Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Αναγνωρίζει την αύξηση συγκεντρώσεων μεθανίου στην ατμόσφαιρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Βρυξέλλες, 02/03/2017


Την αύξηση συγκεντρώσεων μεθανίου στην ατμόσφαιρα κατά τα έτη 2014 και 2015 αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί σε επιστημονικές μελέτες από τις οποίες προκύπτει η αύξηση συγκεντρώσεων μεθανίου κατά τουλάχιστον δέκα μέρη ανά δισεκατομμύριο ετησίως, ζητώντας τη διερεύνηση του φαινομένου και των αιτιών του. Παράλληλα, είχε καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει τα στοιχεία που διαθέτει αλλά και τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί προς διερεύνηση του φαινομένου. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Cañete τόνισε πως η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι συγκεντρώσεις μεθανίου αυξήθηκαν ιδιαίτερα τα έτη 2014 και 2015, ενώ συμβάλλει ενεργά στην έρευνα με αντικείμενο τις εκπομπές μεθανίου, όπως στο διεθνές έργο Global Carbon Project, τα πορίσματα του οποίου κάνουν λόγο για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τροπικές περιοχές στην αύξηση συγκεντρώσεων μεθανίου λόγω αυξημένων βιογενών εκπομπών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ρόλο των ορυκτών καυσίμων, χωρίς όμως να δίνει οριστική απάντηση καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Κλείνοντας την απάντησή του, ο Επίτροπος αναφέρθηκε στις αναλύσεις που πραγματοποιούνται από την υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας «Copernicus Atmospheric Monitoring Service» που αναμένεται να δώσει τα πρώτα αναλυτικά αποτελέσματα τους προσεχείς μήνες.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, οι συγκεντρώσεις μεθανίου (CH4) στον αέρα, ιδίως μέσα στη διετία 2014-2015, αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον δέκα μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb) ετησίως, υπερβαίνοντας πλέον τα 1.850 ppb. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι συγκεντρώσεις μεθανίου αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,5 ppb [1], η παρούσα ραγδαία αύξηση του CH4 οφείλει να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης, καθώς τα αίτια που την προκαλούν δεν είναι σαφή. Δεδομένου ότι το μεθάνιο παγιδεύει περίπου 28 φορές περισσότερη θερμότητα σε σύγκριση με το διοξείδιο του άνθρακα, η δραστική αύξησή του μπορεί να συντελέσει καίρια στην επιτάχυνση του φαινομένου των κλιματικών μεταβολών, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη [2].

Με δεδομένες τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κλιματικών μεταβολών, ερωτάται η Επιτροπή:
– Τελεί σε γνώση των παραπάνω στοιχείων;
– Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προκειμένου να ανιχνεύσει τα ακριβή αίτια αυτής της μεταβολής και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό, στο πλαίσιο της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης;


Απάντηση του κ. Arias Cañete
εξ ονόματος της Επιτροπής (1.3.2017)

H Επιτροπή γνωρίζει ότι οι συγκεντρώσεις μεθανίου (CH4) αυξήθηκαν ιδιαίτερα τα έτη 2014 και 2015. Η Επιτροπή συμβάλλει ενεργά στην έρευνα με αντικείμενο τις εκπομπές μεθανίου, όπως στο διεθνές έργο Global Carbon Project [3]. Σύμφωνα με πρόσφατα πορίσματα του εν λόγω έργου, οι τροπικές περιοχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εκπομπών μεθανίου, από τις οποίες οι αυξημένες βιογενείς εκπομπές (π.χ. λόγω γεωργίας ή υγρότοπων) φαίνεται ότι ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την πρόσφατη αύξηση του μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, μπορεί να έχουν εν μέρει συντελέσει και οι αυξημένες σχετικές εκπομπές CH4 από ορυκτά καύσιμα. Επίσης, οι μεταβολές στις ατμοσφαιρικές καταβόθρες μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εκπομπών μεθανίου. Στο στάδιο αυτό, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οριστική απάντηση λόγω του ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι συνολικές εκπομπές CH4 είναι σήμερα υπό ανάλυση στο πλαίσιο του έργου της υπηρεσίας παρακολούθησης της ατμόσφαιρας «Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS)», που αναμένεται να δώσει τα πρώτα αναλυτικά αποτελέσματα τους προσεχείς μήνες. Το ζήτημα είναι σημαντικό για την αειφόρο ανάπτυξη, αφού οι εκπομπές μεθανίου θα έχουν αντίκτυπο σε μια σειρά στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (π.χ. για τη δράση για το κλίμα, την καλή υγεία και ευεξία και την εξάλειψη της πείνας).

________________________________________
[1] Πρβλ. μεταξύ άλλων: M. Saunois,R. B. Jackson, P. Bousquet, B. Poulter and J.G. Canadell: The growing role of methane in anthropogenic climate change, Environ. Res. Lett. 11 (2016) 120207,
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/12/120207/pdf
[2] Ibid.;
http://phys.org/news/2016-12-surge-methane-emissions-threatens-efforts.html ;
http://www.enikos.gr/international/424708,SOS-apo-toys-episthmones-gia-to-me8anio-sthn-atmosfaira.html
[3] http://www.globalcarbonproject.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου