Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα

Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ 18/08

Η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων αποτελεί ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα. Το φάσμα είναι μεγάλο και περιλαμβάνει από έκθεση σε πορνογραφικό υλικό μέχρι λεκτική ή μη σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό. Οι έρευνες πιστοποιούν πως λαμβάνει χώρα πιο συχνά απ' όσο φαντάζεται κανείς: συγκεκριμένα, στοιχεία που δημοσιεύτηκαν το 2014 δείχνουν πως στην Ελλάδα ένα στα είκοσι παιδιά έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι 18.000.000 παιδιά έχουν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης. Η φύση του εγκλήματος όμως είναι τέτοια, ώστε τα περιστατικά συχνά δεν καταγγέλλονται, με αποτέλεσμα ο ακριβής αριθμός να παραμένει άγνωστος.

Μια μορφή του φαινομένου που βρίσκεται σε άνοδο τα τελευταία χρόνια είναι η σεξουαλική κακοποίηση στο Διαδίκτυο, καθώς η ευρεία χρήση του και η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης προσφέρουν μεγαλύτερο και ευκολότερο πεδίο δράσης για τους παιδόφιλους και καθιστούν τους ανηλίκους πιο ευάλωτους. Σε επίπεδο δράσεων, δύο είναι οι σημαντικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναφερθούν. Η πρώτη είναι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση που έχει κυρωθεί από 41 κράτη. Η Σύμβαση εστιάζει στα μέτρα πρόληψης, ενώ αναφέρεται και στη λήψη μέτρων για την ποινικοποίηση συγκεκριμένων συμπεριφορών, καθώς και για την παροχή βοήθειας στα θύματα που χρήζουν σωματικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει την Οδηγία 2011/93 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας που φιλοδοξεί να συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου με την ποινικοποίηση των αντίστοιχων πράξεων.

Εν τούτοις, παρά την ύπαρξη νομικά δεσμευτικών πράξεων, εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό χάσμα μεταξύ των κρατών- μελών σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και την εφαρμογή τους. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου το ζήτημα να τεθεί ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία του γράφοντος και τη σύμπραξη εννιά ακόμα ευρωβουλευτών από τρεις διαφορετικές πολιτικές ομάδες, κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο, η οποία καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και να συνδράμει τα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση του φαινομένου. Είναι ευθύνη των γονιών και του σχολικού περιβάλλοντος να διαπαιδαγωγήσουν σωστά τα παιδιά ώστε να ξέρουν τι κινδύνους επιφυλάσσει το Διαδίκτυο, αλλά είναι ταυτόχρονα χρέος και ευθύνη όλων μας να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τη νέα γενιά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου