Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για την προώθηση της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 10/11/2016


Την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την εφαρμογή της οδηγίας 2008/52 για θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σχολίασε ο Κώστας Χρυσόγονος. Με ομιλία του στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Ευρωβουλευτής τόνισε πως η οδηγία αυτή επιδιώκει να προάγει τον φιλικό διακανονισμό των διαφορών, ενθαρρύνοντας την προσφυγή στη διαμεσολάβηση. Σημείωσε πως η διαδικασία αυτή αποφέρει οικονομικότερη και ταχύτερη επίλυση διαφορών, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες. Παράλληλα τόνισε πως με βάση την επικαιροποιημένη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών προκύπτει πως η εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση είχε σημαντικό αντίκτυπο στη νομοθεσία πολλών κρατών μελών, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την ΕΕ μέσω της ευαισθητοποίησης των εθνικών νομοθετών σχετικά με τα πλεονεκτήματα της. Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε στις δυσκολίες που παρατηρούνται στη λειτουργία των εθνικών συστημάτων διαμεσολάβησης οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις νομικές παραδόσεις που επικρατούν σε πολλά κράτη μέλη, αλλά κι ένα συχνά χαμηλό επίπεδο της λειτουργίας των μηχανισμών ποιοτικών ελέγχων. Γι’ αυτούς τους λόγους στάθηκε στην ανάγκη προώθησης της διαμεσολάβησης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την παροχή κινήτρων για τη συστηματικότερη χρήση, άρα και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της διαδικασίας αυτής.

Παρακολουθείστε το βίντεο της ομιλίας εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=Tl1ZwYIK0n0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου