Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε αμερικανικές εταιρίες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 5/10/2015


Ερώτηση για τα εχέγγυα που θα παρέχει η νέα συμφωνία-ομπρέλα για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή πρόσφατη γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ένωσης που επικρίνει τις πρακτικές των εταιριών στις ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Οι αποκαλύψεις για το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το από 12.3.2014 ψήφισμα, κάλεσε για την άμεση αναστολή του συστήματος ασφαλούς λιμένα (“Safe Harbour”), που αποτελεί το νομικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολιτών της ΕΕ στις ΗΠΑ[1], χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Στις 23.9.2015, δημοσιεύτηκε η γνώμη του Εισαγγελέα Yves Bot στην υπόθεση C-362/14, με την οποία κάλεσε το Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση 2000/520/ΕΕ που επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, κάνοντας αναφορά στο γεγονός πως η νομοθεσία και πρακτική των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπουν τη μεγάλης κλίμακας συλλογή προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ, η οποία μεταφέρεται, χωρίς οι πολίτες επωφελούνται από την παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Σε τι κινήσεις έχει προβεί για να διορθώσει το έλλειμμα δικαστικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης και να άρει την προσβολή της ιδιωτικότητάς τους για τα δεδομένα που έχουν ήδη μεταφερθεί;
2) Τι εχέγγυα προσφέρονται στη νέα «συμφωνία-ομπρέλα» για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ που αναμένεται να τεθεί σύντομα σε ισχύ;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου