Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Γραπτή δήλωση του Κώστα Χρυσόγονου για τον αριθμό των Δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στρασβούργο - 29/10/2015


Ύστερα από πρόταση του συντονιστή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου, οι Ευρωβουλευτές της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ και η πλειονότητα των Ευρωβουλευτών της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς ψήφισε λευκό σε σχέση με την αύξηση του αριθμού των Δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ψήφος αυτή αιτιολογήθηκε με την παρακάτω γραπτή δήλωση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάνθηκε σήμερα σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης Kανονισμού για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση του Συμβουλίου περιλαμβάνει διπλασιασμό των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου και κατάργηση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Όμως το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των δικαστών αλλά η εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου εκλογής τους. Η εκλογή των δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δίνει το παράδειγμα προς τούτο. Της υποβολής από κάθε κράτος μέλος τριών υποψηφίων έπεται η αξιολόγηση - ψήφος από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η διάρθρωση της διαδικασίας σε δύο στάδια (πρώτα η εθνική πρόταση και έπειτα η ψήφος των αντιπροσώπων των κρατών), σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα επανεκλογής των δικαστών, παρέχει μεγαλύτερες εγγυήσεις διαφάνειας και αμεροληψίας στην επιλογή των δικαστών. Αυτό που χρειάζεται συνεπώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου εκλογής των δικαστών της, η οποία να βαίνει πολύ πέραν της αύξησης ή μείωσης του αριθμού τους, και να δίνει έμφαση στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ισόρροπη εκλογή ανδρών και γυναικών στις θέσεις των ευρωπαίων δικαστικών λειτουργών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου