Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Με υποθετικά σενάρια απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους που τίθενται για την ελληνική οικονομία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 24/01/2017


Με υποθετικά σενάρια και ευχολόγια σχολίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους δημοσιονομικούς στόχους του ελληνικού προγράμματος, μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στις απαιτήσεις των δανειστών και στις απορίες που δημιουργούνται ως προς τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που τίθενται, αναφερόμενος ειδικά στους μακροπρόθεσμους στόχους τους οποίους χαρακτήρισε μη ρεαλιστικούς. Κλείνοντας την ερώτησή του κάλεσε την Επιτροπή να σχολιάσει τους στόχους ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, να αναγνωρίσει τα πλήγματα που δέχονται οι Έλληνες πολίτες αλλά και να παρουσιάσει σχέδιο στήριξης τους. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Moscovici τόνισε πως το σενάριο βιωσιμότητας του χρέους στηρίζεται στην υπόθεση οτι η Ελλάδα θα επιτύχει και θα διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος επί μία δεκαετία, τονίζοντας πως υπήρξαν στο παρελθόν ευρωπαϊκές χώρες που πέτυχαν κάτι ανάλογο. Παράλληλα υπογράμμισε πως η αποτελεσματική εφαρμογή του τρίτου προγράμματος στήριξης θα βοηθήσει την Ελλάδα να πετύχει τους στόχους, κάτι που θα συμβάλλει στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Καθώς η ελληνική οικονομία παραμένει σε κατάσταση ύφεσης για ένατο (!) συνεχές έτος, οι άτεγκτες απαιτήσεις των δανειστών προκαλούν απορίες ως προς τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που τίθενται. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο των συζητήσεων για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, προκύπτει για ακόμη μια φορά το ζήτημα των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται μακροπρόθεσμα και οι οποίοι δεν είναι ρεαλιστικοί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά παραμένει αδιαπραγμάτευτος ο στόχος του πλεονάσματος ύψους 3,5% για τη διετία 2019-2020, κάτι το οποίο με τα σημερινά δεδομένα φαντάζει αδύνατο όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά για οποιοδήποτε κράτος αντιμετωπίζει μία τόσο παρατεταμένη και βαθιά (άνω του 25% του ΑΕΠ σωρευτικά από το 2008) ύφεση στην εθνική του οικονομία [1].

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Θεωρεί εφικτούς τους δημοσιονομικούς στόχους που τίθενται για την ελληνική οικονομία;

2. Εφόσον αναγνωρίζει τα πλήγματα που δέχονται οι Έλληνες πολίτες λόγω των επαχθών μέτρων που επιβάλλονται, πως σχεδιάζει να τους υποστηρίξει;


Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (24.1.2017)

Οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις δείχνουν ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί από το 2017 και μετά υπό τον όρο ότι το πρόγραμμα θα παραμένει σε σωστή πορεία. Το βασικό σενάριο για την ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους (DSA) που εκπονήθηκε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με βάση τη δήλωση της Ευρωομάδας της 25ης Μαΐου 2016, στηρίζεται στην υπόθεση ότι η Ελλάδα θα επιτύχει και θα διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) επί μία δεκαετία, μετά την οποία θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά στο 1,5% του ΑΕΠ. Η δημοσιονομική αυτή πορεία είναι, σε γενικές γραμμές, σύμφωνη με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης [2].

Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ήταν σε θέση να επιτύχουν πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ ή και περισσότερο και να το διατηρήσουν επί τουλάχιστον 5 συνεχή έτη. Επιπλέον, από τη σχετική βιβλιογραφία προκύπτει ότι όταν το βάρος του χρέους είναι υψηλό, εάν η οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη κυκλική θέση, οι πολιτικοί κίνδυνοι είναι μικροί, έχουν θεσπιστεί ορθοί δημοσιονομικοί κανόνες και θεσμοί και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζει πλεόνασμα, οι χώρες μπορούν να διατηρήσουν υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του τρίτου προγράμματος στήριξης της σταθερότητας, η Ελλάδα αναμένεται να ικανοποιήσει πολλά από αυτά τα κριτήρια. Η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει την ουσιαστική διαχείριση των μεταρρυθμίσεων των δημόσιων οικονομικών που θα ενισχύσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Επίσης, προβλέπεται ότι η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται σε καλύτερη κυκλική θέση τη δεκαετία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με πολλά μέτρα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και του δίκαιου χαρακτήρα του ελληνικού προϋπολογισμού και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές κεφαλαίων, εργασίας και προϊόντων, θα συμβάλει στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών.

Είναι επίσης σημαντικό ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτικές για την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και για την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αυτό περιλαμβάνει τη σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε εθνική κλίμακα.

________________________________________

1 σχόλιο: