Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 05/10/2015


Σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τα μέτρα που προτίθεται να αναλάβει προς ανακούφιση των πιο ακραίων συνεπειών της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει να μην έχει καταλάβει το μέγεθος της πτωχοποίησης στην Ελλάδα, καθώς αρκείται σε επιφανειακές δράσεις και γενικόλογες διακηρύξεις.

Ακολουθούν τα κείμενα των ερωτήσεων και της απάντησης:

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιούνκερ παραδέχτηκε ότι: «Όταν ξεκινάς ένα πρόγραμμα προσαρμογής, είναι αναγκαίο να υπάρχει και εκτίμηση για τον κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτό δεν έγινε, και τώρα βλέπουμε ότι το 25% των Ελλήνων έχουν αποκλειστεί από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Θα έπρεπε να είχαμε προβλέψει αυτές τις συνέπειες»[1].
Επειδή όμως η εκ των υστέρων αυτοκριτική, όταν δεν συνοδεύεται από διορθωτικές κινήσεις, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί υποκρισία, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι διατεθειμένη να δεχτεί τη λήψη μέτρων για την ανακούφιση τουλάχιστον των πιο ακραίων συνεπειών της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα συνεπεία της καταστροφικής πολιτικής της λιτότητας, π.χ. άστεγοι, πεινασμένοι, νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να απαιτήσει τη λήψη δημοσιονομικά ισοδύναμων μέτρων;
2. Έχει καταλήξει σε συμπεράσματα για το τι έχει αποφέρει η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας; Πότε σκοπεύει να προχωρήσει στην πανελλαδική επέκταση του προγράμματος;

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής :

1. Στις 19 Αυγούστου, η Επιτροπή υπέγραψε το Μνημόνιο Συμφωνίας με την Ελλάδα για νέο πρόγραμμα στήριξης, ύψους έως 86 δισ. ευρώ για δάνεια κατά τα επόμενα τρία έτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών και των κοινωνικών προκλήσεων.
Η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική δικαιοσύνη του νέου προγράμματος και δημοσίευσε αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου[2]. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, εάν εφαρμοστεί πλήρως και εγκαίρως, το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να επανέλθει στη σταθερότητα και την ανάπτυξη με οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο ενώ θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των πιο πιεστικών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων. Ορισμένα παραδείγματα των σχετικών μέτρων είναι η σταδιακή εισαγωγή συστήματος εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος και η παροχή καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η προσπάθεια που απαιτείται από όλους είναι ανάλογη προς τα εισοδήματά τους και με στόχευση της εξοικονόμησης σε τομείς που δεν επηρεάζουν άμεσα τα εισοδήματα των απλών πολιτών, όπως μείωση των αμυντικών δαπανών.
Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης σχέδιο για την απασχόληση και την ανάπτυξη[3] στην Ελλάδα. Περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία - μεταξύ άλλων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων — θα διατεθούν για επενδύσεις στον ελληνικό λαό και τις επιχειρήσεις έως το 2020.
2. Η δοκιμαστική εφαρμογή των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η δοκιμαστική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε 13 δήμους για περίοδο έξι μηνών. Περίπου 27.000 άτομα έλαβαν στήριξη. Με βάση αυτή τη δοκιμαστική εφαρμογή και την αξιολόγησή της, το πρόγραμμα θα πρέπει να καθιερωθεί ως βασική συνιστώσα της νέας αρχιτεκτονικής για την κοινωνική προστασία. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση της σταδιακής εθνικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος έως το 2017.

________________________________________
[2] Βλέπε http://goo.gl/zKzyg0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου