογραμμίζοντας τα μειωμένα κονδύλια που έχει στη διάθεσή της. Παράλληλα αναφέρθηκε αόριστα σε επικείμενα προγράμματα έρευνας της ΕΕ, χωρίς όμως να προτείνει χειροπιαστές λύσεις.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Στις 7/7/2015 κατέθεσα την ερώτηση αριθ. E-010980/2015 σχετικά με τη μείωση του αριθμού των μελισσών και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στη παραγωγή τροφίμων αλλά και στο οικοσύστημα του πλανήτη.
Στην απάντησή της στις 9/9/2015 η Επιτροπή τόνισε πως δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία ως προς αυτή τη μείωση, στάθηκε στην έλλειψη συγκεκριμένων δεδομένων αλλά και στην ανάγκη περαιτέρω παρακολούθησης του ζητήματος.
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα όμως, η συνεχιζόμενη μείωση των μελισσών απειλεί τη γεωργία, αφού περίπου το 35% της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής εξαρτάται από τους φυσικούς επικονιαστές [1]. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αναφέρουν πως το 9% των ειδών μελισσών και πεταλούδων απειλείται με εξαφάνιση, κάτι που έχει πολλαπλές επιπτώσεις σε επίπεδο παραγωγικό, οικονομικό αλλά κυρίως περιβαλλοντικό. Βάσει των παρατηρήσεων της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (IPBES) ως λόγοι μείωσης των ειδών αυτών αναφέρονται η κλιματική αλλαγή, είδη φαρμάκων ή χημικών που χρησιμοποιούνται, ο ανθρώπινος επεκτατισμός αλλά και η αύξηση χωροκατακτητικών ειδών [2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει πλέον επαρκή στοιχεία στα χέρια της ώστε να επανεξετάσει την κατάσταση;
2. Ποιες κινήσεις προτίθεται να κάνει ώστε να αντιμετωπίσει τους λόγους μείωσης των φυσικών επικονιαστών;


Απάντηση του κ. Vella
εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η ερώτηση E-010980/2015 [3] αφορούσε τις διαχειριζόμενες μέλισσες και η απάντηση ανέφερε ότι από τα επίσημα στοιχεία δεν προκύπτει δραματική μείωση του αριθμού των κυψελών στην ΕΕ, ενώ υπάρχουν τοπικές και χρονικές διαφορές όσον αφορά τις ετήσιες απώλειες αποικιών [4].
Όσον αφορά τις άγριες μέλισσες, ο κόκκινος κατάλογος της ΕΕ για τις μέλισσες [5], η πρώτη στο είδος της ολοκληρωμένη εκτίμηση όλων των ειδών μελισσών στην Ευρώπη, κατέδειξε ότι το 9% αυτών απειλείται με εξαφάνιση. Ωστόσο, περισσότερο από το ήμισυ των ειδών χαρακτηρίστηκε ότι καλύπτεται από ελλιπή στοιχεία, έτσι ώστε το πραγματικό ποσοστό θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 4% και 60%.
Η εκτίμηση αυτή κατέδειξε όχι μόνο τη σοβαρή έλλειψη στοιχείων αλλά και την ανεπάρκεια εμπειρογνωμόνων στον τομέα των άγριων μελισσών στην Ευρώπη. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα και στα δίκτυα γνώσεων για να καλυφθούν αυτά τα κενά και να επιτευχθεί η εξασφάλιση αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις άγριες μέλισσες, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της ομάδας ταξινομικής και συστηματικής εμπειρογνωσίας. Η κοινωνική πρόκληση 2 του προγράμματος «Ορίζων 2020», του τρέχοντος προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, που θα ολοκληρωθεί το 2020, επισημαίνει σαφώς στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017 την ανάγκη έρευνας σχετικά με την υγεία των μελισσών και τη βιώσιμη επικονίαση [6].
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στις απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις E-007253/15 και E-005353/15 [7]. Τα αναγκαία μέτρα που αναφέρονται σε αυτές παραμένουν επίκαιρα, λαμβανομένης υπόψη και της εκτίμησης της Διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλομορφία και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) [8].

________________________________________
[8] IPBES Thematic Assessment of Pollinators, Pollination and Food Production, 2016 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου