Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

Καθυστερημένη και αόριστη απάντηση της Επιτροπής για τις διαφορές στα προγράμματα "διάσωσης" κρατών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 02/08/2016


Με πρωτοφανή καθυστέρηση έξι μηνών και με αρκετές αοριστίες απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τη διαφορετική μεταχείριση που αντιμετώπισαν κράτη-μέλη της E.E. κατά την υπαγωγή τους σε προγράμματα «διάσωσης». Ο Ευρωβουλευτής χρησιμοποιώντας στοιχεία από το πόρισμα αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε τονίσει τις ασυνέπειες στον τρόπο αντιμετώπισης των κρατών, όπως η ύπαρξη διαφορετικών όρων «συνδρομής», αλλά και τις ανεπάρκειες που παρατηρήθηκαν στον έλεγχο του έργου των εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα είχε ζητήσει να διευκρινιστεί ο λόγος της διακριτικής μεταχείρισης κρατών, αλλά και την εξέταση των αστοχιών που υπήρξαν. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Moscovici προτίμησε να αναφερθεί σε τεχνικά ζητήματα, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία για τις αστοχίες την ανάγκη άμεσης ανάπτυξης των πρώτων προγραμμάτων διάσωσης, ενώ τόνισε πως η Επιτροπή έχει δεσμευθεί για συνεχή βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των εν εξελίξει προγραμμάτων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Τον Νοέμβριο του 2015 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιοποίησε το πόρισμα της αξιολόγησής του για τα προγράμματα "διάσωσης" πέντε κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίζοντας ασυνέπειες στον τρόπο αντιμετώπισης των κρατών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, το πόρισμα επισημαίνει πως στα προγράμματα ορισμένων κρατών οι όροι "συνδρομής" τους οποίους επέβαλε η Επιτροπή ήταν πολύ λιγότερο αυστηροί από ό,τι σε εκείνα κάποιων άλλων κρατών, καθώς και ότι ο έλεγχος της ποιότητας των προγραμμάτων και του έργου των εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιούνταν ήταν ανεπαρκής από πολλές απόψεις [1].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Η διακριτική μεταχείριση των κρατών μελών που επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετίζεται με σκοπιμότητες της ίδιας της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική κατάσταση στα κράτη αυτά ή με ανεπάρκειες και/ή σκοπιμότητες των αρμοδίων υπαλλήλων;
2. Σκοπεύει η Επιτροπή να κινήσει κάποια περαιτέρω δική της διαδικασία εξέτασης των αστοχιών αυτών, συνέπεια των οποίων ήταν να υποφέρουν αναίτια οι πολίτες ορισμένων τουλάχιστον κρατών μελών της Ένωσης;


Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (2.8.2016)

Οι λεπτομερείς απαντήσεις της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τον έλεγχο επιδόσεων των πρώτων προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής επισυνάπτονται στην έκθεση ελέγχου.
Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε ορισμένες πτυχές της διαχείρισης προγραμμάτων από την Επιτροπή που αφορούν τη διαδικασία, τη λήψη αποφάσεων και την τήρηση αρχείων. Τα πρώτα προγράμματα έπρεπε να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα και υπό εξαιρετικά έντονες πιέσεις της αγοράς. Η Επιτροπή αρχικά αντιμετώπισε μια επίπονη διαδικασία εκμάθησης και σοβαρούς περιορισμούς όσον αφορά τους πόρους. Το Συνέδριο αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόκληση, χαρακτηρίζοντάς το ως επίτευγμα. Επιπλέον, η έκθεση αναγνωρίζει ότι οι κύριοι στόχοι των προγραμμάτων επιτεύχθηκαν. Οι οικείες χώρες επέστρεψαν στις αγορές και στην οικονομική μεγέθυνση.
Η έκθεση αντικατοπτρίζει ορθώς τη σημαντική πρόοδο που σημείωσε η Επιτροπή όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου. Παραδείγματος χάριν, η Επιτροπή κινητοποίησε πρόσθετη εμπειρογνωσία και χρηματοδοτικούς πόρους και ενίσχυσε την οικονομική διακυβέρνηση και τους μηχανισμούς χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί για συνεχή βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των εν εξελίξει προγραμμάτων συνδρομής.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου