Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Προβληματισμός για τα στοιχεία σχετικά με την παχυσαρκία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 19/08/2016


Τις θέσεις της για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής στηρίχθηκε σε έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σχετικά με το ποσοστό πολιτών που αντιμετωπίζουν την παχυσαρκία, βάσει της οποίας η παχυσαρκία είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, οδηγώντας σε επικίνδυνες παθήσεις όπως ο διαβήτης και η υπέρταση. Παράλληλα ζήτησε από την Επιτροπή να αναλύσει τη στρατηγική της ως προς το ζήτημα, αλλά και τη θέση της απέναντι στις προτάσεις αύξησης των τιμών τροφίμων που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Andriukaitis τόνισε πως η Επιτροπή παρακολουθεί τις αναφορές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών-μελών της ΕΕ μέσα από τα προγράμματά της. Σχετικά με τις τιμές επικίνδυνων τροφίμων παραδέχθηκε πως απαιτείται πολύπλοκος σχεδιασμός των κατάλληλων εργαλείων ώστε να προωθηθούν υγιέστερες καταναλωτικές συνήθειες.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σχετικά με το ποσοστό πολιτών και ιδίως ανηλίκων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την παχυσαρκία. Σύμφωνα με την Έκθεση Health at a Glance για το 2015, η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα στον τομέα της υγείας, αφού η συχνότητά της, ειδικά στην Ευρώπη, έχει τριπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980, ενώ μέχρι το 2030 αναμένεται να πλήξει μέχρι και έναν στους δύο Ευρωπαίους [1]. Παράλληλα η παχυσαρκία θεωρείται υπεύθυνη για την εξάπλωση παθήσεων όπως ο διαβήτης, η υπέρταση κ.α.. Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό όμως προκαλεί το γεγονός πως τα στοιχεία αυτά είναι εντονότερα ανάμεσα σε παιδιά, αφού στην Ελλάδα ήδη περίπου ένα στα δύο αγόρια 10-12 ετών χαρακτηρίζεται υπέρβαρο, με το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθεί με ποσοστό 35% [2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Παρακολουθεί τις έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με το ζήτημα της παχυσαρκίας;
2. Ποιες ενέργειες σκοπεύει να πραγματοποιήσει ώστε να ανακόψει τους ρυθμούς αύξησης του φαινομένου;
3. Στην Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. προτείνεται η αύξηση των τιμών τροφίμων που θεωρούνται πηγές λιπαρών και ζάχαρης. Είναι σύμφωνη με τη στρατηγική αυτή;


Απάντηση του κ. Andriukaitis
εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία» [3], ακολουθεί και υποστηρίζει τις βάσεις δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που σχετίζονται με την παχυσαρκία, δηλαδή τη βάση δεδομένων για τη διατροφή, την παχυσαρκία και τη σωματική άσκηση, και την πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της παιδικής παχυσαρκίας [4]. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ο ΠΟΥ συνεργάζονται επίσης για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης για την παιδική παχυσαρκία (APCO).

2. Η Επιτροπή στηρίζει τη δράση των κρατών μελών για την προώθηση μιας υγιεινής διατροφής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής για θέματα υγείας σχετικά με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία [5], καθώς και στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία» [6], όπως επίσης και μέσω της ομάδας υψηλού επιπέδου για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης [7] και της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας δράσης για τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την υγεία [8].

Σε εξέλιξη βρίσκονται πρωτοβουλίες όπως η υλοποίηση της APCO, η κοινή δράση για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση [9] και το πλαίσιο της ΕΕ για εθνική δράση σε σχέση με επιλεγμένες θρεπτικές ουσίες [10].

Επιπλέον, μέσω της προαγωγής της υπεύθυνης προώθησης προϊόντων σε παιδιά [11], της βελτίωσης της πληροφόρησης των καταναλωτών [12] και τη στήριξη των προγραμμάτων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία [13], η Επιτροπή προωθεί μια πιο υγιεινή διατροφή. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» προσφέρει ευκαιρίες για σχετική έρευνα [14] [15] [16] , ενώ η καινοτομία υποστηρίζεται επίσης μέσω των σχετικών πιλοτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [17].

3. Οι τιμές των τροφίμων μπορούν να επηρεαστούν από τη φορολογία και/ή τις επιδοτήσεις και τα μέτρα αυτά εμπίπτουν - εντός των ορίων της Συνθήκης - στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Στοιχεία και η ανάλυση του ΠΟΥ και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δείχνουν ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο για την προώθηση υγιέστερων καταναλωτικών συνηθειών. Ωστόσο, η φορολογία θα πρέπει να θεωρηθεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου εργαλείων και η πολυπλοκότητα των επιπτώσεών της απαιτεί προσεκτική εξέταση και σχεδιασμό.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου