Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Σημαντική εξέλιξη για την δικαίωση των μικροομολογιούχων

Πέτρος Στάγκος   Κώστας Χρυσόγονος   Ιωσήφ Κτενίδης 


Προς το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων ΟΕΔ

Θεσσαλονίκη, 29/1/2015


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας αναγγέλουμε ότι περιήλθε σήμερα στο δικηγορικό γραφείο του τρίτου από εμάς επιστολή του Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την οποία μας αναγγέλλει ότι το Πρώτο Τμήμα του Δικαστηρίου, που επελήφθη της προσφυγής μας Μαμάτας και λοιποί κατά Ελλάδος (αριθ. προσφυγής 63066/14) αποφάσισε, δια της Προέδου του Τμήματος, να δώσει θετική συνέχεια στην προσφυγή μας, με πέντε επιμέρους αποφάσεις του :
Α) Έκρινε προακαταρκτικά παραδεκτή της προσφυγή μας.
Β) Αποφάσισε να εξετάσει διεξοδικά το παραδεκτό μαζί με την ουσία της προσφυγής μας.
Γ) Έστειλε στην Κυβέρνηση 3 ερωτήσεις σχετικά με το παραδεκτό και την ουσία, καλώντας την να του στείλει τις παρατηρήσεις της το αργότερο μέχρι τις 7 Μαϊου 2015. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρεκταθεί μέχρι τις 4 Ιουνίου 2015, αν η Κυβέρνηση αποφασίσει να απαντήσει στα ελληνικά καταρχήν, οπότε οφείλει να αποστείλει στο Δικαστηριο μετάφραση των παρατηρήσεών της στη γαλλική ή την αγγλική (μέχρι της 4 Ιουνίου).
Δ) Επιβεβαιώνει τη δυνατότητά μας, όταν κληθούμε να υποβάλλουμε την αντίκρουσή μας στις παρατηρήσεις που θα στείλει η Κυβέρνηση, να εγείρουμε το αποζημιωτικό μας αίτημα (πράγμα που είχαμε αναγγείλλει ότι είναι στις προθέσεις μας).
Ε) Καλεί την Κυβέρνηση, εφόσον το επιθυμεί, να προσέλθει σε φιλικό διακανονισμό μαζί μας, υποβάλλοντας σχετική πρόταση μέχρι τις 7 Μαϊου. Σ’ αυτή την ενδεχόμενη πρόταση εμείς θα απαντήσουμε εντός της νέας προθεσμίας που θα μας δοθεί. Η εξέλιξη αυτή είναι η καλύτερη δυνατή. Ανταποκρίνεται σε αυτό που ενδόμυχα πιστεύαμε ότι θα γίνει, και που σας το είχαμε μεταφέρει δια ζώσης, τονίζοντας σας ότι για την προσφυγή σας δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας.


Εγκάρδια


Κώστας Χρυσόγονος
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Δικηγόρος

Πέτρος Στάγκος
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Σύμβουλος επί Δικαίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ιωσήφ Κτενίδης
Επ. καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Δικηγόρος  
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου