Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό εύλογης τιμής παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 10/02/2015


Την αγορολαγνεία της επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ακόμη μια φορά στην απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονο σχετικά με την εκποίηση των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων από το ΤΑΙΠΕΔ. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η Επιτροπή ισχυρίζεται πως δίκαιη τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή "επιτυγχάνεται" σ' έναν ανοικτό πλειστηριασμό. Φαίνεται πως αγνοεί (ή θέλει να αγνοεί) ότι λόγω της κατάρρευσης που έχουν προκαλέσει στην ελληνική οικονομία τα μνημονιακά "προγράμματα", στα οποία συνέργησε και η ίδια, σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ιδιωτικά ή δημόσια) έχουν υποτιμηθεί δραματικά.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), κατ' επιταγή της τρόικα, η οποία αποτελείται κατά τα 2/3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει προχωρήσει σε διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων για περίοδο σαράντα ετών με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα δέκα έτη. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα καθαρά έσοδα των κρατικών αεροδρομίων είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα που εξαγγέλλει το ΤΑΙΠΕΔ από την παραχώρηση χρήσης, ενώ από την εκμετάλλευση των αεροδρομίων από τα ιδιωτικά μονοπώλια θα προκύψει απώλεια των εσόδων που συνεισέφεραν στον κρατικό προϋπολογισμό (π.χ. υπερπτήσεις). 

Δεδομένης της νομολογίας, σύμφωνα με την οποία η εκποίηση δημόσιας περιουσίας σε τιμή κατώτερη της αξίας της συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση κατά το άρθρο 107 ΣΛΕΕ , ερωτάται η Επιτροπή:
1. Με ποια κριτήρια καθορίζεται η εύλογη τιμή της παραχώρησης δημόσιας περιουσίας, όπως συνιστούν εν προκειμένω τα περιφερειακά αεροδρόμια, ώστε να μη συνιστά κρατική ενίσχυση;
2. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προβεί σε ενημέρωση της Επιτροπής για το συγκεκριμένο μέτρο κρατικής ενίσχυσης, ως οφείλει βάσει του άρθρου 108 ΣΛΕΕ;


Απάντηση της κας Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής:

Σε γενικές γραμμές, η καλύτερη προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας μιας παραχώρησης είναι η διοργάνωση ανοικτού, διαφανούς και χωρίς διακρίσεις διαγωνισμού. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ελληνικές αρχές διοργάνωσαν διαγωνισμό, και η Επιτροπή δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η τιμή δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της αγοράς, δηλαδή ότι δεν αντιστοιχεί στην τιμή που θα κατέβαλλε ένας ιδιώτης επιχειρηματίας.

Εάν η τιμή (όπως προσδιορίστηκε με τον διαγωνισμό) είναι σύμφωνη με τους όρους της αγοράς, δεν παρέχεται πλεονέκτημα και δεν υπεισέρχεται κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης του μέτρου στην Επιτροπή. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου