Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβαθμίζει τις συνέπειες των εκατέρωθεν κυρώσεων με τη Ρωσία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 08/11/2016


Την άρνηση της Επιτροπής να παραδεχθεί τις συνέπειες των εκατέρωθεν κυρώσεων ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία προκάλεσε με ερώτησή του ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στους περιορισμούς οι οποίοι βάσει στοιχείων οδήγησαν σε μείωση των εμπορικών συναλλαγών ύψους 180 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη τελευταία τριετία χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα σε πολιτικό ή στρατιωτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα είχε τονίσει τις αρνητικές συνέπειες εις βάρος των Ελλήνων παραγωγών ζητώντας την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην απάντησή της η Αντιπρόεδρος Mogherini στάθηκε στα μέτρα που πάρθηκαν προς οικονομική στήριξη των αγορών γαλακτοκομικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών αλλά και στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των παραγωγών. Παράλληλα τόνισε πως περίπου μία διετία μετά τη θέση σε ισχύ της ρωσικής απαγόρευσης, οι εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ βρήκαν εναλλακτικές αγορές, ενώ επικαλέστηκε την αύξηση των ελληνικών γεωργικών εξαγωγών, χωρίς όμως να εστιάζει στις μεγάλες απώλειες που προκλήθηκαν από τη μείωση των εξαγωγών προς τη Ρωσία.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Η απόφαση της Ρωσικής Κυβέρνησης να παρατείνει το εμπάργκο στην εισαγωγή τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος του 2017, σε αντίποινα για τις αντίστοιχες κυρώσεις που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνει την ανησυχία σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών επιλογών σε οικονομικό επίπεδο [1]. Οι εκατέρωθεν περιορισμοί υπολογίζεται πως επέφεραν μείωση των εμπορικών συναλλαγών, συνολικού ύψους άνω των 180 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο τα τελευταία τρία έτη. Αντιθέτως, σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο δεν υπήρξε καμία ουσιαστική εξέλιξη που να δικαιολογεί το οικονομικό κόστος. Ιδιαίτερο πλήγμα μάλιστα δέχονται οι Έλληνες παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η Ρωσία αποτελούσε τον κύριο προορισμό των σχετικών εξαγωγών.

Ερωτάται η Επιτροπή :
• Ποια είναι η αντίδρασή της απέναντι σε όσους τονίζουν την ανάγκη επανεξέτασης των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας;
• Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε να υποστηρίξει τους Ευρωπαίους πολίτες που καταστρέφονται οικονομικά λόγω των κυρώσεων αυτών;


Απάντηση της Αντιπροέδρου κας Mogherini
εξ ονόματος της Επιτροπής (8.11.2016)

Η ΕΕ έχει θεσπίσει περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία. Η ΕΕ έχει συνδέσει τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, τα οποία επανεξετάζει διαρκώς, με την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ. Τον Ιούλιο του 2016 το Συμβούλιο συμφώνησε να παρατείνει τα μέτρα για έξι μήνες, έως τις 31 Ιανουαρίου 2017. Η ανανέωση των μέτρων αυτών απαιτεί την ομόφωνη συμφωνία και των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

Κατά τα τελευταία δύο έτη, η ΕΕ παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στην αγορά γεωργικών προϊόντων, αντιδρώντας άμεσα κατά περίπτωση. Κατά τα οικονομικά έτη 2015 και 2016, διατέθηκε πάνω από 1 δισ. EUR προς στήριξη των μέτρων που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση των αγορών γαλακτοκομικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών. Επίσης, τον Ιούλιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε μέτρα, όπως η δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. EUR για τους ευρωπαίους γεωργούς που εξήγγειλε ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος απλούστευσης, η Επιτροπή έχει προτείνει βελτιώσεις σχετικά με το εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των γεωργών που αντιμετωπίζουν σημαντική απώλεια εισοδήματος.

Κατά τη διάρκεια δωδεκάμηνης περιόδου, μεταξύ Ιουλίου 2015 και Ιουνίου 2016, περίπου μία διετία μετά τη θέση σε ισχύ της ρωσικής απαγόρευσης, οι εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ βρήκαν εναλλακτικές αγορές, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εξαγωγές κατά 2 % έτος προς έτος, και να υπερβούν τα 129 δισεκατομμύρια EUR. Oι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν συνολικά σε 5,3 δισ. EUR κατά την ίδια περίοδο. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 4 % έτος προς έτος, κυρίως χάρη στις εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου