Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη χρηματοδότηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από την ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17/03/2017


Στηριζόμενος σε επίκαιρα στοιχεία επιστημονικών ερευνών ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος έθιξε σε σχετική ερώτησή του την προβληματική του τρόπου και ελέγχου χρηματοδότησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει, πώς προτίθεται εν τέλει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του συστήματος χρηματοδότησης των ΜΚΟ.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ορίσει μέχρι σήμερα κάποιον σαφή ορισμό για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Επίσης δε διαθέτει ειδικούς κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότησή τους ούτε κάποιο σύστημα που να επιτρέπει την ακριβή ανάλυση της χρηματοδότησης που παρέχεται σε αυτές από πόρους της ΕΕ [1]. Ομοίως παρατηρείται έλλειμμα στους κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας των ΜΚΟ, ιδίως σε σχέση με την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουν από την ΕΕ [2]. Αδυναμίες εντοπίζονται και στην αρχειοθέτηση των επιχορηγήσεων, στην ανάλυση του τρόπου διαχείρισης αυτών, αλλά και στα κριτήρια βάσει των οποίων αυτές εγκρίνονται και κατανέμονται σε δίκτυα ΜΚΟ [3]. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) δεν έχει πρακτικά τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες καταχρήσεις κονδυλίων από ΜΚΟ, ενώ δεν υπάρχουν σχετικά στατιστικά στοιχεία [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Θεωρεί ικανοποιητικό τον τρόπο χρηματοδότησης των ΜΚΟ;
2) Θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που οι ΜΚΟ λαμβάνουν αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο τρόπο;
3) Πώς προτίθεται να δράσει για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αδυναμιών;

________________________________________
[1] R. Ackermann/E. Perreau/M. Carlberg, Democratic accountability and budgetary control of non-governmental organisations funded by the EU budget, Jan. 2017, p. 8 ff., PE 572.704
[2] Ibid, p.10 ff., p. 97.
[3] Ibid, p. 9, 19; G. Sgueo, Financial Accountability of Civil Society Organisations, May 2015, PE 556.992.
[4] Ibid., p. 9 ff.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου