Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη μείωση επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας εξαιτίας των μέτρων λιτότητας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 08.03.2017


Το περιεχόμενο της απάντησης Μοσκοβισί

Σε γραπτή ερώτηση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τη μείωση επενδύσεων και τη μείωση ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα απάντησε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ κ. Μοσκοβισί. Ο κ. Μοσκοβισί ανέφερε ότι τα στατιστικά στοιχεία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις δείχνουν σταδιακή βελτίωση μεταξύ 2011 και 2016, από 10,9 % σε 13,6 % του ΑΕΠ. Σημείωσε μάλιστα ότι αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο πριν από την κρίση (12,8 % για την περίοδο 2004-2007) και το δεύτερο υψηλότερο μετά το 2004. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Ελλάδα είχε τις χειρότερες επιδόσεις στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων κατά την περίοδο που προηγήθηκε της κρίσης και εξακολουθεί να υστερεί σε σύγκριση με τους 27 εταίρους της στην ΕΕ.
Ο κ. Μοσκοβισί επισήμανε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησαν, στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής της Ελλάδας, σε μια στρατηγική για την τόνωση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή κινείται σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το μακροοικονομικό επίπεδο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος προβλέπει ότι η επιστροφή της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής σταθερότητας στην Ελλάδα θα επιτρέψει στους επιχειρηματίες να λάβουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις και να συνάψουν σταθερές εργασιακές σχέσεις. Σε ό,τι αφορά το μικροοικονομικό επίπεδο ο κ. Μοσκοβισί δήλωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για να εξαλειφθούν τα εμπόδια για τις επενδύσεις και να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση σε ορισμένους τομείς δραστηριότητας, αρχίζοντας με τους πιο σημαντικούς και στη συνέχεια προχωρώντας στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι οι παραπάνω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση, μεταξύ 2012 και 2017, όλων των διαρθρωτικών στοιχείων του δείκτη «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας και της έκθεσης για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Κ. Χρυσόγονου σε σχέση με τους τρόπους που η ΕΕ σκοπεύει να ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα ο κ. Μοσκοβισί επισήμανε ότι η Επιτροπή δρομολόγησε πρωτοβουλίες για την κινητοποίηση ποσού άνω των 35 δισ. ευρώ για την Ελλάδα έως το 2020. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα επωφελήθηκε από έκτακτα μέτρα ύψους 2 δισ. ευρώ και κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις απορρόφησης κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ κατά την περίοδο των τελευταίων 10 ετών, ενώ αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο δικαιούχο σε όρους ΑΕΠ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που είναι το χρηματοδοτικό σκέλος του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.
Ακόμη, ο κ. Μοσκοβισί συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα λαμβάνει και τεχνική υποστήριξη που παρέχεται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής σε συνεργασία με άλλους φορείς, καθώς και από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών. Επισήμανε τέλος, ότι θα παρασχεθεί πρόσθετη τεχνική υποστήριξη της Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μετά από αίτηση του κράτους μέλους.


Κριτική στην απάντηση Μοσκοβισί

Αρνητική εντύπωση προκαλούν οι αόριστες και γενικόλογες αναφορές του κ. Μοσκοβισί σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης, που μοιάζουν περισσότερο με ευχολόγια παρά σε συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι ο Επίτροπος Μοσκοβισί, ίσως προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, επιλέγει να χρησιμοποιήσει τον δείκτη του ποσοστού των άμεσων ξένων επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2011-2016 και όχι την εξέλιξη της χρηματικής αξίας των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα όμως η εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει είναι πλασματική. Ο κ. Μοσκοβισί αποσιωπά στην απάντησή του ότι το ελληνικό ΑΕΠ είχε μειωθεί την ίδια περίοδο σε συνολικό ποσοστό άνω του 22% [1]. Ως εκ τούτου η ελαφρά αύξηση του ποσοστού άμεσων ξένων επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την πενταετία 2011-2016, που επικαλείται ο κ. Μοσκοβισί, οφείλεται καταφανώς στη ραγδαία καθίζηση του ΑΕΠ και όχι σε πραγματική αύξηση της ποσότητας των άμεσων ξένων επενδύσεων που προσέλκυσε η Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι το 2016 οι ξένες άμεσες επενδύσεις συντέλεσαν στη δημιουργία μόνο 111 θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή που στην ΕΕ δημιουργήθηκαν συνολικά περίπου 260.000 θέσεις εργασίας από άμεσες ξένες επενδύσεις [2].
Συγχρόνως, η Επιτροπή εκτίθεται, αναφέροντας διά στόματος του κ. Μοσκοβισί ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν στην Ελλάδα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση, μεταξύ 2012 και 2017, όλων των διαρθρωτικών στοιχείων του δείκτη «Doing Business». Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που η Επιτροπή παρουσιάζει στην απάντησή της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά τα στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας της Παγκόσμιας Τράπεζας που αφορούν τoυς δείκτες “Doing Business”, που επιλέγει να παραθέσει ο κ. Μοσκοβισί, καταδεικνύεται ότι η Ελλάδα απώλεσε έξι θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των δεικτών “Doing Business” το έτος 2018. Ειδικότερα, η Ελλάδα υποχώρησε στην 67η θέση στο δείκτη “Doing Business”, από την 61η το 2016 και την 58η το 2015. Η συνεχιζόμενη πτώση των επιδόσεων της Ελλάδας στο συγκεκριμένο δείκτη κατατάσσει τη χώρα σε χειρότερη θέση από αυτή της Αλβανίας, της Ρουμανίας, της Μογγολίας, της Ρουάντα, της Μολδαβίας, της Κολομβίας κ.ά. [3]. Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση των δεικτών “Doing Business” στην κατάταξη των χωρών του ΟΟΣΑ [4].
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Επιτροπή οφείλει να είναι πιο προσεκτική και αντικειμενική στα στοιχεία που παραθέτει στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών, ανταποκρινόμενη πλήρως στον υπεύθυνο ρόλο που της αναθέτουν οι ευρωπαϊκές Συνθήκες. Ο εξωραϊσμός καταστάσεων για τη δημιουργία ρηχών εντυπώσεων δε συνάδει στον ρόλο της.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006351/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Θέμα: Μείωση επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας εξαιτίας των μέτρων λιτότητας


Με βάση στοιχεία ερευνών, καταδεικνύεται ότι στην Ελλάδα υπήρξε μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά την περίοδο 2011-2016. Mόνο 60 από τις συνολικά 10.660 άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Μεσογείου την περίοδο 2011-2015 έγιναν στην Ελλάδα (0,56% του συνόλου) [5]. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και το 2016, όπου καταγράφηκαν μόλις 13 άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα [6]. Κατά την ίδια περίοδο, οι άμεσες επενδύσεις στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες της ΕΕ παρουσίασαν αύξηση 16% [7]. Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας μειώνεται σταθερά τα τελευταία έτη [8], παράλληλα με την εφαρμογή επαχθών μέτρων λιτότητας (π.χ. σημαντική μείωση μισθών, δημοσίων επενδύσεων) μέσω των μνημονιακών συμφωνιών. Μία από τις αιτίες θεωρείται πως είναι εν γένει το περίπλοκο φορολογικό καθεστώς και ειδικότερα οι υπερβολικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές [9]. Από αυτό συνάγεται ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων λιτότητας δεν ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και εν γένει την υγιή οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Με ποιους τρόπους σκοπεύει η ΕΕ να ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα κράτη μέλη;
2. Σχεδιάζει την παροχή επιπλέον τεχνικής και οικονομικής βοήθειας για τη βελτίωση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη με αντίστοιχα προβλήματα;


-----------------------------------

EL
E-006351/2017
Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (19.2.2018)


Τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) δείχνουν σταδιακή βελτίωση μεταξύ 2011 και 2016, από 10,9 % σε 13,6 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ποσοστό το οποίο είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο πριν από την κρίση (12,8 % για την περίοδο 2004-2007) και το δεύτερο υψηλότερο αποτέλεσμα μετά το 2004 [10]. Ωστόσο, η Ελλάδα είχε τις χειρότερες επιδόσεις στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων κατά την περίοδο που προηγήθηκε της κρίσης και εξακολουθεί να υστερεί σε σύγκριση με τους 27 εταίρους της στην ΕΕ [10].

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα και την ελληνική κυβέρνηση, συμφώνησε, στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής της Ελλάδας, σε μια διττή στρατηγική για την τόνωση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης.

Πρώτον, στο μακροοικονομικό επίπεδο, η επιστροφή της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής σταθερότητας θα επιτρέψει στους επιχειρηματίες να λάβουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις και να συνάψουν σταθερές εργασιακές σχέσεις.

Δεύτερον, στο μικροοικονομικό επίπεδο, συνεχίζονται οι εργασίες για να εξαλειφθούν τα εμπόδια για τις επενδύσεις και να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση σε ορισμένους τομείς δραστηριότητας, αρχίζοντας με τους πιο σημαντικούς και στη συνέχεια προχωρώντας στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση, μεταξύ 2012 και 2017, όλων των διαρθρωτικών στοιχείων του δείκτη «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας και της έκθεσης για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ [11].

Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης πρωτοβουλίες για την κινητοποίηση ποσού άνω των 35 δισ. EUR για την Ελλάδα έως το 2020 [12]. Η Ελλάδα επωφελήθηκε από έκτακτα μέτρα ύψους 2 δισ. EUR και κατέστη η κορυφαία χώρα απορρόφησης κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-13, περιλαμβάνεται δε στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις για την περίοδο 2014-20 [13] [14]. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δικαιούχος σε όρους ΑΕΠ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων [15], που είναι το χρηματοδοτικό σκέλος του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Η Ελλάδα λαμβάνει επίσης τεχνική υποστήριξη που παρέχεται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής σε συνεργασία με άλλους φορείς. Θα παρασχεθεί πρόσθετη τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων [16] μετά από αίτηση του κράτους μέλους. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών [17] παρέχει στήριξη σε μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια.

________________________________________
[10] Πηγή: Eurostat, Κύρια στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης ως ποσοστό του ΑΕΠ [bop_q_gdp]· Τράπεζα της Ελλάδος, Άμεσες Επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα.
[12] COM(2015) 400 final, «Νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα»: http://europa.eu/rapid/attachment/IP-15-5373/en/A%20new%20start%20for%20jobs%20and%20growth%20in%20Greece.pdf
[13] Τα στοιχεία του προϋπολογισμού διατίθενται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm για την τρέχουσα περίοδο και στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/budget/figures/2007-2013/index_en.cfm για την περίοδο 2007-2013.
[14] «Νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα — δύο σχεδόν χρόνια μετά»: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2017-06-13_greece_background_note.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου